O polskich celebrytach głośno nawet w BBC - zdjęcie
05.01.21, 17:29Fot. screenshot - YouTube (BBC News), Twitter (Ksiądz Robak)

O polskich celebrytach głośno nawet w BBC

23

Afera związana ze szczepieniem grupy celebrytów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nie uszła uwadze nawet brytyjskich mediów. O „szczepionkach celebrytów bez kolejki, które wywołały społeczne oburzenie” poinformowało swoich odbiorców BBC News.

27 grudnia w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19. Zgodnie z zasadą znaną w ratownictwie, wedle której najpierw należy ratować ratownika, aby on mógł ratować innych, pierwsi szczepieni są pracownicy służb medycznych. Niestety jednak, nie wszędzie. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym najpierw postanowiono zaszczepić grupę celebrytów.

Okazuje się, że to wydarzenie nie tylko w Polsce wzbudza emocje. Materiał na temat polskich celebrytów szczepionych przed medykami przygotowała stacja BBC News.

- „Szpital upoważniony do wykonywania szczepień pozwolił grupie aktorów, ludziom mediów oraz byłemu premierowi przeskoczyć kolejkę i przyjąć szczepionkę przeciw koronawirusowi” – mówi w materiale BBC News prezenterka.

kak/niezależna.pl

Komentarze (23):

