W związku z informacją mówiącą o organizacji szkoleń dla prokuratorów prowadzonych przez organizacje o profilu skrajnie lewackim, tj. ,,Nigdy Więcej’’ oraz ,,Otwarta Rzeczpospolita’’, wyrażamy stanowczą obawę o przebieg i obiektywizm niniejszych szkoleń organów ścigania. 

,,Nigdy więcej’’ czy ,,Otwarta Rzeczpospolita’’ to stowarzyszenia, które wręcz zawodowo zajmują się lokalizowaniem zjawisk takich jak antysemityzm, rasizm, faszyzm czy ksenofobia. Problem jednak stanowi fakt, iż organizacje te znajdują wymienione zjawiska przede wszystkim wśród polskich narodowców, kibiców lokalnych drużyn czy uczestników corocznego Marszu Niepodległości, co nie tylko jest wyjątkowym absurdem, ale także stwarza poważne zagrożenie dla obiektywizmu prokuratorów. Przypomnijmy, że to właśnie ,,Nigdy więcej’’ zrównało symbolikę polskiego Ruchu Narodowego z niemieckimi symbolami neonazistowskimi czy wielokrotnie donosiło na patriotycznie nastawione grupy kibiców do UEFA celem nałożenia na polskie kluby kar finansowych.

Stoimy na stanowisku, iż organizacje o tak wyraźnie lewackim profilu ideowym nie będą w stanie wykazać się obiektywizmem w czasie szkolenia polskich prokuratorów i będą wskazywać na patriotyczne środowiska jako grupę zakwalifikowaną do inwigilacji oraz zwalczania jako ,,faszystowskie’’ czy ,,ksenofobiczne’’. Uważamy, że organizacja szkoleń i powierzenie ich prowadzenia opisywanym organizacjom ma na celu stłamszenie patriotycznych, oddolnych inicjatyw społecznych, które w ostatnim czasie wyraźnie przybierają na sile i jednocześnie wadzą politycznemu establishmentowi.

Ponadto domagamy się ujawnienia procedur wyboru organizacji prowadzących opisywanie szkolenia, jak również kwestie ich finansowania:

1. Na jakiej podstawie wyłoniono prowadzących szkolenia dla prokuratorów?

2. Czy prowadzący szkolenia przedstawiciele tych organizacji będą robić to za publiczne (nasze) pieniądze? Jeśli tak, jakie będą to kwoty?

3. Dlaczego akurat przedstawiciele tak skrajnych ideologicznie organizacji zostali wybrani do prowadzenia szkoleń dla państwowych organów ścigania?

Oświadczamy, że postaramy się uzyskać odpowiedzi na postawione przez nas pytania i w miarę możliwości prawnych, podać je do publicznej wiadomości.

W imieniu Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej

Tomasz Pałasz, Prezes

Adam Andruszkiewicz, Wiceprezes

oprac. SM