Jak obecny prezydent Izraela ,,niepoczytalnie'' atakował Polskę. Wspomina Władysław Bartoszewski - zdjęcie
28.06.21, 09:34Fot. Government Press Office via wikimedia CC BY-SA 3.0 / Kancelaria Senatu CC BY-SA 3.0

Jak obecny prezydent Izraela ,,niepoczytalnie'' atakował Polskę. Wspomina Władysław Bartoszewski

77

To nie pierwszy raz, gdy Polska i Polacy zostali w sposób bezpardonowy zaatakowani i obrażeni przez Izraelczyków. Za jednym z takich ataków stał w przeszłości obecny prezydent Izraela Re’uwen Riwlin, który swoimi słowami wywołał wówczas skandal dyplomatyczny na linii Warszawa - Tel Awiw. Jego zachowaniem był zszokowany nawet uchodzący za przyjaciela Żydów i Izraela, ówczesny szef polskiej dyplomacji - Władysław Bartoszewski. Warto wiedzieć z kim mamy do czynienia, dlatego też poniżej znajduje się relacja Władysława Bartoszewskiego z tego wydarzenia, pochodząca z książki "Moja Jerozolima, mój Izrael".

         W listopadzie 2000 r. Władysław Bartoszewski, jako minister spraw zagranicznych w rządzie Jerzego Buzka, przebywał w Izraelu z okazji 10-lecia odnowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Izraelem. Wszędzie towarzyszył mu prof. Szewach Weiss, który był mianowany nowym ambasadorem Izraela w Polsce, ale nie był jeszcze oficjalnie akredytowany
w Warszawie. Jak relacjonuje Władysław Bartoszewski, podczas uroczystej sesji w Knesecie poświeconej wznowieniu stosunków dyplomatycznych między oboma krajami, "przedstawiciel będącej wtedy w opozycji partii Likud, Reuven Rywlin, wystąpił z niepoczytalnym atakiem na Polskę i Polaków w tonie dowodzącym absolutnej nieznajomości stosunków międzypaństwowych, a także - niestety - będącym wyrazem poglądów pewnej części społeczeństwa izraelskiego. W izraelskich parlamencie w mowie skierowanej do polskiego ministra spraw zagranicznych padły takie słowa: "Jest wielu Polaków, którzy brali udział w mordowaniu Żydów. Sam fakt, że Polska była okupowana, nie zwalnia jej od odpowiedzialności za zbrodnie dokonane na jej terenie. Nowa, demokratyczna Polska powinna rozliczyć się ze swą niejasną historią w czasie II wojny światowej".

         Na pytanie o to, czy Riwlin zdawał sobie sprawę za tego, że mówi do "Sprawiedliwego wśród Narodów Świata", działacza "Żegoty" i honorowego obywatela państwa Izrael, Bartoszewski stwierdził: "Chyba nie. Nie przypisuję mu arogancji czy głupoty. Uważam, że po prostu nie był zorientowany. Charakterystyczne, że miałem również wcześniej umówioną rozmowę z szefem Likudu Arielem Sharonem i została ona odwołana właśnie podczas tej debaty.

         W naszej delegacji przeważały głosy, żeby na znak protestu opuścić sesję Knesetu, ale ja tego nie chciałem. Nie chciałem bowiem, żeby Szymon Peres, którego bardzo cenie, przemawiał nie przy mnie. To był mój gest pojednawczy pod adresem sił nie-antypolskich w Knesecie. Nie miałem żadnego sposobu, żeby na ten atak odpowiedzieć, praktycznie nie miałem możliwości zabrania głosu, bo żadne moje wystąpienie nie było przewidziane w protokole, byłem gościem na galerii.

