Poradnik PIT 37 – Najpopularniejsze ulgi i odliczenia - zdjęcie
15.07.21, 22:41Zdjęcie ilustracyjne

Poradnik PIT 37 – Najpopularniejsze ulgi i odliczenia

6

W przepisach prawa podatkowego przewidziano różne rodzaje preferencji dla podatników, których zastosowanie może spowodować obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Są to więc w pełni legalne sposoby, na zmniejszenie swoich zobowiązań wobec organów podatkowych. Należy jednak pamiętać, że aby z nich skorzystać, trzeba spełniać określone przepisami wymagania. Niektóre ulgi i odliczenia możliwe są do dokonania w ramach zeznania podatkowego PIT 37.

Ulga prorodzinna

Jedną z najbardziej podstawowych i generujących zasadniczo duże możliwości po stronie podatników, jest tak zwana ulga prorodzinna – inaczej nazywana ulgą na dzieci. Mogą skorzystać z niej między innymi podatnicy rozliczający swoje zeznanie na druku PIT 37. Podstawy ulgi na dzieci zostały opisane bezpośrednio w ustawie podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z nią, podatnik ma prawo odliczyć odpowiednie kwoty od podatku dochodowego, w zależności od ilości dzieci oraz czasu opieki. Odliczenie oblicza się za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę. Istnieją pewne zasadnicze warunki, które należy spełnić w celu skorzystania z tego rodzaju preferencji: ulga dotyczy opieki nad małoletnimi dziećmi w przypadku wykonywania nad nimi władzy rodzicielskiej, funkcji opiekuna prawnego (jeżeli dziecko z zamieszkuje z podatnikiem) lub sprawowania opieki poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Wysokość ulgi prorodzinnej uzależniona jest od ilości miesięcy oraz ilości dzieci. W przypadku jednego małoletniego dziecka, ulga została przeznaczona dla podatników, których dochody w związku małżeńskim (lub samotnie wychowującego dziecko) nie przekroczyły kwoty 112 000 zł, a dla podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł.

  • kwota dla jednego małoletniego dziecka na miesiąc została określona na poziomie 92,67 zł;

  • dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;

  • trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko, a także 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulga internetowa

Jedną z popularniejszych ulg, jest możliwość skorzystania ze wsparcia w rozwoju sieci internetowej w Polsce. Zgodnie z treścią ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnik może skorzystać z ulgi wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych.

Składki ZUS i zabezpieczenie emerytalne

Zapłacone lub pobrane w danym roku podatkowym składki ZUS, mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego i mogą zostać wykazane w ramach deklaracji PIT 37. Ustawodawca tak przedstawia to w art. 26 ustawy o PIT.

Wyciąg z przepisów (ustawa o PIT art. 26 ust. 1 pkt.2 i 2a i b)

Podstawę obliczenia podatku […] po odliczeniu kwot:

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,

b) potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym, że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

2a) składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c;

2b) wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;

Ulgi zdrowotne – na leki i rehabilitacyjne

W ramach ulg związanych ze zdrowiem, z których podatnik może skorzystać w ramach rozliczenia deklaracji PIT 37, do najpopularniejszych można zaliczyć tak zwaną ulgę na leki oraz ulgę rehabilitacyjną.

W zakresie leków, ustawodawca ustanowił możliwość skorzystania z ulgi w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

W zakresach rehabilitacyjnych, podatnik rozliczając PIT 37, może uwzględnić wysokość poniesionych wydatków na sprzęt rehabilitacyjny, pod warunkiem posiadania odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności. Ustawodawca zdecydował, że wydatki takie może ponieść zarówno osoba niepełnosprawna osobiście, jak i podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

*****

Źródła opracowania:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.). zwana dalej "Ustawa o PIT”;

  • Broszura informacyjna do zeznania PIT 37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty w 2020 roku, Ministerstwo Finansów,

  • Formularz PIT 37 (27).

