Ks. Marek Dziewiecki dla Fronda.pl: Feministki demaskują ideologię gender - zdjęcie
28.12.13, 16:03Ks. Marek Dziewiecki (fot. archiwum)

Ks. Marek Dziewiecki dla Fronda.pl: Feministki demaskują ideologię gender

16

Przedstawicielki Fundacji Feminoteka dokonały swoich obliczeń co do wysokości dotacji unijnych, jakie według nich Kościół Katolicki otrzymał na projekty, które powinny wspierać równość płci. Zażądały też, by Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy dotacje zostały wydane przez Kościół zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Wanda Nowicka, która jest wicemarszałkiem sejmu - potwierdzała, że parlamentarzyści złożą wniosek do NIK o skontrolowanie tych wydatków.

Trudno ukryć, że zdziwienie lewackich feministek budzi zdziwienie, bo przecież od wieków to właśnie Kościół katolicki jest tą instytucją, która w sposób najbardziej konsekwentny realizuje zasadę równości płci. Kościół kieruje się tu wskazaniami Jezusa, który jednoznacznie wyjaśniał, że kobiety i mężczyźni mają tę samą godność i te same prawa. Jezus stanowczo bronił kobiet przed mężczyznami, którzy nie umieją kochać i którzy krzywdzą kobiety. Niektórym z takich kobiet uratował życie. Chrystus wyjaśnia, że kobieta powinna być dla mężczyzny aż tak cenna, że dla niej opuści on ojca i matkę i zwiąże się z nią miłością wierną i nieodwołalną – na dobre i złe – aż do śmierci. Kościół potwierdza, że kobietę i mężczyznę obowiązują identyczne normy moralne, że ona i on mają jednakowy sens życia i że los ludzkości zależy najbardziej od tego, czy kobieta i mężczyzna odnoszą się do siebie z miłością, czy wzajemnie siebie chronią i czy budują trwałe małżeństwa oraz szczęśliwe rodziny.

Zdziwienie feministek, że Kościół realizuje programy równościowe, może być racjonalne jedynie przy założeniu, że feministkom wcale nie chodzi o promowanie równości płci, lecz o likwidację płci człowieka, czyli faktu, że dany człowiek istnieje na sposób kobiety lub na sposób mężczyzny. Marksizm chciał zrównania obywateli przez uczynienie wszystkich proletariatem. Feministki chcą zrównania kobiet i mężczyzn przez uczynienie wszystkich bezpłciowymi i bezpłodnymi erotomanami. Jeśli feministki uważają, że promocja równości płci oznacza likwidację tożsamości płciowej kobiet i mężczyzn, że dla przedszkolaków nie jest ważna ich płeć, lecz jedynie to, by nauczyły się masturbacji, lub jeśli feministki uważają, że równość płci oznacza promocję antykoncepcji, aborcji, związków homoseksualnych czy wyuzdania seksualnego, to rzeczywiście mogą być pewne, że Kościół „źle” wydaje pieniądze, przeznaczone na promocję równości płci.

Ks. Marek Dziewiecki 

Not. MBW

Komentarze (16):

