Pomódl się o ochronę przed burzą!  - zdjęcie
17.07.21, 17:58fot. pixabay.com

Pomódl się o ochronę przed burzą!

27

Ulewy i gwałtowane burze nie tylko wywołują w nas strach, ale powodują też konkretne, często ogromne straty materialne i niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Dlatego warto poznać piękne modlitwy, po które możemy sięgać w czasie burz.

Litania podczas burzy i grzmotów:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson…

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, – módl się za nami.

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie – módlcie się za nami.
Wszyscy święci Cherubinowie i Serafinowie
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści
Wszyscy święci męczennicy i wyznawcy
Wszyscy święci biskupi i doktorowie
Wszyscy święci kapłani i lewici
Wszyscy święci pielgrzymi i pustelnicy
Wszyscy święci panny i męczennice
Wszyscy święci wdowy i małżonkowie
Wszyscy święci niewinni młodziankowie i wybrańcy Boscy – módlcie się za nami.

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie!
Od wszelkiego złego – wybaw nas, Panie!
Od grzechu każdego
Od każdej szkody
Od gniewu Twego
Od teraźniejszej burzy
Od szkodzącej ulewy
Od szkodliwego gradu
Od groźnych wichrów
Od licznych błyskawic
Od ogłuszającego grzmotu
Od uderzenia pioruna
Od pożaru
Od porażenia piorunem
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – wybaw nas, Panie!
Przez Twoja nieskończona miłość – wybaw nas!
Przez miłosierdzie Twoje
Przez łagodność Twoją
Przez litość Twoją
Przez wszechmoc Twoją
Przez sprawiedliwość Twoją
Przez władzę, którą masz nad wszelkim stworzeniem
Przez potęgę, którą rozkazywałeś burzy i wichrom
Przez Twoje zwycięstwo nad szatanem
Przez chwałę, w która wstąpiłeś na obłokach do nieba
Przez majestat , w którym w Dniu Sądu przyjdziesz z nieba w obłokach – wybaw nas!

Przez przyczynę Twojej Matki – wysłuchaj nas, Panie!
Przez moc Twoich Apostołów
Przez potęgę twoich Ewangelistów
Przez cierpienia Twoich męczenników
Przez życie Twoich wyznawców
Prze zasługi wszystkich Twoich świętych
W Dzień Twego Sądu – my, grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nam grzechy odpuścił – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!
Abyś karanie od nas oddalić raczył
Abyś się nam miłosiernym okazał
Abyś nam łaskę Twoją wyświadczyć raczył
Abyś nas zachować raczył
Abyś nas strzec raczył
Abyś nas ocalić raczył
Abyś od wszelkiego niebezpieczeństwa obronić raczył
Abyś te chmury rozpędzić raczył
Abyś te potężne wichry uśmierzyć raczył
Abyś podróżującym raczył stać się opiekunem
Abyś nasze pola, łąki i całą majętność naszą w całości zachować raczył
Abyś nas od nagłej śmierci zachować raczył
Abyś sprawiedliwy gniew Twój powstrzymać raczył
Abyś nas wysłuchać raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, wszystkie siły przyrody są Tobie posłuszne, pokornie Cię błagamy, uśmierz gwałtowne nawałnice i spraw, aby nasza trwoga zmieniła się w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

Błogosławieństwo Św. Antoniego z Padwy przeciwko burzom:

Przy każdym krzyżyku należy uczynić ręką znak Krzyża Świętego)

Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju. + Bóg stał się człowiekiem + i Słowo stało się ciałem. + Chrystus narodził się z Dziewicy. + Chrystus cierpiał. + Chrystus został ukrzyżowany. + Chrystus umarł. + Chrystus powstał z martwych. + Chrystus wstąpił do Nieba. + Chrystus zwycięża. + Chrystus króluje. + Chrystus rządzi. + Niechaj Chrystus ochroni nas przed wszelkimi burzami i błyskawicami. + Chrystus przeszedł przez ich środek w Pokoju, + i Słowo stało się Ciałem. + Chrystus jest z nami razem z Maryją. + Uciekajcie wy, wrogie duchy, ponieważ Lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida zwyciężył. + Święty Boże! + Święty mocny! + Święty i Nieśmiertelny! + Zmiłuj się nad nami. Amen!

Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed złem:

Ojcze Przedwieczny przez Bolesne Niepokalane Serce Maryi razem z Jej Łzami ofiaruję Ci Najdroższą Krew oraz Rany Pana Jezusa, aby Matka zniszczyła moc szatana, ze świętymi aniołami przepędziła złe duchy, oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie w moim domu i w naszej Ojczyźnie. Amen!

