Nawrócenie Żydów będzie znakiem paruzji - zdjęcie
09.05.21, 10:55

Nawrócenie Żydów będzie znakiem paruzji

46

Mimo, iż czas paruzji jest nam nieznany, Bóg daje ludziom pewne znaki, które mają pomóc chrześcijanom przygotować się na powtórne przyjście Jezusa. Ma to pomóc tym, którzy nie żyją w gotowości. Chodzi tu mianowicie o pewne wydarzenia, które muszą się dopełnić przed paruzją:

-> nawrócenie Izraela,
-> powszechne głoszenie Ewangelii,
-> ogólne zaburzenia,
-> zamieszanie i nieład w Kościele,
-> pojawienie się antychrysta.

1) Nawrócenie Izraela
Nieposłuszeństwo Żydów poprzez odrzucenie przez nich Ewangelii, otworzyło drogę do rozprzestrzeniania się jej wśród pogan. Ale jeszcze przed paruzją ma nastąpić nawrócenie Izraela. My jako chrześcijanie powinniśmy się modlić, aby Izrael spełnił rolę jaką Bóg ma w swoich planach. Według niektórych liczba pogan nie osiągnęła jeszcze zamierzonej przez Boga liczby; mimo to, być może, epoka nawracania pogan dobiegła końca i Bóg rozpoczyna przygotowanie znaczących wydarzeń dotyczących Izraela.

2) Powszechne głoszenie Ewangelii
Jezus mówił: "A ta Ewangelia (...) będzie głoszona po całej ziemi (...) i wtedy nastąpi koniec." (Mt 24,14)
Ciężko stwierdzić czy Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom, wprawdzie kiedyś była głoszona w państwach komunistycznych, ale teraz już tak nie jest. Podobnie jest z Afryką, kiedyś była chrześcijańska, a teraz jest muzułmańska. Chiny były krajem wielu misji, a teraz mało kto słyszał o Ewangelii Jezusa. Statystyki jednak mówią, że wzrost chrześcijaństwa w Afryce przez wiek wzrósł o 2000 razy (50.000->100.000.000). Ośrodek misyjny oblicza, że ok. 2 miliardów ludzi nie są objęte Ewangelizacją (m.in. grupy etniczne, plemiona). Można, za to śmiało stwierdzić, że nastąpił wielki wzrost głoszenia Ewangelii, od czasu urodzenia Jezusa, ale nie da się stwierdzić czy wszyscy ludzie ją usłyszeli. Wiele osób uważa, że można użyć środków masowego przekazu do przekazania prawdy Ewangelizacyjnej. Powinniśmy uważać, ponieważ istnieje walka duchowa o użycie mass-medii w dobrym celu dla chwały Bożej i złym.

3) Ogólne zaburzenia
"Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienie ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początek boleści." (Mt 24,6-8)

W powyższym fragmencie św. Mateusza piszę, iż wśród narodów wystąpi niezgoda. Ziemie nawiedzą liczne klęski naturalne, oraz rozpocznie się "ucisk" chrześcijan. Wśród zamętu, który ma wybuchnąć, my jako chrześcijanie mamy zrozumieć sytuację, która wiedzie do bliskości z Bogiem, a nie rozpaczać i bać się. Wiek buntu przeciw Bogu przeminie. Powstanie "nowa ziemia i nowe niebo" bez smutku, grzechu i śmierci. Jezus zwraca się do chrześcijan słowami: "A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie." (Łk 21,28)

Po okresie wielkiego "ucisku" wzmożonym nieszczęściami, nastąpi paruzja: "Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą." (Mt 24,29-30)

4) Zamieszanie i nieład w kościele
"Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić." (Mt 24,9-10)

Nastąpi zamęt w kościele, czas nieposłuszeństwa. Narody mają się zwrócić przeciwko chrześcijanom, porozumieją się i będą ich uciskać, wtedy to właśnie ma się ukazać prawdziwa więź i wartość zaangażowania między chrześcijanami. Niektórzy chrześcijanie ulegną prowokacją i będą się wzajemnie zdradzać wobec władz świeckich.

"Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią." (Mk 13,12) "(..) A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu." (Mt 24,12)

Mają również pojawić się fałszywi prorocy i mesjasze, którzy będą głosić Ewangelię niezgodną z prawowiernym Chrześcijaństwem, uwodząc słabych i niestałych w wierze: "(...) Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? (...) Strzęście się, (...) wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą (...) działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić." [admin: poznacie ich po ich owocach] (Czyt. Mt 24,3-5; 24-26) "Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów." (1 TM 4,1) "(...) w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy (...)" (2 Tm 3,1-5,8)

Wielu ludzi odstąpi od wiary, poprzez fałszywych proroków i mesjaszy. "W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa (...), prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumienie, ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech Was w żaden sposób nic nie zwodzi, [bo dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia." (2 Tes 2, 1-3)
Bóg stawia nam pytanie: "Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi gdy przyjdzie?" (Łk 18,8)

5) Pojawienie się antychrysta (syna zatracenia, człowieka grzechu)
Jednym z ostatnich etapów końca świata ma być pojawienie się antychrysta. Rola antychrysty to przekręcanie istoty ewangelizacyjnego orędzia. Antychryst, fałszywi prorocy i nauczyciele mają wywodzić się z chrześcijańskich Kościołów.

Jednym z głównych cech po którym poznamy antychrysta, to jego zaprzeczenia, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, Zbawcą i Panem, Chrystusem.

Drugą cechą fałszywej nauki jest zaprzeczenie, że aby wejść w przyjaźń z Bogiem Ojcem, trzeba iść do Niego przez Jezusa. Fałszywi prorocy, nauczyciele i antychryst, twierdzą, iż Jezus nie gra zasadniczej roli w planie Bożym.

"Umiłowanie, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta (...)" (czyt. 1 J 4,1-5)

"Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: 'Niech Jezus będzie przeklęty!' Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: 'Panem jest Jezus'" (1 Kor 12,3)

Celem powyższych wersetów jest ostrzeżenie przed postępowaniem antychrysta, który będzie podważał tak oczywiste, podstawowe prawdy chrześcijańskie. Zawszę znajdą się nauczyciele głoszący, iż Jezus nie jest Panem, ale ma nastąpić czas w którym nieokiełznana potęga Szatana skoncentruje się w jednym punkcie, możliwe że w jednym człowieku.

Antychryst będzie się starał ustawić siebie na miejscu Boga. Jego przyjście mają poprzedzić fałszywe znaki, cuda i zwodzenie, w celu odsunięcia ludzi od Boga. W czasie zgrozy ludzie rozpaczliwie szukają postaci zbawcy, takie sytuacje mają wykorzystać diabelskie postacie "nawiedzeni zbawcy". Pismo Święte sporo nam mówi o zwodniczych mesjaszach, aby chrześcijanie mogli ich rozpoznać i odeprzeć.

Na końcu świata, gdy Szatan ujawni się w pełni przyjdzie Jezus, by go zniszczyć, przez swe słowo, Ducha i wszechwładną obecność. Pamiętajmy, że Jezus wie, że jesteśmy słabi i nie pozwoli na cierpienie przewyższające nasze siły.

Najważniejszą rzecz, jaką mają czynić chrześcijanie kontemplujący powrót Chrystusa, to wieść takie życie, które umożliwi im "nabrać ducha" i podnieść głowy "ponieważ zbliża się odkupienie." (por. Łk 21, 28)

"Dlatego przypasawszy biodra waszego umysłu [bądźcie] trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa." (1 P 1,13)

Autor: Adrian Kalinowski/Trol

 

apostol.pl

Komentarze (46):

