Kościół w Houston, Grace Community Church, ostrzega kobiety należące do wspólnoty przed zagrożeniem ze strony transseksualistów – albo osób podszywających się pod tychże.

Na drzwiach toalety wywieszono tam tablicę: „Ostrzeżenie dla wszystkich biologicznych kobiet: używacie tej toalety na własne ryzyko”. I dalej: „Mężczyźni, którzy są ubrani jak kobiety, mogą zgodnie z prawem korzystać z tej toalety i policja nie może poprosić ich o wyjście”.

Jest to najwyraźniej protest przeciwko dążeniom miasta Houston do uchwalenia praw „równościowych”, które mają chronić dewiantów przed „dyskryminacją”. Jeżeli prawo to zostanie uchwalone, ostrzeżenie protestantów będzie naprawdę potrzebne. Oto szaleństwa, do jakich prowadzi gender! Czy także w Polsce będziemy musieli wywieszać na toaletach podobne ostrzeżenia?

pac/pinknews