Oto przerażające konsekwencje apostazji - zdjęcie
03.02.21, 19:26Fot. via: Pixabay

Oto przerażające konsekwencje apostazji

92

Czym jest apostazja?

Na początku ceremonii Chrztu Świętego kapłan zadaje dwa pytania. Pierwsze dotyczy wybranego imienia osoby chrzczonej, drugie zaś brzmi: Czego żądasz od Kościoła Bożego? Odpowiedź brzmi: Wiary. Tej wiary, którą otrzymaliśmy od Boga za pośrednictwem Kościoła i do wyznawania której jesteśmy zobowiązani. Dzięki niej należymy do Kościoła, pozostając w łączności z Chrystusem rządzącym Kościołem przez papieża i biskupów, a mając Ducha Chrystusowego, w całości przyjmujemy jego przepisy wraz ze wszystkimi ustanowionymi środkami zbawienia.

Przynależność do Kościoła opiera się na więzach wiary, sakramentów i zwierzchnictwa oraz wspólnoty. Utrzymywanie tej komunii jest jednym z podstawowych obowiązków każdego katolika.

Zatem obowiązek ten w najbardziej radykalny sposób narusza osoba, która dokonuje aktu odstępstwa od tej wspólnoty, bądź to jako apostata, który całkowicie porzuca wiarę chrześcijańską, bądź też jako schizmatyk, który odmawia uznawania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub odmawia utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo.

Aby dokonać oficjalnego aktu apostazji, dana osoba musi wyrazić na zewnątrz swą wolę opuszczenia Kościoła katolickiego. Prawo przewiduje, że musi być pełnoletnia i w sposób świadomy i dobrowolny złożyć u swojego proboszcza własnoręcznie podpisane oświadczenie wyrażającewolę opuszczenia Kościoła. Do jej ważności potrzeba jeszcze obecności dwóch pełnoletnich świadków. Ksiądz proboszcz zachowuje dokument apostazji, ale nie ma możliwości „wykreślenia” odstępcy z księgi ochrzczonych. Zamieszcza jednak w niej odpowiednią adnotację.

Jakie kary ciążą na apostacie?


Przede wszystkim jest to kara ekskomuniki, którą odstępca zaciąga automatycznie. Za tym idzie niemożność przyjmowania sakramentów, zakaz sprawowania jakiejkolwiek posługi przy obrzędach związanych z kultem, zakaz wykonywania funkcji chrzestnego, świadka bierzmowania, świadka zawarcia małżeństwa, przynależności do publicznych stowarzyszeń, ruchów i organizacji kościelnych i katolickich, a także – co warto podkreślić – pozbawienie pogrzebu kościelnego.

Apostata nie może zawrzeć sakramentu małżeństwa w kanonicznej formie. Jeżeli strona katolicka chce zawrzeć małżeństwo z odstępcą, to musi wystąpić do biskupa o zgodę na tzw. małżeństwo mieszane – katolika z niekatolikiem.

Dlaczego ludzie decydują się na popełnienie tak strasznego grzechu?


W starożytności apostazja obok morderstwa i cudzołóstwa należała do najcięższych rodzajów grzechu jakie mógł popełnić chrześcijanin. Pokuta za takie czyny trwała nierzadko aż do śmierci. Wtedy ludzie wypierali się Chrystusa głównie z powodu prześladowania, dzisiaj otwartych prześladowań w naszym kraju jeszcze nie ma, a jednym z powodów apostazji jest utrata wiary. To zaś prawie zawsze ma związek z grzechem popełnionym przez daną osobę, bądź też taka osoba doświadcza skutków grzechu innych – np. rodziców, którzy zaniedbywali religijną edukację swych dzieci. Inną bardzo częstą przyczyną jest pełne nienawiści uprzedzenie i całkowicie błędne postrzeganie przez apostatów istoty Kościoła katolickiego.

Najsmutniejszy jest jednak fakt odejścia od Kościoła tych, którzy zostali umocnieni Sakramentem Bierzmowania. Oni otrzymali już pełnię chrześcijańskiego wtajemniczenia, jednak nie „rozpakowali” darów, które otrzymali od Ducha Świętego… Kto ich do tego popycha?Pycha i miłość własna są źródłem każdego grzechu. Umiejętnie podsyca je szatan, ojciec kłamstwa i książę tego świata.

Niektórzy się łudzą, że można „zmyć” Chrzest Święty…


Chrzest jest wydarzeniem, którego nie da się wymazać z historii życia człowieka. Wyciska on bowiem niezatarte piętno na duszy. Nie można w żaden sposób się go pozbyć i będzie nas oskarżać na Sądzie Bożym. Osoby ochrzczone będą cierpieć w piekle lub w czyśćcu znacznie bardziej, a spośród nich najwięcej katolicy, bo należeli do jedynego prawdziwego Kościoła i mieli dostęp do wszystkich łask i świętych sakramentów.