John2021.01.6 17:48
Królowa Elizabeth poprosiła premiera Borysa Johnsona o wyjaśnienie na czym polegało nadużycie polskich celebrytòw i na jakie straty naraźony został budżet państwa.po usłyszeniu wyjaśnienie była w pełni usatysfakcjonowana i poszła spać.
szczepienia2021.01.6 5:23
https://www.youtube.com/watch?v=13Ty6eW5uu8
ciepło tylko było o siostrze Irenie2021.01.6 4:01
tzn Maternie
Już jutro Kościół2021.01.6 1:46
obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia). W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia. Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym dość często spotykamy się w Starym Testamencie (Kpł 19, 21; 20, 6; 2 Krn 33, 6; Dn 1, 20; 2, 2. 10. 27; 4, 4; 5, 7. 11). Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. Herodot, historyk grecki, przez Magów rozumie szczep irański. Ksantos, Kermodoros i Arystoteles przez Magów rozumieją uczniów Zaratustry.
c.d2021.01.6 1:47
Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Za czasów Chrystusa Pana przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordanu - a więc Arabię, Babilonię, Persję. Legenda, że jeden z Magów pochodził z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: "Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie... Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby". Przez królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna nazwa Etiopii). Na podstawie tego tekstu powstała także tradycja, że Magowie byli królami. Tak ich też powszechnie przedstawia ikonografia. Prorok Izajasz nie pisze wprost o królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, ale przytacza dary, jakie Mu mają złożyć: "Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło" (Iz 60, 6). Kadzidło i mirra były wówczas na wagę złota. Należały bowiem do najkosztowniejszych darów. Św. Mateusz nie podaje także liczby Magów. Malowidła w katakumbach rzymskich z wieku II i III pokazują ich dwóch, czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet dwunastu. Przeważa jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary. Tę liczbę np. spotykamy we wspaniałej mozaice w bazylice św. Apolinarego w Rawennie z wieku VI. Także Orygenes podaje tę liczbę jako pierwszy wśród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero od wieku VIII pojawiają się imiona Trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są one zupełnie dowolne, nie potwierdzone niczym.
KaitlinBegay2021.01.5 23:23
Google płaci teraz od 17488 USD do 23500 USD miesięcznie za pracę online w domu. Dołączyłem do tej pracy 2 miesiące temu i zarobiłem 21540 $ w pierwszym miesiącu na tej pracy. Mogę powiedzieć, że moje życie zmieniło się - całkowicie na lepsze! Sprawdź, co robię........... workreviews10.com
KOSTEK2021.01.5 21:03
Może właśnie o taką promocję chodziło polskim celebrytom? Jeśli tak, to cała akcja na nic. BBC nie wymieniła żadnego "zaszczepieńca" z imienia i nazwiska.
Już jutro Kościół2021.01.5 21:01
obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia). W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia.
c.d2021.01.5 21:02
Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym dość często spotykamy się w Starym Testamencie (Kpł 19, 21; 20, 6; 2 Krn 33, 6; Dn 1, 20; 2, 2. 10. 27; 4, 4; 5, 7. 11). Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. Herodot, historyk grecki, przez Magów rozumie szczep irański. Ksantos, Kermodoros i Arystoteles przez Magów rozumieją uczniów Zaratustry. Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Za czasów Chrystusa Pana przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordanu - a więc Arabię, Babilonię, Persję. Legenda, że jeden z Magów pochodził z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: "Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie... Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby". Przez królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna nazwa Etiopii). Na podstawie tego tekstu powstała także tradycja, że Magowie byli królami. Tak ich też powszechnie przedstawia ikonografia. Prorok Izajasz nie pisze wprost o królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, ale przytacza dary, jakie Mu mają złożyć: "Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło" (Iz 60, 6). Kadzidło i mirra były wówczas na wagę złota. Należały bowiem do najkosztowniejszych darów. Św. Mateusz nie podaje także liczby Magów. Malowidła w katakumbach rzymskich z wieku II i III pokazują ich dwóch, czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet dwunastu. Przeważa jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary. Tę liczbę np. spotykamy we wspaniałej mozaice w bazylice św. Apolinarego w Rawennie z wieku VI. Także Orygenes podaje tę liczbę jako pierwszy wśród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero od wieku VIII pojawiają się imiona Trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są one zupełnie dowolne, nie potwierdzone niczym.
KaitlinBegay2021.01.5 20:27
Google płaci teraz od 17488 USD do 23500 USD miesięcznie za pracę online w domu. Dołączyłem do tej pracy 2 miesiące temu i zarobiłem 21540 $ w pierwszym miesiącu na tej pracy. Mogę powiedzieć, że moje życie zmieniło się - całkowicie na lepsze! Sprawdź, co r0bię..... smartlife3.com
Skrzypek na dachu2021.01.5 19:14
Dzisiaj BBC to same klamstwa bezboznych globalistow .
Anonim2021.01.5 19:14
zachód stać na kretynizmy z lockdownem, nas nie. Niedługo BBC poinformuje że w Polsce biją się o puste miski z ryżem
Mejer2021.01.5 18:49
Teraz do Jandy z całego swiata beda dzwonić aby dopisać sie na "liste pozakolejkową" :D
Richuś z familoków2021.01.5 18:40
Dlaczego pis nawet prostych szczepień nie potrafi zorganizować tylko robi w Polsce burdel na kółkach w każdej sprawie
Beno2021.01.5 18:24
A minister Gliński niech tą sitwę jeszcze wspiera.
x2021.01.5 18:21
Dobre na początek, a teraz pokażcie wyroki sądowe wraz dokumentacją, jakie są wydawane w Rzeczpospolitej Polskiej, oniemieją.
Piotr Nowak 🖐🏻2021.01.5 18:37
Nie oniemieją bo to takie same bolszewiki jak polskie sądownictwo.
Leszek2021.01.5 17:52
Zasadom...Ten "zecer" we Frondzie jest ...raczej kiepski.
Prawda2021.01.5 17:47
ALE JAJA ==Brak kultury w celebrytach ===Ale Prymityw i Chamstwo ==
Ala2021.01.5 17:47
Nie rozumiem tych jankesów. Czy oni nie wiedzą jak bardzo zasłużeni dla kultury są ci nasi artyści? Bez nich to totalna wiocha, średniowiecze.
Renata2021.01.5 17:42
Poprawcie błąd."Zgodnie z zasadą" sie pisze, bo wstyd.
Leszek2021.01.5 17:55
Reniu...Ta dzisiejsza młodziesz /he,he,he/.
M.2021.01.5 17:40
Wreszcie aktorzyny zyskali międzynarodową sławę! Nawiasem mówiąc "Zgodnie z zasadom" ot warszawka!