Komentarze (27):

Edek2021.07.18 18:54
Przed rozpoczęciem modlitwy popukaj się kilka razy w głowę.
Anex2021.07.18 11:22
Raczej niech autor pomodli się o rozum.
Paul2021.07.18 12:20
na to chyba już za późno
Albert2021.07.18 10:32
"Pomódl się o ochronę przed burzą! " - z pewnością pomoże.
polecam2021.07.18 9:43
Są grozniejsze burze od tych naturalnych: https://www.youtube.com/watch?v=tmMZ9BFp1Wk https://www.youtube.com/watch?v=nFyh2gRMBwk
fdf2021.07.18 8:09
Od modlitwy za wynik meczu Polska... do św..... przestałem wierzyć że magia coś da.
rebeliant2021.07.18 7:15
Aby każdy wybawił się od niemocy w wszechmoc, Aby ta c h u j o z a Jahwe nie mógł już dzierżyć tytułu bycia stworzycielem i władcą wszystkiego, gdyż jak widzimy jego władza stwarzana jest z niczego - poprzez kradzież świadomości i jej formatowania przy pomocy "podtop wybaw... aż się przyzna komu służy". Podobnie było w Egipcie - tam faraon oraz jego kapłani również budowali chwałkę bogom na zaćmieniach.
PILNE!!!2021.07.18 4:24
Polim wynglem i modlim siem żeby zmiany klimatyczne łomineły Polskem
Pomódl się o ochronę przed burzą!2021.07.18 0:49
Ulewy i gwałtowane burze nie tylko wywołują w nas strach, ale powodują też konkretne, często ogromne straty materialne i niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Dlatego warto poznać piękne modlitwy, po które możemy sięgać w czasie burz. Litania podczas burzy i grzmotów: Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson… Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, – módl się za nami. Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie – módlcie się za nami. Wszyscy święci Cherubinowie i Serafinowie Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści Wszyscy święci męczennicy i wyznawcy Wszyscy święci biskupi i doktorowie Wszyscy święci kapłani i lewici Wszyscy święci pielgrzymi i pustelnicy Wszyscy święci panny i męczennice Wszyscy święci wdowy i małżonkowie Wszyscy święci niewinni młodziankowie i wybrańcy Boscy – módlcie się za nami.
cd2021.07.18 0:50
Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie! Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie! Od wszelkiego złego – wybaw nas, Panie! Od grzechu każdego Od każdej szkody Od gniewu Twego Od teraźniejszej burzy Od szkodzącej ulewy Od szkodliwego gradu Od groźnych wichrów Od licznych błyskawic Od ogłuszającego grzmotu Od uderzenia pioruna Od pożaru Od porażenia piorunem Od nagłej i niespodziewanej śmierci – wybaw nas, Panie! Przez Twoja nieskończona miłość – wybaw nas! Przez miłosierdzie Twoje Przez łagodność Twoją Przez litość Twoją Przez wszechmoc Twoją Przez sprawiedliwość Twoją Przez władzę, którą masz nad wszelkim stworzeniem Przez potęgę, którą rozkazywałeś burzy i wichrom Przez Twoje zwycięstwo nad szatanem Przez chwałę, w która wstąpiłeś na obłokach do nieba Przez majestat , w którym w Dniu Sądu przyjdziesz z nieba w obłokach – wybaw nas!
cd2021.07.18 0:50
Przez przyczynę Twojej Matki – wysłuchaj nas, Panie! Przez moc Twoich Apostołów Przez potęgę twoich Ewangelistów Przez cierpienia Twoich męczenników Przez życie Twoich wyznawców Prze zasługi wszystkich Twoich świętych W Dzień Twego Sądu – my, grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie! Abyś nam grzechy odpuścił – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas! Abyś karanie od nas oddalić raczył Abyś się nam miłosiernym okazał Abyś nam łaskę Twoją wyświadczyć raczył Abyś nas zachować raczył Abyś nas strzec raczył Abyś nas ocalić raczył Abyś od wszelkiego niebezpieczeństwa obronić raczył Abyś te chmury rozpędzić raczył Abyś te potężne wichry uśmierzyć raczył Abyś podróżującym raczył stać się opiekunem Abyś nasze pola, łąki i całą majętność naszą w całości zachować raczył Abyś nas od nagłej śmierci zachować raczył Abyś sprawiedliwy gniew Twój powstrzymać raczył Abyś nas wysłuchać raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami! Módlmy się: Wszechmogący Boże, wszystkie siły przyrody są Tobie posłuszne, pokornie Cię błagamy, uśmierz gwałtowne nawałnice i spraw, aby nasza trwoga zmieniła się w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!
True2021.07.17 23:44
OJPRDL!
JPIII2021.07.17 20:58
Do kogo te modły? Do bydlaka, starego pedophila boga, który gwałcił 13-letnią maryśkę? Czy do bękarta I pedała chrystka jezuska? to strata czasu. Te bydlaki w niczym nie pomogą.
Ada2021.07.18 11:23