         Wyjeżdżałem wtedy z Izraela z pewnym poczuciem goryczy. Myślę, że ministra spraw zagranicznych Polski o tak dobrej woli, a w dodatku legitymizującego się takim biograficznym dorobkiem w relacjach polsko-żydowskich i polsko-izraelskich długo nie będzie. To wydarzenie bardzo zaszkodziło mi w mojej pracy na rzecz propagowania Izraela jako państwa przyjaznego Polsce. W naszym kraju zostało ostro i negatywnie zrelacjonowane w prasie, a nawet w niektórych publikacjach pojawiły się ataki na mnie, że nie zachowałem się jak należy, bo powinienem wyjść.

(...)

         Mogłem zareagować tylko jako osoba oficjalna, ale na to nie było miejsca w protokole tej wizyty, natomiast moje prywatne uczucia nikogo nie musiały obchodzić.

         W moim odczuciu, to że wobec mnie, honorowego obywatela Izraela, występuje w ten sposób poseł jednej z głównych partii w tym państwie, oznaczało jedno: że pewna grupa polityków sama siebie nie szanuje...

         Nie było również żadnej oficjalnej reakcji rządu izraelskiego. Były wyrazy sympatii i wielkiego poczucia winy ze strony profesora Szewacha Weissa, ale ambasador Szewach Weiss i tzw. przeciętny obywatel Izraela to dwie zupełnie różne sprawy. Trzeba jednak przyznać, że to wystąpienie Rywlina spotkało się wkrótce z ostrą reakcją środowisk polskich Żydów w Izraelu, ale nie tylko - ubolewanie wyraziły również żydowskie organizacje międzynarodowe, jak np. Narodowa Rada Polsko-Amerykańska, Żydowsko-Amerykańska czy Światowa Organizacja Wychodźców Zagłębia oraz Światowa Organizacja Żydów Polskich. Część tych protestów przybrała formę listów skierowanych na ręce Reuvena Rywlina i przewodniczącego Knesetu A. Burga. Informowała mnie o tym później na bieżąco nasza ambasada, na której adres również  te listy napływały. Szczególną wagę miał dla nas głos posła. A. Hirshona z partii Likud, który napisał:

         Nie ma między nami różnicy zdań odnośnie tragicznych losów Polski w okresie Holokaustu. Nie różnimy się także w sprawie tych obywateli polskich, którzy kolaborowali z nazistowskim reżimem. Uważam jednak, że Pana słowa na sesji plenarnej Knesetu wygłoszone w obecności profesora Władysława Bartoszewskiego i towarzyszącej delegacji skierowane były pod niewłaściwy adres, w niewłaściwym kontekście oraz w niewłaściwej sytuacji. Przedstawiciele Państwa Polskiego nie przybyli do naszego parlamentu jako wrogowie żydowskiego narodu. Wręcz przeciwnie, przybyli jako przyjaciele, w chwili kiedy reprezentanci innych państw odłożyli swe przyjazdy do Izraela.
Wizyta ta byłą wyrazem poparcia dla Państwa Izrael
.

(...)

Być może pod wpływem tego głosu partyjnego kolegi Reuven Rywlin 14 grudnia skierował na ręce ambasadora Polski Macieja Kozłowskiego następujące pismo:

         Szanowny Panie, dowiedziałem się, że moja wypowiedź na  forum Knesset w trakcie obchodów 10-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Izraelem a Polską wzbudziła powszechne oburzenie w Polsce i została przyjęta jako atak na cały naród polski i na jego czyny w okresie II wojny  światowej. Jest dla mnie ważne, aby podkreślić, że przyłączyłem sie do wypowiedzi innych mówców wysławiających obecną współpracę pomiędzy Polska a Izraelem, i którzy wskazywali an pozytywne zjawiska i jasne punkty w stosunkach żydowsko-polskich na przestrzeni dziejów. Ja również zaznaczyłem, na swój sposób, szczególny stosunek, jaki my wszyscy mamy do ministra  spraw zagranicznych, prof. Bartoszewskiego, "Sprawiedliwego wśród Narodów Świata: i honorowego obywatela państwa Izrael, który nie szczędząc trudu działał na rzecz ratowania żydów  w okresie Zagłady.