anonim2013.12.28 16:16
No przecież były wykłady o zagrożeniach gender prowadzone przez Kościół. Czy feministki chcą zarzucić EU, że daje kasę jedynie na propagandę, a nie badania, bo badania nad gender kościół prowadzi ostatni list biskupów tego najlepszym dowodem.
anonim2013.12.28 17:02
Talman Coś masz na potwierdzenia zarzutów jakie stawiasz? Czy po prostu zajmujesz się propagandą antykościelną?
anonim2013.12.28 17:11
Nie pozdrawiam wszystkich dyżurnych lewaków piszących tu chore od nienawiści komentarze. Może byście jednak poszli stąd do siebie?... Wszystkie znane ideologie miały bardzo słabe albo wątpliwe podstawy naukowe - po prostu dlatego, że argumenty naukowe w żadnej ideologii nie były najważniejsze, wszak nie o prawdę w nich chodziło. Resztę wyjaśnia bliższe przyjrzenie się potencjałowi intelektualnemu liderów tych ideologii, a gender - i w Polsce, i na świecie - znakomicie to potwierdza :-D
anonim2013.12.28 17:41
http://grafik.rp.pl/grafika2/1062498,9.jpg
anonim2013.12.28 18:31
Bardzo dobrze ks. Dziewiecki punktuje zakłamanie i bełkot feministek.
anonim2013.12.28 18:54
Kobieta i mężczyzna są równi ci do wartości (gleichwertig), ale różni rodzajowo ( nicht gleichartig). To oczywista oczywistość. I nie ma co dalej dyskutować nad pomysłami pozbawionymi zdrowego rozsądku, będących pochodną anarchicznej koncepcji wolności oderwanej od prawdy jaką jest sam byt
anonim2013.12.29 0:14
Mądrości naukowe gender. broszura do pobrania bez limitu. GENDER CYWILIZACJA ŚMIERCI http://chomikuj.pl/nbogdanus/E-BOOKI+KATOLICKIE -------------- W 1884 r. Engels pisał: „W historii za pierwszorzędny antagonizm należy uznać antagonizm między mężczyzną i kobietą w monogamicznym małżeństwie, a za pierwszorzędny ucisk - ucisk kobiety przez mężczyznę". Marksistowską ideologię walki klas przełożono na obszar relacji między mężczyzną i kobietą. Mężczyzn utożsamiono z kapitalistami uciskającymi proletariat czyli kobiety. Słowa Margaret Sanger: „Kobieta jest upośledzona przez to, że jest żoną i matką. Trzeba uwolnić kobietę od tego haraczu, od tej pańszczyzny, jaką jest ciąża, rodzenie dzieci, zajmowanie się dziećmi’’ przyjęto jako wykładnię radykalnego feminizmu5. ------------------------------- „Kobiety nie powinny mieć możliwości wyboru pozostania w domu i wychowywania dzieci, ponieważ gdyby taka możliwość naprawdę istniała, zbyt wiele kobiet skorzystałoby z niej". Simone de Beauvoir ------------------ Kate Millet w swej książce z 1969 r. pt. Sexual Politics (Polityka seksualna) pisała: „... nie ma różnicy między płciami w chwili urodzin. Osobowość psychoseksualna jest więc czymś wyuczonym po narodzeniu’’10. ----------------- Alison Jagger w książce używanej na kursach dla kobiet ukazuje, jaki powinien być pożądany rezultat rewolucji klas płciowych: „Zniesienie rodziny biologicznej wyeliminuje także potrzebę opresji seksualnej. Męski i żeński homoseksualizm oraz pozamałżeńskie stosunki płciowe nie będą już postrzegane w optyce liberalnej jako opcje alternatywne. Sama „instytucja" współżycia płciowego, gdzie kobieta i mężczyzna odgrywają określone role, zniknie. Ludzkość będzie mogła wreszcie powrócić do swej naturalnej, wielopostaciowej i perwersyjnej seksualności11. --------------- W latach 70. Shulamith Firestone w swej książce The Dialectic of Sex (Dialektyka płci), opublikowanej w 1970 r., modyfikując ideę walki klas, wzywa do „rewolucji klas płciowych” (sex-class revolution): ,/iby wyeliminować klasy płciowe, klasa podrzędna (kobiety) musi się zbuntować i przejąć kontrolę nad reprodukcją... To oznacza, że celem rewolucji feministycznej jest nie tylko usunięcie przywilejów mężczyzn, co było