A jeśli apostata chce wrócić na łono Kościoła?


Jeżeli taka osoba pod wpływem łaski zrozumie swój błąd, powinna zgłosić się do swojego proboszcza. Po odpowiednim przygotowaniu i odbyciu pokuty, może być ponownie przyjęta do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim. Zwykle proboszcz przedstawia sprawę biskupowi, gdyż tylko on może zdjąć ciążącą na odstępcy karę ekskomuniki. Powracający do Kościoła powinien złożyć wyznanie wiary katolickiej w obecności świadków.

Jakie są obecnie największe zagrożenia dla dusz?


Jest ich wiele. Uważam, że jedną z największych jest relatywizm – przede wszystkim religijny, przeświadczenie, że w każdej religii można dostąpić wiecznego zbawienia, jeśli się uczciwie i obyczajnie żyje.

Dlatego bądźmy oddani Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa. Jeśli ustawimy Go w centrum naszego życia i, trzymając się Tradycji, będziemy ufać tylko Jego nauczaniu, to nie ulegniemy pokusom zła.

Jaką przyjąć postawę wobec apostatów?


Św. Jan napomina: Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go (J 2, 7-10). Czy w związku z tym mamy takich ludzi skazywać na ostracyzm? Raczej nie. Pamiętając o obowiązku modlitwy o ich nawrócenie, powinniśmy stosować wobec nich takie same zasady kultury osobistej jak do innych. Jednej tylko rzeczy nie można im okazać – naszej akceptacji dla ich własnego wyboru.

Słowa św. Piotra: Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! (1P 5,8), są zawsze aktualne. Nasze świadectwo powinno być mocne w wierze. Tę moc i siłę daje nam dziecięca ufność w Bożą Opatrzność, a wiarę umacniają sakramenty święte, zwłaszcza Eucharystia, aby nie tylko pokonywać nasze trudności, ale także aby mieć odwagę i siłę do dawania w świecie świadectwa wiary katolickiej. Celowo mówię tu o „katolickiej”, a nie chrześcijańskiej, bo np. nasza moralność i etyka jest naprawdę wyjątkowa.

ks. Grzegorz Śniadoch IBP

Wywiad ukazał się na łamach dwumiesięcznika "Przymierze z Maryją" (Numer 57 (marzec/kwiecień 2011 r.)

Komentarze (92):

