Bp Athanasius Schneider: Co zrobić z papieżem-heretykiem? - zdjęcie
21.03.19, 14:45

Bp Athanasius Schneider: Co zrobić z papieżem-heretykiem?

73

Co robić z papieżem-heretykiem? Franciszek głosi w sprawach rozwodników w nowych związkach, kary śmierci oraz równości religii poglądy niezgodne z katolickim nauczaniem. Nie jest jednak możliwe, by usunąć papieża-heretyka z urzędu. Poprzez fakt herezji papież nie traci władzy. Jest dalej papieżem. Kościół katolicki musi znosić ten krzyż, modlić się, upominać - i ufać, że Chrystus wspomoże swoich wiernych, pisze bp Athanasius Schneider.

 

Artykuł na temat heretyckości papieża ukazał się pierwotnie na łamach anglojęzycznego portalu ,,Rorate coeli''. W Polsce jego tłumaczenie opublikował portal pch24.pl (TUTAJ).

,,W historii nie było przypadku papieża, który podczas pełnienia swojej posługi utraciłby urząd Piotrowy z powodu herezji lub oskarżenia o herezję'' - przypomniał biskup. 

Jak wskazał, był jednak przypadek ekskomunikowania papoieża Honoriusza I za jego wsparcie udzielone promotorom herezji monoteletyzmu. Jak to możliwe?

,,W liście do papieża Agatona (678-681), zawierającym prośbę o zaakceptowanie decyzji soborowych, Ojcowie Trzeciego Ekumenicznego Soboru Konstantynopolitańskiego piszą, że Rzym posiada wolną od błędu wiarę, która w sposób autorytatywny jest głoszona całemu Kościołowi przez biskupów Stolicy Apostolskiej, następców Piotra. Można zadać pytanie: Jakim sposobem Trzeci Ekumeniczny Sobór Konstantynopolitański mógł wystosować takie stwierdzenie i jednocześnie potępić papieża jako heretyka? Odpowiedź na to pytanie jest wystarczająco jasna. Papież Honoriusz I był omylny, mylił się, był heretykiem właśnie dlatego, że w sposób autorytatywny nie głosił tego, co powinien był głosić: Piotrowej tradycji Kościoła Rzymskiego. Nie odwołał się do tej tradycji, a jedynie zatwierdził błędną doktrynę i przyczynił się do jej szerzenia. Słowa papieża Honoriusza I, gdy tylko zostały zdezawuowane przez jego następców, stały się nieszkodliwe dla nieomylności w wierze Stolicy Apostolskiej. Zostały one sprowadzone do swojej prawdziwej wartości, czyli do zwyczajnej ekspresji osobistego poglądu papieża'' - pisze bp Schneider.

Jak dodaje hierarcha, ,,ostatnim przypadkiem heretyckiego lub półheretyckiego papieża był Jan XXII (1316-1334), który nauczał własnej teorii, zgodnie z którą święci mieliby dostąpić wizji uszczęśliwiającej dopiero po Sądzie Ostatecznym podczas Powtórnego Przyjścia Chrystusa''. Ostatecznie papież odwołał jednak swój błąd.

Biskup wskazuje następnie, co musi czynić Kościół, jeżeli papież okazuje się być heretykiem.

,,Wystarczy, że będziemy mieli choćby kilku biskupów głoszących integralność nauki wiary i korygujących tym samym błędy heretyckiego papieża. Wystarczy, że biskupi pouczą i ochronią swą owczarnię od błędów heretyckiego papieża i że kapłani oraz rodzice w katolickich rodzinach uczynią to samo. Ponadto, ponieważ Kościół jest również rzeczywistością nadprzyrodzoną i misteryjną, wyjątkowym nadprzyrodzonym organizmem, Mistycznym Ciałem Chrystusa, biskupi, kapłani i wierni świeccy – oprócz korekt, apeli, aktów wyznania wiary i stawiania publicznego oporu – muszą również czynić akty zadośćuczynienia Boskiemu Majestatowi oraz akty pokuty za heretyckie czyny papieża'' - pisze.

,,Kościół jest prawdziwie jednym organicznym ciałem i gdy dojdzie do osłabienia lub braków w głowie ciała (papież), reszta ciała (wierni) lub wyróżniające się części ciała (biskupi) uzupełniają tymczasowe błędy papieskie. Jeden z najsłynniejszych i najtragiczniejszych przykładów miał miejsce podczas kryzysu ariańskiego w IV wieku, gdy czystość wiary, jak zresztą trafnie określił to błogosławiony John Henry Newman, została zachowana nie tyle przez ecclesia docens (papież i episkopat), ile przez ecclesia docta (wierni)'' - dodaje.

