Narodzi się Prorok Najwyższego! - zdjęcie
24.12.19, 08:03(fot. pexels)

Narodzi się Prorok Najwyższego!

7

MSZA RANO

PIERWSZE CZYTANIE

2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a arka Boża mieszka w namiocie». Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą».

Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół.

Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje.

Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki”».

 

EWANGELIA

Łk 1, 67-79

Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:

«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:

Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze –
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
przez odpuszczenie grzechów,

Dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by oświecić tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

Komentarze (7):

andrzejhahn32019.12.24 14:49
blalablalala.............tylko zeby sie nie zesral
Anula. 2019.12.24 13:42
Jazusek się narodził a mamusia dalej DZIEWICĄ, normalnie NOBEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mikołaj 2019.12.24 10:48
" Narodzi się prorok Najwyższego " ? . To na pamiątkę narodzin Jana Czciciela obchodzimy Boże Narodzenie ? . To Jan jest Prorokiem Najwyższego i to nad nim Zachariasz wymówił te słowa ; " A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów " . Redakcja Frondy : Używajcie głowy ! .A to Jezus jest Panem i Najwyższym - czy nie tak jest nauczane ? .
Mikołaj 2019.12.24 10:53
Chrzciciela powinno być - korektor błędów wie lepiej bo Jan jest także czcicielem .
Obiektywny2019.12.24 9:49
Czemu nas obchodzą dogmaty semitów żydów/arabów to wszystko zostało narzucone siłą dla korzyści instytucji które zwietrzyły dzięki temu zyski i władze kontrolę nad innymi a nasze rodzime Słowiańskie wierzenia siłą zakazano zniszczono pod groźbą śmierci !
ala2019.12.24 9:37
"Bóg się rodzi moc truchleje Pan Niebiosów obnażony .."
Katolicka Kretynizacja Polski2019.12.24 8:59
tera się narodzi za parę miesięcy umrze(wielkanoc) i tak co roku kościół pasożytuje na tych dwóch wydarzeniach...