Prawda2021.05.10 9:10
Żydzi nigdy się nie nawracają ==== tylko zmieniają == ORIENTACJE === 6 wiek przechodza na Islam budują potęzna Armie Islamu ===w 8 wieku zostaje Pogrom Przez Arabów wiek 16 w Polsce Robi a interesy potem kolaborańci Żydzi sprzedaja Polske Niemcom i Rosji wiek 18 budują Komune --wiadomo dla interesu Żydowskiego ----dalej Wiek 19 ==Żydzi wynalezili Gas w Niemczech --gdzie zostaje ==== uzyty === w 1 wojnie swiatowej dalej ==Rok 1933 rok Ubrajają Niemcy przez banki jak Rotszylda -- dalej Budowa Bomby Atomowej w Niemczech ==USA ==potem Rosji ====2 Wojna Światowa Zaglada Żydow i Słowian --- Po 1945 roku Żydzi walcza z Narodomi Katolickimi aż do 2021 roku ==
A co jeśli Żydzi w marsjańskiej kolonii2021.05.10 7:47
Elona Muska nie zechcą się nawrócić? Paruzja się nie odbędzie, czy tylko ograniczy się do Ziemi?
moly2021.05.10 2:31
Jaki procent sie nawrocil? Kiedy ta paruzja wreszcie.
Anonim2021.05.9 23:33
Polska i Izrael powinni teraz zyc w zgodzie i wzajemnym szacunku bo Pan Jezus to Zbawiciel i najprawdziwszym Mesjaszem naszym .
Waingrow2021.05.9 16:48
Tymczasem g. BRAUN wraz z grupą rekonstrukcyjną Auschwitz dr Bodnara zaczęli nosić gwiazdę DAWIDA. Oh, me amigo Grzegorz Braun! Grzegorz Braun!
Nawrócenie Żydów będzie znakiem paruzji2021.05.9 16:42
Mimo, iż czas paruzji jest nam nieznany, Bóg daje ludziom pewne znaki, które mają pomóc chrześcijanom przygotować się na powtórne przyjście Jezusa. Ma to pomóc tym, którzy nie żyją w gotowości. Chodzi tu mianowicie o pewne wydarzenia, które muszą się dopełnić przed paruzją: -> nawrócenie Izraela, -> powszechne głoszenie Ewangelii, -> ogólne zaburzenia, -> zamieszanie i nieład w Kościele, -> pojawienie się antychrysta. 1) Nawrócenie Izraela Nieposłuszeństwo Żydów poprzez odrzucenie przez nich Ewangelii, otworzyło drogę do rozprzestrzeniania się jej wśród pogan. Ale jeszcze przed paruzją ma nastąpić nawrócenie Izraela. My jako chrześcijanie powinniśmy się modlić, aby Izrael spełnił rolę jaką Bóg ma w swoich planach. Według niektórych liczba pogan nie osiągnęła jeszcze zamierzonej przez Boga liczby; mimo to, być może, epoka nawracania pogan dobiegła końca i Bóg rozpoczyna przygotowanie znaczących wydarzeń dotyczących Izraela.
Powszechne głoszenie Ewangelii2021.05.9 16:43
Jezus mówił: "A ta Ewangelia (...) będzie głoszona po całej ziemi (...) i wtedy nastąpi koniec." (Mt 24,14) Ciężko stwierdzić czy Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom, wprawdzie kiedyś była głoszona w państwach komunistycznych, ale teraz już tak nie jest. Podobnie jest z Afryką, kiedyś była chrześcijańska, a teraz jest muzułmańska. Chiny były krajem wielu misji, a teraz mało kto słyszał o Ewangelii Jezusa. Statystyki jednak mówią, że wzrost chrześcijaństwa w Afryce przez wiek wzrósł o 2000 razy (50.000->100.000.000). Ośrodek misyjny oblicza, że ok. 2 miliardów ludzi nie są objęte Ewangelizacją (m.in. grupy etniczne, plemiona). Można, za to śmiało stwierdzić, że nastąpił wielki wzrost głoszenia Ewangelii, od czasu urodzenia Jezusa, ale nie da się stwierdzić czy wszyscy ludzie ją usłyszeli. Wiele osób uważa, że można użyć środków masowego przekazu do przekazania prawdy Ewangelizacyjnej. Powinniśmy uważać, ponieważ istnieje walka duchowa o użycie mass-medii w dobrym celu dla chwały Bożej i złym. 3) Ogólne zaburzenia "Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienie ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początek boleści." (Mt 24,6-8) W powyższym fragmencie św. Mateusza piszę, iż wśród narodów wystąpi niezgoda. Ziemie nawiedzą liczne klęski naturalne, oraz rozpocznie się "ucisk" chrześcijan. Wśród zamętu, który ma wybuchnąć, my jako chrześcijanie mamy zrozumieć sytuację, która wiedzie do bliskości z Bogiem, a nie rozpaczać i bać się. Wiek buntu przeciw Bogu przeminie. Powstanie "nowa ziemia i nowe niebo" bez smutku, grzechu i śmierci. Jezus zwraca się do chrześcijan słowami: "A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie." (Łk 21,28)
Waingrow2021.05.9 16:42
Tymczasem to BRAUN wraz z grupą rekonstrukcyjną Auschwitz od dr Bodnara zaczęli nosić gwiazdę DAWIDA. // Oh, me amigo David! Oh, me amigo Grzegorz Braun! Grzegorz Braun!
Skrzypek na dachu2021.05.9 16:39
Dosc juz tego klamstwa bo Pan Jezus byl Polakiem tak samo jak Matka Boska Polka .
Nawrócenie Żydów będzie znakiem paruzji2021.05.9 15:13
Mimo, iż czas paruzji jest nam nieznany, Bóg daje ludziom pewne znaki, które mają pomóc chrześcijanom przygotować się na powtórne przyjście Jezusa. Ma to pomóc tym, którzy nie żyją w gotowości. Chodzi tu mianowicie o pewne wydarzenia, które muszą się dopełnić przed paruzją: -> nawrócenie Izraela, -> powszechne głoszenie Ewangelii, -> ogólne zaburzenia, -> zamieszanie i nieład w Kościele, -> pojawienie się antychrysta. 1) Nawrócenie Izraela Nieposłuszeństwo Żydów poprzez odrzucenie przez nich Ewangelii, otworzyło drogę do rozprzestrzeniania się jej wśród pogan. Ale jeszcze przed paruzją ma nastąpić nawrócenie Izraela. My jako chrześcijanie powinniśmy się modlić, aby Izrael spełnił rolę jaką Bóg ma w swoich planach. Według niektórych liczba pogan nie osiągnęła jeszcze zamierzonej przez Boga liczby; mimo to, być może, epoka nawracania pogan dobiegła końca i Bóg rozpoczyna przygotowanie znaczących wydarzeń dotyczących Izraela.
Powszechne głoszenie Ewangelii2021.05.9 15:14
Jezus mówił: "A ta Ewangelia (...) będzie głoszona po całej ziemi (...) i wtedy nastąpi koniec." (Mt 24,14) Ciężko stwierdzić czy Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom, wprawdzie kiedyś była głoszona w państwach komunistycznych, ale teraz już tak nie jest. Podobnie jest z Afryką, kiedyś była chrześcijańska, a teraz jest muzułmańska. Chiny były krajem wielu misji, a teraz mało kto słyszał o Ewangelii Jezusa. Statystyki jednak mówią, że wzrost chrześcijaństwa w Afryce przez wiek wzrósł o 2000 razy (50.000->100.000.000). Ośrodek misyjny oblicza, że ok. 2 miliardów ludzi nie są objęte Ewangelizacją (m.in. grupy etniczne, plemiona). Można, za to śmiało stwierdzić, że nastąpił wielki wzrost głoszenia Ewangelii, od czasu urodzenia Jezusa, ale nie da się stwierdzić czy wszyscy ludzie ją usłyszeli. Wiele osób uważa, że można użyć środków masowego przekazu do przekazania prawdy Ewangelizacyjnej. Powinniśmy uważać, ponieważ istnieje walka duchowa o użycie mass-medii w dobrym celu dla chwały Bożej i złym. 3) Ogólne zaburzenia "Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienie ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początek boleści." (Mt 24,6-8) W powyższym fragmencie św. Mateusza piszę, iż wśród narodów wystąpi niezgoda. Ziemie nawiedzą liczne klęski naturalne, oraz rozpocznie się "ucisk" chrześcijan. Wśród zamętu, który ma wybuchnąć, my jako chrześcijanie mamy zrozumieć sytuację, która wiedzie do bliskości z Bogiem, a nie rozpaczać i bać się. Wiek buntu przeciw Bogu przeminie. Powstanie "nowa ziemia i nowe niebo" bez smutku, grzechu i śmierci. Jezus zwraca się do chrześcijan słowami: "A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie." (Łk 21,28)
