16.02.16, 10:07

Ziobro: Dobre imię Polski zasługuje na ochronę!

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w Radiowej Jedynce mówił, o ochronie dobrego imienia Polski i o ściganiu tych, którzy formuują kłamstwa na temat naszej Ojczyzny i naszej historii.

Zbigniew Ziobro mówił m.in. - Są sprawy, które powinny łączyć Polaków niezależnie od poglądów, czy sympatii politycznych. Wydaje się, że taka wspólnota poglądów może powstać w parlamencie, gdy sprawa dotyczy czynów, które tak głęboko ranią wielu Polaków". I dalej: - Każdy z nas, korzysta z ochrony własnych dóbr osobistych, jeśli one zostały naruszone. Tak samo uważamy, sądzę, że znajdzie się w tym zakresie wspólnota poglądów wszystkich partii politycznych, że dobre imię Polski, naszego narodu zasługuje na ochronę w przypadku rażących naruszeń, tego typu przypadków insynuacji. Ufamy, że nie będzie problemu z poparciem dla takiego rozwiązania".

Dla przykładu Ziobro pokazuje skalę kłamstw o polskiej historii: - Jeśli popatrzymy na statystyki tych reakcji to zobaczymy, że one ciągle rosną. Możemy dostrzec różnego rodzaju nieskuteczność w tym zakresie. Na przestrzeni ostatnich 6 lat mieliśmy ponad 600 przypadków takich interwencji. Z każdym rokiem jest więcej takich wydarzeń. Wydaje się, że podejmowanie działań prawnych, które chroniłyby nasze interesy w tym zakresie, jest niezbędne. Zobaczmy, jak działa państwo Izrael, czy państwa, które chronią wartości ważne z punktu widzenia ich funkcjonowania.Nie jest rzeczą obojętną, gdy inni patrzą na nas przez pryzmat współodpowiedzialności czy pełnej odpowiedzialności za udział w Holokauście, za zbrodnie Holokaustu, za zagazowanie milionów ludzi. Niestety tezy o „polskich komorach”, „polskich obozach są powtarzane bardzo często w niemieckich mediach, i to tych mainstreamowych. Trudno uwierzyć, że to pomyłka. Tam pracują inteligentni, rozumiejący kontekst historyczny ludzie. Musimy się temu twardo sprzeciwiać".

Następnie Ziobro opisuje jak będzie wyglądać ściganie i karanie tych, co kłamią o Polsce: - Będą odpowiednie regulacje prawne, które będą mówiły o właściwości sądów, prokuratury. To nie będą sprawy proste i łatwe, ale to nie oznacza, że mamy podnosić ręce do góry i się poddawać. W projekcie nowelizacji w tej sprawie jest zapis, że czyny te są karane również, jeśli nie są przestępstwem w kraju ich popełnienia. Z udziałem ekspertów stworzyliśmy mechanizmy, które pozwalają nam ścigać tego rodzaju zachowania. To może się spotykać się z trudnościami. Może, ale to nie oznacza, że mamy się poddawać, jak nie poddaje się państwo Izrael, gdy wprowadza prawo dotyczące ochrony prawdy o Holokauście".

mko/Polskie Radio Jedynka

<<< CHCESZ ZOSTAĆ UZDROWIONY? PRZECZYTAJ TĘ KSIĄŻKĘ >>>