         Jednoczenie uznałem że przy tej uroczystej okazji należy wypowiedzieć także słowa krytyki wobec zachowań Polaków w okresie II wojny światowej, krytyki podzielanej także przez wielu Polaków. Nie było moim zamiarem, aby ta krytyka zmąciła to uroczyste wydarzenie. Gdy dowiedziałem się, że moja wypowiedź została wyolbrzymiona ponad należne jej proporcje i że spowodowała, iż cała uroczystość została przedstawiona w polskiej prasie w ciemnych kolorach, uznałem za stosowne skorygowanie wrażenia, jakie powstało w wyniku mej wypowiedzi. Pamięć o Zagładzie wśród narodu żydowskiego w Izraelu i na świecie wymaga, aby nie zapomnieć strasznych wydarzeń, jakie miały wtedy miejsce, i obowiązek ten będzie spoczywał na nas, dopóki nie zostaną przyswojone płynące z Zagłady nauki i nie zostaną wdrożone wynikające z niej wnioski".

         Ciekawa i warta przytoczenia jest konstatacja Władysława Bartoszewskiego, który stwierdził na łamach ww. książki, iż "w Izraelu skończyła się pewna epoka, epoka Żydów polskich, którzy tworzyli państwo, przez wiele lat stanowili większość i kształtowali jego politykę. Nie sądzę, żeby tę ogromną grupę, która przybyła w ciągu ostatnich piętnastu lat z terenów Związku Sowieckiego, cokolwiek w ogóle obchodziły stosunki polsko-izraelskie. Nie sądzę również, żeby to było ważne dla innych, którzy nie mają żadnych polskich korzeni - a taka jest większość tego społeczeństwa".

         Jak dodaje później Bartoszewski, "wiem, że nie ma narodów idealnych, ale mój zaściankowy patriotyzm polega na tym, że te inne narody mniej mnie obchodzą, nie chcę ich zbawiać - niech się zbawiają same. Również nie zamierzam reformować Żydów - niech Żydzi reformują sami siebie. Ale niech też nie reformują Polaków. Jestem trochę rozgoryczony dzisiejszym Izraelem (...)".

"Moja Jerozolima, mój Izrael", wywiad rzeka z Władysławem Bartoszewskim, s. 101-107

Komentarze (77):

