Kard. Reinhard Marx: Watykan nas nie zatrzyma - zdjęcie
25.09.19, 12:15fot. Botulph, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia, zdj. edyt.

Kard. Reinhard Marx: Watykan nas nie zatrzyma

135

Trwa spór między Kościołem katolickim w Niemczech a Stolicą Apostolską o charakter Drogi Synodalnej, w Polsce mylnie określanej jako synod. Niemcy chcą dokonać radykalnej reformy Kościoła, w Watykanie nie brak obiekcji. Co na to papież? Kardynał Marx po osobistej rozmowie jest przekonany: Watykan nie zatrzyma zmian.W październiku 2018 roku Konferencja Episkopatu Niemiec przedstawiła obszerny raport na temat nadużyć seksualnych w Kościele katolickim w Niemczech (tzw. MHG-Studie). W raporcie napisano, że nadużycia seksualne są w dużej mierze spowodowane:

- celibatem;

- klerykalizmem;

- przestarzałą moralnością seksualną Kościoła.

W marcu 2019 roku Konferencja Episkopatu Niemiec zebrała się na zebraniu plenarnym w Lingen. Postanowiono, że w obliczu utraty wiarygodności Kościoła w społeczeństwie trzeba dokonać głębokich zmian w tych obszarach, które wskazał raport MHG-Studie. Podjęto decyzję o rozpoczęciu Drogi Synodalnej, która ma wypracować te zmiany.

Droga Synodalna jest procesem nowatorskim. Niemieccy biskupi świadomie zrezygnowali z organizowania synodu, bo przebieg synodu regulowany jest przez kościelne przepisy. Jak mówi kard. Reinhard Marx, przewodniczący Episkopatu, takich regulacji Niemcy nie chcą. Chcą swobody. 

Na Drodze Synodalnej decyzje o zmianach mają podejmować wspólnie biskupi oraz świeccy. Ma to być wyraz wcielania w życie ducha i litery II Soboru Watykańskiego. Oprócz Episkopatu w Drodze Synodalnej bierze udział liberalny Centralny Komitet Niemieckich Katolików oraz grono ekspertów z zakresu teologii i duszpasterstwa.

Droga Synodalna ma ruszyć 1. grudnia. Zakończy się zgodnie z planem w 2021 roku. Zajmie się czterema tematami, nad którymi obradować będą specjalne powołane do tego fora:

- celibatem;

- moralnością seksualną;

- podziałem władzy między duchownych a świeckich;

- rolą kobiet w Kościele.

Początkowo kardynał Marx ogłosił, że decyzje, jakie zapadną na Drodze Synodalnej, będą miały charakter "wiążący" i zostaną po prostu wcielone w Niemczech w życie. Ta zapowiedź oraz podejmowane na Drodze Synodalnej tematy wywołały duże obawy w katolickim świecie. Wydawało się, że Niemcy chcą zbudować własny Kościół.

W czerwcu do Niemców napisał Ojciec Święty. W liście zachęcił ich do kontynuowania Drogi Synodalnej. Poprosił o starania o zachowanie jedności z Kościołem powszechnym. Przede wszystkim jednak wskazał, że prymatem reform musi być ewangelizacja, a nie zmiany strukturalne.

Niemcy za list podziękowali. Kard. Marx stwierdził, że zaszło nieporozumienie. Skoro Kościół stracił wiarygodność, to znaczy, że nie może ewangelizować. Zmiany, które chcą wprowadzić w swoim kraju Niemcy, mają przywrócić wiarygodność, a więc umożliwić ewangelizację. Zatem u samych podstaw Drogi Synodalnej leży ewangelizacja. A skoro tak, to papieski list należy odczytać jako słowo zachęty i nic nie trzeba zmieniać.

Nie zgodzili się z tym konserwatywni biskupi, zwłaszcza kard. Rainer Maria Woelki z Kolonii oraz bp Rudolf Voderholzer z Ratyzbony. Zaproponowali inną wersję Drogi Synodalnej, która nie będzie zajmować się szczegółowymi tematami, a jedynie ogólnie pojętą ewangelizacją. Ta propozycja została przez Episkopat odrzucona jako bezproduktywna.

We wrześniu do Niemców napisała watykańska Kongregacja ds. Biskupów. Przesłano na ręce kard. Marxa analizę prawną Drogi Synodalnej przeprowadzoną przez Papieską Radę ds. Interpretacji Tekstów Prawnych. Postawiono w niej konkretne zarzuty:

- że Niemcy organizują synod, ale udają, że tak nie jest;

- że chcą zająć się tematami zarezerwowanymi dla Kościoła powszechnego;

- że przydają zbyt dużą rolę świeckim.

Kard. Marx odrzucił te zarzuty. Powiedział, że, po pierwsze, Droga Synodalna nie jest synodem i nim nigdy nie będzie; po drugie, że Niemcy chcą debatować na każdy temat i Watykan nie jest w stanie im tego zakazać (nie ma żadnych tabu - powiedział Marx); po trzecie, że świeccy też są Kościołem, a skoro Droga Synodalna nie jest synodem, to mogą w niej uczestniczyć równoprawnie z biskupami, bo prawo kanoniczne nie ma tu zastosowania.

By wyjaśnić wszystkie trudności kard. Marx udał się do Rzymu, gdzie rozmawiał między innymi z papieżem. Po powrocie stwierdził: Idziemy naprzód, z Rzymu "nie ma znaku stop", będziemy rozmawiać o wszystkim, musimy dokonać zmian. Mimo tego kilka dni później nuncjusz apostolski w Niemczech, abp Nikola Eterović, zaapelował do Niemców o ostrożność i branie pod uwagę wskazań papieskich.

Na konferencji prasowej przy okazji kolejnego zebrania plenarnego Episkopatu kard. Marx stwierdził, że wielu jest w Kościele konserwatystów, więc wszystkich zmian się wprowadzić nie uda. Ostrzegł, że nie uda się na przykład dopuścić kobiet do kapłaństwa - ale rozmawiać o tym Niemcy i tak chcą.

Droga Synodalna, mimo watykańskiej krytyki, będzie kontynuowana. Jak powiedział Marx, to tylko "niektórzy" w Watykanie krytykują Drogę.