Jagna2021.02.5 15:00
Ja moją apostazję wykonam w kwietniu. Wypełniając przez Internet formularz spisu powszechnego, odpowiem na dobrowolne pytanie o wyznanie, wpisując tam, że nie jestem katolikiem. W odróżnieniu od tak zwanej apostazji dokonanej na kościelnych warunkach, ta apostazja będzie mieć znaczenie praktyczne. Jeśli zrobi tak większość Polaków y politycy dostaną sygnał, że katolicka większość to fikcja. Tego kościół nie zdoła schować do szuflady lub zamieść pod dywan.
B>B>2021.02.6 10:16
Twój cywilny wypis nic nie znaczy. Będziesz katolikiem. Skoro tego nie chcesz zrobić i tłumaczysz to w tak śmieszny sposób oznacza to jedynie iż bierzesz pod uwagę czynniki które nie zamkną ci drogi do pewnych życiowych spraw i będziesz udawała członka kościoła. Jesteś zatem jedynie kłamcą i tchórzem
Polecam2021.02.5 13:54
Polecam uważną lekturę strony "Jestem katolikiem, dlaczego powinienem rozważyć to, czy zostać chrześcijaninem?"
Albert2021.02.5 13:26
"A jeśli apostata chce wrócić na łono Kościoła?" - wystarczy zapłacić. Na tym od zawsze opiera się doktryna Kościoła katolickiego.
Grażyna2021.02.4 12:19
A jednemu takiemu alfonsopacie to siurek odpadł
antoni.s2021.02.4 11:23
Do retro, ależ ja wcale nie chcę być katolikiem, zresztą uważam że nie jestem, w każdym razie nie 100-u procentowym, u bierzmowania nie byłem, ojcem chrzestnym zostałem tylko dzięki oszustwu pazernego na pieniądze klechy, każdy sąd stwierdziłby nieważność mojego chrzestu, ponieważ odbył się on bez wyrażenia mojej woli, a pociąga za sobą poważne skutki, poza tym przynależność do tej odrażającej, kierującej się sprzecznymi z naturą ludzką zasadami, zbudowanej na kłamstwie i obłudzie, dowodzonej przez szarlatanów organizacji budzi moje obrzydzenie, na koniec dodam że fakt iż jestem uczciwym, pomocnym innym, pomimo powszechnie znanego negatywnego stosunku do kościoła szanowanym przez wszystkich, bezinteresownym człowiekiem, automatycznie eliminuje mnie z tego szemranego towarzystwa, i niech tak zostanie.
antoni.s2021.02.4 11:52
Może inaczej, być może jest w tym gronie grupa, nawet spora ludzi szlachetnych i uczciwych, niestety, ten fakt ślepego posłuszeństwa kościołowi i niezrozumienia jego intencji nie wystawia ich inteligencji najlepszej opinii, nie przypadkiem są to głównie posunięci wiekowo, mający problem z błyskawicznie zmieniającą się rzeczywistością, mieszkańcy wsi i zapyziałych miasteczek gdzie żądzą wójt i proboszcz.
Anonim2021.02.4 10:21
Hitler ekskomuniki nie dostał, ale apostata dostanie. Widać priorytety Kościoła.
XD2021.02.4 10:20
Apostazję polecam każdemu niewierzącemu. Hipokryzją jest nie wierzyć w jakiegokolwiek boga i jednocześnie należeć do wspólnoty, która go wyznaje. No ale KK na świecie wyznaje zasadę, że lepiej mieć % ochrzczonych zamiast % wiernych.
XD2021.02.4 10:15
Na początku ceremonii Chrztu Świętego kapłan zadaje dwa pytania. Pierwsze dotyczy wybranego imienia osoby chrzczonej, drugie zaś brzmi: Czego żądasz od Kościoła Bożego? Który noworodek odpowiada na to pytanie?
DX2021.02.4 13:47
Niczego nie żądał to niczego nie otrzymał.
Ota2021.02.4 10:02
Według prawa kościelnego sakrament małżeństwa można uznać za nieważny w przypadku młodocianego wieku (14 lat dla kobiety i 16 dla mężczyzny), pozbawienia używania rozumu, poważnego braku rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich, przymusu i bojaźni. To chyba każdy chrzest niemowlaka z założenia jest nieważny? Bo jest nieletni, nic nie wie i nie rozumie. I jeszcze całkowity przymus.
LUPUS2021.02.4 10:02