Filip2021.06.29 5:53
Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata otrzymało: 7.112 Polaków, 5.851 Holendrów, 4.130 Francuzów, 2.659 Ukraińców, 638 Niemców. Między listopadem 1942 r., a lutym 1943 r. we wsi Ludmiłówka i jej okolicach w powiecie kraśnickim Grzegorz Korczyński i podlegli mu partyzanci z Gwardii Ludowej zamordowali około 100 Żydów (głównie kobiet i dzieci). W dniu 17 sierpnia 1944 r. w Lesie Siekierzyńskim (Świętokrzyskie) oddział AK "Barwy Białe" dokonał egzekucji 58 ukrywających się Żydów. Ciała pomordowanych zostały okradzione i zakopane. Wykonawcy egzekucji po wojnie byli sądzeni, przyznali się do winy i nie potrafili określić motywów zbrodni. Główny winowajca, który wydał stosowny rozkaz porucznik Kazimierz Olchowik "Zawisza" nie był sądzony, został ukarany przez AK odebraniem dowództwa. W okresie powojennym uciekł do Australii, gdzie zmarł w 1979 r. Każdy może w google wpisać hasło: "zbrodnia w Lesie Siekierzyńskim" i przeczytać szczegóły. W lipcu 1941 r. miały miejsce pogromy dokonane przez miejscową ludność, m. in. w Jedwabnem, Szczuczynie.... W nocy z 11 na 12 września 1944 r. w czasie powstania warszawskiego żołnierze z oddziału Generała Wacława Stykowskiego, przy ul. Prostej na Woli dokonali egzekucji kilkunastu ukrywających się Żydów. W większości były to kobiety i małe dzieci. W dniu 4 lipca 1946 r. miał miejsce pogrom kielecki, w którym zamordowanych zostało 42 Żydów. Brak jest jakichkolwiek dowodów na prowokację ze strony ówczesnej władzy. W 1968 roku wielu Żydów zostało przymusowo wysiedlonych z Polski. Stosunki polsko-żydowskie nie można rysować w barwach czarno-białych. Większość wpisów jest bardzo stronniczych: Polacy są zawsze niewinni, a Żydzi są obwiniani za wszelkie zło na świecie.
Anonim2021.06.28 20:00
to Bartoszewski antysemickim katopedofilom TERAZ se podoba?
StaraBaba2021.06.28 16:37
Maturzysta Bartszewski wyszedł z obozu Auschwitz ze względu na zły stan zdrowia.No patrzajta ludziska.Tyle luda zginęło.A wystarczyło powiedzieć ze się źle czują i wróciliby do domu.
cynik2021.06.28 20:17
Jak się nie zna historii własnego kraju to takie rzeczy faktycznie dziwią. Niemcy w początkowym okresie funkcjonowania obozu sporadycznie zwalniali więźniów. Z różnych powodów. Łącznie w ten sposób uwolniono ok 2 tys. polskich więźniów.
kałmuk2021.06.28 16:24
czy to jest ten Bartoszewski, który mówił publicznie, że w czasie wojny bardziej bał się Polaków niż Niemców?
Tfu2021.06.28 16:38
Ten sam. Ten sam którego Niemcy wypuścili z Auschwitz ze względu na zły stan zdrowia.
cynik2021.06.29 5:22
Tak. Podobnie jak ok. 2tys innych polskich więźniów jakich Niemcy zwolnili w pierwszym okresie funkcjonowania tego obozu. Z transportu, w którym był Bartoszewski zwolniono ok 140 osób.
oficer LWP2021.06.28 16:16
przypominam wam wierni słudzy Izraela, że wasz Morawiecki wraz z Dudą wysłali do Izraela polskiego najemnego trepa aby Izraelowi pilnował granic
Böno2021.06.28 15:03
Historia ciągle się powtarza, a Polacy, a przede wszystkim polscy politycy niczego się nie nauczyli.
JUŻ NIE MA ZNACZENIA,2021.06.28 13:18
