Ks. Roman Kempny: Tajemnica Trójcy Świętej to nie mur, a horyzont - zdjęcie
16.06.19, 15:15

Ks. Roman Kempny: Tajemnica Trójcy Świętej to nie mur, a horyzont

10

Powiedzenie komuś w rozmowie: „ i tak tego nie zrozumiesz”, „nie dorosłeś”, „nie jesteś w stanie tego pojąć” — jest trochę obraźliwe. Mówiąc tak, uważa się rozmówcę za niegodnego dalszej konwersacji, dialogu, wyjaśnień. Pozostawanie z nim, dalsze przemawianie do niego, tłumaczenie byłoby zwykłą stratą czasu.

W przypadku naszego stosunku do Boga i poznawania Go jest inaczej. Dzisiejsza uroczystość to jedna z tych Tajemnic, przed którymi raczej trzeba uklęknąć, aniżeli o nich mówić. Kontemplować, a nie tłumaczyć. Z tej kontemplacji zrodzi się słowo zachwytu nad Tajemnicą Boga: „Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie”.

„Jeżeli jednak mówimy — powie św. Augustyn — to nie po to, by o Najświętszej Trójcy coś powiedzieć, ale by o Niej nie milczeć. Chrześcijanin bowiem nie może o Najświętszej Trójcy milczeć. Musi on najpierw uwielbiać Boga za objawienie tej prawdy, dlatego że Trójca Święta nie została wymyślona przez nas, chrześcijan, ale została nam objawiona”. Każdemu z nas w uroczystość Najświętszej Trójcy Chrystus przypomina: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie” (J 16,12). Jednak każdy liturgiczny obchód przybliża nas do coraz pełniejszego poznania i odkrycia Tajemnicy, którą ostatecznie poznamy w pełni w chwale i radości przebywania z Bogiem „twarzą w twarz” w niebie.

Wtedy też doświadczymy prawdziwości wyznania św. Pawła co do poznania Tajemnicy Boga: „Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany” (1Kor 13,10—12). Na myśl przychodzą słowa de Saint-Exupéry'ego: „Tajemnica nie jest murem, ale horyzontem. Tajemnica nie uśmierca inteligencji, ale jest ogromną przestrzenią, którą Bóg ofiaruje naszemu pragnieniu Prawdy”.

Co mówi nam Kościół o Tajemnicy Najświętszej Trójcy? Kościół wyznaje w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego, iż wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Najświętszej Trójcy. Chrześcijanie są ochrzczeni „w imię” — a nie „w imiona” — Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec wszechmogący, i Jego jedyny Syn, i Duch Święty: Trójca Święta. Cała historia zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, objawia się i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu. Kościół, powołując się na Nowy Testament, wyznaje: Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; jeden Duch Święty, w którym jest wszystko.

Jakie znaczenie dla mojego życia ma ta Tajemnica? Ks. Bronisław Bozowski w książce „Proboszcz niezwykłej parafii” tak mówi o tej Tajemnicy w swoim życiu: „W seminarium traktat o Najświętszej Trójcy wykładano nam ponad pół roku. Egzamin zdałem na piątkę, ale nic z tego nie wynikało dla mojego życia. Dopiero później, chyba gdzieś w dziesiątym roku kapłaństwa, dostałem monografię O. Hugo o dogmacie Najświętszej Trójcy. I wtedy »zakochałem się« w tej Tajemnicy. Dla mnie dawniej ta Tajemnica była bliska w niedziele, teraz uświadomiłem sobie, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Najświętszej Trójcy, a więc winniśmy żyć na Jej podobieństwo. Trójca Święta to nie zamknięty klan, towarzystwo wzajemnej adoracji. Ona jest otwarta na cały świat. Bóg nie jest Bogiem zimnym, obcym i dalekim, ale współczuje ze światem, współcierpi i współraduje się z ludźmi”.

Przez sakramenty Bóg dzieli się z nami swoją jednością, harmonią, intymnością, miłością, zatroskaniem, współczuciem, serdecznością, światłem, życiem. Objawia nam prawdę o sobie samym. Wszak „przez Pana naszego Jezusa Chrystusa (...) uzyskaliśmy dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (por. Rz 5,1).

 

Jakże aktualne i potrzebne jest odzwierciedlenie w naszej codzienności tej Tajemnicy Bożego Życia. Wzywa Apostoł Paweł, gdy pisze do chrześcijan w Koryncie: „Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!” (2 Kor 13,11). Oto droga do świętości, do doskonałości, której tak bardzo oczekuje od każdego Bóg i świat. Umacnia nas na tej drodze słowo św. Pawła: „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5).

Wyznaję z pokorą: wierzę bezgranicznie, choć nic nie widzę, ponieważ wierzę Temu, który widzi wszystko.

Ks. Roman Kempny

Gość Niedzielny (23/2001)/Opoka.org.pl

Komentarze (10):

andrzejhahn32019.06.18 16:16
ot katolickie idiotyzmy
Ha, ha...2019.06.16 16:20
a wy dzielnicowy czy wy wiecie, ze dla was nie ma dnia jutrzejszego? jest raz w m-cu swieto jak wam listonosz rencine przynosi nie mysl sierpem obrzezany o jutrze, mysl ino robolu o tym jednym, jedym dniu w m-cu what a asshole, hi, hi ...
Hi\\054 hi....2019.06.16 16:08
Tajemnica Trójcy Świętej... w XXI wieku w Polsce króluje zabobon, ciemnota i zacofanie , obudź się narodzie i zadaj sobie pytanie co zrobić dla przyszłych pokoleń! Myśl o dniu jutrzejszym , ciemnoto!
MATTI2019.06.17 1:33
Dzielnicowy! Powiedz, czy cie ktoś pytał o zdanie? Czy o wykładnię ?? Nie ! Więc zamknij dziób i jazda obchód na ulicę zrobić! Poszoł! Jak będziemy mieć wątpliwości, to mamy się kogo zapytać! Ale nie ciebie lewaku Ubecki ! Paniał!??
Hi, hi ...2019.06.16 15:41
@nikt biedny lesiu keller-krawczyk (bolech), wyrzucli bladz na zbita pedalska doope
MATTI2019.06.17 1:29
Nareszcie ! Super !
nikt2019.06.16 15:26
To horyzont zdarzeń . :) Horyzont myślowy ............u większości ludzi ciasny :)
MATTI2019.06.17 1:28
Za kogo ty się masz ! Już samo twoje stwierdzenie wskazuje, że twój horyzont myślowy nie jest taki szeroki! Na wstępie już piszesz o ciasnym horyzoncie myślowym innych ludzi! Przecież nie znasz nikogo! Sam napisałeś że jesteś nikim ! Lechu Keller, czy może być jeszcze gorsze dno, czytając twoje poprzednie wpisy! Nie sądzę ! Pamiętaj, PYCHA KROCZY PRZED UPADKIEM !
nikt2019.06.16 15:22
Wyrzucili cały artykuł z powodu mojego komentarza . I tak nie napisałabym nic więcej , gdyż to nie miałoby najmniejszego sensu .
nikt2019.06.16 15:56
Nie zamierzam też niczego publikować , chociaż bliscy do tego namawiają mnie od lat . :) Pozostanie po mnie tylko trochę zapisków i to co ode mnie usłyszały .