W najbliższą środę w Sejmie odbędzie się drugie czytanie ustawy wprowadzającej Konwencję Rady Europy. Działacze organizacji pro-life i prorodzinnych apelują do parlamentarzystów o jej odrzucenie.

W specjalnym dokumencie zwracają uwagę, że pod pozorem przeciwdziałania przemocy konwencja "zmierza do wymuszenia zmian społecznych, niszczących małżeństwo, rodzinę, wychowanie dzieci i tradycję".

"Konwencja przeciwko przemocy wobec kobiet i przemocy domowej tak naprawdę jest „konstytucją genderową”. Ona zmieni nasze społeczeństwo, co więcej – pozbawi nas szans, obrony naszych dzieci. Będzie miała bardzo poważne następstwa. To zadziwiające, że drugie i chyba trzecie czytanie jest przewidziane prawie, że w trybie błyskawicznym, czyli już na najbliższą środę. Musimy prosić wszystkich posłów, również posłów, którzy są z tego liberalnego środka, aby stanęli twarzą przed społeczeństwem i powiedzieli, że nie chcą demoralizacji naszych dzieci, że nie chcą niszczenia naszych rodzin. To jest bardzo ważne" – mówiła Ewa Kowalewska, prezes Forum Kobiet Polskich.

Ratyfikacji szkodliwej konwencji sprzeciwia się także Akcja Katolicka, która domaga się od parlamentu i rządu konsultacji społecznych w tak ważnej kwestii, jaką jest przyszły kształt polskiego społeczeństwa, rodziny i jej praw. Są one, jak wskazuje Akcja Katolicka, fundamentem i spoiwem państwa i narodu.

MaR/Radio Maryja