16.02.19, 09:00

Kuźmiuk: Z żelazną konsekwencją realizujemy kolejne obietnice

1. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą tzw. emerytury matczyne, jej przepisy będą obowiązywały już od 1 marca tego roku i od tego miesiąca będą wypłacane te świadczenia.

Tzw. emerytura matczyna będzie wypłacana matkom, które urodziły i wychowały (bądź tylko wychowały), co najmniej 4 dzieci i nabyły prawa do emerytury, lub też ich emerytura wypłacana przez organ emerytalny jest niższa od najniższej emerytury (wówczas będzie następowało wyrównanie do najniższego świadczenia emerytalnego w tym roku to kwota 1,1 tys. zł brutto - corocznie jest waloryzowana, na 2019 rok wzrosła o kwotę 100 zł brutto).

Świadczenie będzie przysługiwało także ojcu, który wychował, co najmniej czworo dzieci - w przypadku śmierci matki albo porzucenia dzieci przez matkę.

Emerytury matczyne będą wypłacane kobietom po ukończeniu 60 roku życia (mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia) i według szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, będzie je otrzymywało około 86 tysięcy osób.

Według szacunków około 65 tysięcy osób będzie przysługiwało świadczenie w pełnej wysokości, a około 21 tysiącom ZUS, bądź KRUS, będzie dopłacał do poziomu najniższego świadczenia i na ten cel w tegorocznym budżecie rząd zarezerwował łącznie kwotę 801,3 mln zł

2. Świadczenie będzie przysługiwało na wniosek osoby zainteresowanej, ZUS będzie miał możliwość indywidualnej oceny każdej sytuacji opisanej we wniosku, w związku z tym liczba przyznanych ostatecznie świadczeń może być wyższa, niż ta szacowana przez resort rodziny.

Jednak świadczenie nie będzie przysługiwało osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Świadczenie nie będzie przysługiwało również, gdy po przyznaniu świadczenia osoba, która je pobiera, jest aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, nie będzie jednak dotyczyła osób, które odbywają karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

3. Już projekt tej ustawy został generalnie bardzo dobrze przyjęte przez opinię publiczną, w komentarzach podkreślano głównie, docenienie wreszcie przez rządzących pracy matek w rodzinach wielodzietnych, podkreślano także, że chodzi o osoby wychowujące przynajmniej czwórkę dzieci, które nie były w stanie przepracować minimalnego okresu 20 lat upoważniającego do prawa do emerytury.

Eksperci zajmujący się zabezpieczeniem społecznym zwracają dodatkowo uwagę, że osoby, które wychowały przynajmniej 4 dzieci, znacząco wzmacniają system ubezpieczeniowy, ponieważ wszystkie one za jakiś czas znalazły się, bądź znajdą się na rynku pracy, a tym samym zaczną odprowadzać składki ubezpieczeniowe, a tym samym będą zwiększać wskaźnik pokrycia składką, wypłacanych świadczeń.

Jednak należy podkreślić, że tzw. emerytury matczyne będą realizowane przez ZUS i KRUS, jako zdanie zlecone przez administrację rządową i w związku z tym finansowane bezpośrednio ze środków budżetu państwa, a nie ze zbieranych składek, co więcej ZUS i KRUS za świadczoną w tym zakresie usługę, otrzymają dodatkowe wynagrodzenie.

W tym roku w budżecie państwa zarezerwowano na realizację tej ustawy ponad 800 mln zł i są to środki zarówno na wypłatę świadczeń jak i opłaty na rzecz ZUS i KRUS, które będą wypłacały te świadczenia.

Przyjęcie w tak krótkim czasie ustawy o tzw. emeryturach matczynych i zapewnienie jej budżetowego finansowania, tylko potwierdza, że program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości jest wręcz realizowany z żelazną konsekwencją.

