Jerzy Bukowski: Co mogą dzisiaj robić byli esbecy? - zdjęcie
28.08.18, 06:55

Jerzy Bukowski: Co mogą dzisiaj robić byli esbecy?

Co mogą dzisiaj robić byli esbecy?

Często pada w publicznej debacie pytanie: jeżeli jakiś funkcjonariusz peerelowskiej Służby Bezpieczeństwa został po 1989 roku pozytywnie zweryfikowany, to może pracować w państwowych i samorządowych instytucjach niepodległej Rzeczypospolitej, czy też nie?

Moja odpowiedź jest bardzo krótka i konkretna: takich osób nie należy zatrudniać na żadnych kierowniczych i decyzyjnych stanowiskach. Mogą być szeregowymi urzędnikami, od których nic poważnego nie zależy, a każdy przełożony musi dysponować pełną wiedzą o ich niechlubnej przeszłości.

Inaczej ciągle będzie dochodzić do takich skandali, z jakim mamy właśnie do czynienia w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie na wysokich funkcjach pracują ludzie uwikłani w peerelowskie bagno.

Jerzy Bukowski