Radni z Alaski rozpoczęli posiedzenie okręgu modlitwą... DO LUCYFERA - zdjęcie
16.08.16, 10:45

Radni z Alaski rozpoczęli posiedzenie okręgu modlitwą... DO LUCYFERA

"Stańmy wyprostowani i wolni od nieprzejrzystych nauk zrodzonych przez bojaźliwe umysły w ponurych czasach. Przyjmijmy lucyferyczny impuls zjedzenia z drzewa wiedzy i odrzućmy nasze dawne błogie, rozkoszne złudzenia”- tymi słowami rozpoczęło się niedawne posiedzenie radnych okręgu Kenai na Alasce. "Modlitwę" do szatana o " indywidualistyczną wolność" rozpoczęła radna Iris Fontana.-"Żądajmy, by osoby były oceniane po ich konkretnych czynach, a nie ich wierności względem arbitralnych norm społecznych i iluzorycznych kategoryzacji. Kierujmy się agnostycyzmem we wszystkich naszych działaniach, trzymając się tylko tego, co jest ewidentnie prawdziwe. Stójmy silnie przeciwno wszelkim arbitralnym autorytetom, które zagrażają osobistej suwerenności każdego człowieka. Co nie chce się ugiąć, musi zostać złamane, a co może zostać zniszczone przez prawdę, nie może być nigdy uratowane. Dokonało się. Chwała szatanowi. Dziękuję”- zakończyła Fontana.

Ta skandaliczna modlitwa jest wynikiem debaty nad rolą modlitwy na tego rodzaju posiedzeniach i odpowiedzią na modlitwy chrześcijańskich duchownych. Lokalnym duchownym zarzucano jednak działania niezgodne z konstytucją- ich obecność na sali obrad miała być przejawem nietolerancji i dyskryminacji niewierzących. Lokalni politycy rozważali dwie możliwości: całkowita rezygnacja z modlitwy lub dopuszczenie szerszego spektrum "wyznań". Skorzystała na tym Świątynia Szatana.

Organizacja tłumaczy, że jej celem nie jest szerzenie kultu diabła, ale... "sprzeciw przeciwko jakiemukolwiek udziałowi religii w życiu publicznym". Grupa określa się mianem "humanistycznej i ateistycznej", zaś diabła używa w charakterze... symbolu racjonalizmu.

To jeszcze nie wszystko. Od września tego roku grupa ma ruszyć z "kampanią edukacyjną" w szkołach na terenie Stanów Zjednoczonych" pod hasłem "Szatan po szkole". Sataniści chcą w ramach zajęć pozalekcyjnych uczyć dzieci "racjonalnego" myślenia. To kontra dla działalności ewangelizatorów chrześcijańskich.

Choć trudno w to uwierzyć, skandaliczna "modlitwa" podczas sesji rady okręgu naprawdę miała miejsce:

JJ