Wizja mistyczki Teresy Neumann dla Polski: W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa  - zdjęcie
17.03.20, 20:30

Wizja mistyczki Teresy Neumann dla Polski: W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa

58

 

Wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r.

„Od wielu lat Bóg dawał mi wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 r. ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i św. Janem od Krzyża. Święci ci są patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania:


Posłuchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia, bracia moi. Pan bowiem zdjął pieczęć milczenia z warg moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do ciebie. Posłuchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan. Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga! Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani Apostołów Jego, który miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice.


Czy i teraz nie poznajecie jeszcze jak wierna była mowa proroków i jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście?


Przyjdzie czas, już nie daleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego”.


A teraz słowa wtóre, jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi:


„Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.


     Biada przede wszystkim tobie Germanio. Nie pomyśleliście nigdy na szlaku waszej zbrodni, że nienawiść wasza i pycha mogły stworzyć dla was niezgłębioną czeluść w miejsce wiecznej zagłady, czeluść, której głębię wielkość waszej winy wypełnię żarem takich płomieni i taką siłą kaźni, jakiej dla innych nie będzie. Nie pomyśleliście nad tym, jaką grozą mogą na wieki zapłonąć, na hańbę waszą i karę, słowa waszej pychy.


Nur fur Deutsche. Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny, gdy nie oszczędziliście ani żywych, ani umarłych i pohańbiliście zwłoki tych, którym wydarliście życie. Przydaliście nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych Żydów przyłączył się do starych, wołaniem krwi, ludów zapomnianych.


Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Północy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności.


Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina- miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio, jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami późnej pokuty, usłuchasz innego głosu, poznawszy w czym była twoja wina i zguba twoja. Nie ci, bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy.


Biada i tobie dumny Albionie, kupczący krwią cudzą. Ciąży na tobie krzywda. Wybrałaś sobie zamiast Boga mamonę, a wzgardziłeś Prawem Moim i stolicą Piotrową. Posłałeś żołnierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwałę Moją nie dbałeś. Z winy twojej nie zostały chrześcijanami całe plemiona, ani też o duszę synów własnych nie dbałeś. Skrusz się, póki czas, i nawróć się do Mnie, Pana twego, i uznaj sługę Mego nad sobą.


Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu.


Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.


Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany. Biada światu za zgorszenia. Znam tych, których oczy są zaślepione, a serca oszukane. Skarcę władających narzędziem, a nad narzędziem zlituję się.


Miłosierdzie Moje wzejdzie nad narodem, będącym w ucisku i pohańbieniu, a ziemia wzgardzonych zobaczy światło i błogosławieństwo nad sobą. Władza bezbożnych ustanie.


     Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie kościół katolicki Zbawiciela. Jak w orną ziemię, wpadnie ziarno dobra i odmieni się oblicze narodu, który tyle wycierpiał.


     Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego i pojmą naukę Moją, i staną się posłusznymi. Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną. Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni.


     Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaśWarszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.
     Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej.


Wzejdzie, mimo klęski, znowu chwała nad Paryżem i Tokio. Hiszpania będzie krajem Serca Mojego, przez miłość ku niemu się podniesie.Italię, chociaż by krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituję się nad światem. Topór kary odroczę i serca grzeszne życiem ożywię.
Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.


Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę.


Nie trwóżcie się jednak wy, bojący się Boga i nieulegający podszeptom szatana w rozpaczy. Miejcie ufność we Mnie i w posłannictwie Matki Bożej, która oręduje za wami. Widzę was w ucisku i zlituję się nad wami. Broni was przed sprawiedliwością Moja krew za was przelana. Nie przeminęła ofiara moja, ale trwa i ratuje was, mimo że jej nie cenicie. Nie dość pilnie czuwacie przy ołtarzach Moich. Pamiętam o łzach, które Matka Moja przelała pod krzyżem i mam wzgląd na Jej Serce, przebite mieczem boleści. To Serce Niepokalane i Miłosierne was osłania. Przyłóżcie rękę do pługa, a będę błogosławił trudowi waszemu”.


To polecił mi Pan nasz, Jezus Chrystus, abym wam przekazała, bracia moi: „Grają niewidzialne surmy Aniołów, wieją wichry, aby szkodzić ziemi, zbliża się kataklizm, jakiego nie było od dni Noego”.