Czym zakończy się ten proces? Marx zapewnia: schizmy nie będzie, to "oczywistość", że Niemcy chcą zachować jedność z Kościołem powszechnym.

Czy aby na pewno? Już dzisiaj w Niemczech:

- część protestantów przystępuje do Komunii świętej (za zgodą papieża);

- rozwodnicy przystępują do Komunii świętej (za zgodą papieża);

- spowiedź niemal nie istnieje (przy milczeniu Watykanu);

- antykoncepcja, formalnie zakazana, de facto jest dopuszczalna (Watykan po latach bezowocnych zmagań za pontyfikatu św. Jana Pawłą II odpuścił ten problem);

- dochodzi do potajemnych błogosławieństw związków homoseksualnych (za zgodą biskupów, Watykan milczy).

 

Fakt, że w Niemczech nadal funkcjonuje Kościół katolicki, jest efektem wyłącznie wielkiego chaosu naszych czasów. 

Po Drodze Synodalnej będzie tylko gorzej. Nawet jeżeli progresistom nie uda się zrealizować planu maksimum i tak dojdzie do dalszej destrukcji wiary.

 

Paweł Chmielewski

Komentarze (135):

Hanys672019.09.27 11:34
To nie jest nic nowego - kolejna odsłona niemieckiej reformacji, taka "reformacja v.2.0". +++ Poprzednie eksperymenty wyludniły niemieckie kościoły katolickie i zbory luterańskie. Ten eksperyment zrówna z ziemią kościoły i zbory a w to miejsce zbudują meczety.
Beata Anna Maria2019.09.27 11:07
Watykan może nie zatrzyma ,a BÓG na pewno może zatrzymać .
stan...2019.09.27 7:44
A jednak MARKS wraca tylko zmienił barwy z czerwonej na czarną.
YARO2019.09.26 21:08
1517 JUŻ BYŁ. 2020 NADEJDZIE. PÓŹNIEJ JUŻ BĘDZIE KALIFAT NIEMIECKI! NIE JEDZCIE DO NAS!
Hanys2019.09.26 16:06
Ten "kardynał" to zwykły heretyk i apostata. Czego je4szcze szuka w Kościele Katolickim? A niech idzie do luteran. Tam jest miejsce dla takich dla takich "refomatorów" jak on.. Może jeszcze wprowadzić u nich marksistwo z lenistwem jeśli uważa ich za mało podstępowych(określenie celowe)..
joanna2019.09.26 13:23
Szanowny Kardynale, o doktrynie i aksjologii Kościoła katolickiego nie decydują - na szczęście! - poplątane pojęcia, drogi i czyny jednego niemieckiego kardynała. Kościół jest powszechny w czasie (ponad 2000 lat) i przestrzeni, więc nie może się dostosowywać do mrzonek, fanaberii i chorych wyobrażeń jednego człowieka, którzy może zaniedbał pogłębianie wiedzy, modlitwę, sakramenty oraz swoje obowiązki wobec lokalnej wspólnoty. 500 lat temu też był pewien niemiecki mądrala - Marcin Luter, który swoje osobiste niewierności przerzucił na cały Kościół i rozwalił jego jedność. Czyżby Ksiądz Kardynał chciał pójść jego śladami? Więcej pokory! Żaden, nawet niemiecki kardynał nie jest mądrzejszy od Chrystusa i wiekowej tradycji Kościoła. Więcej pokory!
Bul Komoruski2019.09.26 8:54
Ani Watykan ani nikt na świecie nie chce cię niemiecki opętany zboczony wieprzu zatrzymywać , Niemcy już od setek lat w większości nie są w Kościele Chrześcijańskim za to wierzą w hitlera , aborcję , eutanazję itp masońsko lewacki syf dla debili.
anonim2019.09.26 9:01
Hitler wierzył w Kościół Chrześcijański, zatem wiara w Hitlera i w Kościół to tylko jeden dodatkowy pośrednik.
Bul Komoruski2019.09.26 18:24
Okultysta hitler jeżeli w coś wierzył to w kretyna diabła i socjalistyczne , lewackie pochodne oczywiste tego debilizmy. Hitler nie wierzył w Boga Chrześcijańskiego wierzył w swojego bożka diabła , nie każde określenie Bóg oznacza to samo. Bóg (diabeł) muzułmanów to nie Bóg Chrześcijan.
anonim2019.09.26 20:11
To czemu zatrudniał katolickich kapelanów w Wehrmachcie, na czele państw satelickich stawiał katolickich księży i chodził do katolickiego kościoła oraz uczestniczył w katolickich mszach?
A.L2019.09.27 10:36
kłamiesz lewacki swiru
Katolik2019.09.26 8:30
11 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. 12 I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, 13 tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. 14 Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; 15 ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień1. 16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście." Biblia Tysiąclecia.
W\\\\305\\\\\\\\\\\\\\\202odek2019.09.26 8:16
"Watykan nas nie zatrzyma". Fakt, mają 500-letnie "doświadczenie" w działaniu niezgodnym z Watykanem. Mają doświadczenia dwóch WŚ-ych wywołanych przez nich lub przy ich współudziale no i teraz papieża zafiksowanego na "ekologię" z inklinacjami "księży rewolucjonistów". Tym razem może się im udać.
LULEK2019.09.26 7:59
Kolejna zaraza... tym razem niemiecka
Kubiak2019.09.25 23:47
Biskupi niemieccy są spadkobiercami apostołów. Co zwiążą będzie zawiązane. A co rozwiążą będzie rozwiązane. Biskupi niemieccy byli wyświeceni przez Papieża, powołanego przez Ducha Świetego.
Bul Komoruski2019.09.25 21:07
Zboczony ryj lgbtitpsyfu ...
Durczykiewicz2019.09.25 21:02