c.d.2021.05.9 15:14
Pojawienie się antychrysta (syna zatracenia, człowieka grzechu) Jednym z ostatnich etapów końca świata ma być pojawienie się antychrysta. Rola antychrysty to przekręcanie istoty ewangelizacyjnego orędzia. Antychryst, fałszywi prorocy i nauczyciele mają wywodzić się z chrześcijańskich Kościołów. Jednym z głównych cech po którym poznamy antychrysta, to jego zaprzeczenia, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, Zbawcą i Panem, Chrystusem. Drugą cechą fałszywej nauki jest zaprzeczenie, że aby wejść w przyjaźń z Bogiem Ojcem, trzeba iść do Niego przez Jezusa. Fałszywi prorocy, nauczyciele i antychryst, twierdzą, iż Jezus nie gra zasadniczej roli w planie Bożym. "Umiłowanie, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta (...)" (czyt. 1 J 4,1-5) "Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: 'Niech Jezus będzie przeklęty!' Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: 'Panem jest Jezus'" (1 Kor 12,3) Celem powyższych wersetów jest ostrzeżenie przed postępowaniem antychrysta, który będzie podważał tak oczywiste, podstawowe prawdy chrześcijańskie. Zawszę znajdą się nauczyciele głoszący, iż Jezus nie jest Panem, ale ma nastąpić czas w którym nieokiełznana potęga Szatana skoncentruje się w jednym punkcie, możliwe że w jednym człowieku.
Skrzypek na dachu2021.05.9 15:04
Polska i Izrael juz powinni teraz zyc w zgodzie i wzajemnym szacunku bo Pan Jezus to Zbawiciel i najprawdziwszym Mesjaszem naszym .
Melchizedek XIV2021.05.9 15:01
Ale których żydów - tych co przeszli na islam i dziś są Palestyńczykami, czy Chazarów z nad Wołgi którzy dziś podają się za Żydów?
matis892021.05.9 14:35
Najpierw jest czas Antychrysta który obecnie już trwa, jegi plandemia i szatanistyczne szczepionki to dopiero poczatek. Przypominam, Bergoglio Fałszywy Prorok Nie Katolik od Antychrysta 7.10.2019 wprowadził do KK demona Pachamame, biblijną Ohydę Spustoszenia. Od tego czasu trwa czas Antychrysta. Jak mówi ks. Daniela od Ohydy Spustoszenia 1290 dni. 7.10.2019 + 1290 = 18.04.2023r.. Jest to wtorek po Niedzieli Miłosierdzia Bożego.
Nawrócenie Żydów będzie znakiem paruzji2021.05.9 14:33
Mimo, iż czas paruzji jest nam nieznany, Bóg daje ludziom pewne znaki, które mają pomóc chrześcijanom przygotować się na powtórne przyjście Jezusa. Ma to pomóc tym, którzy nie żyją w gotowości. Chodzi tu mianowicie o pewne wydarzenia, które muszą się dopełnić przed paruzją: -> nawrócenie Izraela, -> powszechne głoszenie Ewangelii, -> ogólne zaburzenia, -> zamieszanie i nieład w Kościele, -> pojawienie się antychrysta. 1) Nawrócenie Izraela Nieposłuszeństwo Żydów poprzez odrzucenie przez nich Ewangelii, otworzyło drogę do rozprzestrzeniania się jej wśród pogan. Ale jeszcze przed paruzją ma nastąpić nawrócenie Izraela. My jako chrześcijanie powinniśmy się modlić, aby Izrael spełnił rolę jaką Bóg ma w swoich planach. Według niektórych liczba pogan nie osiągnęła jeszcze zamierzonej przez Boga liczby; mimo to, być może, epoka nawracania pogan dobiegła końca i Bóg rozpoczyna przygotowanie znaczących wydarzeń dotyczących Izraela.
