Wszyscy Żydzi mają wspólne DNA - zdjęcie
12.05.12, 11:09

Wszyscy Żydzi mają wspólne DNA

49

Autor książki "Legacy: A Genetic History of the Jewish People" stwierdził, że dowiódł tzw. biologicznych podstaw "żydowskości" oraz znalazł konkretny "gen żydowski". Informacja wywołała zażartą dyskusję w świecie Żydowskim jak również naukowym. Amerykański dziennik "Haarec" napisał, że profesor Oster "wsadził kij w mrowisko".

 

"Żydowskie geny mają Żydzi z Europy (Aszkenazyjczycy) oraz Żydzi z Bliskiego Wschodu (Sefardyjczycy). Co świadczy, że są ze sobą spokrewnieni. Według wyliczeń Ostera 80 proc. żydowskich mężczyzn i 50 proc. kobiet ma kod genetyczny świadczący o tym, że wywodzą się z Bliskiego Wschodu" - podaje dziennik "Rzeczpospolita".

 

Wg. Ostrera Żydzi byli w stanie zachować "czystość genetyczną" dlatego, że ich "społeczności były niezwykle homogeniczne. Szczególnie Żydzi aszkenazyjscy niechętnie mieszali się ze swoimi chrześcijańskimi sąsiadami w Polsce czy na Węgrzech".

 

Ponadto prof. Ostrer dowodzi, że ze względu na swoją homogeniczność Żydzi mają większy iloraz inteligencji IQ niż pozostała część społeczeństwa amerykańskiego.

 

"Książka Ostrera - pisze "Rzeczpospolita" - została odebrana jako wyzwanie rzucone grupie historyków i genetyków, którzy uważają, że cośtakiego jak "plemię żydowskie" nie istnieje. Najsłynniejszym z tych badaczy jest Szlomo Sand (...) On i jego zwolennicy uważają, że naród żydowski został wymyślony przez syjonistów pod koniec XIX wieku".

 

Książka Ostrera jest ciekawym spojrzeniem na historię ludu wybranego. Ciekawe jaki odbiór zyska w polskiej społeczności żydowskiej, która chyba w większości nie interesuje się swoją historią.

 

sm/"Rzeczpospolita"

Komentarze (49):

