Wydarzenia w Medjugorie wzbudzają kontrowersje wśród katolików. Katolicy przywiązani do tradycji uznają je za diabelskie mamienia, dostrzegają w orędziach Gospy sprzeczność z nauczaniem Kościoła katolickiego. Dla wielu katolików ukształtowanych przez reformy posoborowe i duchowość charyzmatyczną są autentyczny posłaniem Matki Boskiej.

Informacje o tym co Gospa mówiła o sobie, i o tym jak jest to sprzeczne (zdaniem tradycjonalistów katolickich) z nauczaniem Kościoła katolickiego, zawarte są w, 356 stronicowej, pochodzącej z 2003 roku pracy Doroty Rafalskiej "Medjugorie prawda czy fałsz", która została wydana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, i została napisana pod kierunkiem wykładowców KUL zajmujących się różnymi dziedzinami nauczania Kościoła katolickiego.

Według wizjonerów Gospa w czasie swoich manifestacji określa się mianem: błogosławionej Maryi Dziewicy, królowej pokoju i pojednania, pośredniczki łask płynących od Jezusa i w kontaktach ludzi z Bogiem. Gospa ma twierdzić, że jej modlitwy nie są w pełni skuteczne, urodziła się 5 sierpnia, wstąpiła do nieba przed śmiercią, jej symbolem jest wiatr (w nim przybywa), będzie się objawiać dopóki będą tego chcieli wizjonerzy, i, że wizje z Medjugorie są ostatnimi maryjnymi objawieniami. Gospa głosi, że objawia się bo kocha Boga i ludzi, a długi czas jej manifestacji wynika z ogromnej miłości do ludzi. Według Gospy jej manifestacje mają miejsce w Medjugorie bo jest to miejsce ludu wybranego prawdziwie wierzącego – Medjugorie mam być miejscem ukochanym przez Gospę, miejscem w którym jest szczęśliwa i szczególnie przez nią chronionym.

Według wizjonerów Gosła codziennie błogosławi, w święta szczególnym błogosławieństwem. Pielgrzymi, którzy otrzymują od Gospy błogosławieństwo, mogą je przekazywać innym, Błogosławieństwo to ma uzdrawiać duchowo i cieleśnie, nawracać. Jest zobowiązaniem Boga do trwania przy pobłogosławionym po śmierci. Błogosławieństwo pokoju mogą też otrzymać zwierzęta.

Zdaniem wizjonerów Gospa głosi, że celem jej manifestacji jest nawracanie, informowanie, że Bóg jest prawdą, propagowanie pokoju, ukazanie nowej drogi (zbawienia, miłości, do nowego życia, świętości), dobro ludzi, pomoc ludziom, zjednoczenie serc ludzi i Jezusa, sprawienie by ludzie byli radośni, szczęście ludzi na ziemi.

Jak informują wizjonerzy Gospa twierdziła, że Jan Paweł II: jest ojcem wszystkich ludzi niezależnie od ich religii, został ocalony przez Gospę, ma zjednoczyć wszystkich chrześcijan, ma nauczać o miłości, pokoju, nawróceniu, i głosić przesłanie Gospy.

Wizjonerzy twierdzili, że Gospa potępiła ordynariusza miejsca. Biskup Mostaru podpadł Gospie bo suspendował, czyli usuną z stanu kapłańskiego, franciszkanów z Medjugorie, którzy propagowali rzekome objawienia pomimo zakazu biskupa i swego zakonu.

Według wizjonerów Gospa zarządziła dwa święta. 25 czerwca święto Królowej Pokoju (w dniu pierwszych manifestacji) i 5 sierpnia w dni rzekomych urodzin Gospy. Dzień urodzin miały poprzedzać 3 dni wolne.

Zdaniem krytyków Medjugorie, wydarzenie z tej miejscowości nie pochodzą od Boga tylko są diabelskim działaniem bo: Gospa odwraca uwagę od Jezusa, gdy według katolicyzmu Maryja prowadziła do Jezusa. Gospa twierdzi, że nie ma łask, o których Kościół katolicki naucza, że ma je Matka Boska. Gospa twierdzi, że jej modlitwa nie jest w pełni skuteczna i potrzebuje wsparcia ludzi (co umniejsza role Matki Boskiej), gdy Kościół katolicki naucza, że modlitwa Matki boskiej jest w pełni skuteczna. Gospa twierdzi, ze urodziła się 5 sierpnia, według Kościoła katolickiego Maryja urodziła się 8 września. Gospa twierdzi, że wstąpiła samodzielnie do nieba i tam zmarła. Gdy Kościół katolicki głosi, że w niebie się nie umiera, a Matka Boska została przez Boga wzięta do nieba. Gospa twierdzi, że jest pośredniczką taką samą jak Jezus, gdy Kościół katolicki naucza, że pośrednikiem jest Jezus. Gospa twierdzi, że jej objawienie jest ostanie, gdy decyzja o prawdziwości objawień należy do Kościoła katolickiego. Gospa twierdzi, że sama wybrała Medjugorie, gdy Kościół katolicki naucza, że to Bóg posyła Maryję. Według Gospy mieszkańcy Medjugorie to lud wybrany, podczas gdy Kościół katolicki naucza, że chrześcijanie to lud wybrany. Gospa wprowadza nowy sakrament błogosławieństwa, podczas gdy wprowadzenie nowego sakramentu jest domeną Kościoła. Gospa szerzyła nienawiść do biskupa Mostaru i rozbijała jedność Kościoła, podczas gdy zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego Maryja dba o jedność i nienaruszalność Kościoła. Gospa żąda uwielbienia ze strony wiernych, podczas gdy Kościół katolicki naucza, że wielbiony ma być tylko Bóg.

Jan Bodakowski