Powszechne głoszenie Ewangelii2021.05.9 14:34
Jezus mówił: "A ta Ewangelia (...) będzie głoszona po całej ziemi (...) i wtedy nastąpi koniec." (Mt 24,14) Ciężko stwierdzić czy Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom, wprawdzie kiedyś była głoszona w państwach komunistycznych, ale teraz już tak nie jest. Podobnie jest z Afryką, kiedyś była chrześcijańska, a teraz jest muzułmańska. Chiny były krajem wielu misji, a teraz mało kto słyszał o Ewangelii Jezusa. Statystyki jednak mówią, że wzrost chrześcijaństwa w Afryce przez wiek wzrósł o 2000 razy (50.000->100.000.000). Ośrodek misyjny oblicza, że ok. 2 miliardów ludzi nie są objęte Ewangelizacją (m.in. grupy etniczne, plemiona). Można, za to śmiało stwierdzić, że nastąpił wielki wzrost głoszenia Ewangelii, od czasu urodzenia Jezusa, ale nie da się stwierdzić czy wszyscy ludzie ją usłyszeli. Wiele osób uważa, że można użyć środków masowego przekazu do przekazania prawdy Ewangelizacyjnej. Powinniśmy uważać, ponieważ istnieje walka duchowa o użycie mass-medii w dobrym celu dla chwały Bożej i złym. 3) Ogólne zaburzenia "Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienie ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początek boleści." (Mt 24,6-8) W powyższym fragmencie św. Mateusza piszę, iż wśród narodów wystąpi niezgoda. Ziemie nawiedzą liczne klęski naturalne, oraz rozpocznie się "ucisk" chrześcijan. Wśród zamętu, który ma wybuchnąć, my jako chrześcijanie mamy zrozumieć sytuację, która wiedzie do bliskości z Bogiem, a nie rozpaczać i bać się. Wiek buntu przeciw Bogu przeminie. Powstanie "nowa ziemia i nowe niebo" bez smutku, grzechu i śmierci. Jezus zwraca się do chrześcijan słowami: "A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie." (Łk 21,28)
katolicka deratyzacja Polski2021.05.9 14:25
Pora na Wyprawe Krzyzowa,zeby wyzwolic miejsca swiete,i Jerozolime.
chłopka2021.05.9 13:06
Zaś " paruzja " . Co za tłumok wymyśloł te słowo . Przeca już mocie nawroconych Żydow . Ślepiście som czy co ? W Polsce prawie wszyscy Katolicy . Trocha ateistow . W Europie to samo . W Rosji przeszli na Prawosławie abo ateiści . A Prawosławie to odłam Katolicyzmu . W USA to samo . Te pora Żydow co som w Izraelu i te gminy żydowski w różnych krajach co wyznajom Judaizm to sie nie liczy bo tego je garstka .
Anonim2021.05.9 13:03
Najpierw należy nawrócić katolików. Czy wiecie że rocznie 120 000 katolików się rozwodzi w Polsce?
olo2021.05.9 17:19
A ilu icek w tej grupie jest zydow np bonio, balcerek itp.
Adam2021.05.9 12:58
Drodzy katolicy. Dlaczego wierzycie w Boga który jest gniewny, który karze, który jest tyranem? Ja wam powiem jedno. Bóg jest pełen miłości. Jeśli masz trudne życie to nie obwiniaj nikogo. Każdy zasłużył sobie poprzednim życiem na to co ma teraz. Reinkarnacja istnieje!
"Adamie".. A poza tym, to zdrowy jesteś???2021.05.9 17:21
Aj,...waj...! Według twojej głupiej opinii o reinkarnacji, myślę. że to ci się przyśniło po prochach !... To pewnie jesteś jakimś papierem toaletowym, albo jesteś jakąś mało znaczącą szmatką,?? Cieszysz się?.... Niedługo cię spuszczą w sedesie z wodą!
Adam2021.05.9 17:57
Tak uwierzyłeś w kłamstwo o jednym życiu że gdy ktoś mówi ci o reinkarnacji to nie wiesz co powiedzieć :)