anonim2012.05.12 11:36
<p>Hmm, może w końcu uda im się wychodować antychrysta? W końcu to Żydzi odrzucili Chrystusa i chcieli przywłąszczyć na własność Winnice Pańską? Ostateczne Słowo należy do Boga i on wydał wyrok na kaste arcykapłan&oacute;w kt&oacute;rzy skazali Chrystusa na śmierć.. Rękami Rzymian wycięto \"plemię żmijowe\" i może teraz chcą odtworzyć historyczną linię genetyczną arcykapłan&oacute;w? Wg Apokalipsy żyjemy w Czasach Ostatecznych i to się dzieje na naszych oczach. Pozdrawiam niewiernych Żyd&oacute;w :)</p>
anonim2012.05.12 11:38
<p>...I wsp&oacute;lną grupe krwi: B.</p> <p>Czasem AB (rzadko).</p> <p>Zatem to nar&oacute;d.</p>
anonim2012.05.12 11:42
<p>Ho, ho, to jednak A. Hitler miał rację. Istnieją r&oacute;żne rasy, żydowska jest odmienna od aryjskiej. Kto by pomyślał, że po siedemdziesieciu latach Żydzi przyznają mu rację? Ho, ho.</p>
anonim2012.05.12 12:29
<p>nie zapominajcie o tym, że najpierw było judeochrześcijaństwo, a dopiero potem chrześcijaństwo</p>
anonim2012.05.12 12:29
<p>@Dyzma Co to jest judeochrześcijaństwo?</p>
anonim2012.05.12 12:49
<p>@Dyzma</p> <p>Dla PT Kolegi podaję najważniejsze fakty. Chrześcijaństwo wywodzi się z narodu wybranego i było przez ten nar&oacute;d zaciekle zwalczane od samego początku. Nar&oacute;d wybrany zawi&oacute;dł w najważniejszym momencie swojej historii. Nie poznali Mesjasza. Jako reakcja na chrześcijaństwo zrodził się judaizm (polecam wykłady ks. Chrostowskiego), kt&oacute;rego punktem wyjścia jest reakcja - negatywna - na chrześcijaństwo. Z judeochrześcijaństwem&nbsp;najczęściej spotykam się na Frondzie. Polega to na pr&oacute;bie ożenienia wybraństwa dawnego Izraela z Ludem Wybranym Chrystusa, jakim jest Kości&oacute;ł.</p>
anonim2012.05.12 12:49
<p>-&gt;Piotr.&nbsp; &lt;&lt;</p> <p><strong>Judeochrześcijanie</strong> &ndash; grupa istniejąca we wczesnej historii <a title=\"Chrześcijaństwo\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo\">chrześcijaństwa</a> (tuż po śmierci <a title=\"Jezus Chrystus\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus\">Jezusa z Nazaretu</a>) tworząca <a title=\"Patriarchat jerozolimski\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Patriarchat_jerozolimski\">Kości&oacute;ł jerozolimski</a>. Jej członkowie przyjmowali nauki Jezusa jako poszerzenie <a title=\"Tora\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Tora\">Prawa Mojżeszowego</a><small><sup id=\"cite_ref-0\" class=\"reference\"><a href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Judeochrze%C5%9Bcijanie#cite_note-0\">[1]</a></sup></small> (w przeciwieństwie do <a class=\"new\" title=\"Poganochrześcijanie (strona nie istnieje)\" href=\"http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Poganochrze%C5%9Bcijanie&amp;action=edit&amp;redlink=1\">poganochrześcijan</a>, kt&oacute;rzy nie byli zobligowani do przestrzegania Tory).</p> <p>Judeochrześcijanem był między innymi <a title=\"Jakub Sprawiedliwy\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Sprawiedliwy\">Jakub Brat Pański</a>, jeden z tw&oacute;rc&oacute;w Kościoła jerozolimskiego (w przeciwieństwie do <a title=\"Paweł z Tarsu\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_z_Tarsu\">św. Pawła</a>, tw&oacute;rcy <a title=\"Katolicyzm\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm\">doktryny katolickiej</a>, kt&oacute;rej &oacute;wcześni zwolennicy zwani są r&oacute;wnież poganochrześcijanami).