Wilhelm Reich – Żyd, komunista, guru rewolucji seksualnej, wyznawca tezy o ingerowaniu kosmitów w życie ziemian - zdjęcie
02.09.18, 14:20Fot. via Wikipedia, CC 0

Wilhelm Reich – Żyd, komunista, guru rewolucji seksualnej, wyznawca tezy o ingerowaniu kosmitów w życie ziemian

Nakładem wydawnictwa Jedność ukazała się niezwykle ciekawy, 228 stronicowy, zbiór artykułów naukowych „Gender. Spojrzenie krytyczne”. W artykule autorstwa Marka Rosiaka opisany jest między innymi Wilhelm Reich, przedstawiciel lewicy freudowskiej, Żyd, komunista, guru rewolucji seksualnej, luźno związany z szkoła frankfurcka. Przykład żydowskiego charakteru freudyzmu i szkoły frankfurckiej.

Wilhelm Reich został wyrzucony z Towarzystwa Psychoanalitycznego za wyzwalanie w pacjentach silnych emocji i uprawianie seksu z pacjentkami. W swej działalności publicznej propagował tak zwaną edukacje seksualna oraz prawo do mordowania nienarodzonych dzieci.

W latach 20 XX wieku Wilhelm Reich działał w Niemieckiej Partii Komunistycznej. Został z niej wyrzucony za badania nad seksualnością młodzieży. Wilhelm Reich „na własną rękę prowadził edukacje seksualną wśród młodzieży”. W ramach swoich komunistycznych poglądów głosił, że wyzwolenie klasy robotniczej nie jest możliwe bez rewolucji seksualnej”.

Wilhelm Reich twierdził, „że w rodzinach autorytarnych i religijnych dzieci maja więcej problemów z ciałem, częściej chorują i wyrastają na impotentów”. Po dojściu do władzy NSDAP oświadczył, że rządzeni przez nazistów Niemcy mają mniej ochoty na seks. W opinii Wilhelma Reicha „ideologie totalitarne nienawidzą seksu i potrafią zablokować całe narody w podobny sposób, jak autorytarna rodzina blokuje swoje dzieci”. W opinii Wilhelma Reicha „w autorytarnych rodzinach lęk przed wolnością przyjmował formę praktyk sadomasochistycznych”.

Niezwykle barwne były teorie Wilhelma Reicha związane z energią orgonalną. Zdaniem guru rewolucji seksualnej w czasie seksu wytwarzana jest energia orgonalna, która znajduje się też w „atmosferze ziemskiej i przenika cała materie naszego świata”. Energie orgonalną, zdaniem Reicha można było przetwarzać na sypkie paliwo i pozyskiwać za pomocą akumulatorów stosowanych do leczenia chorób fizycznych i psychicznych (akumulator tworzony był z skrzyni mieszczącej człowieka i obitej kilkoma warstwami blachy). Reich głosił, że energia orgonalna niweluje promieniowanie radioaktywne, w trakcie eksperymentu, który miał to udowodnić, umieścił w swoim akumulatorze radioaktywny rad. Skutkiem ekspertymentu była tylko choroba popromienna jego uczestników.

Energia orgonalna miała, zdaniem Reicha, zakłócać fale radiowe, i służyć do manipulacji pogodą. Guru rewolucji seksualnej głosił, że ziemia znajduje się w centrum między galaktycznej wojny o energie ortogonalną. Część latających spodków, w opinii Reicha, miała kraść energie orgonalną a część ją uwalniać w ziemskiej atmosferze.

W 1950 roku Akermański Food and Drug Administration zabronił Reichowi produkcji i sprzedaży tych akumulatorów. Za złamanie zakazu guru rewolucji seksualnej trafił do wiezienia, gdzie zmarł w 1957 roku. Po jego śmierci jego książki zostały wycofane z księgarń i zniszczone, a część jego badań została utajniona przez CIA. Dziś jego eksperymenty z energią ortogonalną kontynuuje część psychoanalityków.

Do informacji z książki wydanej przez wydawnictwo Jedność można dodać informacje o Reichu z tekstu Grzegorza Górnego opublikowanego w miesięczniku Egzorcysta.