CZYTAM WASZE WYMIOCINY I REFLEKSJA JEST JEDNA. TYLE LAT RELIGII A WY CZYŚCI JAK TABULA RAZA. "0" REFLEKSJI I ZASTANOWIENIA. ZAŁOŻE SIE, ŻE OPRÓCZ 1 ANONIMA RESZTA UWAŻA ŻE SZATAN NIE ISTNIEJE. SKORO TAK TO PO CO WIERZYĆ W BOGA?? LOGICZNE?? ALE JESLI SIE MYLĄ I SZATAN ISTNIEJE? CO WTEDY?? KTO WESPRZE I DOPOMOŻE? POLICJA I SŁUŻBY, WOJSKO? A MOŻE EMIGRACJA I SŁUŻBA ZDROWIA?? PAMIĘTAJCIE ŻE GŁAZEM NA NASZEJ DRODZE ŻYCIA JEST GRZECH. KTO POMOŻE GO ZEPCHNĄĆ Z DROGI??, SZATAN? ZACZNIJCIE MYŚLEĆ, MACIE WĄTPLIWOŚCI? TO POROZMAWIAJCIE Z KSIĘDZEM, A NIE Z JAKIMŚ APOSTATĄ, CZY KOMUCHEM (DOŚĆ JUŻ ZŁEGO UCZYNILI POLSKIEMU NARODOWI-A DALEJ SĄ TACY CO IM WIERZĄ I GŁOSUJĄ!!). GRZESZĄ WSZYSCY - KSIĘŻA, ZAKONNICY, PILOCI, ŚLUSARZE, MALARZE ITD. NIE ROZUMIECIE TEGO,ŻE JEDYNYM BEZ GRZECHU BYŁ JEZUS CHRYSTUS ZAMORDOWANY ZA DOBROĆ, WIARĘ I PRAGNIENIE NAWRÓCENIA WSZYSTKICH!! NIKOGO NIE ZABIŁ, NIKOGO NIE MOLESTOWAŁ, NIKOGO NIE POBIŁ, NIE OKRADŁ, NIE OKŁAMAŁ A MIMO TO ZGINĄŁ ZA NAS NA KRZYŻU, A WY PLUJECIE NA NIEGO DALEJ. TACY Z WAS LUDZIE.
Polak2021.02.4 10:34
Zastanów się lepiej co zrobisz gdy okaże się że Kapitan Hak istnieje naprawdę. To tak samo prawdopodobne jak istnienie bogów czy innych postaci literackich.
Realista2021.02.4 9:44
Skutki apostazji są przerażające głównie dla kościoła. Spadek liczby bezwolnych owieczek dających się doić z kasy jest nieuchronny. Dzięki Pisowi laicyzacja Polski mocno przyspieszyła. I to jest tak naprawdę jedyny sukces rządów Kaczyńskiego.
Anonim2021.02.4 9:33
Muszę bluznąć jadem na Kościół, chrześcijaństwo i Polskę. Inaczej nie mogę. Tak mi każe mój pan - szatan. Nie czytajcie tego.
Natalja Siwiec2021.02.4 9:31
Chrzest na siłę, a potem wymuszone chodzenie do kościoła, za karę.
jerzy2021.02.4 9:24
To nie ja przysięgałem Bogu ale moi chszestni rodzice a ja byłm na tyle mały ze nic nie kumałem
Jawny2021.02.4 9:33
I nadal nic nie "kumasz".
fedcb2021.02.4 9:43
Rodzice i chrzestni przyjęli zobowiązanie, że wychowają ciebie w wierze. Jeżeli tego nie zrobili, to biorą to na swoje sumienie. Dziecko wyznaje wiarę podczas komunii świętej i potwierdza wiarę na bierzmowaniu. Jeżeli dziecko zostało zmuszone do przyjęcia komunii świętej, to jest to grzech rodziców. Jednak nic nie zmienia faktu, że chrzest został przyjęty i w przypadku wyrzeczenia się wiary popełnia się grzech, ale z punktu widzenia wiary. Ale skoro rodzice ciebie ochrzcili, więc musieli mieć jakieś wartości, które dla ciebie nic nie znaczą, skoro wyrzekasz się tych wartości!
gosc2021.02.4 9:04
"Uważam, że jedną z największych jest relatywizm – przede wszystkim religijny, przeświadczenie, że w każdej religii można dostąpić wiecznego zbawienia, jeśli się uczciwie i obyczajnie żyje." To juz chyba nie aktualne, przeciez tnowa nauka glosi ze wszystkie religie sa dobre i prowadza do zbawienia (herezje z Abu Zabi)?
Protestant2021.02.4 9:03
Błąd Kościoła katolickiego, polegający na udzielaniu chrztu nieświadomym niemowlętom, próbuje się obrócić przeciwko tym, którzy od tego Kościoła próbują się odseparować. Bo oni, rzekomo od Kościoła "żądali wiary", a teraz tej wiary się wyrzekają. To jest oczywistą manipulacją. Ale z drugiej strony akt apostazji nie jest "wypisaniem się z Kościoła katolickiego" - lecz wyrzeczeniem się Chrystusa i wiary chrześcijańskiej. Nie potrzeba takiego aktu, aby np. stać się prawosławnym lub protestantem. Wielu ludzi dokonuje apostazji, będąc zawiedzionymi Kościołem katolickim, np. stylem życia duchownych, brakami doktrynalnymi albo jego formalizmem, legalizmem i rytualizmem. Człowiek może być zbawiony jedynie poprzez wiarę (zaufanie) Chrystusowi, a nie poprzez przynależność do takiego, a nie innego Kościoła. Dokonujący aktu apostazji czasami działają pod wpływem emocjonalnego impulsu, a czasami są zmanipulowani przez środowiska laickie, które w nieprawdziwy sposób przedstawiają czym jest apostazja. Żaden inny Kościół nie wymaga ani takiego, ani innego aktu opuszczenia Kk. Osoby, które zastanawiają się nad takim aktem, zachęcam do poznania Osoby i nauczania Jezusa Chrystusa, po to, by wiedziały Kogo naprawdę się wyrzekają w tym akcie. W tym celu proponuję im przeczytanie przynajmniej dwóch ewangelii (np. wg Łukasza i Jana) oraz rozmowę z kilku osobami, których uważają za wierzących. Być może Wasz chrzest był dokonany w nieświadomości - więc nie popełniajcie błędu, by wyrzeczenie się Chrystusa dokonało się w podobny sposób!