</p> <p>Początkowo judeochrześcijanie stanowili większość wyznawc&oacute;w Jezusa, włącznie z jego rodziną i wszystkimi <a title=\"Apostoł\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Aposto%C5%82\">apostołami</a><small><sup id=\"cite_ref-1\" class=\"reference\"><a href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Judeochrze%C5%9Bcijanie#cite_note-1\">[2]</a></sup></small><small><sup id=\"cite_ref-2\" class=\"reference\"><a href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Judeochrze%C5%9Bcijanie#cite_note-2\">[3]</a></sup></small>, jednak (przez kolejne wieki) wzrost liczby wyznawc&oacute;w stronnictwa św. Pawła stopniowo, spychając ich do mniejszości, powodował ich asymilację lub przejście do odrębnych sekt.&gt;&gt;</p>
anonim2012.05.12 12:53
<p>to nie prawda, że wszyscy żydzi nie uwierzyli w Chrystusa. tak naprawdę doszło do podziału. mamy na to dowody rzymskich kronikarzy:)</p> <p>&nbsp;</p>
anonim2012.05.12 13:08
<p>Judeochrześcijaństwa nie było nigdy.</p> <p>Odkąd momentu&nbsp; Objawienia byli Żydzi, kt&oacute;rzy nie przyjęli Objawienia i ...Żydzi -chrześcijanie.</p> <p>Judeochrześcijaństwo to jakiś bełkot.</p>
anonim2012.05.12 13:10
<p>@Dyzma Rzeczywiście, zapomniałem o tym podziale. Czy to jednak upoważnia do twierdzenia, że judeochrześcijanie byli - najpierw?</p>
anonim2012.05.12 13:19
<p>na początku nie było żadnych podział&oacute;w dopiero po soborze jerozolimskim</p> <p><strong>Posłuże się tą informacją z wikipedii, bo moim zdaniem nie zariera on błęd&oacute;w: </strong></p> <p><strong>&lt;&lt;Sob&oacute;r jerozolimski</strong> (<strong>sob&oacute;r apostolski</strong>) &ndash; zebranie Kościoła, kt&oacute;re odbyło się około <a title=\"49\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/49\">49</a> r. w <a title=\"Jerozolima\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerozolima\">Jerozolimie</a>. Rozstrzygnięto na nim kwestię konieczności przestrzegania zwyczaj&oacute;w <a title=\"Żydzi\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi\">żydowskich</a> przez nawr&oacute;conych pogan. Wydarzenie zostało opisane w 15 rozdziale <a title=\"Dzieje Apostolskie\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzieje_Apostolskie\">Dziej&oacute;w Apostolskich</a>, kt&oacute;re jednak nie nazywa tej narady <em>Apostoł&oacute;w i starszych</em> <a title=\"Sob&oacute;r powszechny\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_powszechny\">soborem</a>.</p> <p>Przyczyną zwołania spotkania było żądanie judeochrześcijan z <a title=\"Jerozolima\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerozolima\">Jerozolimy</a> by <a title=\"Obrzezanie\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Obrzezanie\">obrzezywać</a> chrześcijan pochodzenia <a title=\"Pogaństwo\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Poga%C5%84stwo\">pogańskiego</a>. By rozstrzygnąć sprawę, Kości&oacute;ł (<a title=\"Zb&oacute;r\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Zb%C3%B3r\">zb&oacute;r</a>) <a title=\"Antiochia (Turcja)\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Antiochia_%28Turcja%29\">antiocheński</a> wysłał swoich przedstawicieli, w tym <a title=\"Paweł z Tarsu\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_z_Tarsu\">Pawła</a> i <a title=\"Święty