 

 /Stephen Lassare – Odkryte sekrety przyszłości, Wyd. Adam, Warszawa 1992/

 

Teresa Neumann z Konnersreuth (ur. 9 kwietnia 1898 w Konnersreuth; zm. 18 września 1962, tamże) niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Była członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  5 marca 1926 Teresa miała zostać obdarzona stygmatami. Na jej rękach, nogach, głowie i boku widoczne były krwawe rany. Co tydzień, od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek jej rany otwierały się i krwawiły. Podczas ekstaz, miała obserwować mękę Jezusa, przepowiadać przyszłe wydarzenia i mówić obcymi językami (między innymi językiem aramejskim), których nigdy wcześniej nie poznała. Pomimo cierpień, w pozostałych dniach tygodnia była ona aktywna i pełna energii. Świadkowie twierdzą, iż dzięki modlitwie Teresa wywoływała w swoim ciele dolegliwości innych ludzi. W ten sposób miała uzdrawiać chorych.Do jej domu w Konnersreuth pielgrzymowało setki ludzi, prosząc o łaski i wstawiennictwo u Boga. Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Teresa nie spożywała żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii.

Komentarze (58):

zych.. 2020.03.18 19:55
W języku polskim będą głoszone prawa jak przetłumaczymy z innych języków.AMEN.
anonim2020.03.18 14:59
Wariatka albo/i oszustka. "W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa" - może jeszcze ustami Pawłowicz i Przyłębskiej? A miejscowi takie bzdury łykają i jeszcze usiłują bluzgać - jak jakieś Stefany i inny plankton.
ladychapel2020.03.18 9:19
Wywar z niedojrzałych owoców maku lekarskiego + grzybki halucypki = halucynacje. Tak dawniej leczono.
Stani2020.03.18 14:10
Faustynę - też nie mniej nawiedzoną zakonnicę leczono wywarami ze sporyszu (baza do produkcji LSD).
Sławomir B 2020.03.18 8:04
Raz że to są przekazy od istot nienawistnych człowiekowi, gadów. Dwa to uaktywniają się "prorocy" tylko kiedy chodzi o coś złego, strasznego, mącicielie i siewcy strachu, na kolana człeku bój sie i panikuj. Sami się bójcie ze swoimi straszycielami. :) Jesteśmy ludźmi, wolnymi istotami z nieskonczoną kreatywnością i wielką siłą ducha. Wolna wola = NIKT mnie straszyć nie będzie żeby kontrolować i ograniczać mój potencjał.
Tome2020.03.18 6:42
Fronda to sekta normalna
Polak2020.03.18 6:37
Jak je ktoś przetłumaczy, to będą. W sumie biedna kobieta, w żaden sposób nie mogła w kościele dostać pomocy której ewidentnie potrzebowała.
sowa2020.03.18 5:01
Zatwardzialcom komentującym mówimy niet jak Maskwie.
Moly2020.03.18 4:17
Co jest z Polska i Polakami ze sa tak przywiazani do tego naj. I ze wszyscy sie im bede klaniac. Po pierwsze nie ma to dowodow Po drugie: to wymadrzanie sie tylko pakazuje kompleksy Czas skonczyc te narracje
ja katolik2020.03.18 3:30
Te wszystkie bluźnierstwa i agresywna nienawiść wobec błogosławionej czcigodnej Teresy Neumann świadczą o opętaniu demonicznym. Tak właśnie reaguje na autentyczną świętość szatan, demon, bo jej znieść nie może. W tych wszystkich bluźniercach tu na frondzie, w nich żyje szatan i w ten sposób ów niegodziwy przeklęty byt duchowy się ujawnia. Swoją drogą dowodzi to czasów ostatecznych, nadchodzącego kończ świata, bo najwyższy pasterz Bergolio Franciszek okazuje się fałszywym prorokiem i odstępcą do wiary Chrystusowej zgadzającym się na wszystkie zło pod przykrywką wszelkiej tolerancji. Zgadza się on też na palenie ciał, nie ma on szacunku dla świętości ciała chrześcijanina w którym Żyje Duch Święty. To i wszystkie inne tolerancje Bergolio (włącznie z czczeniem demona Pachamamy) świadczą o tym że to mason i wróg wiary na tronie papieskim, nie katolik. Doczekaliśmy końca i konania kościoła pod przewodem demona Bergolio.