Czy przypadkiem tęgo pędu ku zmianie w niemieckim Kościele nie jest fakt, że w kraju naszych sąsiadów nie ma ani jednego, o ile mi wiadomo, egzorcysty, a co za tym idzie, jak rozumiem, nie uznają oni działania szatana, który może ludzi opętać? Za to wszystko przede wszystkim jednak odpowiedzialny jest chyba papież. Franciszek potulnie zgadza się na to wszystko, więc w ten sposób dojdziemy już w 2021 r do rozłamu w Kościele Katolickim. To tąpnięcie już się dokonało, po synodzie w Niemczech podejrzewam już nie będzie co naprawiać...w Polsce jeszcze wielu wierzących...szukających Boga w swym życiu...zobaczymy, co Pan Bóg przyniesie nam w naszej kochanej Ojczyźnie...
anonim2019.09.25 21:14
Bo oni mają nowoczesną psychiatrię i nie wierzą w zabobony
katolik2019.09.26 0:09
Maryja i Bóg zwycięży
ryba2019.09.25 20:52
Przyjzyj sie sytuacji Kosciola w Niemczech i zadrzyj przed Bogiem.
kapłan katolicki - posłuszny St. Ap.2019.09.25 20:33
Kościół ich nie zatrzyma? Ma rację - O. Marcina Lutra też nie udało sie zatrzymać mimo, że papież napisał bullę: "Exsurge Domine!" Wolna wola pozwala nawet na apostazje, herezję, schizmę.
igor2019.09.25 20:32
marx przypomina myślenie adolfa, tamten zabijał fizycznie ten duchowo. a franek dla mnie zemsta szatana za JPII, franek w Watykanie i wojtek w Gnieźnie
Mejer2019.09.25 19:57
oj tam najwyże papiez wyśle swojego namiestnika i grzecznie zapyta biskupów niemickich o posłuszeństwo... reszte ekskomunikuje. ...a Marxsiu założy sobie kościół marxianów :D
Kardynał2019.09.25 19:32
ten zdradza swoją przysięgę składaną papieżowi (cześć i posłuszeństwo).
heinz2019.09.25 17:18
Opętanie w pełnej ciemnej krasie...Luter dał kiedyś przykład , tylko gdzie on teraz jest ?
az2019.09.25 19:35
Film pt. "Luter i rewolucja protestancka" świetnie wyjaśnia współczesną nam sytuację duchową w Niemczech i na świecie, i pewnie w jakiś sposób odpowie na Twoje pytanie gdzie może być teraz pra-ojciec tej rewolucji. https://youtu.be/TechAN1vVPQ
katolik2019.09.25 17:17
Do Anita---właśnie takiego zniszczenia dla Polski chce DNO moralno-społeczmno-polityczne po psl sld wiosna nowoczesna i ta częsć polaków,która się z nimi identyfikuję i chce wykonywać ich rozkazy,a są to rozkazy szatana. Po ulicach Warszawy chodza niewychowane behory ,które nawołują do morderstwa-to są potencjalni mordercy Polaków.Normalni i prawdziwi Polacy nie chcą takiej Polski,nie chcą profanacji Matki Bożej i Jezusa. Madrzy i silni Polacy Głosują na PIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anonim2019.09.25 17:20
a PiS ci mordę lizał...
Piotr13132019.09.25 16:55
Nazwisko zobowiązuje. Biedny człowiek.
andrzejhahn32019.09.25 16:39
kosciol katolicki jest to obrzydliwa i zbrodnicza instytucja i dlatego SRAM NA NIEGO
cie2019.09.25 18:16
Janda?
Anita2019.09.25 16:33
Mieszkam w Niemczech od 30 lat i obserwuje jak funcjonuje Kosciol katolicki w Niemczech...poprostu nie funkcjonuje, od dawna jest sprotestantyzowany. Spowiedzi praktycznie nie ma, wszyscy ida do Komuni Sw., swieckie kobiety udzielaja Komuni Sw. Katolikow obecnych na Mszy Sw. niedzielnej jest jak na lekarstwo i co roku ich liczba sie zmniejsza. W niedziele nie ma kilku Mszy Sw. w ciagu dnia - najczesciej odprawia sie tylko jedna i Koscioly sa pozamykane, sporadycznie mozna spotkac Kosciol, gdzie sie w niedziele odprawiaja 2 albo 3 Msze Sw.- np.w Katedrach, pisze tu o wielkich miastach, bo mieszkam w zaglebiu Ruhr. Procent praktykujacych katolikow w Niemczech jest bardzo niski i nie pomoze proponowane przez nich reforma Kosciola - Ci ludzie juz nie wroca, im jest Pan Bog obecny w Kosciele i Sakramenty Sw. niepotrzebne. Koscioly ewangelickie tez sa puste. To o co walcza niektorzy niemieccy Kardynalowie przypomina druga reformacje...
az2019.09.25 19:20
@Anita - Chwała Bogu, że widzisz to niemieckie, duchowe spustoszenie i że trwasz przy Panu Bogu. Mam znajomych w Niemczech, którzy pragną wrócić do Polski i mają nadzieję, że Pan Bóg da im znak, kiedy to ma nastąpić. Jest też bardzo ciekawy dokument, doskonale wyjaśniający skutki rewolucji protestanckiej, które są szczególnie widoczne w naszych czasach. Film pt. "Luter i rewolucja protestancka": https://youtu.be/TechAN1vVPQ Zachęcam do przeczytania orędzia Matki Bożej skierowanego do narodu Niemieckiego, w którym Maryja prosi, aby niemieckie dzieci wzywały Ją tytułem Regina Germaniae. http://adam-czlowiek.blogspot.com/2013/12/273-21-listopada-2013-mein-herz-wird.html Błogosławię Ci Anita +++
Durczykiewicz2019.09.25 21:06
Wracaj do Polski jeśli możesz.
AB2019.09.25 16:29
Bóg cię zatrzyma, nędzniku! Będziemy się o to modlić. On ma swoje sposoby, a twój los będzie przerażający!
sru2019.09.25 16:16
Przede wszystkim BóG nie wymyślił celibatu piso frondo jełopy. Przestańcie pluć jadem swołoczy
A.L2019.09.27 10:35
Mylisz się debilu!!!
wuj2019.09.25 16:00
jak macie iść do diabła to pójdziecie :)
Tomaso2019.09.25 15:41
