5 znaków końca świata. Wstrząsające objawienia ks. Gobbiego! - zdjęcie
22.03.21, 18:25fot. pixabay.com

5 znaków końca świata. Wstrząsające objawienia ks. Gobbiego!

38

O włoskim wizjonerze, Stefano Gobbim, nie mówi się zbyt wiele w oficjalnym nurcie. Bardzo dużo o jego objawieniach mówi przede wszystkim ks. Piotr Glas, a założony przez włoskiego duchownego Kapłański Ruch Maryjny w Polsce robi wszystko, by popularyzować jego przesłanie. Tymczasem Matka Boża, która objawiała się ks. Gobbiemu, konkretnie mówiła do niego o tym, jak rozpoznamy nadejście czasów ostatecznych.

Ks. Stefano Gobbi doświadczał objawień przez kilkadziesiąt lat. Jak czytamy w jego pierwszej polskiej biografii „Ksiądz Stefano Gobbi. Sekretarz Maryi”, pozostawał on w bliskiej relacji z Maryją. Objawienia te skrupulatnie spisywał. Wydano je w słynnej książce „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, która posiada imprimatur Kościoła.

Co takiego mówiła Maryja do ks. Gobbiego? Przede wszystkim wskazywała, na niebezpieczeństwa, jakie grożą światu. Mówiła o zamęcie i niebezpieczeństwie, w jakim znajdzie się Kościół. Zapowiadała, że koniec świata może nadjeść wkrótce i wzywała do pokuty oraz modlitwy.

Jednym z najbardziej porażającym wyznań Maryi jest objawienie 5 znaków końca czasów. Co to za znaki?

1. Rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa.

Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo. «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»”.

2. Wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.

«Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony»

3. Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.

Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.

«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»”

4. Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga.

«…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…»

«…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».

Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»”

Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.

Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

5. Ostatni znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.

«… słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.»

Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale.

«Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.»”.

Wiele z tych znaków możemy obserwować współcześnie. I choć niektórzy bagatelizują proroctwa ks. Gobbiego, to przekaz, jaki otrzymał, wiele rozjaśnia w trwającym współcześnie zamęcie. Wydaje się, że ks. Gobbi otrzymał dar proroctwa, wszak na spisanych przez niego objawieniach można dostrzec opis współczesnych czasów, pełnych niepokoju, także w Kościele. Przeczytaj pierwszą polską biografię ks. Gobbiego

Tekst powstał na podstawie książki „Ks. Stefano Gobbi. Sekretarz Matki Bożej”.

 źródło: twojawalkaduchowa.pl

Komentarze (38):