celem ruchu feministycznego, lecz wyeliminowanie różnicy między płciami; różnice płciowe nie będą już więcej miały żadnego znaczenia"6. ------------------- Według Firestone istotą ucisku kobiet jest macierzyństwo i wychowywanie dzieci. Ci, którzy popierają to stanowisko, uważają, że aborcja na żądanie, antykoncepcja, całkowita wolność seksualna, zatrudnienie kobiet i przetrzymywanie dzieci we wspomaganych przez państwo żłobkach są warunkami koniecznymi do wyzwolenia kobiet. Nancy Chodorow w książce The Reproduction of Mothering twierdzi, że dopóki kobiety będą pełnić funkcje wychowawczo-opiekuńcze, dzieci będą rosnąć, postrzegając ludzkość podzieloną na dwie różne i - według niej - nierówne klasy. Jest to przyczyną tolerowania ucisku „klasowego”7. -------------------- Na rozwój ideologii gender wpłynęło wielu naukowców, badaczy, lekarzy, psychiatrów. Obok ideologii Marksa i Engelsa, która odegrała tutaj ogromną rolę, obok najważniejszych podwalin gender wywodzących się z teorii Zygmunta Freuda, wymienia się także działalność innych osób, które odegrały w tym zakresie znaczącą rolę. Należą do nich m.in.: ----------- Magnus Hirschfeld (1868-1935) - niemiecki lekarz żydowskiego pochodzenia, prekursor seksuologii, założyciel Instytutu Seksuologicznego w Berlinie. Jeden z pierwszych liderów ruchu na rzecz równouprawnienia homoseksualistów. Hirschfeld był współzałożycielem w 1897 pierwszej niemieckiej organizacji WhK [Wissenschaftlich-humanitäres Komitee) zrzeszającej osoby homo-seksualne15. Wymieniany jest obok Brytyjczyka Havelocka Ellisa i Amerykanina Alfreda Kinseya jako prekursor badań nad seksualnością. Głównym polem badań Hirschfelda był homoseksualizm. Był autorem pięciotomowego traktatu o seksuologii, jak również ok. 150 innych prac z tej dziedziny. Był też twórcą teorii metatropizmu, według której płeć jest czymś chwiejnym, ulegającym zmianie. Odkrył także wpływ hormonów na osobowość seksualną człowieka. ----------- Wilhelm Reich (1 8 9 7 -1 9 5 7 )16 - już w czasie studiów medycznych wraz z kolegami postanowił założyć nieoficjalne studium seksuologiczne, niezadowolony z tego, że wykładowcy zaniedbują dziedzinę seksuologii. Studia medyczne utwierdziły go w przekonaniu, że seksualność jest "ośrodkiem, wokół którego obraca się całe życie społeczne i wewnętrzne życie jednostki". Dobrze rozumiał, że erotyzacja jest idealnym narzędziem do zniszczenia relacji do Boga, Kościoła, tradycji, państwa, rodziców, ojca i nauczycieli, do zburzenia dotychczasowej struktury i ładu społecznego. Zaspokajaj swoje żądze seksualne, a stworzysz raj na ziemi twierdził Reich17. ---------- Margaret Sanger (1 8 7 9 -1 9 6 6 ) widziała w macierzyństwie „niewolnictwo reprodukcji”, z którego pragnęła uwalniać kobiety18. Twierdziła, że kobieta jest właścicielką swojego ciała i swojej płciowości i może nimi zarządzać tak, jak jej się to podoba i jak sama zadecyduje. Zanegowała obiektywny porządek dotyczący prokreacji i macierzyństwa. Swoje idee czerpała z natchnienia marksistowskich koncepcji ucisku i wyzwolenia, była promotorką antykoncepcji, kontroli urodzin i „wolnej miłości”. Opowiadała się za sterylizacją i przymusową aborcją ze względu na rasy oraz ludzi chorych psychicznie i genetycznie, a także pochwalała tezy nazistowskiego programu eugenicznego. W 1942 r. założyła Amerykańską Ligę Kontroli Urodzeń (ABCL), która dwadzieścia lat później zmieniła nazwę na International Planned Parenthood Federation, (IPPF), czyli Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa19. Sanger zainicjowała I Światowy Kongres Kontroli Urodzeń w Genewie, rozpoczęła masowy ruch tzw. wolnego seksu, finansowała badania