12 letnią, 13 to miała jak urodziła. :D
Skrzypek na dachu2021.07.17 19:51
Czarne chmury nad nami ale my sie nie boimy , bo Pan Jezus to Zbawiciel i najprawdziwszym Mesjaszem naszym .
Anonim2021.07.17 20:14
Nie udawaj katoliki,wiemy że lubisz pociągnąć ludzi z buta, kryminalisto.
Skrzypek na dachu2021.07.18 7:23
Tempe robalisko , posluchaj jeszcze raz . Folksdojczkom Butem w Morde . Germancom Guten Morgen . To jest zart .
Po 11 ...2021.07.17 19:01
W oryginale to była modlitwa przed PiSem, a tu cwaniaczki podstawili burzę. Nieładnie, nieładnie.
Anonim2021.07.17 23:35
przed twoja matka aby HIVem nie zarazala ...kazirodczy pomiocie
Pomódl się o ochronę przed burzą!2021.07.17 18:13
Ulewy i gwałtowane burze nie tylko wywołują w nas strach, ale powodują też konkretne, często ogromne straty materialne i niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Dlatego warto poznać piękne modlitwy, po które możemy sięgać w czasie burz. Litania podczas burzy i grzmotów: Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson… Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, – módl się za nami. Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie – módlcie się za nami. Wszyscy święci Cherubinowie i Serafinowie Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści Wszyscy święci męczennicy i wyznawcy Wszyscy święci biskupi i doktorowie Wszyscy święci kapłani i lewici Wszyscy święci pielgrzymi i pustelnicy Wszyscy święci panny i męczennice Wszyscy święci wdowy i małżonkowie Wszyscy święci niewinni młodziankowie i wybrańcy Boscy – módlcie się za nami.
cd2021.07.17 18:14
Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie! Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie! Od wszelkiego złego – wybaw nas, Panie! Od grzechu każdego Od każdej szkody Od gniewu Twego Od teraźniejszej burzy Od szkodzącej ulewy Od szkodliwego gradu Od groźnych wichrów Od licznych błyskawic Od ogłuszającego grzmotu Od uderzenia pioruna Od pożaru Od porażenia piorunem Od nagłej i niespodziewanej śmierci – wybaw nas, Panie! Przez Twoja nieskończona miłość – wybaw nas! Przez miłosierdzie Twoje Przez łagodność Twoją Przez litość Twoją Przez wszechmoc Twoją Przez sprawiedliwość Twoją Przez władzę, którą masz nad wszelkim stworzeniem Przez potęgę, którą rozkazywałeś burzy i wichrom Przez Twoje zwycięstwo nad szatanem Przez chwałę, w która wstąpiłeś na obłokach do nieba Przez majestat , w którym w Dniu Sądu przyjdziesz z nieba w obłokach – wybaw nas!
cd2021.07.17 18:14
Przez przyczynę Twojej Matki – wysłuchaj nas, Panie! Przez moc Twoich Apostołów Przez potęgę twoich Ewangelistów Przez cierpienia Twoich męczenników Przez życie Twoich wyznawców Prze zasługi wszystkich Twoich świętych W Dzień Twego Sądu – my, grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie! Abyś nam grzechy odpuścił – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas! Abyś karanie od nas oddalić raczył Abyś się nam miłosiernym okazał Abyś nam łaskę Twoją wyświadczyć raczył Abyś nas zachować raczył Abyś nas strzec raczył Abyś nas ocalić raczył Abyś od wszelkiego niebezpieczeństwa obronić raczył Abyś te chmury rozpędzić raczył Abyś te potężne wichry uśmierzyć raczył Abyś podróżującym raczył stać się opiekunem Abyś nasze pola, łąki i całą majętność naszą w całości zachować raczył Abyś nas od nagłej śmierci zachować raczył Abyś sprawiedliwy gniew Twój powstrzymać raczył Abyś nas wysłuchać raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami! Módlmy się: Wszechmogący Boże, wszystkie siły przyrody są Tobie posłuszne, pokornie Cię błagamy, uśmierz gwałtowne nawałnice i spraw, aby nasza trwoga zmieniła się w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!
Anonim2021.07.17 18:13
Ochrona przed czymś co stworzył Bóg? Serio?
Ateista czyli normalny2021.07.17 18:12
Co za kretynskie błazenady. Wasza wiara to nic innego jak żałosne zabobony i gusła warte śmiechu.
xyz1232021.07.17 18:10
lepiej się wolaki pomódlta żeby pisopaci wachę na max 6.50 pln ustawiły bo już straszą, że EU wam podnosi ceny co oczywiź jest BYYYZYYYDUUURĄĄĄ ale wiata wolaczki Abramsowy szrot pustynny z termowizją jak w tych odmalowanych T72 złomach trza jakoś spłacać :))))))))))
A2021.07.17 18:07
Sprawdziłem. Odmówiłem i burzy nie ma.
rebeliant2021.07.18 7:48
A ja się ciągle modlę, aby Słońce nie zgasło... no i patrz nie gaśnie !!! Dlatego proszę tutaj datki i ofiary, abym nie ustawał w modłach.