Święty Michał Archanioł - pierwszy egzorcysta - zdjęcie
16.11.19, 21:00

Święty Michał Archanioł - pierwszy egzorcysta

29

Wszyscy wyznawcy Chrystusa otrzymują od Niego władzę i moc do odpędzania ataków szatana. Pierwszym stworzeniem, które z woli Boga rozpoczęło walkę z szatanem jest św. Michał Archanioł.

Widzimy tego niebieskiego egzorcystę, uprawnionego do walki z szatanem przez samego Boga, jak razem z dobrymi i wiernymi Bogu Aniołami, strąca zbuntowane duchy w przepaść piekła. “I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego Aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Waz starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie” (Ap 12,7-9). Św. Michał Archanioł jako Wódz Zastępów Jahwe [Tego, Który Jest) (Joz 5,14), razem z Aniołami prowadził tę pierwszą bitwę o chwałę Stwórcy, duchową bitwę ze zbuntowanymi duchami. Szatan strącony z nieba wraz z upadłymi duchami, “świadom, że mało ma czasu” (Ap 12,12), pełen nienawiści rozpoczął walkę z ludźmi, którzy mieli zająć miejsce po upadłych duchach. Zwyciężył pierwszych rodziców zagarniając w niewolę całe ich potomstwo – całą ludzkość: “Cały świat leży w mocy Złego” (l J 5,19). Świat, to jest ludzie odrzucający Boga, znajduje się pod okupacją szatana.

Św. Michał Archanioł wkraczając w historię zbawienia upadłej ludzkości będzie ciągle walczył w obronie chwały Bożej spiesząc jej na ratunek przeciwko atakom szatana. Zwłaszcza naród żydowski doświadczył jego opieki, bo właśnie św. Michała Archanioła posłał Bóg, aby szedł na czele Izraelitów, wyprowadzając ich z niewoli egipskiej (por. Za 12,8;

Wj 23,21). Co prawda Księga Wyjścia nie podaje jeszcze jego imienia, lecz prorok Daniel nazwie wyraźnie Anioła Jahwe, Michałem, pierwszym z książąt (Dn 10,13 Biblia Pozn.); “Michałem, waszym księciem” (Dn 10,21). W końcu powie o nim: “Michał, wasz książę, który broni synów twego narodu” (Dn 12,1 Biblia Jeroz.). Ta obrona jaką otrzymywał naród wybrany to opieka, modlitwa wstawiennicza i rozkazy św. Michała wydawane szatanowi w oparciu o moc Bożą. Święty Michał Archanioł zwalczał złe duchy.

1. Z okrzykiem “Któż jak Bóg”, czyli oddając się całkowicie Bogu i otrzymując od Niego moc, wyrzucił szatana i upadłych aniołów z nieba.

2. Naród żydowski darzył Mojżesza wielką czcią. Po jego śmierci zachodziła obawa, iż będą mu oddawali cześć boską. Stąd św. Michał ukrył ciało Mojżesza tak, że nikt nie wiedział gdzie się znajduje jego grób. Szatan domagał się, aby mu wskazano miejsce, gdzie znajduje się ciało Mojżesza. Walcząc z demonem św. Michał użył egzorcyzmu: “Gdy zaś Archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: “Pan niech cię skarci!” (Juda 9). W ten sposób św. Archanioł uchronił naród wybrany od bałwochwalstwa.

3. Po powrocie z niewoli babilońskiej prorok Zachariasz widzi w jednej z wizji Anioła Jahwe, w którym rozpoznajemy św. Michała Archanioła (zob. Za 1,8-17), który przeciwstawia się oskarżeniom szatana skierowanym przeciwko arcykapłanowi Jozuemu (Za 3,1-10). Używa modlitwy – egzorcyzmu: “Jahwe (TEN KTÓRY JEST) niech cię powstrzyma szatanie, Jahwe niech cię powstrzyma, On który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on (Jozue)jak polano wydobyte z ognia?” (Za 3,2 Biblia Jeroz.). Św. Michał Archanioł opierając się na mocy Boga odwołuje się do wierności Jahwe wobec przymierza zawartego z Izraelem. Interwencja Archanioła była skuteczna, bowiem szatan odstąpił od Jozuego. Jednocześnie św. Michał wstawiając się za arcykapłanem sprawił, że brudne szaty które miał na sobie Jozue, oznaczające winy całego stanu kapłańskiego Starego Przymierza, zostały zamienione na szaty czyste, co oznaczało odzyskanie utraconej łaski (por. Mt 21, l n; Łk 15,22).