I tym oto sposobem, wspaniałą radę ewangeliczną Chrystusa: "(...)są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni" (Mt 19,12), jacyś pozbawieni zasad moralnych deprawatorzy, postanowili zastąpić zasadą: "róbta co chceta".
anonim2019.09.25 17:22
ale samo stwierdzenie że są tacy to jeszcze nie nakaz aby takimi byli, ani zobowiązanie czy choćby pochwalenie. jakby powiedział że są tacy co wolą z tą samą płcią to byś to uznał za nakaz homoseksualizmu?
Tomaso2019.09.25 19:30
Proponuję sprawdzić w słowniku znaczenie słowa "rada", bo o "radzie ewangelicznej" była mowa, a nie o nakazie. Podobnie "radą ewangeliczną", a nie nakazem (!), jest dobrowolne ubóstwo. A zatem: "kto to może pojąć, niech pojmuje" (Mt 19,12). Czasem warto więc sprawę dobrze przemyśleć, zanim się zabierze głos. Pozdrawiam.
anonim2019.09.25 19:49
Tylko że to nie była żadna rada tylko stwierdzenie faktu
katolik2019.09.25 21:20
Proponuję sprawdzić w słowniku znaczenie słowa "rada", zamiast pouczać innych. To nie jest żadna "rada ewangeliczna". Radą Ewangeliczną jest na przykład modlitwa "Ojcze nasz", ale celibat nie ma z radą ewangeliczną nic wspólnego.
Syria2019.09.25 22:43
Skoro podajesz się za "katolika" to wypadałoby choć Katechizm znać, by nie pleść głupot. Odsyłam więc do indeksu tematycznego pt. "Rady ewangeliczne", a następnie do odpowiednich paragrafów: 873, 914n, 1973n, 2053. Nie powinno boleć, a uchroni od kompromitacji :)
katolik2019.09.26 13:01
Ten sam katechizm usuwa jeno przykazanie z Dekalogu, a inne przeinacza. Powoływano się na słowa z Ewangelii, nie z Katechizmu, a te radą ewangeliczną nie były.
katolik2019.09.25 15:37
Do PRAWDA - ci co utożsamiają się z po psl sld wiosna nowoczesna to sa ludzie ,którzy znajdują się pod wpływem szatana,dlatego oni będą słowem i czynem niszczyć Kościół ,a szczególnie już nienawidzą księży,biskupów,tych prawdziwych. Dlatego silni i madrzy Polacy głosują na PIS!!!
Prawdziwy Polak i katolik2019.09.25 16:21
Ty nie jesteś katolikiem, ty jesteś politycznym pomiotem na usługach PISu, który tylko pluje jadem na wszystkich, którzy nie idą z pisowskim nurtem, jesteś zwykłym hejterem i ty pójdziesz na pewno do piekła.
katolik2019.09.25 17:09
Jest jedna Prawda,ale na pewno nie twoja
anonim2019.09.25 17:23
a PiS ci modę lizał...
anonim2019.09.25 15:35
"- część protestantów przystępuje do Komunii świętej (za zgodą papieża); - rozwodnicy przystępują do Komunii świętej (za zgodą papieża); - spowiedź niemal nie istnieje (przy milczeniu Watykanu); - antykoncepcja, formalnie zakazana, de facto jest dopuszczalna (Watykan po latach bezowocnych zmagań za pontyfikatu św. Jana Pawłą II odpuścił ten problem); - dochodzi do potajemnych błogosławieństw związków homoseksualnych (za zgodą biskupów, Watykan milczy)." -świętokractwo, -nie cudzołóż -sakrament pokuty nie istnieje -prawo Starego Testamentu/ -grzech Sodomii "odwołany"
Michał Pasierb 2019.09.25 16:44
Ośmielam się zauważyć,że sakrament pokuty i spowiedź to to samo...Ale rzeczywiście, za Odrą nie istnieją....
west2019.09.25 14:47
Masz rację księże kardynale. Pamiętaj tylko, że ani Watykan, ani nawet sam Pan Bóg. Dał każdemu z nas wolna nieprzymuszoną wolę. Skoro taka Twoja wola ....
uczciwy2019.09.25 14:51
Tak jest. Jezus powiedział: kładę przed tobą życie i śmierć, wybieraj. I Niemcy wybrali. Zginą!
mir2019.09.25 14:38
kurna chata ! jeszcze uratują tę instytucję od wiecznego zapomnienia !
uczciwy2019.09.25 14:36
"Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie..." Porównajcie naukę Jezusa i kard. Marxa. Ten ostatni głosi samego siebie i swoje zapotrzebowania. Wie z czego wynikają nadużycia? Prostej sprawy nie widzi: pycha i brak miłości do Boga! A miłość samego siebie aż do obłędu. To są główne powody nadużyć!
Darek2019.09.25 15:07
A od kiedy to niby Kościół trzyma się Dekalogu albo Ewangelii? Coś Ty z nieba spadł?
Dr Aloha2019.09.25 14:31
Podziwiam Niemców za ich pragmatyzm. Zdefiniowali jakie są problemy, teraz je w transparentny sposób omówią, wyciągną z tego wnioski i na tej podstawie zaproponują jakieś rozwiązania. I to jedno bardzo mądre zdanie "Skoro Kościół stracił wiarygodność, to znaczy, że nie może ewangelizować."
uczciwy2019.09.25 14:48
Pragmatyzm, nie wiara! I to znaczy, że nie mamy do czynienia z Kościołem Chrystusowym i niech kard. nie mydli ludziom oczu. Główne powody nadużyć: wygodnictwo, pycha, brak miłości do Boga i bliźniego. O tym nie wie Kardynał?
Chris2019.09.26 8:04
Nie sądzę, żeby niemieckimi biskupami kierował pragmatyzm. Żeby Kard. Marks był pragmatyczny wspierałby Bractwo Kapłańskie Św. Piotra. Seminarium Duchowne w Wigratzbad jest jedynym niemieckim seminarium do którego są powołania. Spójrz na kościoły protestanckie w Anglii i w krajach skandynawskich. Przeprowadziły wszelkie liberalne reformy, których świat oczekuje od Kościoła poczynając od akceptacji antykoncepcji i homoseksualizmu na święceniach biskupich kobiet kończąc. A jednak nie ma masowych nawróceń na luteranizm czy anglikanizm. Przeciwnie, w tych Kościołach panuje o wiele większy kryzys niż w Kościele Katolickim. Przeciwnie to konsewatywni luteranie i anglikanie nawracają się na katolicyzm. Liberalni chrześcijanie okazują się zakamuflowanymi ateistami i nie potrzebują żadnego kościoła.