Bp Schneider pisze, że nie jest katolickim poglądem twierdzenie, jakoby papież-heretyk ipso facto tracił swój urząd. To przekonanie rozpowszechniane od późnego średniowiecza aż po wiek XX, ale nie jest ono poparte żadną opinią teologiczną ani nauczaniem Kościoła. Tak, papież może być heretykiem - i pozostaje dalej papieżem; jego heretyckość Kościół wykazuje dopiero po jego śmierci, pisze hierarcha.

,,Teoria o zdetronizowaniu papieża-heretyka lub utracie przez niego urzędu ipso facto z powodu herezji jest jedynie opinią teologiczną, która nie spełnia niezbędnych teologicznych kryteriów: starożytności, powszechności i powszechnej zgody (semper, ubique, ad omnibus). Nie istnieją wypowiedzi powszechnego zwykłego magisterium ani magisterium papieskiego, które popierałyby teorie zdetronizowania papieża-heretyka lub utratę przez niego urzędu ipso facto z powodu herezji. Zgodnie ze średniowieczną tradycją kanoniczną, która później została zebrana w Corpus Iuris Canonici (prawo kanoniczne obowiązujące w Kościele łacińskim aż do 1918 r.), papież mógłby zostać osądzony w przypadku herezji: „Papa a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a fide devius”, co się tłumaczy: “papież nie może być sądzony przez nikogo, chyba że okazałoby się, iż odstąpił od wiary” (Decretum Gratiani, Prima Pars, dist. 40, c. 6, 3. pars). Jednakże Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. usunął normę zawartą w Corpus Iuris Canonici, która mówiła o papieżu-heretyku. Również Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. nie zawiera takiej normy'' - wskazuje biskup.

Hierarcha dodaje, że nawet ekskomunikowany automatycznie heretyk z powodu formalnej herezji może sprawować ważne sakramenty. Takie jest nauczanie Kościoła. ,,Normy dotyczące wyboru papieża, które obowiązywały aż do pontyfikatu Pawła VI, pozwalały, aby nawet ekskomunikowany kardynał brał udział w konklawe i aby on sam został wybrany na papieża.

„Żaden kardynał elektor nie może być pozbawiony czynnego i biernego prawa wyboru Najwyższego Pasterza z powodu lub pod pretekstem jakiejkolwiek ekskomuniki, suspensy, interdyktu lub innej kary kościelnej. Wszystkie te cenzury mają być uznane za zawieszone, jeśli chodzi o wybór papieża (Paul VI, Konstytucja Apostolska Romano Pontifice eligendo, nr 35). Ta zasada teologiczna musi znaleźć zastosowanie również do przypadku biskupa-heretyka lub papieża-heretyka, którzy mimo popadnięcia w herezję mogą w sposób ważny sprawować akty władzy kościelnej i dlatego nie tracą swego urzędu ipso facto z powodu herezji'' - przypomina Schneider.

Biskup dowodzi, że detronizacja papieża siłą rzeczy prowadziłaby do schizmy, tak, jak było to w Kościele katolickim na przełomie XIV i XV wieku.

,,Formalna schizma, z dwoma lub więcej kandydatami do papieskiego tronu – która zawsze będzie nieuniknioną konsekwencją zdetronizowania papieża, nawet jeśli deponowanie z urzędu Piotrowego byłoby przeprowadzone w sposób kanoniczny – siłą rzeczy wyrządzi więcej szkody Kościołowi jako organizmowi niż bardzo rzadki i stosunkowo krótki okres, w którym dany papież szerzy błędy doktrynalne lub herezje. Pontyfikat papieża-heretyka zawsze będzie stosunkowo krótki w porównaniu do dwóch tysięcy lat istnienia Kościoła. W tym rzadkim i delikatnym przypadku inicjatywę należy pozostawić w rękach Bożej Opatrzności'' - tłumaczy biskup.