Anonim2021.02.4 8:58
konsekwencje aposta - tych wszystkich którzy namawiali i namawiają do apostaty należy złożyć pozwy zbiorowe do sądów i wygrać z nimi wysokie odszkodowanie dla spokoju tych młodych dzieci niejednokrotnie naćpanych naładowanych nienawiścią typu gestapowskiego żądać odszkodowania w milionach zyka
Natalja Siwiec2021.02.4 9:32
Jeśli kościół czuje misję ewangelizacji i czyni to bezkarnie to równie dobrze można realizować misję deewangelizacji i dechrystianizacji. Czego nie rozumiesz?
anonim2021.02.4 8:53
Gdzie są te "przerażające konsekwencje"? Że ślubu kościelnego nie będzie? No chyba logiczne że sam apostata go nie chce.
Polak2021.02.4 4:50
Jedyną "przerażającą": konsekwencją jest utrata dochodów sekty. Oraz to że inni naiwni zauważają że jest lepsza alternatywa dla dalszego bycia dojonym przez sektę.
zdumiony debilizmem lewaka2021.02.4 7:27
Twoja wiedza w tej dziedzinie jest rzeczywiście na poziomie lewackiego debila i tak trzeba traktować twój bełkot
Drugi Polak2021.02.4 7:43
A może jednak spróbuj do meritum... Postaraj się...
Albert2021.02.5 13:28
Oczekujesz merytorycznej argumentacji od katolika? Ogarnij się gościu. Ten katośmieć i tak osiągnął największy sukces w swoim życiu opanowywując samodzielne oddychanie. Na nic więcej go nie stać.
waldek2021.02.4 8:11
Znasz jakieś argumenty. Pochwal się. Rzucanie błotem na innych to nie sztuka żadna.
Jasio2021.02.4 8:00
@Polak: Uważaj, abyś później na łożu śmierci nie żałował swoich "bluzgów"
Polak2021.02.4 8:19
Uważaj raczej żebyś na łożu śmierci nie żałował życia zmarnowanego przez sekciarskie bajeczki.
Retro2021.02.4 8:52
Życie bez Boga to dopiero życie zmarnowane.
f232021.02.4 9:33
Nie strasz bo nie dostąpisz reinkarnacji.
Polak2021.02.4 9:59
Życie z którymkolwiek z bogów to najgorsza forma marnowania życia.
Anna2021.02.4 8:17
Jesteś sługą szatana....biedaku...
Hue2021.02.4 9:23
Anno, tak sie sklada, ze ty jestes sluga szatana. Po pierwsze w niego wierzysz. Po drugie kochasz Boga, ktory stworzyl szatana i jakims sposobem ciagle go trzyma przy zyciu. Skoro ma prawo do odbierania ludzkiego zycia, dlaczego nie odbierze zycia szatanowi?
Ana2021.02.4 15:12
Bóg nikomu nie odbiera życia a daj życie wieczne. To życie tutaj na ziemi to tylko droga powrotna do domu prawdziwego wiecznego. Sami skazujemy się na śmierć wybierając zło/grzech. Bóg jest miłosierny ale również sprawiedliwy. I pewne jest to, że zawsze będzie Ciebie kochał.
Hue2021.02.5 7:24
Bog jest milosierny? Dobre sobie. Powiedz to Hiobowi, gdzie Bog zalozyl sie z Szatanem, ze pomimo kopania w 4 litery, Hiob nadal bedzie kochal Boga. Powiedz to ludziom, ktorzy nie zalapali sie na arke Noego. Powiedz to pierworodnym dzieciom w Egipicie, za czasow Mojzesza. Powiedz to dzieciom/matkom/dziadkom z ziemi obiecjanej Mojrzeszowi, ktorych bog nakazal zabic, aby zrobic miejsce dla narodu wybranego. A droga powrotna do domu Pana? I co tam bedziesz robic? Co tam takiego fajnego jest?
Janek2021.02.4 8:41
O konsekwencjach przekonasz się jak staniesz na sądzie ostatecznym, tylko wtedy nie będzie już czasu na żal i zmianę decyzji.
Hue2021.02.4 8:45
Strach przed smiercia obnaza plytkosc waszej wiary. Strach przed smiercia jest naturalny, ale to nie spowoduje, ze nagle zaczne wierzyc w krasnoludki lub jakiegos starca na chmurce.
Janek2021.02.4 8:51
Przeczytaj pierwszą z brzegu książkę o śmierci klinicznej i ludziach którzy ją przeżyli. I mam na myśli wyznawców wszystkich religii. Zobaczysz jaki jest tam wspólny mianownik wynikający z przeżytych przez nich doświadczeń
Hue2021.02.4 8:56
I co z nich wynika? Byli w piekle / czyscu / niebie? Wiadomo co bedziemy robic w niebie? Bo spiewanie alleluja przez cale wieki wydaje sie byc nudne.
Franek2021.02.4 9:59
Nie strasz nie strasz bo się osrasz
Polak2021.02.4 10:36
O konsekwencjach marnowania życia na sekty i okultyzm przekonasz się jak zrozumiesz że nie ma żadnych "sądów ostatecznych", ale wtedy będzie za późno.