Odrodzenie kapłaństwa związane z przyjściem Odrośli – Zbawiciela oznacza nową relację kapłanów Nowego Przymierza: tak jak Aniołowie są posłańcami Boga tak oni będą posłańcami Chrystusa, Najwyższego Kapłana. Św. Michał Archanioł będzie stawał w ich obronie i posyłał im do pomocy Aniołów. Mówią nam o tym Dzieje Apostolskie. Oto kiedy arcykapłan Starego Przymierza wtrącił do więzienia Apostołów, kapłanów Jezusa Chrystusa, “w nocy Anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: “Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia” (Dz 5,19-20). Gdy widzialny Wikariusz Chrystusa, Piotr Apostoł został ponownie uwięziony i oczekiwał na śmierć, został cudownie uwolniony przez Anioła Pańskiego (Dz 12,1-11). Również Anioł oświecił diakona Filipa, aby ochrzcił urzędnika królowej etiopskiej (Dz 8,25-40). Także Anioł oznajmia ocalenie z burzy morskiej i rozbicia się okrętu św. Pawłowi, wielkiemu Apostołowi narodów (Dz 27,21-25). Św. Michał jako wódz Aniołów posyła ich, aby nas wspomagali.

Widząc tę wielką potęgę św. Michała Archanioła i Aniołów, których on wyznacza nam ku pomocy, odmawiając modlitwy odrzucenia złych duchów, przyzywamy również wstawiennictwa Wodza zastępów Pana. W dwutysięcznej historii Kościoła św. Michał Archanioł wiele razy interweniował przeciwko atakom szatana zmierzającym do zniszczenia Ludu Bożego. (O metodach szatana – zob. Ks. M. Polak. Królestwo Chrystusa i królestwa szatana – Micha-lineum 1998).

Święta Siostra Faustyna wyznaje, że Anioł Stróż bronił ją przed napaściami szatana (Dzienniczek 418). Pisze: “Poznałam, że cierpienie i modlitwa moja krępowały szatana i wiele dusz wyrwałam z jego szponów” (Tamże 1465).

Dlatego Kościół zwraca się do św. Michała Archanioła jako do swego Opiekuna i Patrona. “On jest księciem i wodzem zastępów niebieskich którego Kościół zawsze wzywał i winien na nowo przyzywać, aby wspomagał wiernych przeciwstawić się demonowi, który “jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” (l P 5,8) (P. Juan Cavalcoli. La buena batalia. Bolonia 1986 s. 100).

Widząc wzmagające się działanie szatana i mając jego wizję w której diabeł atakował Rzym, papież Leon XIII ułożył osobiście modlitwę “Święty Michale Archaniele broń nas w walce” i w 1886 roku rozesłał ją wszystkim biskupom, aby była odmawiana po Mszy św. Kardynał Battista Nasalli Rocca wspomina w swoim liście pasterskim z 1946 roku: “Leon XIII odmawiał tę modlitwę głosem wibrującym i potężnym: słyszeliśmy j ą wiele razy w bazylice watykańskiej” (Corrado Balducci. El diablo. Bogota l991 s. 248).

Obyśmy i kapłani i wierni wrócili do odmawiania tej modlitwy! Bóg z pewnością nas wspomoże w walce z szatanem i św. Michał Archanioł będzie się wstawiał za nami, lecz koniecznym jest abyśmy błagali Boga, modlili się i przyzywali pomocy Pierwszego Egzorcysty – św. Michała.

Ojciec święty Jan Paweł II również daje nam przykład. 24 maja 1987 roku przybył jako pielgrzym do słynnego sanktuarium św. Michała na Górze Gargano. Między innymi mówił: “Ta walka z demonem którą tak charakteryzuje figura św. Michała Archanioła (ma pod stopami szatana), jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon jest żywy i działa w świecie… W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przeciw wszelkim przewrotnościom świata, aby wspomagać wierzących w odparciu szatana…! Kończąc dodał: “Wszyscy pamiętamy modlitwę, którą przed laty recytowało się na końcu Mszy św. Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła” (Tamże s. 250). Według wyjaśnienia Rzymskiej Komisji Liturgicznej każdy kapłan może ją odmawiać po Mszy św. stosownie do swej wiary i dobrej woli. O roli chórów anielskich i św. Michała w Mistycznym Ciele Chrystusa zob. Ks. M. Polak. Aniołowie i ludzie w Mistycznym Ciele Chrystusa. W-wa 1999.

Dodajmy, że istnienie szatana jest prawdą objawioną przez Boga, kto ją odrzuca popełnia herezję.

Fragment książki „WALCZMY Z SZATANEM” ks. Mariana Polaka CSMA

Komentarze (29):