Schneider dodaje, że Kościół musi znosić krzyż, jakim jest dla niego papież-heretyk. Nie ma innej drogi; postulat jego usunięcia jest czysto ludzkim, wręcz politycznym postulatem. Co więcej wielkie pragnienie usunięcia papieża-heretyka dowodzi też, że papieża utożsamia się z Kościołem. To błąd. ,,W historii Kościoła były okresy, kiedy przez dłuższy czas Stolica Piotrowa wakowała. Na przykład między 29 listopada 1268 r. a 1 września 1271 r. nie było papieża i nie było w tym okresie również antypapieża. Dlatego katolicy nie powinni czynić papieża i jego słów oraz czynów centralnym punktem swojego życia'' - przypomina kazachski hierarcha.

Biskup wskazuje na prawdę Ewangelii. Chrystus uratował tonącego Piotra. Wszyscy pasterze Kościoła muszą ufać, że Bóg zainterweniuje i że Chrystus ,,uspokoi szalejącą burzę, przywracając następcom Piotra, Jego wikariuszom na ziemi, siłę umacniania wszystkich pasterzy i wiernych w wierze katolickiej i apostolskiej''.

Schneider zauważa, że dużym problemem jest papieski absolutyzm. ,,W ostatnich stu latach miało miejsce kilka przykładów swego rodzaju papieskiego absolutyzmu w kwestii zmian dotyczących liturgicznej tradycji Kościoła. W odniesieniu do lex orandi drastyczne zmiany zostały poczynione przez papieży Piusa X, Piusa XII i Pawła VI, natomiast w odniesieniu do lex credendi – przez papieża Franciszka'' - pisze.

,,Dzięki Boskiej naturze Kościoła może on istnieć i żyć przez pewien czas bez względu na panującego papieża-heretyka właśnie z powodu prawdy, że papież nie jest synonimem Kościoła, nie jest z nim tożsamy. Boska natura Kościoła jest taka, że nawet papież-heretyk nie jest w stanie zniszczyć Kościoła, nawet jeśli w znacznym stopniu niszczy życie Kościoła; jego działania są ograniczone w czasie. Wiara całego Kościoła jest większa i silniejsza niż błędy papieża-heretyka i tej wiary nie może pokonać nawet papież-heretyk. Niezmienność całego Kościoła jest większa i bardziej trwała niż stosunkowo krótkookresowa katastrofa, jaką jest papież-heretyk. Prawdziwą skałą, na której wzniesiona jest niezniszczalność wiary Kościoła i świętości, jest sam Chrystus; papież jest jedynie jego narzędziem, podobnie jak każdy kapłan lub biskup jest jedynie narzędziem Chrystusa Najwyższego Kapłana'' - wskazuje dalej biskup.


Komentarze (73):