Barnaba\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Barnaba\">Barnabę</a>, do Jerozolimy. Tam przedstawiciele Kościoła jerozolimskiego, będący nawr&oacute;conymi faryzeuszami, ponowili sw&oacute;j postulat. Podczas narady <a title=\"Apostoł\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Aposto%C5%82\">apostoł&oacute;w</a> i starszych Piotr opowiedział się przeciwko nakładaniu nadmiernych obciążeń na pogan, a Paweł i Barnaba opowiedzieli o swych sukcesach misyjnych. Ostatecznie <a title=\"Jakub Mniejszy Apostoł\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Mniejszy_Aposto%C5%82\">Jakub Mniejszy</a><small><sup id=\"cite_ref-1\" class=\"reference\"><a href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_jerozolimski#cite_note-1\">[2]</a></sup></small><small><sup id=\"cite_ref-2\" class=\"reference\"><a href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_jerozolimski#cite_note-2\">[3]</a></sup></small> zaproponował, by nie nakładać na pogan obciążeń <em>Prawa <a title=\"Mojżesz\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Moj%C5%BCesz\">Mojżeszowego</a></em>, z wyjątkiem czterech <a title=\"Stary Testament\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Testament\">starotestamentowych</a> przepis&oacute;w o czystości, kt&oacute;re dotyczyły także cudzoziemc&oacute;w. Propozycja spotkała się z powszechną akceptacją. Apostołowie i starsi utrzymali zakaz spożywania <a title=\"Krew\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Krew\">krwi</a>, mięsa zawierającego krew, oraz mięsa zwierząt kt&oacute;rych ub&oacute;j nie był zgodny z zasadami koszerności. Postanowienia to rozesłano do Kościoł&oacute;w (<a title=\"Zb&oacute;r\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Zb%C3%B3r\">zbor&oacute;w</a>) w <a title=\"Cylicja\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Cylicja\">Cylicji</a> i <a title=\"Syria (prowincja rzymska)\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Syria_%28prowincja_rzymska%29\">Syrii</a>.</p> <p>Decyzje tam zawarte istotnie wpłynęły na rozw&oacute;j <a title=\"Chrześcijaństwo\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo\">chrześcijaństwa</a> w środowisku pogańskim i na jego wyodrębnienie się z <a title=\"Judaizm\" href=\"http://pl.wikipedia.org/wiki/Judaizm\">judaizmu</a>.&gt;&gt;</p>
anonim2012.05.12 13:24
<p>nie zapominajmy też o wsp&oacute;łczesnych żydach mesjanistycznych; oni wierzą w Boskość Chrystusa</p> <p>&nbsp;</p>
anonim2012.05.12 14:01
<p>Termin judeochrzescijanstwo jest uzywany aby podkreslic judajskie korzenie chrzescijanstwa. Chrzescijanstwo by<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">ł</span>o zwane herezj<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">ą</span><span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">&nbsp;</span>&nbsp;judaizmu, bez judaizmu nie by<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">ł</span>oby chrzescijanstwa. To nie jest jakas zupe<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">ł</span>nie inna religia.</p>
anonim2012.05.12 14:14
<p>@Jerzy</p> <p>nie można mylić judaizmu Biblijnego z Talmudycznym.</p> <p>Chrześcijaństwo wyrosło z tego pierwszego</p> <p>Podobnie nieuzasadniony byłby termin: katoliko-protestanci.</p>
anonim2012.05.12 14:22
<p>To może być przełom w obronie zachodniej cywilizacji.</p>
anonim2012.05.12 14:28