" nie-Adamie"... OPANUJ SIĘ!2021.05.9 23:05
TO PRZECIEŻ TY KŁAMIESZ, AŻ SIĘ KURZY! ...JAK MOŻEMY TOBIE W COKOLWIEK UWIERZYĆ! .... PRZECIEŻ JEST---- JEDNA PRAWDZIWA WIARA KATOLICKA---- I JEDEN BÓG, STWORZYCIEL NIEBA I ZIEMI! NIKT TEGO NIE ZMIENI!... ROZUMIESZ?! Włącz myślenie! To nie boli!
chłopka2021.05.9 21:26
Z doktryny reinkarnacji KK zrezygnował dopiero ok . XII w. Nie pamiętam dokładnie . Poczytaj coś sobie na ten temat zamiast kogoś obrażać . Dlaczego tak się dzieje , że byle nieokrzesany chamski ignorant nie mając w zanadrzu żadnych argumentów rzuca inwektywami ? Bo jest właśnie taki . Prymityw .
­2021.05.9 12:10
Muzułmanów i żydów nawracać ogniem i mieciem.
KOSTEK2021.05.9 12:09
W jaki sposób Żydzi mają się nawrócić, jeśli Ewangelia nie jest im głoszona? Kościół Katolicki prowadzi działalność misyjną na całym świecie, nawet w krajach muzułmańskich. Stara się docierać także do krajów wrogich chrześcijaństwu, jak Chiny,. Nawracanie Żydów jest natomiast pozostawione samo sobie, a wręcz świadomie porzucone i niemile widziane w Kościele. W zamian mamy tzw. Dni Judaizmu w Kościele Katolickim. A przecież zgodnie z poleceniem Jezusa Chrystusa Kościół powinien nawracać wszystkie narody, bez żadnego wyjątku. Porzucenie misji wśród Żydów to jawne odejście od tego nakazu Zbawiciela, a także dyskryminacja dużej grupy ludzi ze względu na narodowość, czyli w tym przypadku po prostu antysemityzm.
Skrzypek na dachu2021.05.9 16:36
Brawo KOSTEK bardzo dobry komentarz . Zobacz Jews for Jezus .
Nie wiesz o tym?2021.05.9 17:29
"Kostek"! Przecież Żydzi doskonale znają Ewangelię, tylko nie chcą jej ...uznać! ... Kto , jak nie oni zabili i Ukrzyżowali Pana Jezusa! ... Kto im głosił Słowo Boże, jak nie Uczniowie Jezusa i Prorocy! Pycha ich dobija i zżera! Mają się ponad Jezusa!... Ewangelia jest ogólnie dostępna! Tylko trzeba chcieć!..... Oni wolą się kiwać przy "Murze"! Do dziś nie wiem, co to ma u nich znaczyć? ...Co ten stary mur ma im dac??? Jest jakąś chyba pamiątką, ale nie Bogiem!
KOSTEK2021.05.9 22:12
Pan Jezus i Apostołowie głosili Ewangelię Żydom i poganom. To prawda, że niewielu Żydów przyjęło nową naukę, ale cóż, nie można ustawać. Nie udało się wtedy, może uda się teraz. Biblia przetłumaczona jest na setki języków, ale to nie wystarcza. Trzeba jeszcze głosić Dobrą Nowinę i nią żyć. Porzucając głoszenie Ewangelii wśród Żydów, chrześcijanie opóźniają ich nawrócenie.
eulalia2021.05.9 11:54
rozumiem że chodzi o semitów ,nie o chazarów bo to jest zasadnicza różnica
Krasnoludek szczający do mleka.2021.05.9 13:31
Nie mylmy semitów z sodomitami, choć sodomici występują też u semitów.
katolicka deratyzacja Polski2021.05.9 14:24
Nie ma ZADNEJ roznicy,Zydzi to Zydzi,ty glupolu !
Izydor Oracz2021.05.9 11:29
Czas pomyśleć o masowym, przymusowym chrzczeniu żydów!
XIII w juz to wiedzial2021.05.9 11:18