anonim2019.11.17 21:00
UWAGA.....................wystrzegajcie sie ciemnoty i zacofania poganskiej sekty katolickiej
Monika K.2019.11.17 22:41
Kellerze, d...., ge....ju! WYSTRZEGAĆ SIĘ TRZEBA WAS PEDAŁÓW, ABYŚCIE NIE GWAŁCILI DZIECI ! CZYTAŁAM, ŻE LUBISZ TEŻ PIESKI, TO POSZOŁ WON ! P.s. Rąbnij się w łeb i zacznij pisać logicznie ! Tumanie ! Nie ma pogańskiej ciemnoty katolickiej ! Katolicy są ochrzczeni, więc nie są poganami ! Zrozumiałeś ! Już ci to kilka razy pisano! A ty wklejasz nadal stare wpisy! Popraw się ! Masz taki zryty beret, czyżbyś taki zryty pożyczył, używany od rodaków swoich?
B522019.11.17 14:47
jest na urlopie czerwona szarańcza się rozpleniła
hinol2019.11.17 3:26
bardzo trudno zrozumieć jak łatwo wynajdujecie kontekst do ułatwiania grzechu. a kiedy o rozliczanie, to milczycie.
Monika K.2019.11.17 1:05
U nas ten Egzorcyzm nadal się odmawia ! Widzę, że niektórzy też to potwierdzaja ! Świety Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha, Bądź Naszą Obroną! Oby go Bóg pogromić raczył! Pokornie o to prosimy! A ty Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła, AMEN !
MirekT2019.11.17 7:49
Monika K, póżno wróciłaś z potańcówki w remizie. W drodze powrotnej puknęłaś się w rowie melioracyjnym?
Ewa2019.11.17 8:28
Prymitywa poznać po tym, że stosuje argumenty ad personam, bo na merytoryczne go nie stać. Pzdr.
Monika K.2019.11.17 22:47
Mirek T. Widzę, że brak ci argumentów, więc mnie obrażasz! Ile masz lat? Bo ja mam pewnie syna w twoim wieku? Więc jak śmiesz mnie obrażać i ZA CO ? Obraziłam cię? Zabolał cię Egzorcyzm Sw, Michała Archanioła, który tu napisałam? Rozumiem, masz pewnie wiele za uszami!?
Jestem z Białegostoku2019.11.18 18:08
I tak trzymaj, z Bogiem
anonim2019.11.17 0:30
Michael, umny a pierwszy ⛪
MirekT2019.11.16 23:03
16.11.2019 -Gazeta Krakowska. Nowy Targ: Ksiądz oskarżony o molestowanie dzieci przyznał się d winy. Ofiarami zboczeńca było dziewięć dziewczynek w wieku 9 do 12 lat !!! Co Frondo o tym jakoś nie piszesz?
KZJ2019.11.17 0:56
Nie Mirku T. tylko Lechu ! Lechu Keller, kłamiesz jak najęty troll ! A ty ile zgwałciłes chłopców, pedale, dlaczego sie nie pochwalisz? Wcześniej chwaliłeś się że lubisz młodych chłopczyków ! Pisałeś tez we wpisie swoim, że nie gardzisz małymi zwierzakami! SIEBIE MASZ BLIŻEJ, TO TY SIE POCHWAL! NIECH FRONDA O TOBIE TEŻ WIE ! NO DO ROBOTY, LECHU K. ! PISZ ! A może przypomnieć kiedy to pisałeś? Ja wiem! Mam zapisane !
MirekT2019.11.17 8:00
Nie jestem żaden Lechu !!! Jak wiejska cioto masz wątpliwości co do tego co napisałem o tym zboku to wejdż na Google. Cytujesz jakiegoś oszołoma i mówisz, że jestem jakiś Lechu. Jak u ciebie taka żyłka detektywa to zadzwoń do Antka M, może nową komisję śledczą założycie, tam się wykażesz.
Monika K.2019.11.17 22:31
Mirek T. Z tego wynika, widzę, że nie jesteś, jak tak się drzesz i wyzywasz! Pewnie zdradziłeś się podobnym stylem pisania? Ale kto tu jest ciotą, napisz, bo nie wiem o kim piszesz? Tyle tu jest ciot!
MirekT2019.11.16 22:04
XXI wiek, a na Frondzie, takie pie-rdolenie !!!
anonim2019.11.16 22:19
Mirku T ,brawo wiesz ,że jest XXI wiek ,a już miałem cię za gamonia ,a ty mnie tak miło zaskoczyłeś .
MirekT2019.11.16 22:33
Masz jakieś imię cioto!!!
xxxx2019.11.17 8:26
Prymityw.
anonim2019.11.16 23:32
Ale czemu tak ostro Mirku spokojnie ,to przecież pochwała ,czemu się tak denerwujesz. .. . .
zych.2019.11.16 21:56
A tam na obrazie święty Michał stoi i strasznego diabła ostrą piką koli.Cierp,cierp duszo moja a........
Do anioła Arcanioła2019.11.16 21:52
O Aniele Archaniole spraw swymi egzorcyzmami by złe duchy w końcu opuściły nowogrodzką i zły duch pisuaru w końcu przestał prześladować sejm nasz, a diabeł nienawiści w końcu wyszedł z ciała Prezesa naszego pętanego
anonim2019.11.16 22:21
Nie ma anioła Arcanioła .
eunoroom2019.11.16 23:47
1 przykazanie mącicielu
B522019.11.17 14:44
jak wypadnie ci ostatni ząb pójdziesz do komunii tak jak każdy komuch
anonim2019.11.16 21:22
Nie rozumiem dlaczego odrzucono modlitwę Leona XIII?!
anonim2019.11.16 21:27
U nas jest odmawiana.
Dell2019.11.16 22:44
U nas też.
xxxx2019.11.17 8:25
U nas też.
eunoroom2019.11.16 23:45
Bo napisana jest pod wpływem szatańskiej wizji. Chrystus nas kocha i nie odważyłby się kupczyć z szatanem.