Nowe inwestycje w Polsce

Dzięki odpowiedniej polityce naszego rządu, zagraniczne firmy chętnie inwestują w Polsce. Współpraca z międzynarodowymi firmami jest kluczowa dla rozwoju naszej gospodarki. W zeszłym roku odnotowaliśmy około 19% wzrost inwestycji zagranicznych względem 2020 r. Dodatkowo przeznaczenie środków na inwestycje zagraniczne w 2021 r. było rekordowe i wyniosło 114 miliardów złotych. To czwarty najlepszy wynik w Unii Europejskiej.

„Pytałem wcześniej jak ta współpraca pomiędzy poszczególnymi agencjami państwowymi, samorządowymi a inwestorem przebiegała. Naprawdę jest to budujące, że usłyszałem dobre, konstruktywne słowa, że była to współpraca znakomita” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wsparcie lokalnych społeczności

Każda inwestycja w Polsce to nowe szanse dla lokalnych społeczności. Dzięki budowie fabryki PepsiCo powstanie około 450 miejsc pracy.

Firma współpracuje aktualnie z 70 polskimi rolnikami. PepsiCo zatrudni kolejnych rolników, którzy będą dostarczać ziemniaki oraz kukurydzę do produkcji przekąsek. Do 2025 r. zakład będzie kupować od naszych rolników 60 000 ton ziemniaków rocznie, a do 2027 r. 30 000 ton kukurydzy.

„Cieszę się bardzo z tego, że tutaj będą stworzone miejsca pracy, że lokalne samorządy będą również korzystały na tej współpracy” – podkreślił szef rządu.

Najnowocześniejsza fabryka PepsiCo

Troska o środowisko jest kluczowa w obecnych czasach. Nowy zakład PepsiCo w Polsce został wyposażony w technologie o najwyższych parametrach ekologicznych. Jest to pierwszy w Unii Europejskiej obiekt tej firmy zaprojektowany o pomiar emisji CO2. Do 2035 r. fabryka osiągnie zerową emisję netto.

„Powstała inwestycja supernowoczesna, najbardziej zaawansowana z punktu widzenia zarówno ekologicznego, z punktu widzenia stosowania najnowszych technologii, ale także jeśli chodzi o rynek pracy” – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Budynek został wyposażony w:

  • fotowoltaikę;

  • podczyszczalnie ścieków;

  • punkty zasilania samochodów elektrycznych;

  • zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej, która jest oczyszczana i wykorzystywana do procesów technicznych zakładu.