Zbigniew Kuźmiuk

Komentarze

słowiczek poznański2019.02.16 17:18
Polska gospodarka jest w najlepszym stanie od 966 r., nie ma bezrobocia, nawet ubeki dostają podwyższone emerytury. No i kaszanka, pasztetowa jest bez papieru toaletowego jak to było za waszych PRL-wskich najlepszych czasów.
Ludwik2019.02.16 14:43
Główna obietnica wyborcza "Polska w ruinie" rzeczywiście twardo jest realizowana.
tw lolek2019.02.16 12:16
Obietnice? Co z imigrantami. Ilu wyznawców islamu przyjął PIS? Przecież w 2015 mówili, że uchronią Polskę nie tylko przed narzucanymi kwotami, ale też przed obcymi nam kulturowo, o czym dzisiaj już nie mówią. Co z aferami? Co z IPN? Co z sądami? Co z polityką wobec Izraela i USA? Czy oby to są dobre wzajemne relacje? Co z kresowiakami , repatriantami? Co z kosztami uzyskania przychodu? Co z aborcją? Co z gender, które jest tolerowane w przestrzeni takiej jak szkoły i uczelnie? Takie przykłady można mnożyć. Konsumenci nie widzą takich rzeczy. Dla nich ważne jest 500 plus i inne plusy, co oczywiście jest dobre.
Dumi2019.02.16 10:29
A nie byłoby to lepszym pomysłem na Polskę??? : 1. Bóg, honor, ojczyzna. 2. Podatki nie wyższe niż 10%. 3. Zakaz budowy marketów w miastach. 4. Zamiast bramek autostradowych stworzyć roczną opłatę dla wszystkich posiadaczy aut i NIEWIELKĄ (dosłownie symboliczną by nie odstraszyć) OPŁATĘ DLA WJEŻDZAJĄCYCH DO POLSKI. 5. Sięgnąć do bogactw naturalnych, które mamy pod ziemią (jesteśmy pod tym względem bogaczami). 6. Wypowiedzieć wszelkie umowy ograniczające naszą energetykę (po co nam limity i horendalne kary za ich nie przestrzeganie - TO JEST NIENORMALNE I CZAS PRZYWRÓCIĆ NORMALNOŚĆ!!!). 7. Zwiększyć środki finansowe na modernizację naszej armii dodając do obecnie zaplanowanego budżetu każdego roku DODATKOWO minimum 5 do 10 mld zł ( w ciągu 5 lat mamy minimum 25 mld zł dodatkowo np. na zakup programu Narew albo budowę IV dywzijonu na bogato). Jednocześnie skończyć z wygłupami w postaci zabiegania o Fort Trump bo to ogranicza NASZĄ SUWERENNOŚĆ i skazuje nas na SKRAJNOŚĆ w polityce zagranicznej, ale nie tylko... Rotacyjna obecność, szpica NATO, Redzikowo to wystarczająca gwarancja z możliwością stopniowego zwiększania ilości żołnierzy amerykańskich. Ale nigdy na stałe!!! 8. Postawić na przemysł zbrojeniowy i szybką modernizację. Zwiększyć finansowanie ośrodków badawczych mających na celu tworzenie nowoczesnych rodzajów broni, które częściowo można wprowadzać na rynek cywilny. Kupować sprzęt dla armii, ale tylko skuteczny i od krajów, które DADZĄ NAM NAJWIĘCEJ TECHNOLOGII HOW KNOW. Tu liczy się zasada IM WIĘCEJ WYDASZ PIENIĘDZY TYM WIĘCEJ ZYSKUJESZ. Przykład Turcji mówi wiele. Postawić na eksport. To co robią z nami amerykanie to skandal. Ich działanie niszczy naszą zbrojeniówkę!!! Dziś liczą się kraje, które mają silną armię 9. Reformować sądy, reformować sądy bo tam patologia goni patologię. 10. Taka banalna sprawa. Pozwolić Polakom zasadzone przez siebie drzewo na swojej posesji ścinać za darmochę bo to JEGO WŁASNOŚĆ, JEGO PRACA, JEGO CZAS. I ma prawo zrobić z tym drzewem co Mu się chce. Obecnie państwo nas okrada z podstawowych i logicznych praw. Zmienić również prawo mówiące, że na twojej własności to co jest poniżej 30 cm w głąb ziemi należy do państwa... Może nie na: "aż do jądra Ziemi" - jak mówi Cejrowski, ale tak do 50 - 100 metrów chyba wystarczy. Ostatni punkt to przykład, który pokazuje głupotę pojawiąjącą się gąszczu przepisów i prawa, której jest więcej i należałoby to powoli zmieniać.
Laura2019.02.17 12:39
Przestań bełkotac!!!
Stachu2019.02.16 10:12
Właśnie sobie wyobraziłem, jak ob.Kuźmiuk z żelazną konsekwencją pogłębia Zalew Wiślany, by do portu w Elblągu mogły wejść statki o zanurzeniu większym niż 1,5 metra.
EWA2019.02.16 9:45
O gorszego d....właza niż Kużmiuk trudno w Polsce
Albert2019.02.16 9:38
O tak, konsekwencja rzeczywiście żelazna. Czego się nie dotkną, to spieprzą. LOT, stadnina w Janowie, armia, dyplomacja, system edukacji, policja, szopka w Sejmie, pacynki w roli prezydenta i premiera, telewizja publiczna i mnóstwo innych. Szambo, kłamstwo, złodziejstwo i podlizywanie się patologii. PIS w pigułce.
Endi2019.02.17 12:38
Oni to wszystko poprawiaja po poprzednie ekipie która była złodziejska niekompetentna a ty trolu wynocha z forum