17.09.19, 08:50

Ks. Piotr Prusakiewicz: Szatan i metody jego działania

Ks. Piotr Prusakiewicz z niezwykłą jasnością o złowrogim działaniu szatana, który stara się odwieść nas od Miłości Boga. 

Posłuchaj i ustrzeż się. Nadzieja tylko w Chrystusie!

Komentarze

andrzejhahn32019.09.17 17:58
kiczowatosc katolicyzmu i metody koscielnych pasozytow spolecznych CZYLI ciemnota i zacofanie
Diabeł2019.09.17 13:06
Przepraszam ale Diabeł lubi krzyż -Pod warunkiem że przybity jest do niego Jezusek w nieskończoność. Jeszcze bardziej lubi głupim, siejącym propagandę ohydnego miłosierdzia wobec sodomy, katolikom takimi komentarzami robić wodę z mózgu.
Shame on you Fronda2019.09.17 12:28
Stała baza na Księżycu, loty na Marsa....a u nas, szatan i jego metody działania.
CzarnaBestiaBezRogówTumaniKatoCiemnotę2019.09.17 11:33
Klero-pierdzioch, pasożyt społeczny, straszy diabłem w XXI wieku. Polska jest obecnie największym światowym producentem i eksporterem tych kato-klaunów. Gospodarka PiSocjalistyczna zamierza opierać się na tym towarze, bo niedługo niczego innego nie będzie w stanie wytwarzać. Pośmiewisko świata urojonej ekonomii: Zimbabwe, Wenezuela, Grecja, Polska.
Mikołaj 2019.09.17 9:29
Nad kazaniami które są głoszone bez gorliwości i polotu , nawet nie warto się rozwodzić . Tego księdza nie można o to posądzić , więc na tym kazaniu dokonam analizy tego co powiedział , abyście zobaczyli w czym macie zafałszowane pojęcie na temat który porusza .Cierpliwości - opracowanie będzie pod tym wpisem .
Mikołaj 2019.09.17 18:50
Ksiądz rekolekcjonista zaczyna dobrze o pobożności i wierze , ale natychmiast popełnia wyraz indolencji w zwrocie ;" świat aniołów " .Świat to system założony celem życia w nim gatunków rozumnych i nierozumnych , poddanych trybowi przeznaczenia i progresji faktów (rzeka życia , a po świecku; kontinuum ) , nadzorowi i opiece zewnętrznej , wymianie pokoleń , oraz interwencjom zwyczajnym i nadzwyczajnym . Ten nasz jest szczególny , gdyż ze względu na posiadanie wszystkich struktur przestrzeni i tzw. zarodni życia , nadaje się do przepostaciowania gatunków rozumnych i nierozumnych . Przed człowiekiem czyniły to tutaj cztery rodzaje stworzeń rozumnych(" legalnie ") i było poza tym kilka nieudanych prób na dziko . Znajdujecie tego ślady w tzw. archeologii zakazanej . Aniołowie to odrębny konar na drzewie życia , którym Bóg obstawił każdą strukturę przestrzeni i każde środowisko wszechrzeczy (po świecku: uniwersum ), aby wszędzie nadzorowali Boże dzieła . To bardzo przebogata część Istnienia , dzięki której Bóg ma swoje " ręce" w każdej dziedzinie wszechrzeczy i na każdym polu swego Dzieła .Pismo św.ukrywa ich pod metaforą " ptaki powietrzne(aluzja do dziedziny duchowości ) " , " ptaki" ogólnie , a nawet " ptaki niebieskie " w/g Jezusa domena diabła , bowiem diabeł na początku Porządku Rzeczy także został " wyposażony "przez Stwórcę w anioły i to kilku rodzajów . Anioły w swoich rodzajach dzielą się na hufce, szczepy i zastępy . W swoich rodzajach mają tylko jednego przywódcę i po ludzku nazywany jest księciem .Ze względu na formę istnienia dzielą się na ; postaciowe , bezpostaciowe oraz tzw. chwały. Ze względu na hierarchię u Boga " aniołów Bożych " a co za tym idzie w wyposażenie do swoich zadań , są to cheruby , serafini , cherubini . I tam termin " Archanioły" oznacza arystokrację anielską oraz władanie potęgami mocy niebieskich i ziemskich (nad materią). Macie tego ślad w Apokalipsie , gdzie anioł ma " łańcuch "(potęgę mocy nad mocami ). To tak w skrócie o aniołach , z czego wynika ,że zwrot " świat aniołów " jest po prostu dziwadłem pojęciowym . Należałoby powiedzieć; anielska dziedzina Istnienia . Cdn .
Mikołaj 2019.09.17 19:55
