- Nie wpisujcie tego do konstytucji! Te zapisy zburzą wartości naszego świata! – tak apeluje do swoich władz ugrupowanie "O duchowość, moralność i zdrowie Ukrainy"

Ugrupowanie zaapelowało do Rady Najwyższej, prezydenta i rządu Ukrainy, by ratować ukraińską Konstytucję przed manipulacjami w sprawie małżeństwa i rodziny – informuje „Słowo Polskie” na Ukrainie za portalem credo-ua.org.

Pawło Ungurian, lider ugrupowania mówi, że najwyższą wartością dla dziadów i pradziadów dzisiejszych mieszkańców Ukrainy jest i była rodzina. Jak wskazują dane World Vlues Survey, 86 procent obywateli Ukrainy stawia rodzinę na pierwszym miejscu.

- Niektóre niby "demokratyczne" siły, przy wsparciu instytucji światowych, próbują zmieniać ustawodawstwo i wprowadzać amoralne wartości – argumentuje Ungurian.

Zmiany do nowego projektu Konstytucji Ukrainy dotyczą usunięcia z artykułu 51 określenie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Do nowego 35 artykułu ma być wpisana ochrona prawna mniejszości seksualnych, a zamiast obecnego zapisu, że związek małżeński jest wspólną decyzją kobiety i mężczyzny, proponowany jest zapis, że prawo do niego jest gwarantowane ustawą, a każdy członek małżeństwa ma równe prawa i obowiązki w związku i w rodzinie.

W praktyce oznaczać będzie to, że każda krytyka środowisk LGBT na Ukrainie będzie karana. Jeżeli z ustawodawstwa zniknie określenie rodziny związku mężczyzny i kobiety, otwarta zostanie droga do małżeństw homoseksualnych i określenia rodziców terminem: „Rodzic 1” i „Rodzic 2”.

Jeżeli ukraiński parlament uchwali te zmiany, to pod względem "postępu" wyprzedzi nawet Polskę. Ugrupowanie „O duchowość, moralność i zdrowie mieszkańców Ukrainy” apeluje, by obywatele, katolickie i prawosławne organizacje społeczne oraz partie chrześcijańsko-demokratyczne wnioskowały do prezydenta Poroszenki o usunięcie poprawek z projektu Konstytucji.

KZ/Kresy24.pl