jj2020.03.17 23:45
Zaprawde powiadam wam: Grzeszycie, grzeszycie, grzeszycie grze, grze grzechem śmiertelnym. I róbta tak dalej: jedzta, pijta, macajta, lulki palta, pornole oglądajta w te i nazad samogwałcąc siebie i jestestwo swoje. Ale zaprawde powiadam wam: Przyjdzie sąd, dzień sądu należnego. Karwasz wasza wasz wać wana. Bezeczność wszeteczna, obskurantyzm i degrengologia całkowita. Rozpasanie, rozchełstanie i nierządnica babilońska na obcasach besti - okrakiem dosiada i spożywa trunki alkoholowe. Mhaaa, Mdli mnie na samą myśl o cuchnącej woni rozkładu społecznego. Pijacy, lenie i nieroby smierdzące - strzeżta się! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uważaj wieprzu opojny, bo policzone są dni knurostwa twego. Albowiem jest zapisane: Ziemia sie zatrzęsie, drzewa wylecą do góry nogami, szambo wybije i piorun pierdyknie na was! Tak wiec zróbta se rachunek sumienia póki czas. Korduple jedne! Amen.
tadek2020.03.17 23:33
Bardzo mnie dziwi, ze tak latwo Katolicy dali sie przekonac masonom- purpurantom aby nie chodzic do Kosciola i nie przyjmowac Komuni Swietej vz szacunkiem i na jezyk, oraz oddalic od siebie wode Swiecona! Przeciez w czasach epidemi holery ludzi mieli oparcie tylko w Eucharystii Swietej, w Kosciele- gdzie gromadzili sie setkami i wodzie Swiconej, ktorej tak diabel nie nawidzi! Ludzi! Jaka slaba jest Wasza wiara!
Ewa2020.03.17 23:01
Ludzie się boją epidemii, to można to wykorzystać i wcisnąć im każde "objawienie" chorych psychicznie. Nie dajmy się !
Wierny2020.03.17 22:55
Fronda się na przepowiednie rzuciła, bo juz nie ma jak bronic kościoła i rządu merytorycznie ;-)
dany2020.03.17 22:48
Poniżej komentarze jak spod jednego ubeckiego wzorca. Śpisz adminie?
ladychapel2020.03.17 22:34
Działacz i katolicki ksiądz w jednej osobie - Stanisław Staszic - o polskich chłopach pisał: Pięć części narodu polskiego stoi przed mymi oczyma. Widzę miliony stworzeń, z których jedne wpół nago chodzą, drugie skórą albo ostrą siermięgą okryte; wszystkie wyschłe, znędzniałe, obrosłe, zakopciałe; mając oczy głęboko w głowie zapadłe, dychawicznemi piersiami i bezustannie robią. Posępne, zadurzałe i głupie, mało czują i mało myślą — to ich największą szczęśliwością. Ledwie w nich dostrzec można duszę rozumną. Ich zwierzchnia postać z pierwszego wejrzenia więcej podobieństwa okazuje do zwierza, niźli do człowieka.
kuria2020.03.17 22:27
Przez czterdzieści lat spożywała tylko codzienną Eucharystię, a utyła. Ewidentny cud!
Stefan2020.03.17 21:47
Do wszystkich durniów obrażających Boga, kpiących i wyśmiewających wiarę w Niego i jego proroków , wasz czas się kończy i to wkrótce sami doświadczycie dramatu unicestwienia. Kiedy pod koniec stycznia, oglądałem " krwawy zachód słońca " z czerwoną poświatą prawie 360 stopi horyzotu- wielce dyskutowano wtedy w necie o tym, zjawisk, dla niektórych tylko przyrodniczym, dla innych szczególnie starszego pokolenia, znak od Boga, powiedziałem, jakieś straszne doświadczenie na ludzkość nadejdzie .No i mamy koronowirusa. Dzisiejszy wschód słońca nad Warszawą, w postaci krwawej płonącej ognistej kuli a później zachód z wyraźnym,czerwonym, widocznym przez ok. 20 minut wielkim znakiem ,symbolem pioruna, skierowanego do ziemi ( powstałym chyba ze smugi kondensacyjnej samolotu ?), przybliża ostateczną Apokalipsę, wszystko dzieje się na naszych oczach . Do wierzących - bądźcie przygotowani.
tygrys2020.03.17 22:08
powiedz, te ścierwa komentujący, co po czerwonych łapkach widać, urągający, szydzący z ludzi przy których "oni" to są tyci, tyci, co ta za ludzie, skąd tego się nabrało, czemu tak ujadają jak wścieknięte?