Dr Aloha2019.09.26 13:59
Polska za dekadę czy dwie będzie wyglądać dokładnie tak samo. Wraz z rozwojem nauki i ludzkiej świadomości katolicka dogma pruje się jak stare gacie i w pewnym momencie dopychanie jej kolanem nie pomaga. W naszym kraju zamiast walczyć z kompletną moralna degrengoladą kościoła, brakiem jakiejkolwiek empatii i uczciwości nasz episkopat woli chować głowę w piasek i pitolić o tradycji.
and2019.09.25 14:10
Nasz Polak wiele lepszy nie jest.
ja2019.09.25 14:07
Niemcy, kard. Marx i jego przydupnicy to ludzie bez wiary i moralności, opłacani przez korporacje (masoneria) i wszystko jasne. Franciszek ich nie zatrzyma , też wszystko jasne ,bo on taki sam jak oni. Niemiecki kościół katolicki powinien zostać odłączony od Kościoła Powszechnego.
anonim2019.09.25 14:07
Może założymy jakieś stowarzyszenie wolności ogórka, od jednakowości i trucizn?
ridado2019.09.25 14:04
Panowie biskupi to banda durniow swietych - dzieki nim kosciol pustoszeje-gratulacje
anonim2019.09.25 14:04
Ważne, aby coraz to nowe ścieżki zdrowia wymyślać. Pomidory równe, podobnie ogórki, cóż że bez smaku, zapachu i witamin, za to z pestycydami ale jaki Pan taki kram!
Jery2019.09.25 14:03
Kardynał powinien jechać już na misje do Korei Północnej.
anonim2019.09.25 14:01
Ale i tak ich po kieszeniach trzepią, a to takie paliwo dobre, a to inne, a to jeden rodzaj silników, a to następny, w zależności od mądrości etapu, żeby się tam nikt za bardzo nie wzbogacił.
anonim2019.09.25 13:56
A swoją drogą to zastanawiam się czego ci neomarksiści w Niemczech nie zniszczyli, chyba tylko przemysłu, bo nie miałby kto na nich robić!
prawda2019.09.25 13:45
Kard. Marx, samo nazwisko mówi wiele! Co on robi w Kościele? To jest ta sekta satanistyczna, czyli masoneria w Watykanie, o której wspominał ks. Gabriele Amort. To jest ta Czarna Bestia, która wespół z inną bestią próbuje zawładnąć światem. On nie będzie ewangelizował? Jasne, już dawno stracił taką umiejętność, służąc Złemu. On jest od siania destrukcji i demoralizacji, a nie od głoszenia słowa Bożego. Teraz rozumiecie, skąd tylu księży typu sowy, lemańscy, obirki, kietlińscy i inne złe duchy i jaką rolę pełnią w Kościele.. Przecież agent służb komunistycznych Tomaszewski też był duchownym, wysłanym do szpiegowania Watykanu. Niech lepiej to zło odpadnie od Kościoła powszechnego, zamiast zaczadzać go szatańskim smrodem. Katolicy trzymajmy się mocno naszego Kościoła i brońmy naszych księży, biskupów. Zauważyliście, kto przeważnie jest atakowany przez lewaków,i różnej maści masonów? Biskupi, którzy bronią czystości nauk Chrystusowych. Inni albo po cichu przyzwalają na takie ataki, albo tchórzliwie milczą. Gdyby zamiast Nycza w Warszawie był abp Wielgus warszawski smród nie roznosiłby się po Polsce. Zwróciliście uwagę, jak w swojej ojczyźnie był przyjęty papież Benedykt XVI? Podczas powitania był ten Marx i jak on się zachował? Dużo Żydów przeniknęło do Kościoła Katolickiego, są to tzw. marani, którzy przyjęli chrzest formalnie, a służą swoim. Nie bez powodu masoni Michnik i Hartman pisali petycje, donosy do Watykanu żądając ukarania prawych polskich duchownych. Ludzie otwórzcie oczy nie dokładajcie ręki do niszczenia Kościoła, bo to będzie wasz osobistych grzech (chociaż Bóg jest miłosierny, to jednak z każdego grzechu trzeba będzie się rozliczyć).
katolik2019.09.25 13:44
A ty Polaku mocny i silny głosuj na PIS !!!
katolik2019.09.25 13:39
Uprawiają boks z Bogiem, jak on myśli,kto wygra... on nie wygląda na księdza,ale na takiego,ktory tam zanlazłsię za czasóe komuny,aby rozwalić kościół i systematycznie to robił,a teraz przypuścił atak,bo nioe ma Jana PAWŁA i Benedykta,więc z Franciszkiem mogą wszystko.Żałosne,ale prawdziwe.Niech chociaż jeszcze biskupi w Polsce starają się być silni i mieć rozum
NieBądźPszoniakiemGłsujNaPis 2019.09.25 13:36
Trwa proces przejęcia masy upadłościowej po kościele katolickim w Niemczech Chodzi o to by ogromny majątek nie dostał się w niepowołane ręce, zgodnie z zasadą Alles in deutche Hand. Jedynym wyjściem jest schizma kościoła niemieckiego ,a Marx i Kaspar mają tego dopilnować NieBądźPszoniakiemGłsujNaPis
matis892019.09.25 13:32
Mason lewakoateista Marx i jemu podobni udawani kapłani lewaccy to najbardziej lojalne środowisko Bergoglio Fałszywego Proroka. To oni najlepiej reprezentują i rozumieją drogę Bergoglio, nie Ci katoliccy kapłani którzy idą za Jezusem i Prawem Boga. Oni są marginalizowanie przez Bergoglio, bo on jest ich przeciwnikiem, a sympatykiem takich jak MARX z Niemiec.
