Chrześcijanie pozostają najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie – wynika z najnowszego, dwunastego już raportu Pew Research Center „Global Religious Constraints”. Wyznawcy Chrystusa w co najmniej 153 krajach i terytoriach są ofiarami dyskryminacji, nadużyć lub ukierunkowanych ataków ze strony podmiotów powiązanych z państwem lub innych grup religijnych.

W ciągu niespełna 15 lat od momentu publikacji pierwszego tego typu raportu, do listy państw, w których chrześcijanie są prześladowani lub atakowani, dołączyło niestety aż kolejnych 46 krajów. Natomiast jeśli chodzi o zorganizowane, systemowe prześladowania chrześcijan ze strony państwa, od 2007 roku liczba ta wzrosła o ponad 60 procent.

Eksperci z Pew Research Center przeanalizowali aż 198 krajów i terytoriów w oparciu o ostatnie przed-pandemiczne dane z 2019 roku. W celu sporządzenia studium, akty wrogości społecznej i prawne ograniczenia praktyk religijnych zostały najpierw zarejestrowane, a następnie ocenione dla porównania według dwóch wskaźników, podzielonych na prześladowania społeczne i państwowe, każdy w skali od jednego do dziesięciu.

Osiem krajów, które sklasyfikowano, jako państwa o bardzo wysokim poziomie wrogości społecznej w stosunku do chrześcijan to: Indie, Nigeria, Irak, Izrael, Pakistan, Sri Lanka, Libia i Syria. Nasi zachodni sąsiedzi - Niemcy zaliczeni zostali do kategorii „wysokich”, a wartość ta wzrosła tu prawie trzykrotnie od 2007 roku. Natomiast Austria i Szwajcaria należą do kategorii „umiarkowanie” wrogich chrześcijanom.

Liczba krajów, w których rząd nakłada surowe ograniczenia na swobodne praktykowanie religii, w przeciwieństwie do wrogości społecznej, wzrosła do rekordowego poziomu. W 91 procentach wszystkich krajów rządy w jakiś sposób ograniczały religie, a 48 procent stosowało przemoc wobec grup religijnych. W grupie, w której restrykcje władz państwowych oceniane są jako „bardzo wysokie”, znajdują się 23 ze 198 państw, w tym Turcja i Iran. W tej grupie tylko Rosja i Erytrea są w większości chrześcijańskie. Niemcy, Austria i Szwajcaria znajdują się w kategorii „umiarkowane”.

 

ren/ekai.pl