janusz2019.03.22 17:43
Około 50 lat temu gdy nie było internetu , krążyły pisane ręcznie lub na maszynie kartki z proroctwami Sybilli , gdzie opisana była przyszłość KK . M.in. , że od księży przyjdzie zgorszenie dla wiernych . Oczywiście księża zabraniali czytać tego , że to takie bluźnierstwo. Podejrzewam ,że trzecia Tajemnica Fatimska też o tym mówi i dlatego jest do tej pory tajemnicą . Przez tych niedobrych księży zwykły katolik musi się za nich wstydzić.Serce boli , gdy popatrzę na tych na szych biskupów.Czy oni jeszcze wierzą w Boga ?
Jack Em2019.03.22 17:10
Muzułmanie wymordowali maczetami 120 Chrześcijan w 3 tygodnie ... ale co tam ! https://wolna-polska.pl/wiadomosci/cisza-medialna-wokol-muzulmanskiej-rzezi-chrzescijan-dr-thomas-d-williams-2019-03?fbclid=IwAR3RzqbFmDCyUrmx0nd7rS6A26XWUZ4MD4375O3UqQFgIs5cjoBOze8i-18
Leszek2019.03.22 15:44
Jezus Chrystus dla faryzeuszy był bluźniercą, który burzył znany im porządek, dlatego doprowadzili do mordu sądowego na Jezusie. A on obnażał ich obłudę i głosił miłosierdzie Boże. Dostrzegam analogie.
rdaneel2019.03.22 13:32
Jeden u żydów podobny heretyk był to go ukrzyżowali. Może w tą stronę pójść?
greg2019.03.22 12:38
ANTYCHRYST
matis892019.03.22 18:12
Bergoglio antychrystem nie jest on się niedługo ujawni, Bergoglio jest Fałszywym Prorokiem z Apokalipsy św. Jana.
Wies2019.03.22 10:04
Biskup pomocniczy Schneider trochę przesadził. Papież Franciszek jest bardzo niejednoznaczny w swoich wypowiedziach i każdy bierze z nich to co mu się podoba, często naginając pod siebie teksty papieża Franciszka. Co do kary śmierci to już JP2 wypowiedział się jednoznacznie że zabicie drugiego jest dopuszczalne tylko w przypadku obrony ( pod tę zasadę podlegają przypadki kary śmierci kiedy nie można inaczej ochronić społeczeństwa ) . Wszystkie inne tłumaczenia wykonania kary śmierci są kłamliwe albo podają drugorzędne argumenty np. sprawiedliwość. Tak to prawda że po sprawiedliwości należałaby się śmierć mordercy. Ale zasada nie zbijaj ma tutaj prymat nad zasadą sprawiedliwości. Sprawiedliwość dla mordercy będzie po jego śmierci. Co do komunii dla rozwodników to wypowiedź papieża Franciszka jest można powiedzieć wymijająca i dlatego rodzi tyle niezdrowych interpretacji. Oczywiście prywatnie papież Franciszek może się tutaj mylić jak każdy człowiek, ale uroczystego nauczania w tej kwestii nie nie było ze strony Franciszka. Szkoda że tej sprawy w sposób jednoznaczny Franciszek nie wyjaśnił, zgodnie z tym co nauczali poprzednicy. Co do równości religii to wypowiedź papieża Franciszka została już sprostowana zgodnie z nauką katolicką. Co do reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego 2 i zmian wprowadzonych przez kolejnych papieży to wypowiedź biskupa Schneidera jest zbyt krytyczna. JP2 nigdy w ten sposób nie wypowiadał się na ten temat. Dla przykładu podczas spływów z młodzieżą biskupa Wojtyły ołtarzem był odwrócony kajak. Inna sprawa to nieodpowiednie nowinki np nieprzyzwoite tańce podczas mszy poszczególnych biskupów i księży ale to całkiem osobny temat. Mamy 27 lat pontyfikatu JP2 i ogromny dorobek nauczania tego papieża a wcześniej kardynała i biskupa. Musimy jako Kościół w Polsce sięgnąć do tego nauczania. Jeśli mamy wątpliwości co do wypowiedzi papieża Franciszka to najlepiej je konfrontować z wypowiedziami JP2 lub Benedykta 16 i tam szukać wyjaśnienia. Co do omylności papieży to sam Św. Piotr musiał zmierzyć się z opinią św. Pawła na temat jego nieuczciwej postawy wobec Żydów chrześcijan i ich błędnego przekonania i o konieczności zachowania przez nawróconych pogan wszystkich przepisów Starego Testamentu.
pidłak2019.03.22 12:15
Dziękuje za wyjaśnienie. Bardzo wartościowe i budujące.
Jarek2019.03.22 13:24
