Stanie się na końcu czasów... Czuwajcie! - zdjęcie
01.12.19, 08:29

Stanie się na końcu czasów... Czuwajcie!

9

1. czytanie (Iz 2, 1-5)

Pokój królestwa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy:

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem».

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!

 

2. czytanie (Rz 13, 11-14)

Zbliża się nasze zbawienie

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy.

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

Ewangelia (Mt 24, 37-44)

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Komentarze (9):

gosc2019.12.1 12:50
Niewierzącym to zawsze o to jedno chodzi. Kasa, kasa, kasa to jest najważniejsze dla nich. Zabiorą ze sobą jak odejdą z tego świata. Goły przyszedłeś i goły odejdziesz człowieku marny!!!
andrzejhahn32019.12.1 12:44
UWAGA............JEST TO OSTRZEZENIE DLA WSZYSTKICH ROZUMNYCH LUDZI.....................wystrzegajcie sie ciemnoty i zacofania poganskiej sekty katolickiej
andrzejhahn32019.12.1 12:43
ale trzeba miec zryty beret aby wierzyc w podobne idiotyzmy
stan2019.12.1 14:30
Człowiek powinien się rozwijać i doskonalić. Stanie w miejscu to marazm i pustka życiowa. A Ty się ciągle kręcisz w kółko.
Ślązak2019.12.1 9:49
Ja czuwam od małego . Nie należę do panien , które zasnęły . Gorzej z Kościołem i jego różnorodnymi mackami typu Rydzyk czy wiele innych grzybów trujaków .
stan2019.12.1 14:26
Wątpliwe to Twoje czuwanie. Gdzie nie ma miłości i pokory, tam nie ma czuwania, i w dodatku bez Kościoła (Kościół był i będzie i nic go nie zniszczy, bo jest Chrystusowy)
Janek2019.12.1 8:59
Jak lud odczuwa niepokój to łatwiej nim rządzić i manipulować.
skuter2019.12.1 11:48
To nie jest zastraszanie to wskazywanie drogi do zbawienia
anonim2019.12.1 8:57
Czuwajcie, a przy okazji utrzymujcue nas.