fcuk piss2021.02.4 2:26
tak dobrze pamietam te sekundy po apostazji skora zaczela mi brunatniec nie wiem dlaczego ale zaczely mi rosnac rogi i ogon stopy przeistoczyly sie w kopyta a zrenice zrobily sie czerwone strasznie bylo naprawde
niestety2021.02.4 7:28
Już niedługo przeżyjesz na czym polega tragedia tej decyzji
itd2021.02.4 8:13
Dokładnie. Zrozumie wreszcie, że bez sekty można żyć. Będzie w szoku ale się przyzwyczai. Tobie też polecam.
Anonim2021.02.4 8:22
Ludzie nie odpowiadajcie na wpisy kolegi z Moskwy.( brak polskiej klawiatury! - nie dajcie się wciągać bądźcie czujni!)
Jan2021.02.4 8:46
To czemu wchodzisz na portal katolicki? Czyżby podświadome wyrzuty sumienia? A może tą ironią sam siebie przekonujesz o słuszności swojej decyzji? Życzę Ci abyś jak najszybciej zrozumiał swój błąd.
Anonim2021.02.4 8:47
A to Ciebie widziałem ostatnio na jasełkach? Mówili że to jakiś "tur" a to byłeś Ty. Pozdrawiam :)
Mateusz2021.02.3 23:42
Typowa sekta, bilet w jedną stronę.
dilajla2021.02.3 23:32
dziwaczne i jak w przypadku frondy stare i zużyte
niestety2021.02.4 7:29
ani nie stare ani nie zużyte - ale nadal na czasie
Ela2021.02.3 23:08
Faktycznie przerażające. A może porażające głupotą. Dla kogo ten artykuł ? Jeśli dla tych co zamierzają dokonać apostazji to kompletnie nie trafione. Po pierwsze te osoby mają do głęboko w tyle, już dawno rozstały się z Kościołem i wszelkie prawno kanoniczne dywagacje, jak też konsekwencje religijne włącznie z eschatologicznymi, które podaje Kościół, obchodzą je mniej niż zeszłoroczny śnieg. Dlaczego ? Dlatego, że już NIE wierzą, ani w autorytet Kościoła, ani księdza, ani biskupa, ani urzędzu nauczycielskiego Kościoła, często też nie wierzą w Boga. Są na innej płaszczyźnie. Dokonanie apostazji jest tylko formalnym potwierdzeniem (opisanym wyłącznie w prawie kanonicznym) faktu, że ktoś nie jest członkiem wspólnoty Kościoła. Nie jest nim bo: Nie podziela doktryny, nie uznaje autorytetu Kościoła, przestał wierzyć. Te czynniki mogły wystąpić pojedynczo lub wszystkie razem, ale to samo przez się wyklucza wiernego ze wspólnoty. Akt formalnej apostazji jest tylko formalną czynnością w obrębie samego Kościoła i stwierdza głównie stan faktyczny, który nastąpił często wiele lat wcześniej. Pragnę jednocześnie zauważyć, że wedle tego co opowiadają biskupi oraz księża, już samo, przykładowo, popieranie małżeństw jednopłciowych, antykoncepcji, aborcji itd. skutkuje ekskomuniką (czyli wydaleniem ze wspólnoty czyli Kościoła). Osoby takie są apostatami, choć nie określonymi z imienia i nazwiska.
Po 11 ...2021.02.3 23:25
Masz rację. Np. choćby jednokrotne użycie prezerwatywy automatycznie wyklucza z KK. Automatycznie. Wprawdzie takie osoby nie są znane KK, ale to Bóg widzi i dokonuje faktycznego wykluczenia. To niestety oznacza, że KK w Polsce nie jest tak liczny jak się niektórym wydaje. Ostatnio sprawdzałem w Niebie i rejestr pokazał, że w naszym kraju żyje 666 katolików. Niby sporo, ale z drugiej strony są tak rozproszeni, że trafienie na katolika w kościele, to jak wygrana w lotto.
Darek2021.02.4 2:31
Musisz jeszcze odliczyć z tych 666 wszystkich Polaków, bo wszystkich Polaków papież Grzegorz XII objął ekskomuniką do n-tego pokolenia, zatem wystarczy być Polakiem by być apostatą automatycznie i nieodwołalnie, nawet bez użycia prezerwatywy.
doradca2021.02.4 7:34
Jak każdy niedouczony lewak - nie łapiesz konsekwencji apostazji. Dla takich jak ty życie kończy się na ziemi i dlatego rozpatrujesz to w takim kontekście. A życie na ziemi to również ciągłe zmiany w człowieku, ciągłe uczenie się czegoś i rozumienie konsekwencji niektórych poczynań. Ponadto naucz się rozróżniać ekskomunikę od apostazji
Ela2021.02.4 8:49
Jako katol nie rozumiesz tego co napisałam. Jeśli ktoś porzucił wiarę, to akt apostazji jest tylko formalnością (utrudnianą przez funkcjonariuszy KK)
antoni.s2021.02.3 22:37
