Płock pokutuje i pości za grzechy w Kościele - zdjęcie
11.09.18, 14:45bp Piotr Libera, fot. youtube

Płock pokutuje i pości za grzechy w Kościele

Dziś, 11. września, odprawiono w bazylice katedralnej w Płocku nabożeństwo pokutne w intencji ofiar nadużyć seksualnych w Kościele. Takie nabożeństwa pokutne zostaną też odprawione we wszystkich dekanatach diecezji płockiej 14. września. Wezmą w nich udział wszyscy kapłani dekanatu. Biskup Piotr Libera zarządził też na ten dzień szczególny post. 14. września to święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Ta inicjatywa jest odpowiedzią na ,,List do Ludu Bożego'', jaki wystosował Ojciec Święty w odpowiedzi na raport o molestowaniu seksualnym w Pennsylwani w USA.

,,Ile brudu jest w Kościele, i to właśnie wśród tych, którzy poprzez kapłaństwo powinni należeć całkowicie do Niego! Ileż pychy i samouwielbienia! Jak mało cenimy sobie sakrament pojednania, w którym On czeka, by nas podźwignąć z upadków! To wszystko jest obecne w Jego męce. Zdrada uczniów, niegodne przyjmowanie Jego Ciała i Krwi jest z pewnością największym bólem, który przeszywa serce Zbawiciela. Nie pozostaje nam nic innego, jak z głębi duszy wołać do Niego Kyrie, eleison — Panie, ratuj!'' - cytował w ,,Liście'' Franciszek swojego poprzednika, Benedykta XVI, który takie słowa wygłosił jeszcze jako kardynał, rozważając dziewiątą stację Drogi Krzyżowej w Koloseum w 2005 roku.

,,Zachęcam cały święty wierny lud Boży do modlitwy pokutnej i postu zgodnie z poleceniem Pana, który rozbudza nasze sumienia, naszą solidarność i nasze zaangażowanie na rzecz kultury zatroszczenia się, aby nigdy więcej nie dochodziło do wszelkiego rodzaju i postaci nadużyć'' - apelował Franciszek

Bp Libera wychodzi temu apelowi naprzeciw. To tym silniej potrzebne po oświadczeniu wydanym przez byłego nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie, abp. Carlo Marię Vigano. Z oświadczenia wynika, że w samej Kurii Rzymskiej nie brakowało osób tuszujących przestępstwa byłego już kardynała, Theodore'a McCarricka. 

mod/kai, fronda.pl