czy Polska jest antysemicka, czy nie. - - - JUŻ NIE MA ZNACZENIA czy Polacy masowo mordowali Żydów, czy NIE! - - - JUŻ NIE MA ZNACZENIA, że były tysiące frajerów którzy poginęli wraz rodzinami, całymi wsiami dając chleb Żydowi! - - - - Jest bigoteria, opętane nienawiścią żydostwo, czego mamy najlepszy przykład tu na Frondzie, a także w Michnika GW, w tyg. Polityka - Hartmana - Passenta - Hertrich-Woleńskiego ... ICH NIC I NIKT NIE ZMIENI! - - - Szkoda tylko tysięcy polskich żyć, jakie dla Polski zostało straconych ratując grossów, grabowskich i inne szmondactwo... Zatem, jak już jesteśmy antysemitami, więc do roboty. - - - WYPYERDOLIC TO GÓWNO ŻYDOWSKIE JAKIE JESZCZE TU POZOSTAŁO. - - - - Nie pozostaje nic innego jak POUŻYWAĆ sobie jako antysemici i rasiści i chüj wie jeszcze co. - - -
Pytajniczek2021.06.28 16:40
dokładnie tak. Reytan, raz żeś dobrze napisał.
fcuk piss2021.06.28 13:15
moze fronda cos napisze o katolickim birkenau w kanadzie i o tych tysiacach pomordowanych i zgwlaconych dzieciach
qq2021.06.28 14:15
Czy to nie byli homoseksualiści? - masz jakieś głębsze informacje?
Czy ryzykowałbyś dla nich życie?2021.06.28 13:09
Żyd, szczególnie ten, który korzystał z naszej polskiej idiotycznej gościnności, jest teraz największym wrogiem Polski i Polaków. Żydzi doskonale wiedzą, że bez Polski nie byłoby tego ich Wysraela, to Polska, dając im schronienie uratowała żydostwo od praktycznego nieistnienia. Nawet bez II WŚ. To w Polsce te szmondaki mieli swoją "Jerozolimę", swoje setki jesziw, to w Polsce swoje żydostwo zreformowali będąc pod wpływem katolicyzmu, to z Polski i z Polską pomocą ich rasistowski syjonizm nabrał realnych kształtów czego rezultatem było powstanie tego ich Wysraela. Żydzi nawet próbowali imitować polską szlachtę ubierając się jak oni. Do dzisiaj tak się "ubierają". Kupowali tytuły szlacheckie, głównie w pruskim zaborze. To w ich Knessecie do lat 60-tych pyskowali do siebie po polsku. Cała ich elita polityczna i wojskowa TO parchy z POLSKI. - - - - BEZ POLSKI państwo IZRAEL BY NIE POWSTAŁO!
StarePrzysłowie2021.06.28 16:41
Nie ratuj dziada.Bo jak dziad odżyje, to cie torbą zabije.
Wielka Narodowa Nowenna Pompejańska2021.06.28 13:01
DZIŚ--- rozpoczyna się odmawianie Wielkiej Narodowej Nowenny Pompejańskiej. Program: CZAS TRWANIA łącznie 54 dni, Cześć błagalna od 28.06.2021r do 24.07 2021. Część dziękczynna od 25.07.2021 do 20.08.2021 GODZ: 20.30 do 21.30 INTENCJA: Aby przez nawrócenie ludzi, upadły masońskie plany szczepień i zniewolenia ludzkości. Możesz włączyć się w dowolnym czasie odmawiania nowenny, odmówić 1 dziesiątkę Różańca albo więcej. Może być odmawiana w domu, na zewnątrz- przy figurach Matki Boskiej, Serca Pana Jezusa, przy Krzyżu, możesz odmawiać sam, z rodziną albo w towarzystwie, z sąsiadami , w grupie małej albo wielkiej, w Kościele. Szczęść Boże. Oczywiście bardzo pięknym byłoby, gdyby w tę inicjatywę włączyli się wierni w parafiach, podając informacje w ogłoszeniach do wiernych! Nowenna zostanie zainicjowana właśnie przy figurze Matki Boskiej przy Kościele jednej z Parafii w Polsce, z udziałem wiernych.
Jacuś2021.06.28 12:47
Ja mam dobrą pamięć. W czasie ministrowania pana Bartoszewskiego z jego ust padły takie słowa: "Polacy to takie śmieci". Było to prawdopodobnie w Knesecie żydowskim, przemówienie min. Bartoszewskiego emitowane przez telewizję. Użyłem słowa prawdopodobnie bo było to jakiś czas temu, ale słowa zapamiętałem ponieważ wtedy szczena mi opadła.
złośliwy2021.06.28 13:03
Sorry Jacku. Masz raczej słabą pamięć.
Anonim2021.06.28 16:21