"A przy końcu dziejów świata, zanim przyjdzie powtórnie Pan Nasz Zbawiciel, nastanie zaciemnienie umysłów ludzkich a czarna chmura niewiedzy duchowej i grzech zdobędą serca wielu. Ludzie będą, zamiast modlitwy piekielne węgle płodzić, których to imie brzmieć będzie: głupota, pucha, obżarstwo i żądza cielesna. A potem pojawi się Syn Zatracenia, z wielkiego kraju za morzem na Zachodzie, władający naukami alchemicznymi i matematyką , który wmówi ludziom, że szczęście jest w jego rekach i on ich tym szczęście obdarzy i każdy, który się podporządkuje, żyć będzie dalej. Bowiem nastanie morowe powietrze i wszyscy, którzy spojrzą sobie w twarz, zachorują a ci, którzy złożą braterski pocałunek, się zakażą. Dlatego władcy świata rozporządzą, aby pod karą cielesną i pieniężną lud sobie zakrywał twarz. A ów Syn Zatracenia rozprowadzać będzie płyn trujący, jako "medicum sacrum", tak aby uzależnić lud od siebie i każdy, kto się go napije, zadrży ze strachu, lecz stanie się pokorny. Ci, którzy odmówią jego przyjęcia, zostaną wykluczeni ze świata żywych. Zabroni się im podróżować i chleb kupować, a nawet modlić się w świątyniach Pańskich. Ten szatański płyn będą pić najpierw bogaci i wielcy, a potem lud, który uwierzy w skuteczne jego działanie. I będzie tak, że ten płyn podawać będą często, tak aby uzależnić lud od władzy szarlatana, Syna Zatracenia. A potem oszaleją ludzie, bo płodzić będą potwory lub pozostaną w niemocy i nie będą mieć pożądania do kobiet, aby wzbudzać potomstwo. Takich będzie się nazywać kastratami. Powietrze morowe odporne na ów płyn pogrąży w cierpieniu i chorobie ludzi do czasu, aż pojawi się głos trąby anielskiej zapowiadającej koniec tego świata". Ten rękopis jest dostępny do wglądu w "Bibliothèque nationale de France" w Paryżu (syg. P.Cov. 213/AB ), jego zdigitalizowana wersja ukaże się wkrótce w internecie na stronie BnF.
Martin Marco2021.05.9 11:17
Allah to szatan- antychryst wspomniany w Apokalipsie. Potwierdził to sam Chrystus podczas niedawnych objawień Alicji Lenczewskiej (oficjalnie uznanych przez Kościół). Powstały dwie książki: 1.) Świadectwo Dziennik Duchowy, 2.)Słowo Pouczenia i właśnie w tej drugiej książce widnieje ta informacja (strona 282 i dalsze) Co ciekawe, zgodnie z Apokalipsą oraz z objawieniami danymi Lenczewskiej islam zniknie.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.05.9 11:06
paruzja - kolejny straszak wymyślony przez pedofilnych klechów by trzymać katolskie bydło za mordy!
Co ty pleciesz!?.. "KRETYNIE...."itd.2021.05.9 17:34
Lechu Keller... TO PRZECIEŻ TY JESTEŚ TYM PEDOFILE... NIE WIDZIAŁEŚ TAM SIEBIE!... Nie widziałeś dzieci skrzywdzonych przez ciebie!?? Uważaj co piszesz! Przecież siedziałeś za to!
Grzegorza T. marzenie o więzieniu2021.05.11 12:26
Znany pedofil z W. nie siedzi tylko dlatego, ze wielokrotnie wylizana przez jego siostrę szefowa miejscowego PiS interweniowała w prokuraturze. To obniża znaczenie Grzegorza w gronie pedofilów, dlatego wykluł mu się Lech Keller, który siedział. W pustym łbie Grzesia.
katolik2021.05.9 11:03
brakuje nawrócenia żydów i powszechnego głoszenia, bo mimo, ze Ewangelia jest głoszona to jeszcze wielu na Ziemi przed żydami musi w Nią uwierzyć i nawrócić się
Marian2021.05.9 11:02
Żydzi Bogu się nie podporządkują. To Bóg musi się im podporządkować.
UWAŻAJ JAK PISZESZ BLUŹNIERCO!2021.05.9 17:38
JAK ŚMIESZ! BÓG NIC NIE MUSI!... JAK TAK DALEJ BĘDZIESZ PISAŁ, TO TY BĘDZIESZ MUSIAŁ BYĆ W PIEKLE!
Żydzi z czerskiej ,podobno, masowo nawracają się2021.05.9 11:01
Mesjasz już nadszedł - to Chrystus
Włodek2021.05.9 11:01
To chyba jeszcze długo poczekamy. Jak na razie wszystko wskazuje, że raczej KK jest w odwrocie
rebeliant2021.05.9 10:57
Nawrócenie Żydów będzie znakiem dopracowania technik manipulacji i oddziaływań, która "wskrzeszą" w ograniczonych ludziach "wiarę" taką jaką architekci chcą.