Narastają prześladowania chrześcijan i żydów w Turcji - zdjęcie
03.10.16, 06:30

Narastają prześladowania chrześcijan i żydów w Turcji

Przedstawiciele mniejszości religijnych w Turcji informują o rosnących obawach chrześcijan i żydów przed zagrożeniem islamskim ekstremizmem.

Chrześcijanie i żydzi stanowią około dwóch dziesiątych procenta (0,2 %) w przeważającej większości muzułmańskiej, 79-milionowej populacji Turcji. Ale prorządowe media, jak również niektórzy przedstawiciele rządu, oskarżyli ich o odegranie pewnej roli w próbie zamachu stanu z lipca i zintensyfikowali retorykę przeciwko tym mniejszościom.

Na sierpniowym prorządowym wiecu „Demokracja i męczennicy”, który zgromadził milionowy tłum przeciwników zamachu stanu w Stambule, trzech mówców powiązało mniejszości religijne ze spiskowcami, nazywając je „nasionami Bizancjum”, „krzyżowcami” i „stadem niewiernych”. Chrześcijańscy i żydowscy przywódcy byli obecni na wiecu, żeby okazać solidarność z rządem, niektórzy z nich potępili zamach stanu

Turecki prawnik, obrońca praw człowieka, Orhan Kemal Cengiz, powiedział, że prorządowe media
„podjęły niepokojącą narrację obarczania winą mniejszości religijnych w Turcji i łączenia z nimi spisku związanego z zamachem stanu. (…) Szczególnie media prorządowe przyjęły antyamerykańską i antyeuropejską postawę, którą można określić mianem ksenofobicznej, a która polega na demonizacji Zachodu i oskarżania go o próbę zamachu stanu. Ta narracja szkodzi niemuzułmanom w Turcji”.

Chrześcijanie i żydzi, którzy od wieków zamieszkiwali tereny tureckie, byli narażeni na gwałtowne ataki. Pogrom żydów z 1934 roku we wschodniej Tracji i pogrom chrześcijan z 1955 roku w Stambule, zmusiły dziesiątki tysięcy niemuzułmanów do opuszczenia kraju.

Rozprzestrzenianie się terroru Państwa Islamskiego w Turcji wstrząsnęło chrześcijanami i żydami w ostatnich miesiącach. Według doniesień prasowych, członkowie ISIS planowali przeprowadzenie zamachów terrorystycznych na kościoły i synagogi. ISIS uważa chrześcijaństwo i judaizm za wroga swojej radykalnej islamskiej ideologii. W mediach społecznościowych w języku tureckim nasiliły się groźby wobec chrześcijan i kościołów ze strony islamskich ekstremistów.

„Jacyś ludzie wysłali pogróżki na telefony komórkowe 15 pastorów – powiedział pastor Umut Sahin, sekretarz generalny Związku Kościołów Protestanckich. – Używali w swoich wiadomościach tych samych pojęć i argumentów, co ISIS”. W Turcji jest około 10 000 protestantów. W niektórych kościołach odwołano niedzielne nabożeństwa z powodu obaw.

Niektórzy tureccy asyryjscy chrześcijanie, których bracia w Syrii doświadczyli zabójstw i porwań ze strony ISIS, szukają bezpieczeństwa za granicą. „Rośnie liczba Asyryjczyków migrujących do krajów zachodnich”, powiedział Erkan Metin, asyryjski prawnik zajmujący się prawami człowieka w Turcji. „Niektórzy opuścili Turcję, a wielu innych się do tego przygotowuje”. W Turcji jest około 25 000 Asyryjczyków, zamieszkujących głównie południowy-wschód kraju.

„Wielu Asyryjczyków w Turcji jest również obywatelami krajów zachodnich”, powiedział Tuma Celik, przedstawiciel Turcji w The European Syriac Union (Europejskiego Związku Obrządku Syryjskiego) oraz redaktor naczelny asyryjskiego miesięcznika „Sabro”. „Ci Asyryjczycy zwykle spędzali część roku w Turcji, ale ponieważ zagrożenie ze strony ISIS rośnie, a czystki rządu stają się coraz bardziej powszechne i gwałtowne, wielu z nich nie przyjechało tu w tym roku”.

Większość z 18 000 tureckich żydów, którzy żyją głównie w Stambule, została na miejscu. Synagogi zastosowały zaostrzone środki bezpieczeństwa. „Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Turcji mamy środowisko wojenne”, powiedział Isil Demirel, antropolog z Turcji, który pisze dla gazety internetowej „Avlaremoz” zajmującej się tematyką żydowską. „A fakt, że wojna prowadzona jest w imię religii przez ugrupowanie o nazwie Państwo Islamskie dodatkowo nasila lęki i obawy ludzi o ich życie i przyszłość”, powiedział.

Islamscy terroryści przeprowadzili w 2003 roku dwa zamachy bombowe na tureckie synagogi. „Żydzi w Turcji wyciągnęli należyte wnioski z tych zamachów i robią co w ich mocy, żeby zapobiec potencjalnym atakom w przyszłości”, powiedział Rifat Bali, żydowski naukowiec z Istambułu.

Xsara na podstawie:
www.voanews.com

TEKST POCHODZI Z PORTALU EUROISLAM.PL