Zdaniem Kaźmierczaka w Polsce „chyba utrwali się obecny układ polityczny na dwa obozy”.

„Warto byłoby w związku z tym parę rzeczy wyjąć spod mordobicia: wojsko, atom, infrastruktura” - zaapelował prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.