<p>czysty faszyzm i rasizm w wykonaniu żydowskim. Goje to podludzie.</p>
anonim2012.05.12 14:28
<p>@neomnemonic: jak nadal będą tak między soba wyłacznie się ciupciać, to wyhodowanie antychrysta jest tylko kwestią czasu.</p> <p>Sporo chor&oacute;b genetycznych ma wśr&oacute;d Żyd&oacute;w aszkenazyjskich zdecydowanie większą częstotliwośc wystepowania niż w reszcie populacji. Podobnie wyższy od przeciętnej iloraz inteligencji to ten sam efekt (choc pożądany).</p> <p>Podobnie jest w Japonii, kt&oacute;rej nar&oacute;d także jest mocno homogeniczny i stosunkowo hermetyczny a przez kilkaset lat żył w zupełnej niemal izolacji od świata. Tam choroby genetyczne takie jak ataksja m&oacute;żdżkowa, czy mocno egzotyczna xeroderma pigmentosum pojawiają się kilkakrotnie częściej niż w reszcie świata.</p>
anonim2012.05.12 14:32
<p>Judeoszajba. Nie ma żadnego ikso-chrześcijaństwa, jest tylko chrześcijaństwo. Jesli ktoś uzna Chrystusa za swojego Pana, Zbawiciela i Kr&oacute;la, przyjmie chrzest i zachowuje Ewangelię (albo się przynajmniej stara), jest chrzesciajninem. To, czy jest obrzezany, czy nie - nie ma znczenia. Podobnie jak Bogu jest obojętne, czy ktos nosi frędzle na rogach szaty albo przywiązuje, bądź nie, pudełka sk&oacute;rzane z fragmentami Tory do czoła i do ręki.</p>
anonim2012.05.12 14:35
<p>a ja będę bronił ekumenicznej nauki Jana Pawła II, bo on nazwał żyd&oacute;w naszymi starszymi braćmi, a jeśli ktoś się nie zgadza z Janem Pawłem II ten niech się puknie w czambo</p> <p>&nbsp;</p>
anonim2012.05.12 15:05
<p>Braćmi naszymi to są i poganie. A zwięrzęta to nawet są naszymi mniejszymi braćmi.</p>
anonim2012.05.12 15:42
<p>http://www.zycie.ca/2009/11/zydzi-narod-wymyslony/</p>
anonim2012.05.12 15:58
<p>Jakby nie by<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">ł</span>o chrzescijanstwo bazowa<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">ł</span>o na Starym Testamencie, ktory jest ksieg<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">ą&nbsp;</span>zydowsk<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">ą</span>. Wiec mowienie judeochrzescijanizm jest poprawne.</p>
anonim2012.05.12 15:58
<p>-&gt; Simon4567</p> <p>http://www.youtube.com/watch?v=JB1WFETOXG0</p>
anonim2012.05.12 16:00
<p>-&gt; Jerzygondolf. przynajmniej Ty mnie Stary rozumiesz</p>
anonim2012.05.12 16:12
<p>@Dyzma, Herzog ma racj<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">ę</span>, wiele w<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">ą</span>tkow w Starym Testamencie jest upi<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">ę</span>kszonych.&nbsp;To tak jakby jakis polski historyk opisal bogate kontakty plemion zyj<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">ą</span>cych na terenie Polski &nbsp;z Cesarstwem Rzymskim, aby upi<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">ę</span>kszyc sobie historie.&nbsp;</p> <p>Co nie zmienia faktu, ze judajski Stary Testament jest podstaw<span \" : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;\">ą</span>&nbsp;chrzescijanstwa, judeochrzescijanstwa.</p>
anonim2012.05.12 16:30
<p>Jan Paweł II nie powiedział, że żydzi to nasi starsi bracia w wierze. Proszę zapoznać się z całością tamtej wypowiedzi. Określenie o kt&oacute;rym Pan pisze zostało wyciągnięte z kontekstu i okrojone o niekt&oacute;re słowa.</p>
anonim2012.05.12 16:40
