Relacje pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi są doskonałym przykładem tego, czym jest prawdziwe Partnerstwo Strategiczne i jakie cele można osiągnąć, działając wspólnie” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do prezydenta-elekta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena.

Prezydent RP pogratulował Bidenowi zwycięstwa i życzył udanej kadencji. W liście zwrócił też uwagę na to, jak niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i stabilności europejskiej oraz transatlantyckiej są relacje Polski z USA. Stwierdził, że:

[…] nasze Państwa i Narody podzielają te same ideały i wartości, których sednem są niewątpliwie wolność, sprawiedliwość, demokracja i prymat prawa międzynarodowego”.

Podkreślił też:

Na nich zbudowaliśmy mocne fundamenty naszej dwustronnej współpracy, która jeszcze nigdy nie była tak silna i wzajemnie korzystna. W ramach Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego poszerzyliśmy partnerstwo w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo i obronność, współpraca gospodarcza i innowacyjność”.

Prezydent Duda w swoim liście zaznaczył, że USA dzięki wsparciu i zaangażowaniu nie tylko stały się Partnerem Strategicznym Inicjatywy Trójmorza, ale i zdecydowały się zainwestować w Fundusz Trójmorza duże środki finansowe, które skierowane są na realizację regionalnych projektów energetycznych. Wskazał też na współpracę Polski z USA, której owocem jest dywersyfikacja źródeł i bezpieczeństwo energetyczne. Dodał:

Mam nadzieję, że ta obopólnie owocna współpraca będzie kontynuowana pod Pana przywództwem”.

Pisząc o zaangażowaniu USA jeśli chodzi o wzmocnienie wschodniej flanki NATO dodał:

Jako społeczność międzynarodowa musimy być stanowczy i mówić jednym, silnym głosem w obronie suwerenności, praw demokratycznych, integralności terytorialnej oraz wolności narodów”.

dam/PAP,Fronda.pl