Mam pytanie do posiadających tego typu wiedzę, dawno temu poproszono mnie abym był ojcem chrzestnym, zgodziłem się, pomimo że nigdy nie byłem bierzmowany ksiądz w zamian za przyjęcie korzyść majątkowej wypisał jakiś kwit czy coś tam , nie pamietam dobrze, pytanie brzmi, czy w świetle tego faktu tamta komunia nie powinna być uznana za nieważną, mógłbym przedstawić świadka tamtego zdarzenia, myślę ze zgodziłby się powiedzieć prawdę.
Po 11 ...2021.02.3 22:46
Po pierwsze ksiądz nie powie prawdy, bo to sprzeczne z jego naturą. Po drugie komunia jest ważna, bo to Bóg ocenia szczerość intencji. Po trzecie jakby takie drobne "wady prawne" miałyby wpływać na ważność sakramentów to Wojtyła nie był Papieżem. Na koniec powiem tak, najważniejsze, że zapłaciłeś, w końcu o to w tym chodzi. A teraz śpij w pokoju, Twoje wątpliwości zostały odpuszczone. Amen.
Joanna2021.02.4 8:22
Twoje słowa ...to jakby sam szatan mówił ... bzdury piszesz, szydzisz i kpisz....żal mi ciebie....żal takiej strasznie pogmatwanej i zagubionej istoty.
Po 11 ...2021.02.4 9:52
- Czy wyrzekasz się synu szatana? - Nie mogę ojcze, mam z nią dwoje dzieci...
janusz2021.02.4 8:54
Patrząc na postępowanie naszych autorytetów - Jacka Kur* z TVP to Ty się możesz tylko obawiać że Cię żywcem do nieba wezmą. Skoro można żonę odprawić, zrobić z niej wariatkę i dostać ślub kościelny z drugą to w czym problem?
Retro2021.02.4 9:02
Rozumiem, że chodzi o chrzest a nie pierwszą Komunię jak napisałeś w dalszej części. Chrzest z pewnością jest ważny nawet jeśli ojciec chrzestny nie miał "uprawnień" bo to przecież nie Ty chrzciłeś dziecko ;) Jeśli chcesz być katolikiem na serio to spróbuj odkręcić ten błąd - idź do swojego proboszcza, powiedz jak było i przygotujesz się do prawdziwego bierzmowania.
antoni.s2021.02.4 10:35
Retro, tak chodzi o chrzest, komunię szatan tu wmanipulował.
antoni.s2021.02.4 10:40
Myślę o tym by sprawić mojej chrześnicy prezent i powiedzieć jej że jej chrzest jest nie jest taki pewny, 100-u procentowy, ucieszy się.
antoni.s2021.02.4 10:46
Retro, ależ ja nie chcę być katolikiem, zresztą nie jestem, każdy sąd unieważnił by mój chrzest ponieważ odbył się bez wyrażenia mojej woli.
Obudzony2021.02.3 21:47
Witam katolików. I mam kilka pytań. Dlaczego wierzycie w coś tak fałszywego jak jedno życie? Wy żyjecie tylko raz? OK. Tylko mi wytłumaczcie jak to jest. Dlaczego jedno dziecko rodzi się bez rąk i nóg a inne dziecko rodzi się całkowicie zdrowe??? Gdzie w tym wszystkim jest sprawiedliwość boża??? Nie zastanawia was to? Wytłumaczenie jest bardzo proste. Reinkarnacja istnieje! Poprzednie wcielenia duszy decydują o naszym życiu!
lol2021.02.3 23:04
Zabawny argument. To, że dziecko nie ma rąk i nóg, a drugie jest zdrowe, wynikiem implikacji jest reinkarnacja. Aha, bardzo logiczne, przekonałeś mnie :DDD
Pio2021.02.3 21:44
Tyle wasze, że się napyskujecie, jak ten poniżej... Na nic innego was nie stać, a nam - normalnym - to nie przeszkadza.
LejNaApostazjęZajmijSięOdkatoliczeniemDzieci2021.02.3 20:36
Kleruchy stają się zbędni w Polsce. A jest tego horda aż 55.000 sztuk pasożytów przeżerających co roku kilka MILIARDÓW złotych z budżetu państwa. Nie trzeba żadnej apostazji, to tylko wymysł szykanujący, upokarzający i pokazujący, że kleruch rządzi. Dużo ważniejsze od pustych, administracyjnych gestów papierkowego "występowania z kościoła", jest całkowite odcięcie nowego pokolenia od kleszych rejestrów. Po prostu nie chrzcij dziecka - nie będzie miało później Twoich problemów z apostazjami. Nieochrzczone będzie żyć normalnym życiem, niezatruwanym przez cykliczne masowe imprezy wyłudzeniowe (tzw. sakramenty) organizowane dzieciom przez kleruchów. Klerucha niech dzieci pokazują sobie palcami, jeżeli akurat odważy się przemknąć na widoku publicznym. Jak dziwoląga, przebierańca, odmieńca, chłopobabę czy dwugarbnego karła.
bolo2021.02.3 21:02
genialne !
Po 11 ...2021.02.3 21:33
