Sprawy Biedronia nie ma - i już!!! Jak to możliwe? - zdjęcie
29.04.19, 12:15

Sprawy Biedronia nie ma - i już!!! Jak to możliwe?

6

Sprawa Roberta Biedronia o znęcanie się nad matką po prostu już... nie istnieje. Akta "zniknęły", sąd nie może ich odtworzyć - i już.

Dziennik "Rzeczpospolita" o tajemniczym zniknięciu akt sprawy Roberta Biedronia rozmawiał z Krzysztofem Szmidtem, prezesem Sądu Rejonowego w Krośnie. Szmidt powiedział, że zaginięcie akt wyszło na jaw w czerwcu 2013 roku. Wówczas jeden z dziennikarzy zwrócił się do sądu o dostęp do akt, ale okazało się, że ich nie ma. Niczego nie zmieniła tu kontrola prezesa sądu - dokumenty się nie odnalazły.

Prezes sądu powiedział, że "rozważał odtworzenie" akt, ale... nie ma żadnej przesłanki, która by do tego uprawniała. Według Kodeksu karnego akt sprawy prawomocnie zakończonej można odtworzyć wówczas, gdy idzie o wykonanie orzeczenia, wznowienie postępowania, przeprowadzenie postępowania w trybie kasacji lub urzeczywistnienie innych uzasadnionych interesów stron. Tutaj jednak takie przesłanki nie zachodzą.

To oznacza, że nie można dziś dowiedzieć się, o co chodziło w sprawie Biedronia.

W roku 2013, gdy dowiedziano się o zaginięciu akt, Biedroń był już od dwóch lat posłem, a od wielu lat - prezesem Kampanii Przeciw Homofobii oraz lewicowym politykiem, związanym głównie z SLD. 

bsw/rzeczpospolita

Komentarze (6):

dred2019.04.29 15:11
Zapewne prowadzony przez służby od początku. Stąd 8%, trzecie miejsce, i cisza, brak akt. Ma wygrać to akta zbędne. Podpora PO
Mathilda2019.04.30 5:45
Akrobacje jak w ruskim cyrku .. było i nie ma. Historia się POwtarza, kiedy się tylko nadarza ... i jest POprawnie: było, nie było i „się” POzbyło... w, co było a nie jest NIE pisze się w rejestr.
Olej2019.04.29 12:57
Możliwe ! Możliwe ! Spytajcie zwykłych ludzi co się dzieje z aktami w sprawach cywilnych. Włosy na głowie stają gdy sąd idzie.
Pan dobra rada2019.04.29 12:54
"Sprawy Biedronia nie ma" - całkiem tak samo jak z deweloperem Kaczńskim
Andrzej Malik2019.04.29 12:46
§ 8. Okresy przechowywania akt spraw karnych 1. Ustala się następujące okresy przechowywania akt: 1) 50 lat - dla akt spraw, w których wymierzono karę dożywotniego pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności; 2) 30 lat - dla akt spraw, w których wymierzono karę pozbawienia wolności powyżej 5 lat; 3) 20 lat - dla akt spraw, w których wymierzono karę pozbawienia wolności do lat 5 bez warunkowego zawieszenia jej wykonania; 4) 10 lat - dla akt spraw, w których wymierzono karę inną niż wymienione w pkt 1-3, wydano wyrok uniewinniający, umorzono postępowanie, uwolniono od kary lub odstąpiono od jej wymierzenia, warunkowo umorzono postępowanie lub darowano karę, oraz dla akt postępowania wykonawczego; 5) 3 lata - dla akt spraw niewymienionych w pkt 1-4. Jesteście klasycznym przykładem szczujni. 2. Akta nie mogą być przekazane do zniszczenia przed ustaniem karalności przestępstwa, o które toczyło się postępowanie.
Cipak2019.04.29 12:42
I po co tak klamać? A nie łaska przeczytać Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości o przechowywaniu akt sądowych - § 8 !!!!