<p>@Jerzygondolf:</p> <p>&nbsp;</p> <p>M&oacute;wienie \"judeochrześcijanizm\" nie jest poprawne, bo nic takiego jak \"chrześcijanizm\" nie istnieje...</p>
anonim2012.05.12 16:51
<p>a może:</p> <p>judeo-katoliko-zielonoświątkostwo?</p> <p>Tyż fajne, nie?</p> <p>&nbsp;</p>
anonim2012.05.12 17:17
<p>Zacny Panie Mikolaju1990, sam Chrystus przebaczył żydom umierając na krzyżu: \"Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią\". (Łk 23, 34) Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest miłowanie własnych nieprzyjaci&oacute;ł &ndash; i tak wyglądało chrześcijaństwo nawet w pierwszych wiekach; potwierdzają to kroniki rzymskie. Bulwersują mnie rasistowsko-radykalne wypowiedzi typu: żydzi psy, czy podludzie. Jako&nbsp; l u d z i e,&nbsp; wszyscy (wszystkie narody i wyznania) jesteśmy braćmi. I nie ma znaczenia kolor oczy, sk&oacute;ry, czy niemytych zęb&oacute;w. Jeśli ktoś urodził się w rodzinie katolickiej to po śmierci stanie przed Panem Bogiem jako katolik, jeśli jako żyd, Pan B&oacute;g będzie oceniał jego ziemskie postępowanie miarką przeznaczoną dla żyd&oacute;w. Jeśli osoba w danym wyznaniu (n a w e t jeśli nauczanie to sprzeczne jest z nauczaniem Kościoła Powszechnego) nie grzeszy, to nie można mieć do niego pretensji, bo tak został od dziecka wychowany; że coś jest dobre, a coś złe. Grzech jest świadomie dokonanym wyborem i z tego Pan B&oacute;g będzie nas rozliczał. Proszę sobie przypomnieć w jaki spos&oacute;b Chrystus m&oacute;wił do Samarytanki, Samarytanie tak Go p&oacute;źniej pokochali, że chcieli, aby z nimi został jeszcze kilka dni.</p>
anonim2012.05.12 17:17
<p>Można być katolikiem, protestantem, unitą, baptystą, świadkiem Jehowa, czy mesjanistycznym żydem, ale w s z y s c y&nbsp; wierzymy w tego samego Jezusa, Chrystusa kt&oacute;ry powiedział: &bdquo;Kto wierzy we mnie ma życie wieczne&rdquo;, &bdquo;Gdzie dw&oacute;ch się spotyka w imię moje, tam ja jestem pośr&oacute;d nich&rdquo;.</p>
anonim2012.05.12 17:26
<p>DEKALOG m&oacute;wi o tym, żeby miłować Pana Boga i bliźniego jak siebie samego!</p> <p>- k a ż d e g o&nbsp; c z ł o w i e k a !!!</p> <p>Są ludzie kt&oacute;rzy tak bardzo pokochali Bana Boga, że zapomnieli pokochać człowieta, powiedziałby pewnie śp ks. Jan Twardowski</p>
anonim2012.05.12 17:30
<p>Jakie chrześcijaństwo ... katolicyzm jest religią prawdziwą.</p>
anonim2012.05.12 18:21
<p>@Dyzma:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Czy aby na pewno świadkowie Jehowy wierzą w tego samego Chrystusa, co katolicy? Śmiem wątpić...</p>
anonim2012.05.12 18:29
<p>@Dyzma Dla świadk&oacute;w Jehowy Jezus nie jest Bogiem a więc w tej wymienionej przez ciebie grupie nie wszyscy wierzą w tego samego Jezusa Chrystusa - Syna Bożego</p>
anonim2012.05.12 19:12
<p>Każdy kto wierzy w Boga i właściwie posługuje się drogowskazem dekalogu, może odziać się szatą jakiegoś wyznania. Wierzymy w Tego Samego Stw&oacute;rcę, ale mamy o nim r&oacute;żne wyobrażenia. Ja najlepiej czuję się w szacie katolicyzmu i nie opluwam kogoś kto w innej szacie kroczy ze mną w jednym kierunku.</p>
anonim2012.05.12 19:18
<p>@Dyzma Świadkowie Jehowy nie wierzą w Boga Tr&oacute;jjedynego a więc nie kroczą w tym samym kierunku, co chrześcijanie - zob.&nbsp; J 14,6</p> <p>Ps. Jakoś nie dostrzegam tutaj w komentach opluwania się</p>
anonim2012.05.12 19:39