Wies, skopiowałem dla Ciebie 9 rozdział Księgi Rodzaju: Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. 2 Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. 3 Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. 4 Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia1. 5 Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie2 - upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego - o życie brata. 6 [Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga3. Pamiętaj: Przez ludzi ma być jego krew przelana!! Nie po śmierci, tylko tu, na Ziemi!!!! Zarówno Nie zabijaj, jak i powyższy cytat pochodzą ze ST. Dlaczego tak wybiórczo je traktujesz? Ponadto w oryginale nie ma nie zabijaj, jest nie morduj. O karze śmierci mówimy nie za zabicie (które może być przypadkowe) ale mówimy w przypadku morderstwa (czyli zaplanowanego działania z określonym celem końcowym) i za to, zgodnie z przymierzem zawartym z Bogiem należy się kara śmierci. Koniec i kropka
Wies2019.03.22 13:54
Jarek specjalnie dla Ciebie przekopiowałem słowa Pana Jezusa który wypełnił Pismo: Piąte przykazanie 21 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!7; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka8, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego. 23 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 24 zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! 25 9 Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 26 Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz
Wies2019.03.22 14:07
I jeszcze to Jarku: Miłość nieprzyjaciół 19 43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził 20. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Pan Jezus postawił nam wyższe wymagania niż ludziom Starego Testamentu. Prawo odwetu zostało zniesione przez Pana Jezusa i zastąpione miłosierdziem tzn czymś dużo trudniejszym ale i bliższym Panu Bogu. Pan Jezus wzywa nas do doskonałości czyli miłości a nie tylko do sprawiedliwości. Zauważ że mordercy ponoszą karę w postaci długoletniego wiezienia więc sprawiedliwość jest w jakimś stopniu dopełniona. Pani Popiełuszko wybaczyła mordercom swojego syna księdza Jerzego Popiełuszki a JP2 wybaczył swojemu niedoszłemu zabójcy.
nie dla marksizmu2019.03.22 9:56
A co zrobić z biskupami skażonymi najczęściej prawosławiem ,powtórka z mariawityzmu?- którzy chcą być świętsi od papieża?O tym już było na kartach ewangelii było co chcieli być świętsi od Pana Jezusa! Na frondzie z jednej strony ateistyczno-atawistyczne trolle , z drugiej głoszący herezje o " papieżu heretyku" .Jakis dysonans...
Wies2019.03.22 10:03
Słuszna uwaga szczególnie w tym przypadku
pidłak2019.03.22 9:27
To jak w końcu jest dogmat o nieomylności papieża gdy głosi ex catedra w sprawach wiary i moralności czy nie? Sobór watykański I to ogłosił do wierzenia jako dogmat. A dogmat to dogmat - fundament. Straszna ta wypowiedź biskupa i nie wiem czy ma umocowanie w tradycji Kościoła. Nigdy tak jeszcze nie było! Św Ignacy pisał: jeśli coś wydaje ci się czarne a papież ogłosi że jest białe to masz uznać że jest białe. - Jego zasady trzymania z Kościołem z Ćwiczeń Duchowych Świeci którzy byli prześladowani przez Iudzi kościoła jak o. PIO czy O. Dolindo nie pozwalali sobie i innym na jechanie na papieża, biskupów księży - choć prawda była po ich stronie. Nie wiem jak odnosić się do takich biskupów, którzy otwarcie się sprzeciwiają nowemu nauczaniu papieża jak shneider, lenga, miller. Chcą bronic doktryny i moralności tradycyjnej - ale co im wolno w kościele???
grzegorz2019.03.22 5:25
Kocham mój cudowny Kościół bo każdy może robić to co chce
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.22 8:53
To racja. Papież jedno, biskupi drugie, proboszcz trzecie, ksiądz czwarte, wierni piąte. To co spaja kościół to gwałcone dzieci i ich cierpienie. Wygląda na to, że to jedyna idea, jedyna "wartość", która spaja wszystkich. Może mały rebranding? Powszechny Pedofilski Kościół Kłamców ?
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.22 4:53
heretyk, to taki co tyka herę?
Janek2019.03.22 3:22
Franciszek wam nie pasuje obłudnicy w fiolecie, gdyż na pierwszym miejscu stawia Chrystusa, a nie majątki i zaszczyty, lub odbiegające od realiów życia przepisy.
