Według badania przeprowadzonego przez Opinię24 dla organu Adama Michnika euroentuzjazm ma się w Polsce znakomicie.

Aż 72 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć pozostania w strukturach unijnych, a zaledwie 16 proc. w ewentualnym referendum dotyczącym tej kwestii opowiedziałoby się za wyjściem Polski z Unii Europejskiej.

Według wcześniejszych badań innych pracowni, ograniczająca suwerenność państw członkowskich polityka Brukseli doprowadziła do sytuacji, w której już ponad 1/5 Polaków opowiada się za opuszczeniem przez nasz kraj unijnych struktur.