O obecnej kondycji religii, chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego w świecie oraz o rewolucji, jaka dokonuje się w Kościele za sprawę pontyfikatu papieża Franciszka, w programie Polskiego Radia RDC mówił ks. prof. Andrzej Kobyliński.

Duchowny podkreśla, że dokonuje się właśnie w Kościele katolickim rewolucja, która przebiega na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze jest do decentralizacja Kościoła, która rozpoczęła się wraz z publikacją adhortacji Evangelii gaudium. Drugim aspektem tej rewolucji jest przejście od prymatu norm ogólnych nad sumieniem indywidualnym do zupełnej odwrotności, czyli prymatu sumienia nad tymi normami, co dokonuje się w Kościele od publikacji adhortacji Amoris laetitia.

- „Trzeba zmierzyć się z tą rewolucją, która dokonuje się na naszych oczach. Trzeba tę rewolucję zrozumieć, przemyśleć i wyciągać z niej wnioski, gdy chodzi o nauczanie religii w szkołach, gdy chodzi o wychowanie religijne naszych dzieci czy wnuków” – mówił filozof.

Rewolucja ta, jak wyjaśnia, jest odpowiedzią na odwieczny spór religijny, w którym człowiek zadaje sobie pytanie o źródło norm moralnych. To pytanie o to, czy prawo moralne jest dane człowiekowi bezpośrednio od Boga i jest niezmienne, czy jest w nim miejsce na jakąś twórczość ludzkiego sumienia i wolności.

Posłuchaj rozmowy z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim w Polskim Radiu RDC.

kak/rdc.pl