aaa2021.03.24 8:31
no to od 1900 lat nie powinno być tej mizernej planety
Protestant2021.03.23 12:31
"Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje". A czy ks. Gobbi sam nie podpada te jego słowa? Bo czy głosi on prawdę Ewangelii, która opiera się na Chrystusie, na Jego Osobie i zbawczym dziele? W całym tekście tylko raz pojawia się słowo Chrystus - wtedy gdy ks. Gobbi definiuje postać Antychrysta. Zamiast budować zaufanie ludzi do Chrystusa, on fałszywe zaufanie kieruje ku Matce Jezusa. Ale, parafrazując słowa z listu do Koryntian (1 Kor. 1,13) możemy zapytać: "Czyż Maria została za was ukrzyżowana? Czyż w imię Marii zostaliście ochrzczeni?"
Apostazja2021.03.23 11:25
Jedynym winnym końca naszego świata może być religia. Dlatego mam nadzieję, że ludzie młodzi i mądrzy zrobią co trzeba. WIEM NIE WIERZĘ GŁUPCZE!
Anonim2021.03.23 11:00
Na czym od wieków kościół robi kasę? Oczywiście - na straszeniu szatanem, antychrystem, piekłem, czyśćcem, apokalipsą, genderem, krzywą kuśką itp banialukami.
ala2021.03.23 19:09
Przyjdzie czas, że będziesz na kolanach błagał Boga o wybaczenie grzechów. Nie tacy "mądrzy" byli. Gwiazdorzyc każdy może....
Lucifer Morningstar2021.03.23 10:57
Gobbi "pozostawał w bliskiej relacji z Maryją". To Marysia się z księdzem puszczała? Wykrzykiwała przepowiednie podczas orgazmów? A księżulo je nagrywał? Super LOLek.
Anonim2021.03.23 10:56
O tych znakach mówi Jezus w swym Słowie, nie potrzeba powtarzać tego samego przypisując objawienia ludziom , wystarczy znać Boży Testament .W Biblii. nie ma tylko mowy o Fatimie i ofierze rozumianej jako msza , to już ludzka interpretacja
FRE2021.03.23 10:31
Następny straszy ludzi. A może ktoś to kupi.
Jest Fronda? Jest wtoreczek? Jest LOLcontent!2021.03.23 1:30
j.w.
Mt. 24,362021.03.22 21:55
36. Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec.
renata2021.03.23 7:09
te słowa dotyczą sądu ostatecznego, a nie ponownego przyjścia Jezusa. To dwa różne wydarzenia. Pozdrawiam.
Jest jeszcze szósty znak2021.03.22 20:53
"I wystąpi niejaki Anonim. Będzie plótł bzdury, bluźnił, kręcił, atakował. Ale na nic to wszystko, będzie tylko kupa śmiechu. I zdechnie marnie ten bluźnierca".
Ryszard2021.03.22 20:29
...cyt:"gwiazdy zaczną spadać z nieba.."..Toć przecież najmniejsza z nich jest sześćdziesiąt razy większa od Ziemi..Paranoja..!
czekista2021.03.23 2:40
Chodzi o meteoryty, a te spadaja przez caly czas a najwiecej chyba w sierpniu.
5 znaków końca świata.2021.03.22 20:15
Wstrząsające objawienia ks. Gobbiego! //// O włoskim wizjonerze, Stefano Gobbim, nie mówi się zbyt wiele w oficjalnym nurcie. Bardzo dużo o jego objawieniach mówi przede wszystkim ks. Piotr Glas, a założony przez włoskiego duchownego Kapłański Ruch Maryjny w Polsce robi wszystko, by popularyzować jego przesłanie. Tymczasem Matka Boża, która objawiała się ks. Gobbiemu, konkretnie mówiła do niego o tym, jak rozpoznamy nadejście czasów ostatecznych. Ks. Stefano Gobbi doświadczał objawień przez kilkadziesiąt lat. Jak czytamy w jego pierwszej polskiej biografii „Ksiądz Stefano Gobbi. Sekretarz Maryi”, pozostawał on w bliskiej relacji z Maryją. Objawienia te skrupulatnie spisywał. Wydano je w słynnej książce „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, która posiada imprimatur Kościoła. Co takiego mówiła Maryja do ks. Gobbiego? Przede wszystkim wskazywała, na niebezpieczeństwa, jakie grożą światu. Mówiła o zamęcie i niebezpieczeństwie, w jakim znajdzie się Kościół. Zapowiadała, że koniec świata może nadjeść wkrótce i wzywała do pokuty oraz modlitwy. Jednym z najbardziej porażającym wyznań Maryi jest objawienie 5 znaków końca czasów. Co to za znaki? 1. Rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa. „Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo. «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»”.
c.d.2021.03.22 20:16
2. Wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi. «Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony» 3. Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata. „Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi. «Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»”
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.03.22 20:14
zdecydujcie się w końcu na któryś koniec świata bo ci świeci schizofrenicy za każdym razem mają inne omamy...
Żałosna kretynizacjo..."2021.03.22 20:39
Co ty Lechu.."kretynizacjo" bredzisz??? Powiedz, żeby zdecydowali się Jechowe!...Udajesz że nie wiesz, prawda??? Przecież, TO ONI co pewien czas przesuwają datę końca świata! Piszą głupstwa! Chodzą do ludzi i gadają głupoty!.... Nikt nie zna daty, tylko BÓG ! ..Ks. Gobi też nie podaje daty, tylko pisze jakie będą znaki!...AJ, WAJ!... ALE TRUDNO CI TO ZROZUMIEĆ???
