- Wolą Partii Konserwatywną jest teraz wyznaczenie nowego lidera, a co za tym idzie nowego premiera – powiedział Boris Johnson.

Johnson podkreślił też, że proces wyboru nowego lidera partii oraz nowego premiera powinien nastąpić niezwłocznie. Jak dodał, więcej informacji zostanie przekazane w oficjalnych komunikatach w przyszłym tygodniu.

Boris Johnson dodał także, że będzie on pełnił urząd premiera rządu do momentu wyboru nowego lidera partii. Zapewnił także udzielenie pełnego wsparcia dla nowego premiera.

Więcej informacji wkrótce.