Czym są prawo, praworządność i sprawiedliwość? Jest to pytanie, które pojawia się od początku refleksji człowieka nad życiem we wspólnocie: jak tworzyć prawo i w jaki sposób zagwarantować, że będzie ono sprawiedliwe? Dziś ten spór w polskiej debacie publicznej wraca z podwojoną siłą, kiedy toczą się dyskusje o tzw. praworządności, ale problem ten istnieje odkąd powstała polityka. Prof. Andrzej Nowak skupia się na tym problemie nie tylko w tym krótkim wykładzie, ale także w książce "Między nieładem a niewolą. Krótka historia myśli politycznej."

Napisana barwnym, literackim językiem, świetnie ilustrowana książka jednego z najwybitniejszych intelektualistów europejskich. Pełna refleksji nad współczesnością historia od starożytnych myślicieli chińskich i filozofów greckich, przez świętych Augustyna i Tomasza, renesansowych humanistów, zachodnich filozofów baroku i oświecenia, po myślicieli polskich (np. Mistrz Wincenty, Paweł Włodkowic, Józef Piłsudski). Okazuje się, że niektórzy starożytni, jak np. Platon, mieli dużo sensowniejsze koncepcje organizacji społeczeństwa i państwa niż nam współcześni. Najgorzej było/jest, gdy idee zaprzęgnięte do politycznej roboty są z gruntu błędne, a nawet groźne, choć z pozoru wydają się słuszne i nieraz nawet szlachetne, jak np. marksizm-leninizm.