Komentarze (6):

Monika2021.07.25 12:44
Poszukujesz kobiety? To dobrze trafiłeś bo ja szukam faceta! Dyskretnego, ale przede wszystkim zadbanego do dyskretnych seks spotkań po pracy. Oferuję, wszystko to co może sprawić nam przyjemność. Jeżeli chcesz wiedzieć czegoś więcej o mnie to dzwoń, pisz, przyjedź. Numer telefonu i więcej fotek wrzuciłam na swój profil tutaj: http://cutt.ly/monika89
Filip2021.07.23 12:47
Zadłużenie gwałtownie rośnie, ale częściowo finansuje je NBP Tempo przyrostu zadłużenia w Polsce lokuje nas pod tym względem w niechlubnej czołówce UE, a wyprowadzenie przez rząd Mateusza Morawieckiego wielu wydatków poza budżet sprawia, że wiarygodne porównania można uzyskać tylko stosując metodologię unijną. Polska definicja zadłużenia publicznego nie obejmuje chociażby obligacji BGK i PFR, które wykorzystano do stymulacji mającej wyciągnąć polską gospodarkę z kryzysu. Według polskiej metodologii dług publiczny wynosi o ponad 234 mld zł mniej, niż wynika z obliczeń Eurostatu. Wzrostowi zadłużenia towarzyszy jednak skup obligacji przez NBP za nowo kreowany pieniądz. Tylko w pierwszym półroczu takiego pieniądza napłynęło na rynek 53 mld zł. Dzięki skupowi obligacje wyemitowane przez sektor finansów publicznych trafiają do banku centralnego, gdzie w praktyce mogą pozostać na zawsze.
Filip2021.07.23 7:40
Są pewne dane, które musiały być przedstawione, np. Eurostat żąda informacji o rzeczywistym wzroście zadłużenia polskiego państwa. Wiadomo, że ono wzrosło o 300 mld zł. Rząd pokazał, stosując swoją własną metodę, że całe państwo polskie miało deficyt około 80 mld zł, więc jasne jest, że gdzieś zostało przynajmniej sto kilkadziesiąt miliardów złotych ukryte i mniej więcej wiemy gdzie. Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-w-orlowski-ogromne-wzrosty-deficytu-i-dlugu-dalsze-zadluzani,nId,5373879#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Anonim2021.07.19 23:03
Ciekawą inicjatywą społeczną jest Ustawa Zakrzewskich. Interesujący artykuł w tym temacie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/550552-prof-karski-o-edukacji-domowej-i-ustawie-zakrzewskich
ja cię szanuję 5 gwiazdek,2021.07.17 1:59
że już w lipcu pit_olejesz z braku tekstów w redakcji.
bitcoinpoland.pl2021.07.16 22:23
Bitcoin Time jest to platforma działająca na rynku od dwóch lat. Gdy platforma dostała mnóstwo pozytywnych opinii od partnerów z zagranicy, została także wprowadzona do Polski, gdzie teraz cieszy się ogromną popularnością i zdobyła uznanie wśród ogromnej liczne klientów. Platforma przeważa nad konkurencja tym, że jest przejrzysta.Platforma Bitcoin Time posiada wszystkie funkcje wyprzedając konkurencje i w ten sposób umożliwia zarobek każdemu początkującemu traderowi, jak i profesjonaliście. Jeśli jesteś klientem platformy Bitcoin Time to zyskujesz dostęp do: - Stałej pomocy z naszej strony 24/7 - Darmowego wsparcia i pomocy Twojego brokera - Platformy, która jest bardzo łatwa w obsłudze - Renomowanej platformy Mało tego, otrzymasz także dostęp do materiałów edukacyjnych, które pokażą Ci jak zacząć zarabiać, dodatkowo otrzymasz oprogramowanie autotradingowe, a także pomoc naszego profesjonalnego zespołu po stronie systemu, i Twojego brokera.Handlowanie kryptowalutami nigdy nie było tak proste! Wystarczy ustawić oprogramowanie, które zacznie dla nas zarabiać pieniądze przez cały czas. Zacznij zarabiać --> http://bitcoinpoland.pl