prawda2019.09.25 14:24
Czytaj uważnie, w tekście nie ma słów papieża, tylko interpretacje kard. Marxa
matis892019.09.25 14:29
To czytaj uważnie, bo napisałem że mason Marx po prostu reprezentuje drogę Bergoglio Fałszywego Proroka. Wszystko co robi Marx jest w duchu Bergoglio i to on jest tym który najlepiej służy Bergoglio w zmianach.
uczciwy2019.09.25 14:43
Każdy papież bardzo cierpi, z powodu napadu zła. Franciszek może nie jest tak wyrazisty i zdecydowany, jak poprzednicy. W krajach Ameryki Poł. szerzyła się teologia wyzwolenia, u nas śp. ks. Tischner był jej głosicielem. Może to ma swój wpływ.
Polak Ateista Dumny Gej2019.09.25 13:27
🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂 🅽🅸🅴 ś🆆🅸🆁🆄🅹 🅶ł🅾🆂🆄🅹 🅽🅰 🅿🅸🆂
Bul Komoruski2019.09.26 8:56
Uspokój się stara , brudna , zarażona pedalska cioto i tak was wyleczymy "prostymi metodami".
Contral2019.09.25 13:24
Nie ma po prostu przeszkód by powstał Niemiecko-Katolicki Kościół Narodowy. Ale czy to przypadkiem nie będzie herezja???
stan2019.09.25 14:21
Z pewnością. Z wypowiedzi tego kard. wynika, że on już jest heretykiem.
antypoko2019.09.26 14:20
Znajomy weterynarz powiedział mi, że Pszoniak to gatunek świni wyjątkowo szkaradnej!!!
Kilen2019.09.25 13:16
zgnusniały niemiecki wieprz won z Koscioła Katolickiego zaprzańcy
02019.09.25 13:11
migranci sie wami odpowiednio zajmą
Aktywista2019.09.25 13:04
Hitlera też nic nie zatrzymało a tak naprawde Niemcy sa w dalszym ciągu głównym problemem w Europie do spółki z Putinem
anonim2019.09.25 15:20
No i Hitler też działał z błogosławieństwem i we współpracy z tym samym Kościołem, także coś jest na rzeczy.
....2019.09.25 15:51
kłamiesz lewacki knurze
anonim2019.09.25 17:19
spadaj kapelanie Wehrmahtu!
Stanisław2019.09.25 13:01
Nie ma nic gorszego, jak rzucić perły między wieprze. Perłą jest Boże Objawienie - całe nauczanie Jezusa Chrystusa. Trzodą chlewną wydaje się być uporczywie część "progresistowska" hierarchii Kościoła w Niemczech, "wybitni ideo-liberalni" teologowie oraz niemieccy "chrześcijanie" o podobnym zacięciu i poglądach. Przykro mi to pisać, ale tak to widzą liczni katolicy nie tylko w Polsce.
Olej2019.09.25 12:58
Jesteś wszechstronnie wykształconym durniem ! Ja ! Ja ! Was nikt nie zatrzyma Herr Pance Marx ! Tak jak nic nie zatrzymało Martina w 1517 i w konsekwencji Europa spłynęła krwią. Was nikt i nic nie zatrzymuje od 1000 lat – miecz, krew, mord, i przemożna germańska pycha.
stan2019.09.25 14:18
Wg objawień cały kraj zginie.
Wierzący2019.09.25 12:56
Co 500 lat mamy kryzys w Kościele. Ariusz, schizma, Luter, dziś trochę bogaciej Instytucja żyje i się naregulowuje Potrzebny jest czas, modlitwa, starsi w Kościele niech debatują. Wyjdziemy z tego kryzysu byle znowu nie w pomniejszonej znacząco liczbie
stan2019.09.25 14:16
Nie liczy się ilość, a jakość. Jezus powiedział, nie bądźcie letni. Przepowiednie i objawienia widocznie muszą się wypełnić. Niemcy mają zniknąć z powierzchni ziemi. Sami na to pracują usilnie, a potem będą składać winę na Boga.
katolik2019.09.25 15:31
No letnich się czepiał ale ciepłych jednak nie. Także widzisz, nawet Jezus potępił kryptogejów udających homofobów a pochwalił coming-out-y i związki partnerskie :D Nie przypominam sobie jednak aby Jezus mówił coś o Niemcach i ich znikaniu z powierzchni ziemi. Czy mógłbyś podać stosowny fragment Ewangelii, chciałbym się zapoznać, bo widocznie coś mnie ominęło. Dziękuję
stan2019.09.25 18:06
Przepowiednie, nie ewangelia
RHQQ22019.09.25 18:32
Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by uprawiał wróżby, PRZEPOWIEDNIE i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. (Pwt 18, 9-12)
Michał Pasierb 2019.09.25 12:56
KK w Niemczech praktycznie nie istnieje.Tylko od PANA zależy ,czy na tych gruzach wskrzesi coś nowego....Dla BOGA nie ma rzeczy niemożliwych...
JONASIK2019.09.26 19:38
Wskrzesza. Np. bary, kluby i sklepy w kościołach. Chwała Panuuuuuu
anonim2019.09.25 12:53
Zatrzymają was niemieccy katolicy, którzy nie będą was utrzymywać, wypiszą się z Kościoła i zachowają pieniążki dla siebie!
athos2019.09.25 12:41
kard. Marks i jemu podobni uznali, że trzeba dokończyć w Niemczech proces Reformacji. Chodzi o to, by całe Niemcy stały się protestanckie. W końcu ten kraj jest ojczyzną protestantyzmu, w której od dawna tęskniono za własną religią niemiecką (np. Hegel w XIX wieku tęsknił głośno i wyraźnie). No i to się właśnie dzieje.
stan2019.09.25 14:12
To jest chyba cecha narodowa, chcą rządzić wszędzie. Chociaż Marks nie był Niemcem, był Żydem, ale trafił na podobną mentalność.
Likc2019.09.25 12:28
Tak wygląda wiosna posoborowego ducha.
stan2019.09.25 14:09
To są nadużycia posoborowe. Tych złych duchów na synodzie było o wiele mniej niż obecnie. To oni potem po swojemu interpretowali ustalenia synodalne