Inquisitio2020.03.17 22:14
Obawiam się, że doznasz rozczarowania, zabobonny Stefanie - koronawirus to pikuś przy grypie hiszpance lub czarnej śmierci z XIV wieku, zaś głosiciele rychłej Apokalipsy występują wśród chrześcijan od czasów starożytnych.
*82020.03.18 0:19
w chinach bylo juz kilka przyp dzumy , ten wirus ma 2szczepy niebezpieczne ,wiaze to sie z goraczka denga , wiadomo czym jest goraczka krwiotoczna denga
Styki2020.03.17 22:22
Wszystko sie zgadza tylko dla Boga tysiac lat jest jak jeden dzien i odwrotnie.Nie wiemy jaki okres czasu jeszcze pozostal.
Zarabiaj w domu na kryptowalutach2020.03.17 21:40
Zarabiaj na Bitcoinach, Kryptowalutach oraz akcjach tak jak lubisz i ile chcesz! Nic nie ogranicza Cię w zyskaniu swoich pierwszych bitcoinów za tak niewielką kwotę. Rejestracja w programie jest darmowa. Do rozpoczęcia inwestycji i zarabiania potrzebne jest 250$ czyli ok. 1000zł. Doświadczeni eksperci pomogą Ci wielokrotnie pomnożyć tą kwotę odpowiednio inwestując w kryptowaluty. Wiele osób już na tym skorzystało, nie czekaj dłużej i dołącz do nich Wejdź na: https://inwestcrypto.com.pl
anonim2020.03.17 21:36
DLa porównania i prawdy, popatrzcie na tych co przeżyli obóz koncentracyjny. Jedli trochę więcej niż 1 Hostia dziennie, a takiego podbródka nie mieli.
Army of the 12 Monkeys2020.03.17 21:30
Tymczasem w prawdziwym świecie - tylko dzisiaj 3,526 nowych przypadków we Włoszech. To ponad 10 procent wzrostu zakażonych w ciągu jednego dnia w tamtym państwie. Jakieś barowe mądrości na temat "liczby ofiar grypy" macie do przekazania?
anonim2020.03.17 21:05
Bardzo to ładna zapowiedź, kara dotknie sprawców, oszczędzi narzędzia, a że plemię Ablowe urazy w sercu nie żywi i zemsty nie szuka, jedynie broni się przed agresją dopóki ta jest aktywna, to fakt. Wszystko wskazuje na to, że czym prędzej przyjdzie opamiętanie, tym krócej będzie trwała kara, której celem jest , aby opamiętanie się pojawiło.
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.03.17 21:00
"Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy." To nas broni Gog i Magog? No to mamy przerąbane ... jak przyjdzie czas to nas spustoszą, Izrael jak zawsze się wywinie. Idę sobie zrobić Kogel Magogel.
*82020.03.18 0:12
nie rozumiec adresowane do UE i zachodu , za ruggowanie chrzescijanstwa niszczenie KRZYZY i wyrzucanie , Zachod zaplaci za swoje zbrodnie przeciwko azji i afryki . cena bedzie straszmna
Ola monola blus kokakola2020.03.17 20:52
Polska królem Polski
Michał Jan2020.03.17 20:51
Po czym mówiący tym językiem będą tych najmądrzejszych praw przestrzegać po uważaniu.
PierdliweWizjeBabasztylaPoKiszonejKapuście2020.03.17 20:50
Brednie spasionego babsztyla. Nażarła się najwyraźniej bobu z łojem i popiła litrem ajerkoniaku. Gazy z tej mikstury cudownie uderzyły jej do resztek mózgu. Kleruchy sprzedają te wypierdy babsztyla dla zysku. Oczywiście sprzedają kato-ciemnocie z Polski, bo gdzie indziej w Europie już ten towar nie ma wzięcia.
Katolicka Kretynizacja Polski2020.03.17 20:49
Następna błogosławiona z fiksum dyrdum!
Pawlo2020.03.17 21:20
Po co wchodzisz na ten portal skoro jesteś w łapach szatana . On ci to podpowiada!
*82020.03.18 0:06
ciebie powinni zamknac izolatce bez klamek od wewnatrz
Szok!2020.03.17 20:47
"Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Teresa nie spożywała żadnych pokarmów..." Przez 40 lat pozostawała pod permanentnym nadzorem? Wygląda na całkiem tłuściutką - może dyskretnie podjadała nocami?
Katolicka Kretynizacja Polski2020.03.17 21:00
żarła jezusa i chlała jego krew dlatego spasła się jak płodna locha
*82020.03.18 0:09
tak piszec o swojej matce nie wstyd stary musial byc kawal gn ze taki urodzilec
