Zdaniem I Prezes SN Małgorzaty Gersdorf Polska zmierza do stania się państwem autorytarnym. Prof. Gersdorf straszy, że niewykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego doprowadzi do kar finansowych i nierespektowania wyroków polskich sądów.

I Prezes Sądu Najwyższego przedstawiła w czasie dzisiejszego posiedzenia senackiej komisji spraw zagranicznych informacje na temat skutków postanowienia TSUE nakazującego Polsce natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów dot. Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Jak podkreśliła, postanowienie to zostało przez nią niezwłocznie wykonane. Gerdorf wezwała Izbę Dyscyplinarną do zaprzestania wszelkiej działalności.

Orzeczenie TSUE jest naruszeniem norm prawa. Żaden organ nie może pozbawić sędziego prawa do orzekania. Gerdorf jednak zwraca uwagę, że w swoim postanowieniu europejski Trybunał wezwał do powstrzymania się od przekazywania spraw zawisłych przed Izbą Dyscyplinarną do rozpoznawania przez skład, który nie spełnia wymagań niezależności:

-„Ponieważ zdaniem SN Izba Dyscyplinarna cała nie jest sądem wobec tego także w tych sprawach adwokackich i innych nie powinna orzekać” – mówiła prof. Gersdorf.

Stwierdziła również, że Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa oceniać postanowień TSUE. Jednak to kolejna manipulacja. W sytuacji konfliktu pomiędzy organem polskim a europejskim, kiedy chodzi o kwestie konstytucyjne, to właśnie do TK należy rozstrzygnięcie sporu.

Pytana o konsekwencje ewentualnego nieuznania przez Polskę postanowienia TSUE, Gersdorf odpowiedziała:

-„Ponieważ zdaniem SN Izba Dyscyplinarna cała nie jest sądem wobec tego także w tych sprawach adwokackich i innych nie powinna orzekać”.

Następnie stwierdziła:

-„ Zmierzamy do państwa autorytarnego, do nieszanowania praw obywateli, ani praw przedsiębiorców ani praw unijnych”.

Ponadto zaznaczyła, że niewykonanie postanowienia TSUE może też skutkować tym, że w przyszłości wyroki polskich sędziów nie będą respektowane przez państwa członkowskie UE.

 

kak/ PAP, wPolityce.pl