Szef NIK wymienił już 13 z 16 dyrektorów departamentów i biur centrali Najwyższej Izby Kontroli. NIK poinformował o tym, że chce zagwarantować niezależność kontroli NIK. Od nadzoru nad kontrolami odsunięty został Tadeusz Dziuba. Według  ustaleń "Rzeczpospolitej", Marian Banaś zamierza też stworzyć „własne” Kolegium w NIK

W Najwyższej Izbie Kontroli mają miejsce szerokie zmiany w pionie dyrektorów. Według ustaleń "Rzeczpospolitej" chce w Kolegium NiK obsadzić własnych ludzi. Przypomnieć warto, że kolegium w nowych składzie musi zostać powołane, gdyż we wrześniu kończy się kadencja części obecnych członków Kolegium NIK.

Kolegium NIK to bardzo ważne gremium Izby. Organ ma szerokie uprawnienia może uchwalać najważniejsze dokumenty, które potem NIK musi przedłożyć obowiązkowo do Sejmu. Kolegium NIK jest istotna w kwestii wydania absolutorium dla rządu. Skład Kolegium to prezes NIK, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz czternastu członków.

Kolegium będzie decydować o kontrolach pracy Beaty Kempy, która przez 1,5 roku zajmował się pomocą humanitarną poza Polską w tym kontrowersyjną akcją ,,Plecak dla Aleppo”.  Według informacji medialnych, część przyborów nigdy nie dotarła do potrzebujących osób.

rr,gazeta.pl