Bebik2019.03.22 8:29
No właśnie nie stawia Chrystusa na pierwszym miejscu, tylko swoje widzimisię.
klik2019.03.21 21:10
w razie czego mamy Papieża Benedykta; żyje i na razie NIE przenosi się na tamten świat, a Franciszek kazał się nazywać tylko "biskupem Rzymu"
topek2019.03.21 20:56
Nie lubie Kościoła bo wymyślił sobie boga którym straszy ludzi
Kinga2019.03.22 17:33
Jakbyś znał naukę Kościoła Katolockiego, to byś nie wygadywał takich bredni ! Nie ośmieszaj się !
topek2019.03.22 18:58
Tak nauka a skąd wymyślili np bajke o matce boskiej o świetych itp na pewno nie z biblij
Mejer2019.03.21 20:56
Twórca artykułu tyle razy wypisał słowo 'heretyk' ale z poparciem tezy u niego jak z merytoryką u KODowców... pewnie to jede z tych 'obrzezanych' tradycjonalizmem aż po kolana. Poza tym arcybiskup raczej niech zajmie sie fabryką heretyków w episkopacie niemiec a nie wybrzusza sie nad kosmicznymi tezami :)
Ewa2019.03.21 19:58
A gdzie jest napisane w Biblii ze to Franciszek nie racji
matis892019.03.21 19:05
Kiedy odsuwa sie jednego w pełni katolickiego papieża od tronu, to logicznym następstwem jest to że następny będzie heretykiem, nie katolikiem, masonem... jak Bergoglio. Na szczęśćie prawdziwy papież katolik Benedykt XVI wciąż żyje, a nawet gdyby umarł to pozostaje zawsze na pierwszym miejscu wierność prawdzie i JEzusowi, nie zważając na masońskie herezje Bergoglio.
Kościelny 2019.03.21 18:58
Jakim prawem biskup Athanasius Schneider, przedstawiciel herytyckiego kościoła niemieckiego nazywa papieża Franciszka heretykiem, !!!
Anna2019.03.21 18:46
Bóg dopuszcza różne rzeczy, także na swój Kościół. Sporo było papieży niegodnych, ale zwykle po ich rządach następował święty Papież, który odnawiał Kościół w duchu Chrystusa. Ostatnio mieliśmy dwóch świętych Papieży - Jana Pawła II i Benedykta XIII, widocznie musiał przyjść po nich papież, który sieje zamęt. Kościół rzeczywiście przeżywa kryzys, nie tylko zresztą wewnętrzny; chrześcijaństwo jest wszędzie atakowane w różny sposób, ale tak silnie, jak chyba nigdy w nowożytnym świecie. Myślę, że należy odwoływać się do nauczania Jana Pawła i Benedykta. I pewnie to, co się dzieje, jest wielką próbą, a kto wytrwa do końca, jak mówił Chrystus, będzie zbawiony.
gosia2019.03.21 16:26
Bóg dopuścił takiego O. Świętego aby ujawniło się dobro i zło ,aby wyszły zamysły wielu. Wszystko jest opisane w Starym Testamencie - chodzi o proroków.W Piśmie Św.,w Apokalipsie Św. Jana .Dobrze to tłumaczy ks.dr Paweł Murziński .My katolicy mamy trzymać się nauki Jezusa Chrystusa i patrzyć abyśmy nie pobłądzili.
Polak2019.03.21 20:12
Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój. Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju. Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dziedzi naszych dzieci. Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.
qazzaq2019.03.21 16:19
Papież Honoriusz się mylił, co nie obala jednak dogmatu, że papież, w kwestiach wiary i moralności, jest zawsze nieomylny . Kocham rzymską logikę...
baczny-obserwator2019.03.21 15:50
Jak papież może być heretykiem skoro ma zawsze rację?
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.21 16:06
Po wielu latach prac naukowych, teolodzy wypracowali doktrynę, która w kwestii nieomylności Papieża w końcu jest jasna i jednoznaczna: "Papież jest nieomylny wtedy kiedy się nie myli, w pozostałych kwestiach się myli." Jasne, mądre i głębokie. Jak cała zresztą reszta "nauczania"...
Artur2019.03.21 17:20
haha przynajmniej mowia prawde :)
lolek1232019.03.22 9:14
Nie zawze Zasada ex cathedra obowiązuje tylko , jeśli mówi oficjalnie jako głowa kościoła. Tu mamy przypadek, gzie trudno jest wychwycić jednoznaczność. Mamy często jakięs tam luźne wypowiedzi + zamieszanie.
Max Fiend2019.03.21 15:35
Z definicji nie ma czegoś takiego jak "papież heretyk". Według nauki KK, wyboru papieża dokonują kardynałowie pod wpływem Ducha Świętego i jest to wybór najwłaściwszy. Ktoś, kto uważa inaczej, podważa podstawy KK pod groźbą ciężkiego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu.