Edek2019.09.25 12:27
Biskupi niemieccy powinni docenić też organizacje homoseksualne, one też mają wiele do powiedzenia w temacie: jak ma wyglądać kościół niemiecki. I pewnie będą miały wiele do powiedzenia.
stan2019.09.25 14:07
"raport na temat nadużyć seksualnych w Kościele katolickim w Niemczech". Dlatego chcą JE ZALEGALIZOWAĆ I UPRAWIAĆ JAWNIE. Do tego potrzebne im są własne synody.
Andrzej 2019.09.25 12:27
Człowieku czy ty myślisz że posiadana przez ciebie purpura może ochronić przed potępieniem ? A grzech zgorszenia jaki siejesz wokół siebie ?
krzysztof2019.09.25 12:25
PAJACU NIE OGOLONY ZMIENIAJ SOBIE ZE SWOIMI NIEMCAMI BEZ ZGODY POLSKICH KATOLOIKÓW NIC NIE ZNACZYSZ MOŻESZ Z DIABŁEM PAKTOWAĆ CO NAJWYŻEJ BĘDZIESZ JĘCZAŁ W PIEKLE JAK WIELU ZDRAJCÓW NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA
RHQQ22019.09.25 18:29
A od kiedy to polscy katolicy dyktują całemu Kościołowi jak ma wyglądać? Ja rozumiem że jakieś reparacje od Kościoła za rozbiory jakie nam papież z biskupami zgotował się mogły by i należeć, za te 123 lata niewoli, ale chyba zawłaszczenie całego Kościoła to nieco zbyt dalece wysunięte żądanie, nie sądzisz Krzysztofie?
krzysztof2019.09.25 21:25
JESTEŚ ATEISTĄ I ZABIERASZ GŁOS W SPRAWIE KTÓREJ NIE ROZUMIESZ .WIARA TO NIE IDEOLOGIA ZBOCZONYCH W LGBT
Janka2019.09.25 22:53
Caps Lock Ci się zaciął, i mózg najwyraźniej również.
wers2019.09.25 12:24
Nowy Karol Marx?
anonim2019.09.25 12:22
Zadzwońcie do Banasia.
mariusz2019.09.25 20:13
i odebral gawlowski
Andrzej 2019.09.25 12:20
Niech Kardynał Marx pamięta, że piekło może być również dla niego przeznaczone, czego jemu nie życzę. Jeśli będzie taka wola to Pan Nasz zatrzyma i jego i inny heretyków. Cóż to takiego kościół Niemiecki ? Nic, jest jeden niepodzielny kościół w Rzymie.
Jアレk2019.09.25 14:13
@ Andrzej i inni To co teraz widać, to jednoznacznie obnaża obłudę KK: - Niemcy, napisano powyżej; - Jędraszewski i inni twardogłowi polscy purpuraci podważają decyzje Papieża Franciszka, jeden z Krakowa nawet modlił się o jego rychłą śmierć; To jednoznacznie pokazuje, że w KK toczy się walka o władzę i o wpływy. Maluczcy, czyli wierni, są potrzebni, aby ich straszyć ogniem piekielnym i doić z kasy. To cholerne "co łaska" w polskim KK. Dasz za mało, to klecha strzela focha, ale nie powie konkretnie ile.
Andrzej 2019.09.25 14:43
Ziejesz nienawiścią do naszego Kościoła Katolickiego i twoje "osądy" niestety nie są obiektywne. Nasi biskupi tzw. "twardogłowi" rzeczywiście bronią KK przed ludzką głupotą i pójściem na łatwiznę. Wiara nasza jest wymagająca w życiu a Kościół w Niemczech idzie na łatwiznę i zatracenie.
Darek2019.09.25 15:05
Jakby zionął miłością tez by niebyły obiektywne, ale on akurat niczym nie zionie, ot pisze jak jest.
Jアレk2019.09.25 19:30
@ Andrzej Na[pisałeś: "Ziejesz nienawiścią do naszego Kościoła Katolickiego i twoje "osądy" niestety nie są obiektywne. Nasi biskupi tzw. "twardogłowi" rzeczywiście bronią KK przed ludzką głupotą i pójściem na łatwiznę." To Twoja opinia, masz do niej prawo. Ale skąd wiesz, że to Jędraszewski i jemu podobni bronią KK. Wszakże nie ma dogmatu o nieomylności biskupa Jędraszewskiego, czy też biskupów w ogóle. Zastanów się nad tym. Nie zionę nienawiścią - po prostu nie szanuję Jędraszewskiego i jemu podobnych. Oni przyczyniają się do pustoszenia kościołów w Polsce. Jeśli tego nie widzisz - to szkoda, bo to się dzieje. W Irlandii też tak myśleli, a teraz w kościołach są knajpy.
RHQQ22019.09.25 12:19
Takie małe pytanko - jak to jest, że jak papież mówi coś co wam nie w smak to jest antychryst, a jak papież krytykuje coś z czym się nie zgadzacie to bronicie tegoż rzekomego antychrysta, wilka w owczej skórze czy jak tam Ojca Świętego Franciszka jeszcze nazywacie?
Edek2019.09.25 12:30
Katolik ma słuchać wszystkich papieży, nie tylko ostatniego (aktualnego). Jeśli papież mówi coś sprzecznego z poprzednikami to znaczy że się myli.
Darek2019.09.25 12:49
A co takiego sprzecznego z wypowiedziami którego konkretnie papieża mówi Ojciec Święty Franciszek? I dlaczego uważasz że Jan Paweł II się mylił głosząc inaczej niż jego poprzednicy że kobiety powinny posiadać prawo do funkcji publicznych i prawa wyborcze?
stan2019.09.25 14:00
Kolosalna bzdura! Kobiety od dawna mają takie prawa. Kiedy i gdzie tak Powiedział?
Darek2019.09.25 14:49