W Polsce jest miejsce dla KK. Ale miejsce tylko dla kościoła Tygodnika Powszechnego. Mądrego, pięknego, sprawiedliwego. Nie ma miejsca dla Toruńskich uzurpatorów, spasłych, pazernych, zboczonych, pedofilnych kłamców. Bez oczyszczenia polski KK wyląduje na śmietniku szybciej niż się Lempart śniło.
Andrzej2021.02.3 23:15
Dość marne szanse na nawrócenie, nawet nawet na łożu śmierci - to cecha grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Prosta droga do ognia wiecznego. Najlepiej się już przyzwyczajać do ognia, dobrym i łagodnym treningiem jest przypalanie dupska gorącym żelazkiem raz w tygodniu.
Jarek2021.02.3 20:32
I nawet w tym przypadku nie ma innych argumentów niż straszenie. No cóż nic dziwnego, że licealiści wypisują się z lekcji religii, a dorośli decydują się na apostazję.
Anonim2021.02.3 20:45
Jakie straszenie ,przecież jak ktoś nie wierzy to czego się boi ? Jak ktoś chce odejść z Kościoła to musi wiedzieć o konsekwencjach ,a nie później zdziwiony,bo nie może być chrzestnym np.
Hak Ci w smark2021.02.3 21:12
Tyle KK zostało. Muszą swoją ostatnią kartę przetargową wyciągnąć jaką są szopki w stylu: ślub, chrzest, pogrzeb. I tak wystarczy tylko zapłacić odpowiednią kwotę to i samego diabła pochowają na kościelnym cmentarzu. hahahaha A Ty jak Anonim paciorek odmówiony?
Łayza2021.02.3 20:27
Kary zaiste są straszne a wujek obiecał że mi złoi dupsko jak się poddam Anastazji.
Po 11 ...2021.02.3 20:26
Boże, nie tylko ludzie głosują na PiS. U zwierząt też zdarzają się podobne zachowania: https://www.onet.pl/informacje/onetszczecin/strazacy-ratuja-z-wody-grupe-jeleni-dramatyczna-akcja-wciaz-trwa/gvl9j7h,79cfc278
Palindrom2021.02.3 20:10
Buuu-aaa-hahaha, "znawcy" chrztu i Boga już komentują, i to z jaką erudycją i wdziękiem! Ciekawe, co ludzi zmusza do jałowego wypowiadania się na tematy, o których nie mają zielonego przyjęcia? Jakiś imperatyw? Nikt z własnej woli nie angażuje się w sprawy, które są mu obojętne lub którymi gardzi.
ajwaj2021.02.3 20:09
O jakiej apostazji piszesz jpIII-hak ci-kretynie? Przecież ty jesteś stary, ubecki, zboczony, satanistyczny chazar -talmudysta, pasożyt i cham, wrzód na ciele katolickiego polskiego narodu, któremu gruba kreska ziomala Mazowieckiego pozwoliła wywinąć się od kryminału za zasługi dla szatańskiego komunizmu.
JPIII2021.02.3 19:48
Karą apostazji są bzdury katoli, którzy chcą nam wmawiać wiarę w starego pedophila zw. bogiem, który gwałcił 14-to letnie dziecko zw. maryśką.
Hak Ci w smark2021.02.3 19:42
KK mógłby mnie ekskomunikować bo ksiądz wiecznie nie ma czasu przyjąć mój akt apostazji. Burak jeden
Anonim2021.02.3 20:47
Predzej to ty nie masz czasu do księdza iść,albo odwagi ci brakuje ,bo mądra w gębie to jesteś tylko na Frondzie .
Hak Ci w smark2021.02.3 21:09
Chciałbyś żeby tak było. :D Większość księży nie radzi sobie z tym, że ludzie nie wpuszczają ich po kolędzie, a co dopiero idą dokonać apostazji.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.02.3 19:36
Wspaniałą mamy młodzież! Przestają wierzyć w bajki... Licealiści masowo rezygnują z lekcji religii. Skala problemu jest ogromna! Jak tłumaczą swoją decyzję? Jedni deklarują się jako osoby niewierzące, albo takie, których kościół rozczarował, drudzy natomiast chcą mieć więcej czasu na naukę innych przedmiotów...
Ed2021.02.3 20:15
Zobaczysz jakie skutki tego z tego wynikną. Bolszewia. Nie zabili cię przed, w czasie narodzenia to ukatrupią cię, pasożyta zanim dożyjesz starości.
Art2021.02.3 20:59
Historia mówi co innego. To zdaje się Kościół ma najwiecej trupów na swoim sumieniu. I nie wyjeżdżaj mi tu z bolszewikami. Oni akurat to się mogli uczyć od krwawego wojującego 20 wieków Kościoła.
Ed2021.02.3 21:25
Zalatujesz szkołą moskiewską. Tak mocno wpoili wam nienawiść do Boga, że wierzycie w każdą bzdurę, nawet nie popartą żadnym dowodem. Szkoła paskudnego bolszewika Stalina
Polak2021.02.4 6:27
Jakiego bolszewika? Stalin, jako wychowanek seminarium, urządził państwo według chrześcijańskich instrukcji.
Ed2021.02.4 7:37
Oczywiście. Palikot też jest "katolikiem", wychowankiem KUL'u.