Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluje do Prokuratora Generalnego RP Zbigniewa Ziobry o wszczęcie z urzędu postępowania przeciw Sławomirowi Kulecie, który spalił polską flagę i zamieścił film z tego wydarzenia na Facebooku.

Tym haniebnym czynem Kuleta dopuścił się przestępstwa opisanego w artykule 137 Kodeksu karnego, którego paragraf 1 brzmi:

„Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Zgłoszenie doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa zapowiedział już wicerzecznik Porozumienia i zarazem lider Młodej Prawicy Jan Strzeżek. Popieramy jego inicjatywę, ale naszym zdaniem w sprawie tak bulwersującego i nagłośnionego na całą Polskę aktu profanacji jednego z symboli Rzeczypospolitej zareagować powinien natychmiast Prokurator Generalny.

Wyrażamy także oburzenie reakcją administracji Facebooka, która uznała, że film z tego wydarzenia „nie narusza standardów społeczności”. Czyżby kierownictwa portalu społecznościowego działającego w polskiej sieci internetowej nie obowiązywało polskie prawo?

rzecznik POKiN

dr Jerzy Bukowski