admin2019.03.21 15:57
Uwaga! Alert! Czytelnik nie czytał komentowanego tekstu!!! A przywoływany przez bp. Schneidera przypadek Honoriusza I?
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.21 16:10
Ja też nie czytam, a komentuję. W 90% trafiam. Na czytanie po prostu szkoda czasu, w 99% teksty są przewidywalne.
Max Fiend2019.03.21 17:16
Czytelnik czytał ale wyżej komentujący albo nie doczytał albo kompletnie nie zrozumiał co przeczytał. Dogmat o nieomylności papieża został ogłoszony w roku 1870 na soborze watykańskim I , czy się to komuś podoba, czy nie i z automatu "skasowano" potępienie i uznanie go za heretyka, które nastąpiło na soborze w Konstantynopolu. Pseudo-rozważania Schneider'a to ordynarna propagandowa manipulacja.
admin2019.03.21 19:02
Nie, to nie tak. Czytelnik musi zrozumieć, że dogmat nie jest prawem. Nie obowiązuje ,,od'', ale wyraża prawdę. Czyli coś, co było prawdziwe zawsze!!! Honoriusz nie wypowiadał się heretycko ex cathedra... podobnie jak papież Franciszek nie czyni tego ex cathedra...
Max Fiend2019.03.21 20:49
A to już problem niedokształconego czytelnika Redakcja ... blabla, którego kazachski biskup robi w balona. Byłoby fair gdyby przytoczył całą historię i kontrowersje wynikające z postanowień kolejnych soborów i "przyjmowane" podczas nich dogmaty.
Szendzielarz2019.03.21 15:15
ale jeśli w sprawach "wiary i moralności" papież jest nieomylny, to pozostaje teza Antonio Socci: "No e Francesco" = nie jest papieżem
Antek 2019.03.21 15:14
Burek, nie szczekaj. Wiara katolicka od wieków podawana jest wyzwaniom. Ale przetrwała 2000 lat, przetrwa i twoje szczekanie.
ela pawłowska2019.03.22 13:14
No nie wiem. Nigdy chyba w historii kościoła nie doszło do takich zmian społecznych jak teraz. Przetrwać, to może przetrwa, ale na 100% nie w takiej formie. Jeżeli będzie tkwił dalej w tych samych butach, zostanie garstka wiernych.
słowiczek poznański2019.03.21 15:09
Auferetur Inferunt Insaniam the bullshitter Masz Adaś jakieś przemyślenia nad "najnowszymi badaniami"? A może się najzwyczajniej wygłupiłeś, hmm...? What else is new. Polyszpatryjot" - lesiu keller-krawczyk prolific blogowy dick, sierpem obrzezany kurant kremlowski Gratuluje znajomości polskowo jazyka. Kołchozowa chazjajka Irina od polskowo jazyka zrobiła dobru rabotu. Z ciebie taki polysz i patryjot jak z putina demokrat.
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.21 15:33
hmm, dziękuję, że tak często do mnie piszesz ... zaczynam czuć do ciebie sympatię. Buziaki
słowiczek poznański2019.03.21 16:36
byle w nie ta cześć mojej całości jako głowa
Piotr Nowak2019.03.22 12:02
To moja dziewczyno-chłopaka! Nie wcinaj się ;)
Burek2019.03.21 15:00
No to wiara katolicka chwieje się w posadach. Zresztą jest ona nieprawdziwa jak wszystkie inne oprócz agnostycyzmu.
Gamberro2019.03.21 15:35
Słuchaj no burek.zmykaj na łonet, tam twoje miejsce,pa pa,
Gdańszczanin2019.03.21 15:47
Kolejny orzeł pisze, że "wiara jest nieprawdziwa". Człowieku, dlaczego zatem wchodzisz na portal katolicki. Kolejny, którego sumienie Ciebie gryzie i poszukuje Boga. Nieuświadomiona konieczność powrotu do Boga. Ale wierzga przy tym, jak muł.
Ya2019.03.22 6:45
Może jakiś dowodzik na potwierdzenie teoryjki?
wiesław2019.03.22 8:08
żal mi Ciebie Burku , jak sam się nazwałeś. Co powiesz, kiedy będziesz odchodził z tego ziemskiego padołu? Też będziesz taki " mądry"?
Kinga2019.03.22 17:30
biednyś ty, biednyś !
Skuter2019.03.22 18:08
ty burek nie wychodź z budy ale fajnie się nazwałeś właśnie tak miałem cię nazwać za nie wiedzę o religiach a ty sam tak się określiłeś Burek nie zmieniaj nicka pasuje ci jak ulał
Juli2019.03.22 18:53
Nawet ci pobożni katolicy są agnostykami bo śmierci sie boją i nie są pewni czy tam coś jest tylko przyznać się nie wypada
anonim2019.03.21 14:59
