Składam inicjatywę ustawodawczą, prezydencki projekt zmiany ustawy prawo oświatowe, który jednoznacznie przesądza, że działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń prowadzona na terenie szkoły wymaga także zgody rodziców – powiedział dzisiaj na spotkaniu z rodzicami i dziećmi w Warszawie.

Andrzej Duda zapowiedział, że prezydencki projekt zmian ustawy Prawo oświatowe, który będzie regulował działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w szkołach. Projekt ten ma wprowadzić m.in. konieczność akceptacji udziału organizacji NGO nie tylko przez dyrekcję czy radę placówki, ale będzie wymagał „przede wszystkim zgody rodziców”.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym miesiącu prezydent Andrzej Duda zaproponował Kartę Rodziny.

Czas najwyższy, żeby prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami było zagwarantowane ustawowo – oświadczył na konferencji prasowej Andrzej Duda.

 

mp/tvp info