Cd .1).Dalej bardzo ładny wykład o " traceniu życia " , szczególnie w kontekście nauki Jezusa : " Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne." .Zaraz jednak wyraz niewiedzy ; nazywa anioły duchami . Anioły mogą być co najwyżej stworzeniami duchowymi ;tylko te z dziedziny transcendencji . Duch to ogólnie bezpostaciowy i ponadczasowy władca dziedziny transcendencji ogarniający swoja domeną podmiot działania ustanowiony przez Boga w Absolucie (Stwórcę Wszechrzeczy ). W Istnieniu to duch jest " motorem " działania wszystkiego co żyje ,istnieje lub egzystuje . Duch ma swoją świadomość i wolę , a wydzielone przez Boga duchy i obdarzone szczególnymi przymiotami , są elementarnymi jednostkami świadomości na sposób bóstw lub znamion bóstw . Nie należy ich mylić z jestestwami i znamionami jestestw , bo te utkane są z odrębnej substancji i nie są z ducha lecz tylko z nim " korespondują" (są duchem ożywiane ). Funkcjonuje nazwa dla wszystkiego , co nie jest z naszej rzeczywistości , a się ukazuje lub w inny sposób manifestuje swoja obecność , że to duch . Musicie wiedzieć iż to jest termin potoczny . W związku z powyższym anioły nie są duchami , ale tak jak reszta Istnienia - duchem ożywiane . Gdy Jezus ukazał się apostołom po zmartwychwstaniu , powiedział : " Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». 40 Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. " . Jezus mówił o duchu , który w świadomości odbiorcy roztacza wizję np.swojego wyglądu lub dowolnej treści , co mogą widzieć wszyscy lub niektórzy . Potrafią to czynić także aniołowie władający mocami mentalnymi i sugestii , demony oraz niektóre międzywymiarowe stworzenia rozumne . Czym innym są wszelkie emanacje i holowizje . Cdn .
Mikołaj 2019.09.18 10:02
Cd. 2). W dalszej części kazania , słyszymy coś , co jest tylko oznaką szczątkowej wiedzy na tym świecie z demonologii .Ksiądz wygłasza kłamstwo , że " diabeł , szatan i Lucyfer , to imiona tej samej istoty . Każdy z nich to ktoś inny .Diabeł jest istoto-byto- stworzeniem , szatan jest duchem nieprawości lub inaczej buntu (patrz wyżej ; duch) , a Lucyfer to książę aniołów ciemności . Owszem współdziałają razem ,ale pole tego działania obejmuje inne dziedziny i sposoby . Czym innym jest jeszcze czart , to duch przez apostoła Pawła nazwany " zło na wyżynach niebieskich" . Utworzyły go duchy nieposłuszne Bogu na podobieństwo szatana ale jemu nieprzyjazne , które chciały Bogiem powodować .Nie bez powodu w ks. Apokalipsy jest : " I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie." .Wąż starodawny to jedno ze zwierząt polnych (Gigabyty nadnaturalne ) posłuszne diabłu i szatanowi - w ich mocy. W zwrocie " który się zwie " jest skojarzone noszenie imienia diabeł oraz szatan, co oznacza całkowite poddanie . To że diabeł i szatan to nie jest to samo , macie pokazane w kuszeniu Jezusa w/g ewang. Mateusza(Łukasz nieświadomie przestawił kolejność 2-go i 3-go kuszenia przez co usunął klucz poznania do tego ) oraz w zdradzie Judasza .U Mateusza Jezus odpiera pierwszą i drugą pokusę cierpliwie , bowiem diabłu kuszenie było zezwolone aktem zapisu dłużnego przed założeniem tego świata w ramach prawa i prawdy , w której nie wytrwał od początku zabijając najpierw , a potem pozorując dobrowolny upadek . O Jezusie jest napisane , że był nam równy losem, więc i także w kwestii pokusy .W trzecim kuszeniu Jezus słyszy w diable szatana ; jest to namowa do zdrady Boga ." Upadnij"znaczy zgrzesz i porzuć Boga , a " oddaj mi pokłon" znaczy przyjdź do mnie na służbę . Wtedy Jezus zwraca się podobnie jak przy Piotrze , bezpośrednio do szatana : " Precz szatanie ,itd." .Natomiast diabeł nie kusił Judasza ale jego serce - to ono zostało nakłonione i to ono strzeże dostępu przed szatanem . Szatan wszedł w Judasza dopiero po spożyciu kawałka chleba , który mu podał Jezus. Na tym kawałku chleba Judasz poniósł dział zatracenia , jako antyteza Eucharystii , a tam nie rządzi Duch Święty tylko szatan. Cdn.
katolik2019.09.17 9:18
Szatan to PO PSL SLD WIOSNA NOWOCZESNA -DNO moralno -społeczno -politycze,szerzenie masochistycznych zboczeń ( zdjęcia LGBT),dewiacji i deprawacji,profanacje Matki Bożej i Jezusa Chrystusa. Ci co się znimi utożsamiają widocznie taki mają styl i poziom życia,to chyba oczywiste,skoro ich popierają ,bo inaczej mieli by trochę oleju w głowie,Ale ida jak stado baranów, za capem