Już w wczesnej młodości Reich był stałym klientem prostytutek. Gdy dowiedział się o romansie matki zastanawiał się czy zagrozić jej ujawnieniem jej sekretów by zmusić ją do kazirodczego seksu, zrezygnował jednak z tego ujawnił tajemnice co doprowadziło do samobójstwa matki. Na podstawie własnego doświadczenia życiowego uznał, że sex jest osią wokół kręci się świat. Po pierwszej wojnie światowej rozpoczął studia psychologiczne w Wiedniu. Został asystentem Zygmunta Freuda i rozpoczął prace w jego klinice. Jednocześnie aktywnie działał w partii komunistycznej. Założył Socjalistyczne Towarzystwo Konsultacji i Badań Seksuologicznych.

Po rozstaniu z Freudem, Reich przeniósł się w 1927 roku do Berlina. Działał w prokomunistycznym Ruchu Zdrowia Psychicznego i założył Niemieckie Towarzystwo Proletariackiej Polityki Seksualnej. Działał też w organizacji nudystów promującej swobodę seksualną. Współpracował z Instytutem Seksuologii stworzonym przez rodaka, sodomitę i komunistę Hirschfelda.

Reich głosił, że tłumienie popędu seksualnego jest szkodliwe i wynika z opresji chrześcijańskiej kultury. Zdaniem Reicha chrześcijaństwo odbierało ludziom radość z seksu. Celem Reicha była rewolucja seksualna, którą uznawał za niezbędną na drodze rewolucji komunistycznej. Jego zdaniem warunkiem zwycięstwa komunizmu była likwidacja rodziny i moralności.

Według Reicha przeszkodą na drodze do szczęścia było chrześcijaństwo, monogamiczna rodzina, moralność. Dla tego postulował wprowadzenie edukacji seksualnej i finansowanych z pieniędzy podatników burdeli z prostytutkami dla młodych chłopców.

W 1933, po zwycięstwie nazistów, Reich z Niemiec uciekł do Danii. W Dani głosił, że brak seksu prowadzi do agresji i faszyzm. Obwiniał chrześcijaństwo za ograniczanie swobody seksualnej, które doprowadziło do faszyzmu. Po roku Reich został zmuszony do wyjazdu przez władze duńskie, potem szwedzkie, i norweskie. Ostatecznie dotarł do USA, gdzie zdobył sławę.

W USA Reich głosił, że życie możliwe jest dzięki energii seksualnej – orgonowi. Wszelkie choroby, zdaniem Reicha, miały wynikać z zaburzenia przepływu orgonuu. Sex przywracał orgon i leczył z chorób. Rewolucja seksualna miała więc zwalczyć choroby, wojny i faszyzm. Produkcja urządzeń do pozyskiwania orgonu i uchylanie się od płacenia podatków doprowadziły do aresztowania Reicha w 1956 roku. W jego obronę zaangażowali się Einstein, Hemingway i Jean Paul Sartre. W 1957 roku Reich zmarł a jego archiwum przejął rząd USA. Jedenaście lat po śmierci Reich stał się inspiracją, obok Mao i Che, dla rewolucji 1968 roku.

Według wydanej przez wydawnictwo Wektory pracy Michaela Jonesa „Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej” pace Wilhelma Reicha doskonale pokazują jak dzięki demoralizacji seksualnej niszczy się przedrewolucyjny ład i zapewnia sprawny postęp rewolucji. Dla Reicha nie środki produkcji czy konflikt klasowy był decydującym mechanizmem społecznym, tylko seks. Najważniejszym zadaniem rewolucji było więc zmienienie zachowań seksualnych. Swoboda seksualna miała zniszczyć reakcyjne instytucje religii i rodziny. Dodatkowo rewolucja seksualna pozwalała lewicy na zdobywanie sympatii młodych krytycznych wobec promowanej przez kościół wstrzemięźliwości. Dlatego orężem rewolucji stawało się promowanie onanizmu, pornografii, i narzucanie seks edukacji. Wprowadzenie seksu do debaty publicznej, za pośrednictwem pop kultury, służyło lewicy do osłabienia oporów moralnych jednostek. Reich postulował upowszechnienie wśród dzieci onanizmu. Miało to na celu uodpornienie dzieci na wpływ reakcyjnych instytucji i idei, w tym upowszechnienie ateizmu.

Jan Bodakowski