prowadzące do stworzenie pigułki antykoncepcyjnej20. Walczyła o zmianę prawodawstwa, aż w końcu w 1965 r. Sąd Najwyższy USA uznał zakaz używania środków zapobiegania ciąży za sprzeczny z konstytucją21. -------------- Alfred Charles Kinsey (1894-1956) - amerykański biolog. Autor tzw. Raportu Kinseya. Profesor entomologii i zoologii. W 1947 założył Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction na Indiana University, znany dzisiaj jako Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction. Na podstawie swoich raportów Kinsey opublikował dwie książki: Zachowanie seksualne mężczyzny z 1948 r. i Zachowanie seksualne kobiety z 1953 r. Książki te wywołały skandal, a ich autora uważa się do dziś za ojca rewolucji seksualnej. Alfred Kinsey dokonał prawdziwego demontażu kultury zachodniej. Jego badania, oparte na fałszerstwach (jak okazało się 40 lat później) wpłynęły w zdecydowany sposób na postawy wobec seksualności człowieka, szczególnie zaś na ujmowanie homoseksualizmu. Kinsey mógł wypłynąć na arenę międzynarodowej sławy dzięki wsparciu finansowemu Rockefellerów. Choć zmarł w 1956 r. obecny na wielu uczelniach z dyscypliną seksuologii oddziałuje i napędzą rewolucję seksualną zgodą z jego zafałszowanym sposobem ujmowania problematyki seksualnej22. -------------- Margaret Mead (1901 - 1978) - była biseksualna - ustaliła w toku swoich badań nad różnymi plemionami, że wszystkie cechy osobowości, które kategoryzujemy jako męskie bądź kobiece, są luźno powiązane z płcią biologiczną i nie wynikają z natury ludzkiej, lecz na drodze socjalizacji kształtuje je kultura. Nie znała ona terminu gender, który pojawił się później, ale przyczyniła się do wytyczenia jego zakresu semantycznego. Jej opisy „wolnej miłości’’ u ludów pierwotnych miały wpływ na rewolucję seksualną lat 60. XX wieku23. --------------- Simone de Beauvoir (1908 - 1986) do historii przeszło jej słynne zdanie: „Nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje’’ pochodzące z książki napisanej w 1949 roku pt. Le Deuxième sexe (Druga płeć). De Beauvoir widziała w kobiecości coś, co nie jest powiązane genetycznie z bazą biologiczno-psychiczną jej płci, ale coś, co określić można jako konstrukt społeczny czyli kulturowy wytwór. Jaka będzie kobieta i jej kobiecość zależy od niej samej: jeśli podda się tradycji i religii i będzie pasywna, to utożsami się ze stereotypem społecznym stając się żoną i matką, a jeśli zdobędzie się na aktywizm i odwagę, to ma szansę „prawdziwego” wyzwolenia, posiadania siebie oraz wpływania na swoje przeznaczenie24. ------------ Dr John Money (1921 - 2006) - kontrowersyjny psycholog i seksuolog amerykański związany z Uniwersytetem w Baltimore, znany jest z radykalnych poglądów na temat płci. Twierdził, że dziecko nie rodzi się z płcią, która do pewnego momentu jest płynna, ale nabywa ją przez wychowanie i socjalizację, a co za tym idzie, może być ona zmieniana przez odpowiednią interwencję behawioralną25. -------------- Judith Butler (ur. 1956) - amerykańska profesor literaturoznawstwa i aktywna lesbijka, w swojej książce pt. Gender Trouble: Feminism and The Subversion o f Identity 1990, zaostrza opozycję pomiędzy sex a gender, formułuje koncepcję performatywności płci oraz tworzy tzw. queer theory. Butler radykalizując dotychczasową dychotomię sex i gender, uznaje nawet samo istnienie płci biologicznej jako dyskursywne i kulturowe, ponieważ nawet biologia jest zależna i powinna być (oraz - według tej autorki - jest faktycznie) rozpatrywana w kulturowo - społecznym kontekście. Z tego powodu płeć biologiczna stanowi wyłącznie retrospektywny produkt płci kulturowej, tworzący iluzję jej