Według wszystkich prognoz, w ciągu dekady sieć zdominuje prasę drukowaną. Oznacza to, że wiele dzienników i tygodników straci rację bytu.

W dyskusji o repolonizacji mediów w Polsce nie powinno zabraknąć prognoz dotyczących rynku medialnego w naszym kraju. Według prognoz PriceWaterhouseCoopers, rynek prasy w Polsce kurczy się tempie ponad 10 proc. rocznie, a spadek przychodów ze sprzedaży sięga 17 proc. Odzwierciedlenie trendu widać w spadku sprzedaż poszczególnych tytułów.

Odwrotna tendencja dotyczy elektronicznych wydań tytułów prasowych, a więc samodzielnych witryn należących do właścicieli wydających gazety. Według PWC nastąpi gwałtowny wzrost wydatków na reklamę w sieci z obecnych 14 do 21 mln dolarów w 2020 r. Oczywiście założeniem jest, że papierowe wydania dalej będą funkcjonować, ale raczej jako ekstrawagancja dla najbardziej konserwatywnych czytelników.

W kontekście globalnym, codziennie po papierowe wydania gazet sięga ok. 2 mld ludzi, z czego połowa wybiera wydania online. Rynek prasy papierowej to wciąż 160 mld dolarów przychodów, według World Press Trends. Najszybszy spadek czytelnictwa tradycyjnych gazet dotyczy regionów,  najszybciej rozwijających się pod względem technologicznym, czyli Europy.

Można też zauważyć znaczący trend, że ilość wydatków na reklamę w internecie, związana jest z oglądalność poszczególnych serwisów czy stron.  W okresie 2008-2013 wydatni na tę formę promocji zwiększyły się o blisko połowę. Dzieje się to kosztem reklamy w druku. W zeszłym roku już co trzeci dolar wydawany na reklamę w prasie był lokowany w internecie.

Zgodnie z trendami zachowują się wydawcy inwestujący krocie w rozwój multimedialnych serwisów, z interaktywnymi treściami audio-wideo. Wiodące globalne koncerny (New York Times czy Axel Springer) planują rozwijanie cyfrowych tytułów, zamykając z kolei nierentowne wydania papierowe. Taka praktyka będzie się nasilała w kolejnych latach.

W Polsce nie ma tak silnych tradycji sięgania po tradycyjną, papierową prasę jak np. we Włoszech, gdzie mimo zmian wciąż chętnie kupowane są gazety. Polacy lubują się w nowinkach technologicznych i szybciej migrują do internetu. W tym roku nakłady na reklamę w sieci, według firmy Zenith, wzrosną o ponad 12 proc. Rodacy idą z trendem i tym samym pogrzebią wiele tradycyjnych tytułów prasowych.

Które? Zadecyduje rynek. Jedno jest pewne - nie należy przesadzać z inwestycjami w prasę drukowaną. Jej czas się kończy, a rolę przejmie znacznie bardziej demokratyczny internet. Trendy mają bardzo duże znaczenie przy szacowaniu wartości mediów w Polsce. Dzienniki i tygodniki drukowane wydają się w medialnym portfolio najmniej przyszłościowe.

Tomasz Teluk