<p>Jestem takiego zdania, że wszystkie religie monoteistyczne zmierzają w tym samym kierunku, jeśli przestrzegają dekalogu - nawet żydzi, czy muzułmanie. Wcześniej pojawiały się strasznie brutalne komentarze, ale dobrze że zostały już usunięte, np. że żydzi to podludzie itp.</p>
anonim2012.05.12 20:35
<p>@Dyzma chodzisz głową w chmurach :-)&nbsp;</p> <p>Czy taki sam dekalog wyznają chrześcijanie, żydzi i muzułmanie? Pan Jezus przyszedł wypełnić stare prawo, kt&oacute;re wyznają żydzi, np. nie cudzoł&oacute;ż (żydzi) dodając - kto patrzy pożądliwie na kobietę, już dopuścił się cudzoł&oacute;stwa (chrześcijanie) itd. Więc dekalogi te r&oacute;żnią się. Dekalogu muzułman&oacute;w nie znam ale na pewno, jak wszyscy ludzie wierzący i niewierzący powinni kierować się prawem naturalnym.</p> <p>Tu mam takie samo zdanie jak ty - wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku - śmierci, z kt&oacute;rej wykupił nas wszystkich Jezus Chrystus dając życie wieczne jednym do wiecznej szczęśliwości innym na potępienie</p> <p>&nbsp;</p>
anonim2012.05.12 21:35
<p>@Dyzma Prawo moralne jest zapisane w nas, w naszych sumieniach. Jeśli ktoś postępuje według praw ludzkich (z definicji częściowo błędnych), w&oacute;wczas postępuje obiektywnie źle. Miarą zaś \"oceny\" będzie wiara w Boga i zaufanie Bogu, a nie postępowanie wg listy wytycznych.</p>
anonim2012.05.12 22:11
<p>@Dawid</p> <p>Jednak &nbsp;jeśli \"wytyczne\" pochodzą od Boga, to \"postępowanie według listy\" jest miarą oceny zaufania Bogu.</p> <p>@Dyzma</p> <p>\"w s z y s c y wierzymy w tego samego Jezusa\" - gdyby to była prawda, protestanci, świadkowie Jehowy, czy mesjanistyczni żydzi byliby katolikami.</p>
anonim2012.05.12 22:30
<p>Nie zrozumiał Pan treści mojego komentarza. Jan Paweł II nie nazwał żyd&oacute;w starszymi braćmi w wierze. To wyselekcjonowanie sł&oacute;w z Jego wypowiedzi. Proszę nie rozpowszechniać takich błęd&oacute;w. Prof. Chrostowski wspominał o tym wielokrotnie, zaznaczając jednocześnie, co błędnego tkwi w tym określeniu. Pozdrawiam!</p>
anonim2012.05.12 23:31
<p>czy wyzsze IQ nie jest zwiazane z tym, ze testy wymyslili wlasnie Zydzi i badaja one cechy, ktore wsrod Zydow sa najbardziej rozpowszechnione?</p>
anonim2012.05.13 0:51
<p>Cała ta dyskusja nie na temat. Tekst jest o tym, że Żydzi to inna rasa. W domyśle: lepsza. A. Hitler miał średnionaukowe metody badań ta inna rasa (tyle, że on uważał ją za gorsza rasa), gdyby genetyka wtedy już się była rozwinęła, to... hooo, hooo.</p>
anonim2012.05.13 2:56
<p>Ale jak przed wojną drugą światową jacyś antropolodzy zrobili pod Lwowem badania ludności , bardzo mieszanej przecież ze względ&oacute;w historycznych, to im wyszło, że Żydzi pod Lwowem mają więcej cech nordyckich niż mieszkający we Lwowie i koło Lwowa Niemcy i Austriacy. Taki \"misz masz\". Co tu badać po wojnie, w kt&oacute;rek 90% Żyd&oacute;w ze Środkowej Europy zginęło a ratowały się jednostki i małe grupy, najczęściej rodziny. Statystyki ONZ dotyczące IQ wg kraj&oacute;w dają Izraelowi bardzo niski wsp&oacute;łczynnik -94. Wysoki wsp&oacute;łczynnik Zyd&oacute;w w USA może wynikać z prostego faktu, że emigracja Z DEFINICJI jest przedsięwzięciem dla os&oacute;b przedsiębiorczych, bystrych , inteligentnych. A w toku przystosowania do obcych warunk&oacute;w te cechy pozwalają przetrwać. Zajmowanie się przez wieki handlem i bankowością wzmaga pewne cechy umysłu i charakteru - inne niż są