Pawlo2020.03.17 21:19
Jeżeli wchodzisz na ten portal to oznacza , żę twoje sumienie nie daje tobie spokoju - stoi w rozkroku , a to znak zeby się jednak nawrócić do Boga i skorzystać z jego łaski a nie iść w łapy Szatana
Inquisitio2020.03.17 21:28
Obawiam się, że wielu wchodzi ze względu na guślarski lolkontent (z rozmaitymi "wizjami" i "objawieniami prywatnymi" na czele).
kasia2020.03.17 21:45
W czasach gdy Adolf byl u wladzy Terese kontrolowano, czy rzeczywiscie spozywa tylko komunie .Wladza narodowych socjalistow wziela ja pod stala obserwacje, by zdemaskowac oszustwo ze niby tylko zyje oplatkiem. Jak stwierzono ze innych pokarmow nie przyjmowala procz eucharystii - to zostawili ja w spokoju.
Izydor2020.03.17 20:44
Czy wam już zupełnie o.d.j.e.b.a.ł.o z tym mesjanizmem?
Wojtek Polak2020.03.17 20:53
w czym masz problem nikt ci nie karze tu zaglądać.jeśli cię ten mesjanizm i religijność boli to chyba tobie zupełnie,,o.d.j.e.b.a.ł.o''
Izydor2020.03.17 22:31
Ile nieszczęść tego kraju spowodował ten mesjanizm i romantyczne przekonanie o niezwykłej roli Polski i Polaków? Żyjemy w mało znaczącym kraju z poświęconej dykty który nawet testów na koronawirusa nie potrafi ogarnąć. W Polsce wykonano ich około dwóch tysięcy i wykryto dwustu zarażonych. Ilu zarażonych by wykryto jakby wykonano, tak jak w Niemczech, dwieście tysięcy takich testów?
*82020.03.18 0:05
mylic sie , jak bysmy posluchali BOGA zadne nieszczecie by nie dotknelo by POLSKI przeszlosci jak bysmy byli wierni BOGU i MB . U nas nie bedzie takich ilosci chorych jak za odra . Przeciwienstwie zachodu POLACY maja kregoslup moralny .A tego zachod nie ma , nie nauczyl sie niczego z przeszlosci . BÓG bedzie karał narody ktore morduja na potege nienarodzone dzieci , eutanazja czy demoralizacja dzieci ,promowanie wynaturzen . teraz maja wirus ,potem beda mieli zalewanie ladow przez potezne wiry na morzu polnocnym .Ktore Ue przez lata nie chcial;a wierzyc ze istnieja
Izydor2020.03.18 1:39
Polecam wizytę u psychologa
nie ślepy2020.03.18 2:25
Więc wyjedź do niemiec i zostań tam na zawsze! Niech ci oni robią testy!
Izydor2020.03.18 4:56
Słoneczko moje, albo mesjanizm I Polska potęgą narodów albo wyjedź do niemiec.
Pawlo2020.03.17 21:15
Jeżeli tu zaglądasz to znaczy , ze twoje sumienie stoi w rozkroku. Zmień sie póki jest jeszcze czas. Na pewno nie stracisz.
Izydor2020.03.17 22:26
Misiu, jakże się mylisz. Po pierwsze jest to rozrywka. Niestety jest taki śmiech przez łzy bo katotaliban tak zrył ludziom berety że ten gównoportal ma prawi trzysta tysięcy odsłon dziennie.
Stani2020.03.18 14:08
Ciekawe ilu wchodzi tutaj takich jak my, żeby siępośmiać, a ilu prowokoatorów udających katotaliban żeby wywołać u jednych oburzenie, a u drugich religijny podziw.
*82020.03.17 23:57
jestesmy narodem wybranym przez BOGA ,uwiesz teraz ,po pozniej bedzie tylko placz tych ktorzy nie wierzyli ,bedziec odrzucony jak smieci
Izydor2020.03.18 1:33
Tylko jeszcze nie wiadomo do czego jesteśmy wybrani :)
*82020.03.18 9:47
przeciec napisalem nie potrafisz czytac
Izydor2020.03.18 15:39
Przez dłuższy czas wydawało się że jesteśmy narodem wybranym do wykonywania kiepsko płatnej pracy w UK. Niestety przyszedł brexit I znowu nie wiemy jaki jest boski zamysł.
head doctor2020.03.17 20:35
Urojenia i halucynacje o treści religijnej występują w ramach rozmaitych jednostek chorobowych.
Pawlo2020.03.17 21:13
Co sie indyczysz - nikt nie każe Tobie w to wierzyć - Sam skazałeś sie na zatracenie i to wszystko . To twoja decyzja.
Styki2020.03.17 22:13
Powiedz to ludziom z Konnersreuth, ktorzy ja znali a to samo powiedza o Tobie.
*82020.03.17 23:54
ZMIEN LEKARZA , BO TEN GADA CI GLUPOTY .