Lucifer Morningstar2021.03.23 10:51
Grzesio T. znów dał głos na swojego ulubionego wymyślonego faceta. I przy okazji pokazał swoją wiarę w bajkowe "znaki". Ot, typowy durny katol.
matis892021.03.22 20:10
Od 7.10.2019 trwa czas Antychrysta kiedy to Bergoglio jego Fałszywy Prorok Nie Katolik wprowadził do KK demona Pachamamę biblijną Ohydę Spustoszenia z ks. Daniela. Jak mówi ks. Daniela od tej daty 1290 dni. 7.10.2019 + 1290 dni = 18 kwietnia 2023 . Jest to wtorek po Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Może to być data ujawnienia antychrysta na 3,5 roku, Ostrzeżenia kiedy każdy zobaczy stan swojej duszy, lub jakiegoś innego wydarzenia.
Nie wierze w katolickie dyrdymały2021.03.22 19:58
Kościół katolicki jak każda sekta tylko straszy końcem świata i piekłem, bo tak naprawdę nic innego nie ma do zaoferowania, dlatego próbuje przekonywać do swoich racji poprzez wzbudzanie strachu. Ja w te brednie oczywiście nie wierze, wiec postoje z boku i się pośmieje. Hahaha!
Jesteś kolejnym frajerem2021.03.22 20:16
któremu wydaje się że może tu sobie przychodzić i mówić co myśli o tym co jest przedmiotem różnych objawień, nam to wali czy ty wierzysz czy nie !!! Nikt z Katolików nie bierze na poważnie takie wpisy !!! :) pozdrawiam :) idź produkować się na wyborczą do michnika.
Aj, waj! LECHU...ateisto...Nic nie kumasz?2021.03.22 20:46
ŚMIEJ SIĘ, ŚMIEJ....ALE DO CZASU! BEDZIESZ SIĘ "ŚMIAŁ", ALE LWIM LUB WILCZYM RYKIEM ! ..OJ, BĘDZIE CIĘ TO BOLAŁO! ...WSPOMNISZ O NAS, KIEDY BĘDZIE ZA PÓŻNO!..... Wcale cię nie straszę!...Póki co jesteś na usługach złego i nawet nie zdajesz sobie sprawy w jakie bagno wdepnąłeś!
Lucifer Morningstar2021.03.23 10:53
O jak się Grzesio T. uaktywnił. I oczywiście każde mądrzejsze słowa zwala na wyimaginowanego swojego wroga w desperackiej próbie udowodnienia, że mądrych na świecie jest mało. Ot, katolska degrengolada.
matis892021.03.22 19:57
5 znaków końca świata: 1. Skradzenie przez masonerię tronu papieskiego i poprzez oszustwo ustanowienie Fałszywego Proroka Bergoglio Nie Katolika 2. Apokaliptyczna Ohyda Spustoszenia Pachamama wprowadzonona do KK przez Bergoglio, 3. Plandemia i aborcyjne globalne szczepienie Rządu Światowego NWO Nowego Ładu i Antychrysta, 4. Państwo bezgotówkowe szatanistycznego PISu do Znamienia Bestii dla Antychrysta, 5. Ujawnienie się Antychrysta na Bliskim Wschodzie z jego Fałszywym Pokojem za co massmedia, politycy, korporacje, lewakoateiści, gwiazdeczki... będą go wielbić.
czyt2021.03.23 18:37
Tak, ten fotel najważniejszy...
rebeliant2021.03.22 19:45
no i znowu śfięłty wulkan ku chwałce trchucy śfięłtej. No jak ułomnym człowiekiem tak wytrzęsie, to ten we wszystko uwierzy i nawet karaluch będzie się jawić jako przychodzący w chwałce.
Aleks...2021.03.22 20:50
Oj, rebeliancie" Lechu! ... Nie poniżaj się do reszty! To nie zdania!... Napisz poprawnie te zdania...! "...Ni to groch...ni pietruszka" ! Nie trzymają się kupy!
Lucifer Morningstar2021.03.23 10:54
Grzesiu T., powstrzymaj słowotok. I tak w twoje bzdury już mało kto wierzy. Ale nicków za to masz chyba pełen pokój.
gal z saint giles2021.03.22 18:52
Pierwszym, który popularyzował w Polsce objawienia przekazane ks. Stefano Gobbiemu, był Ksiądz dr hab. Piotr Natanek z Grzechyni. Na gruncie polskim on ma w tym ogromną zasługę.
Natanek2021.03.22 18:53
To ten co go biskupi pogonili.
Ecnbyk2021.03.22 20:34
Natanek to przecież heretyk i schizmatyk!
Iga2021.03.22 20:54
Nie, On nie jest heretykiem! Zamknij się! Nic nie wiesz o nim! Przecież jesteś ateistą i "..nie-dumnym...gejem..."! Pisz o swoim pedalstwie, a nie o nim!
Powrot Krolowej2021.03.22 21:13
Natanek cheretyk ??Cheretykiem jest ten co go zawiesil w posludze jest jednym z niewielu kaplanow ktory ma milosc do Boga. Idz na msze sw do ks Natanka a poczujesz co to jest sacrum, poczujesz obecnosc Boga, poczujesz milosc Boga. Wiara to dar Bozy, à co ty z nia zrobisz to juz twoja sprawa. Gdyby kazdy mial takiego kaplana w swojej parafi koscioly pelne bylyby pelne a ludzie lepsi.
Nie widziałem2021.03.22 18:38
że NMP miała sekretarza. Ale brednie.
kogo obchodzi twoja opinia?2021.03.22 18:47
albo to w co wierzysz? łazisz po katolickich forach aby mącić, taki to cel???
Ponoć wolny kraj2021.03.22 18:52
wyrażam tylko swoją opinię. Wolno mi. Nie zabraniam Ci wierzyć w to. Twoja sprawa.
klik2021.03.22 18:56
A gdzie lewaku on napisał, że Ci zabrania? Postawił pytanie, czy mącenie jest Twoim celem? Z Twoich wypowiedzi wynika, że tak.