właściwe rolnikom, żyjącym w ustalonym&nbsp; rytmie, stosunkowo spokojnie i&nbsp; w spos&oacute;b osiadły w jednym miejscu. Zapewne test&oacute;w na IQ nie wypełniliby tak sprytnie jak bankowcy (patrz: Madoff, ten to ma IQ), ale czy to oznacza, że są&nbsp; mniej potrzebni SPOŁECZNOŚCI??? Bez bankiera to ja mogę zyć, ale bez producenta marchewki, chleba czy but&oacute;w - niestety nie. I zupełnie mnie nie wzrusza jaki poziom IQ mają ci jakże potrzebni ludzie. PS. Wsp&oacute;lne cechy genetyczne wg pana Ostrera wcale mnie nie dziwią. Podobno rodzina Rotschild&oacute;w notorycznie zawiera małżeństwa \"w rodzinie\". Żeby majątek się nie rozproszył. Podobnie robiły rodziny kr&oacute;lewskie w Europie -ale skończyło się osłabieniem \"puli genetycznej\" i zdolności do obrony swoich interes&oacute;w. Zar&oacute;wno Mikołaj II jak i Wilhelm (kuzyni przez babkę Wiktorię) byli co najwyżej przeciętnie inteligentni, żeby nie powiedzieć - niekumaci. Żenili się z niemieckimi kuzynkami i sciągali na siebie choroby dziedziczne. PS. Polska \"społeczność żydowska\" (to chyba mocno naciągane: znaczna część staliniątek to \"stalinowska społeczność żydowska\" z mundurami dziadka z NKWD i Armii Czerwonej w szafie) jest zapewne wielce zainteresowana \"swoją historią\", czego dowodem są rajdy w 1989 r. po archiwach UB i \"zaniki akt\".Ale to już zupełnie inna historia. Nie związana z genetyką tylko kryminałem.&nbsp;</p>
anonim2012.05.13 3:30
<p>-&gt; Pulvis. Nie chce mi się ciągnąć dalej tej dyskusji. W swoich argumentach zmierzacie tylko do jednego: tylko katolicy p&oacute;jdą do nieba. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć, żeby wszyscy ludzie innych wyznań zostali wrzuceni w ogień piekielny, to jakiś turbo absurd. Gdybyś urodził się człowieku na innym kontynencie, w innej kulturze i w innej wierze m&oacute;głbyś nie odnaleźć Jezusa, i co wtedy? Piekło? Czy żyd kt&oacute;ry jest szermierzem ideał&oacute;w i w swoim życiu nie skrzywdził nawet muchy zasługuje na piekło? Tylko dlatego, że w jego otoczeniu nie dane mu było poznać właściwej wiary? Czy Sokrates, żyjący kilka wiek&oacute;w przed Chrystusem (człowiek kt&oacute;ry umarł za prawdę i cnotę) też został wrzucony w czeluści piekielne tylko za to, że nie dane mu było odnaleźć prawdziwego Boga?</p>
anonim2012.05.13 9:31
<p>@Dyzma witaj w ten niedzielny poranek.</p> <p>Wkładasz w moje usta słowa, kt&oacute;rych nie wypowiedziałem :-)</p> <p>Wszyscy, kt&oacute;rzy żyją w prawdzie i cnotach, są szermierzami ideał&oacute;w i nie krzywdzą nawet muchy mają nagrodę w Niebie. Tą nagrodą jest życie wieczne w Bogu, kt&oacute;rą wysłużył dla nas Jezus Chrystus, bo przyszedł zbawić całą ludzkość,&nbsp; tę, kt&oacute;ra Go nie poznała i żyła przed Chrystusem r&oacute;wnież.</p> <p>Pozdrawiam świątecznie!</p>
anonim2012.05.13 14:38
<p>-&gt; Pulvis. To jesteśmy w domu. Ja r&oacute;wnież Cię pozdrawiam i życzę wesołej niedzieli :)</p> <p>&nbsp;</p>
anonim2012.05.13 14:45
<p> <p>@Byniol Czytaj wpisy, zanim na nie odpowiesz. Moja odpowiedź dotyczyła postępowania według fałszywych religii.</p> <p>@Dyzma Nie mnie oceniać, kto dostąpi zbawienia, ale zr&oacute;wnanie sytuacji wyznawc&oacute;w Chrystusa i np. Buddyst&oacute;w jest błędne.</p> </p>
anonim2012.05.13 15:34
<p>-&gt; Dawid. Jak umrę i w niebie będę miał dostęp do kompa. to napiszę o tym artykuł na Frondzie.&nbsp; :)</p>