Niech się biskupi żarliwie modlą do Boga żeby ten szybko przyjął świętego Papieża-heretyka do siebie...
KONSTYTUCIA to ja = Bolek OTUA to nie ja2019.03.22 17:45
To jusz jest przestempstwo. No. Ja mam wnukof i i wiem ile to kosztuje. To som dobre chlopaki i maja energiem jak ty. Youbtwoju mam tam tera skrzynkie. Graj w totolotka to ci pomogie. Takie ludzie nie mogom sie marnować jak ty polisz i do tego patriot.
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.21 14:57
Zrobiło mi się szkoda tego kościoła... 80% duchownych w Watykanie to geje. W świecie upadek związany z pedofilią duchowieństwa, wstyd, procesy, odszkodowania. Wizerunkowy dramat. Doktrynalnie totalne zakapućkanie dotyczące ewolucji, LGBT, gender, rozwodników, in vitro, aborcji itp No i jeszcze wisienka na torcie, Papież heretyk. Ten wasz bóg to ma poczucie humoru... Czas budować nową arkę, czas poszukać Noego, albo nie Noego macie, nawet dwóch, jeden w Toruniu, drugi na Żoliborzu.
bea2019.03.21 15:31
to ty masz problem cale pieklo walczy z KK jest wiele grzechow ktore sa naglasniane ale jest duzo przeklaman i fejkow ja nic zlego nie slyszalam od Papieza wszystko zgodne z nauczaniem KK KK jest podkopywany przez masonerie judaszy i zdrajcow Kosciol Chrystusowy nie zginie bo bramy piekielne go nie przemoga KK bedzie cierpiec spowodu tych wydazen ale nie zginie bo glowa KK Jest sam Chrystus Jezus nie przyszedl do zdrowych tylko do chorych aby uwolnic ludzi od grzechu i zla Zbawienie jest tylko w KK modlcie sie i Ufajcie Jam Zwyciezyl Swiat
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.21 15:38
Czyli wg ciebie papież to nie heretyk? A reszta to przekłamania i fakenewsy? Hmmm, nooo podziwiam twoje dobre samopoczucie :)
Gdańszczanin2019.03.21 15:45
Człowieku, zajmij się swoimi problemami. Jak rozumiem jesteś niewierzący, skoro piszesz "wasz bóg". Po co zatem wchodzisz na portal katolicki. Aaaa, już wiem, po co! Najzwyklej w świecie sumienie Ciebie gryzie i poszukujesz Boga. Naturalne zatem, że jesteś tutaj. Taka nieuświadomiona konieczność, prawda? Plujesz jadem, a z samego siebie się naigrywasz.
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.21 15:57
Chwila, chwila, to chyba oczywiste, że ten portal nie ma nic wspólnego z Bogiem Chrześcijan i prawdziwą wiarą. Nawet ten artykuł o Papieżu heretyku tego dowodzi. Ja tu na frądlu "walczę" z herezjami, z głupim sekciarstwem i niszczeniem Kościoła. Chyba to oczywiste. Z Bogiem.
bea2019.03.21 20:25
jest Tylko jeden Bog Jeden Chrzest Jeden Kosciol i Jedna Wiara w Ktorej mamy Pelnie Prawdy i Zbawienia
Cloud2019.03.21 22:53
1.to jest portal odłamu sekty katolickiej, a nie katolicki 2. Ten portal to dobre źródło lol-contentu - niezła rozrywka zobaczyć jak niektórym ludziom umysł upadł 3. " sumienie Ciebie gryzie i poszukujesz Boga" jak wy zawsze na swoją modłę wiecie lepiej o co innemu człowiekowi chodzi. 4. Zdenerwować, zestresować was to i dzień taki weselszy.
grzegorz2019.03.22 5:23
Kościół to Ja
Aga2019.03.22 6:06
Nowa arka przymierza i nowa arka Noego to Maryja. Nie trzeba jej budować, tylko odmawiać różaniec, a wtedy wszyscy ocaleją.
Beno2019.03.21 14:52
Trochę za mocne słowa, by nazywać papieża Franciszka heretykiem, ale wydaje się, że w pewnych doktrynach wiary i moralności błądzi. Daje się prowadzić niemieckim biskupom na manowce.
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.21 14:57
A Bp Athanasius Schneider to czasem nie Niemiec?
aquar672019.03.21 19:24
Wszyscy ludzie są tacy sami? Lata urawniłowki i ruskiego prania mózgu robią swoje. Spadaj ruski głąbie!
Max Fiend2019.03.21 20:43
Nie.
prosty2019.03.21 19:40
To właśnie herezja. Za Katechizmem Kościoła Katolickiego i Kodeksem Prawa Kanonicznego: KKK 2089 Niewiara jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania przyzwolenia na nią. "Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą – odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo" (KPK, kan. 751).
Sebix2019.03.22 13:57
Byle by w przyszłości nie okazały się za słabe.