naturalności, organiczności i pierwotności. To oznacza, że zarówno płeć kulturowa jak i sposób rozumienia płci biologicznej są konstruktami społecznymi”26. ====================================== Gabriele Kuby w swym dziele „Globalna rewolucja seksualna" stwierdza, że sięgająca rewolucji francuskiej walka kulturowa o stworzenie nowego, autonomicznego, podatnego na manipulację i w pełni kontrolowanego człowieka miała rozmaitych promotorów, co prowadziło ich do łączenia się w potężne koalicje interesów. Wśród tych koalicji poprzedzających dzisiejszą ideologię genderową wymienia: > Maltuzjanizm, który chce ograniczyć liczbę ludności świata, ponieważ rzekomo rośnie ona szybciej niż produkcja środków żywności. > Ruch eugeniczny, który chce polepszyć jakość ludzkości kosztem jej liczby. > Interesy władzy bogatych i wpływowych Amerykanów, tzw. WASP [biały, pochodzenia anglosaskiego, protestant), którzy zauważyli niebezpieczeństwo „zróżnicowanej płodności”: tzn. niski przyrost naturalny w wyższych klasach społecznych i wysoki - w niższych, zwłaszcza wśród Murzynów i biednych krajów Trzeciego Świata, co przyniesie bogatym i możnym tego świata wcześniej czy później utratę władzy politycznej i ekonomicznej12. > Inteligentne i elokwentne jednostki propagujące filozoficzne, polityczne i psychologiczne idee i metody zmierzające do zmiany rzeczywistości społecznej. > Komunistyczni rewolucjoniści, którzy chcieli i chcą zniszczyć rodzinę i religię, a państwo przekształcić w utopijne społeczeństwo bezklasowe. > Ruch feministyczny, który chce „wyzwolić kobiety z niewolnictwa małżeństwa i macierzyństwa”. > Ruch homoseksualny, który chce usunąć „obowiązkowy heteroseksualizm”13.
anonim2013.12.29 2:06
@habukak... czyli kolejny nawiedzony... "kościół wymyślił termin ideologia gender " A gdyby nawet to KK wymyślił to co? Nie wolno nazywać rzeczy po imieniu? "najwierniejsi katolicy są jak średniowieczni chłopi i nie czytają nic , można im wcisnąć każdy kit." Chyba sam tkwisz w średniowieczu skoro takie banialuki piszesz. Po pierwsze, znajdź mi kogoś niepiśmiennego w Polsce oprócz tych, co są zbyt chorzy, aby taką umiejętność posiąść, po drugie osoby, które czytają bez zrozumienia treści, to z reguły "młodzi, wykształceni i z wielkich miast". Ich wypowiedzi ujednolicone na jedną modłę, aż mdlą od "politpoprawności". "czy kościół przetrwałby dwa tyś. lat gdyby nie powszechna łatwowierność" To nie kwestia łatwowierności, ateistyczny ignorancie. To potęga wiary w Chrystusa i posłuszeństwa Jego naukom.
anonim2013.12.29 7:15
kukubuku bęc! pomyśl troszeczkę, myślenie ma przyszłość, lecz jeżeli myślenie sprawia tobie bul, to zostaw je mądrzejszym........
anonim2013.12.29 8:10
@habukak usuńcie ten komentarz! " kościół całe szczęście nie ma nic wspólnego z Chrystusem tylko go zawłaszczył" Ale tyś mondry!!.Zgłoś "kradzież" do prokuratury.Hehehhheheheheee!!!
anonim2013.12.29 9:27
Brawo. Obawiam się jednak że feministki odpowiedzą tylko jadem. Argumentów nie maja.
anonim2013.12.29 9:30
@habukak Twoja nienawiść do Kościoła jest obsesyjna. Idź do psychiatry albo do spowiedzi.
anonim2013.12.29 10:26
@habukak Idź se polatać!Zamiast octu masz w głowie sieczkę. I tyle w twym temacie!Finito!!
anonim2013.12.29 16:21
@habukak Nie zapomnij zabrac cygi!
anonim2013.12.31 16:50
Zawsze zachwyca mnie celność, konsekwencja ale i ciepło argumentacji Księdza Marka. Bóg zapłać !
anonim2014.01.1 0:40
Dziękuję księdzu markowi za celne wypunktowanie feministycznych zboczeń. Co się z tymi ludźmi dzieje ? Choroba wściekłych krów ich zaatakowała, że rozum postradali? Trudno z nimi polemizować bo na argumenty odpowiadają epitetami i bluzgami.