Prawica Marka Jurka zaprasza na "Protest przeciwko ingerencji Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski". Wydarzenie odbędzie się o godzinie 16:00 pod budynkiem przedstawicielstwa KE w Polsce w środę 30 sierpnia- dokładnie w przeddzień debaty np. praworządności w Polsce.


"Dzień Dobry!

W przeddzień kolejnej debaty dotyczącej wewnętrznych spraw Polski PRAWICA MARKA JURKA zaprasza na protest pod przedstawicielstwem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W POLSCE (WARSZAWA JASNA 14/16) - środa 30 sierpnia o 16:00.
31 sierpnia rano komisja ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego ma debatować z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem na temat praworządności w Polsce.

To już kolejna odsłona działań instytucji unijnych przeciwko Polsce. Miliony Polaków jest oburzonych działaniami podjętymi przez
instytucje unijne przeciw naszemu krajowi. Działania te nie mają analogii w podejściu władz Unii do żadnego z państw
zachodnioeuropejskich. Podejmowanie ich wobec naszego kraju czy wcześniej Węgier - stanowi oburzający akt ideologicznej arogancji, pogardy dla praw narodów i niezrozumienia dla zasad solidarności europejskiej.

Działania te nie tylko naruszają naszą suwerenność, ale również - torpedując dialog polityczny w Polsce - godzą w naszą solidarność narodową. Stanowią kolejny przykład fatalnej polityki obecnych władz Unii, obok działań w dziedzinie imigracji, unifikacji walutowej, czy polityki większości w Parlamencie Europejskim, wymierzonej w zasady cywilizacji życia i praw rodziny. Wszystko to godzi wprost w dobro narodów Europy i ich solidarność. Przestrzegamy, że jeżeli pewnego dnia polityka ta doprowadzi do prób wykluczenia jakiegokolwiek państwa Unii z udziału we wspólnych decyzjach mechanizmu międzyrządowego -
będzie to początkiem końca Unii Europejskiej.

Dlatego w przeddzień debaty w komisji ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, chcemy zaprotestować przeciw tym działaniom instytucji unijnych. Spotykamy się 30 sierpnia o godzinie 16 przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie."

>>>DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU<<<