Pod koniec lutego ojciec święty przyjął rezygnację kard. Roberta Saraha, który w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego zrezygnował z kierowania Kongregacją ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Ceniony na całym świecie gwinejski hierarcha, mimo swojego sędziwego wieku, nie udaje się jednak na definitywną emeryturę. Stolica Apostolska przekazała dziś, że papież Franciszek mianował kard. Saraha członkiem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.

Kard. Robert Sarah jest znany z bezkompromisowego bronienia katolickiej doktryny. Stanowczo występował m.in. w kwestii celibatu, czym ściągnął na siebie ogromny atak ze strony liberalnych hierarchów. W Watykanie pracuje od 20 lat. W 2001 roku został sekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Dziewięć lat później został przewodniczącym Papieskiej Rady Cor Unum, odpowiedzialnej za koordynowanie charytatywnej działalności Kościoła. W 2014 roku papież Franciszek mianował go prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Pełniąc tę funkcję stał na straży katolickiej liturgii. Piętnował nadużycia liturgiczne. Dał się poznać również jako gorący propagator przyjmowania Komunii świętej do ust, w postawie klęczącej. Na początku roku w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego złożył na ręce ojca świętego rezygnację z urzędu.

Emerytura przed duchownym zapowiada się jednak bardzo pracowicie. Papież Franciszek mianował kard. Saraha członkiem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, która odpowiada za rozwój i ochronę dziedzictwa liturgicznego, dyscyplinarnego i duchowego katolickich wspólnot wschodnich obrządków. Prefektem tej Kongregacji jest Argentyńczyk, kard. Leonardo Sandri.

Stolica apostolska przekazała dziś również, że ojciec święty ustanowił prezesem Sądu Apelacyjnego Państwa Watykańskiego dziekana Roty Rzymskiej, ks. prał. Alejandro Arellano Cedillo.

kak/KAI, Fronda.pl