Pismo Święte uczy, iż człowiek nigdy nie funkcjonuje w próżni duchowej - albo jest pod władzą Bożego Ducha, albo szatana. Prawda ta zawiera się w historii wielu nawróceń.

Ks. Sławomir Kostrzewa dzieli się fragmentami świadectwa Alana Amesa, australijskiego ewangelizatora i mistyka, nawróconego gangstera, który po wielu latach życia w grzechu, za przyczyną łaski Bożej, poznał prawdę o tym, co dzieje się z człowiekiem który trwa w grzechu i jaką wielką moc posiada wytrwała modlitwa.

Zapis konferencji wygłoszonej w parafii pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu, 7 stycznia 2022 r.