Przyjętą dziś uchwałą Rada Ministrów zobowiązała wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra klimatu Michała Kurtykę, ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua oraz ministra ds. UE Konrada Szymańskiego do „podjęcia wzmożonej współpracy i wszelkich możliwych działań w celu zakończenia sporu z Republiką Czeską zgodnie z interesem politycznym Polski”.

Rząd przyjął dziś uchwałę ws. sporu z Czechami dotyczącego Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Jeszcze w tym tygodniu wybrani ministrowie pojadą do Czech, aby negocjować szczegóły umowy międzynarodowej z tym państwem, która ma polubownie zakończyć spór. W zamian za spełnienie określonych warunków strona czeska ma wycofać z TSUE skargę na Polskę. W maju odpowiadając na czeską skargę unijny trybunał nakazał Polsce natychmiast wstrzymać wydobycie węgla w Turowie. Polska nie podporządkowała się jednak temu wyrokowi, wskazując na swoje bezpieczeństwo energetyczne.

Dziś TSUE poinformował z kolei o kolejnej skardze Czech, które domagają się ogromnych kar finansowych za niewykonanie wyroku przez Polskę.

kak/300polityka.pl, DoRzeczy.pl