Mateusz Morawiecki wziął dziś udział w uroczystościach rocznicowych w Muzeum Powstania Warszawskiego. Premier złożył między innymi kwiaty pod dzwonem poświęconym gen. bryg. Antonimu Chruścielowi „Monter”. Dziś mija 76 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Dzień dzisiejszy to czas szczególny. Dziś mija 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Ważne słowa padły z usta premiera w Muzeum Powstania Warszawskiego:

,,1 sierpnia, (..), było to powstanie, które miało przywrócić wolność nie tylko stolicy umęczonej pięcioma latami okupacji, ale całej Polsce— powiedział Mateusz Morawiecki

Premier mówił także o tym, że decyzja o Powstaniu wynikała z nastrojów w ówczesnej Warszawie zwłaszcza wśród cywilów i młodzieży.

Premier zwrócił również uwagę na okrutne zachowanie Niemców w czasie walk powstańczych. Okupacja niemiecka była straszna i okrutna. A zachowanie Niemców w Warszawie było barbarzyńskie.

Dzień 1 sierpnia zwłaszcza winień być to czas, w którym powinien dominować spokój, ciszy oraz zaduma. Czas refleksji zdaniem Premiera jest nam dziś szczególnie zwłaszcza myśląc o  o wszystkich prowokacjach, profanacjach, których doświadcza dzisiejsza Warszawa”.

,,I prosimy o namysł, o spokój, o ciszę, o to, aby nie dochodziło do tak niedobrych aktów, jakie miały miejsce ostatnio” — zaapelował premier.

Rr, wpolityce.pl