31 grudnia 1930 roku i nie powiedział, a napisał w encyklice Casti Connubii. Dla leniwych cytuję: "(...) powinien kwitnąć jeden jeszcze czynnik, nazwany przez św. Augustyna porządkiem miłości. Porządek ten obejmuje tak pierwszeństwo męża przed żoną i dziećmi, jak i podporządkowanie się skore, chętne i posłuszne żony, które poleca Apostoł tymi słowy: Żony niechaj będą poddane mężom swym, jako Panu. Albowiem maż jest głowa żony, jako Chrystus jest głowa Kościoła." "(...) nauczyciele fałszu, którzy słowem i pismem zaciemniają blask małżeńskiej wierności i czystości, podkopują także wierne i godziwe podporządkowanie się żony wobec męża. Wielu z nich przezywa posłuszeństwo małżonki zuchwale niegodnym niewolnictwem. Obu małżonkom równe rzekomo przysługują prawa, a że wskutek tego niewolnictwa jednej strony prawa są umniejszone, z wielką pewnością siebie obwieszczają emancypację niewiast, po części już dokonaną, po części na dokonanie czekającą. Emancypacja ta jest potrójna i odnosi się do zarządzania domem, zarządzania majątkiem i zapobiegania i spędzenia płodu; nazywają ją emancypacją społeczna, gospodarcza, i fizjologiczna. Emancypacja fizjologiczna polega na tym, że niewiasty, gdy sobie tego życzą, wolne być mają od obowiązków małżonki, a więc małżeńskich i macierzyńskich (a wykazaliśmy już dostatecznie, że tego nie można zwać emancypacją, lecz zbrodnią przewrotną). Gospodarcza zaś emancypacja dąży do tego, by żona bez wiedzy i wbrew woli męża swobodnie mogła swoimi zająć się interesami, prowadzić je i niemi zarządzać, z uszczerbkiem oczywiście dla dzieci, męża i całej rodziny. Społeczna emancypacja na tym się zasadza, żeby żona, wolna od zajęć domowych już to około dzieci, już też około rodziny, swoim własnym mogła żyć życiem i również publicznym się urzędom i obowiązkom poświęcać. Nie w tym wszakże mieści się prawdziwa emancypacja niewiasty i owa rozumna oraz pełna godności wolność, odpowiadająca dostojnemu stanowisku chrześcijańskiej matki i żony; jest raczej wypaczeniem kobiecego charakteru i macierzyńskiej godności oraz zburzeniem całej rodziny. Przez nią traci mąż żonę, dzieci matkę, dom i rodzina cała czujnego zawsze stróża. Doprawdy fałszywe to wyzwolenie i nienaturalne zrównanie z mężem jest raczej zgubą niewiasty."
RHQQ22019.09.25 14:51
No toś zaorał konkretnie tych katolickich sodomitów. Brawo!
Janka2019.09.25 15:08
Kolosalna bzdura? To już encykliki nazywasz kolosalną bzdurą? Jesteś heretykiem?
Jアレk2019.09.25 14:17
@ Edek - doucz się proszę. 1870 rok - Pius IX ogłosił dogmat o nieomylności papieskiej. a wcześniej: 1545 rok - Sobór w Trydencie uznał Tradycję Apostolską przekazywaną w Kościele (w tym także dogmaty) za autorytet w sprawach wiary równe Pismu Świętemu Jak Jędraszewskiemu i innym nie pasuje co mówi Papież Franciszek - to chyba nieposłuszeństwo i grzech wg dogmatu z 1545 roku. Klechy wpadły w sidła własnej przebiegłości.
sru2019.09.25 16:14
Edek jakiś ty głupi hahaha, no większej bzdury nie czytałem, chociaz na tym portalu to same bzdury czytam.
Likc2019.09.25 12:35
Papież ma strzec Depositum Fidei i go nauczać Jeśli trzyma się tego czego powinien jest chwalony, gdy wykoślawia albo sprzeciwia się, jest ganiony. Poza tym trzeba unikać struktur posoborowych (w tym radyjka toruńskiego) i trwać w Tradycjonalistycznych. Jak widzisz sprawa się wciąż komplikuje. Ale tego przegrać nie można. http://www.piusx.org.pl/
Darek2019.09.25 12:51
No to jest lefebryzm. Tak, jeśli patrzeć z punktu widzenia sedewakantystów to bym rozumiał, ale to podobno katolicki a nie sedewakantystyczny portal, czy sie myle?
RHQQ22019.09.25 12:54
To znaczy że według Ciebie wszyscy papieże do tej pory prócz Jana Pawła II i Benedykta XVI powinni być ganieni, od apostoła Piotra poczynając?
Darek2019.09.25 12:55
A który konkretnie punkt Depositum Fidei został przez Ojca Świtętego Franciszka wykoślawiony lub mu się sprzeciwił?
matis892019.09.25 13:51
Bergoglio był krytykowany przez katolików już od pierwszego dnia. Natomiast to lewakoateiści z Głowy Watykanu zrobili swojego pana przed którym padają na kolana najniżej ze wszystkich religii i którego bronią przed katolikami. To jest coś historycznego. I nie antychryst tylko Bergoglio Fałszywy Prorok, nie papież i nie katolik.
niem swinia2019.09.25 12:16
kardynale Reihard Knurze! zatrzymal ci sie mózg i zdechło az śmierdzi starym capem sumienie, teraz czas na serce!!!!i powitanie z diiabłem!!!
NieBądźPszoniakiemGłsujNaPis2019.09.25 13:34
Trwa proces przejęcia masy upadłościowej po kościele katolickim w Niemczech Chodzi o to by ogromny majątek nie dostał się w niepowołane ręce, zgodnie z zasadą Alles in deutche Hand. Jedynym wyjściem jest schizma kościoła niemieckiego ,a Marx i Kaspar mają tego dopilnować
stan2019.09.25 13:57
Kim jest Knuzel?
tomasz2019.09.25 15:33
Niemcy to kraj szatana - Lucyfera i jako taki realizuje jego wolę . Ale jak to mówił Chrystus że kościoła bramy piekielne nie przemogą. Stąd nawet takie państwo jak Niemcy nie jest w stanie zniszczyć chrześcijaństwa. Dlatego nie ma czym się martwić. Jedynie można się martwić tym że ta zaraza niemiecka rozlewa się na inne kraje. A to może doprowadzić do nieszczęścia. Dlatego niech ten diabelski kraj jak najszybciej upadnie. Będzie to dla dobra kościoła katolickiego.