ale to on w teresinie podpisał zobowiązanie zapłaty przez Polske za ich wydumany na nich holoinkaust,i słowem nie pisnał w obronie kraju którego był ministrem msz w oboronie tegoż,co było jego q-rwa największym obowiązkiem jak żydki na nas ostatnie psy wieszały ,widac był to israelski dyplomatołek w rządzie polin,nie ostatni z resztą
złośliwy2021.06.28 20:18
A potrafiłbyś to napisać w języku polskim? Wiesz takie rzeczy jak gramatyka, stylistyka, ortografia....
Bystry2021.06.29 5:41
Popieram Jacusia, ja też słyszałem tą wypowiedź Bartoszewskiego. Co do gramatyki to jak się nie ma argumentów to zarzut gramatyczny, proste.
FRANEK2021.06.28 12:22
Świat składa się z Żydów i antysemitów. Tak uważają Żydzi.
złośliwy2021.06.29 5:38
To dokładnie jak z Polakami: cały świat składa się z Polaków i antypolskiej reszty świata szkalującej nas i obrażających. No i zupełnie nie doceniającej tego, że od kilku lat dzielnie odbudowujemy komunizm...
Czy ryzykowałbyś dla nich życie?2021.06.28 11:59
Żyd, szczególnie ten, który korzystał z naszej polskiej idiotycznej gościnności, jest teraz największym wrogiem Polski i Polaków. Żydzi doskonale wiedzą, że bez Polski nie byłoby tego ich Wysraela, to Polska, dając im schronienie uratowała żydostwo od praktycznego nieistnienia. Nawet bez II WŚ. To w Polsce te szmondaki mieli swoją "Jerozolimę", swoje setki jesziw, to w Polsce swoje żydostwo zreformowali będąc pod wpływem katolicyzmu, to z Polski i z Polską pomocą ich rasistowski syjonizm nabrał realnych kształtów czego rezultatem było powstanie tego ich Wysraela. Żydzi nawet próbowali imitować polską szlachtę ubierając się jak oni. Do dzisiaj tak się "ubierają". Kupowali tytuły szlacheckie, głównie w pruskim zaborze. To w ich Knessecie do lat 60-tych pyskowali do siebie po polsku. Cała ich elita polityczna i wojskowa TO parchy z POLSKI. - - - - BEZ POLSKI państwo IZRAEL BY NIE POWSTAŁO!
Anonim2021.06.28 11:42
To akurat zły przykład.
Roman2021.06.28 11:38
Myślę, że Żydom (niektórzy uparcie piszą Izraelczykom, co w tym przypadku nie jest zasadne, ponieważ Izraelczykami są również Arabowie), należy przyznać rację w pakiecie trzech sformułowań: 1) to prawda, że byli Polacy, którzy mordowali Żydów; 2) to prawda, że byli Żydzi, którzy mordowali Polaków; 3) to prawda, że byli Żydzi, którzy mordowali Żydów.
katolicka deratyzacja Polski2021.06.28 11:07
Bartoszewski ubolewal,ze jego obrazili,z nie ze Polske.
Tempest2021.06.28 16:43
Bartoszewski był agentem Gestapo. Jak to zwykł mawiać: Gdy nie wiesz jak się zachować to zachowuj się przyzwoicie.
cynik2021.06.29 5:23
Pomówienie parszywe, nawet jak na małych ludzi go pomawiających.
Darek2021.06.28 11:04
Do wszystkich którzy piszą o Panu Bartoszewskim krytykując go, zastanówcie się nad sobą... Co Wy zostawicie po sobie? tylko hejt na różnych forach?
PrawdaBoli2021.06.28 16:45
Nie.Walkę o prawdę. Nie zgadzamy się na gloryfikację antypolaka, maturzysty i agenta Gestapo.
cynik2021.06.29 5:25
Tu nie chodzi o prawdę a danie upustu swoim frustracjom i podłości. Tak jak w tym przypadku, gdy powtarzasz parszywe pomówienia.
Anonim2021.06.28 10:59
jest takie powiedzenie ,że z wsciekłymi psami się wchodzi w żadne układy
ubawiony2021.06.29 5:39
Czyżby dlatego od paru lat nikt poważny na arenie międzynarodowej nie chce rozmawiać z Polakami?
M.2021.06.28 10:58
Do niczego nie potrzebna nam sympatia narodu żydowskiego. Nie ma co cytować człowieka, który swoja postawą nic dobrego dla POLSKI nie uczynił. Bartoszewskiego, uważać można było swego czasu za autorytet czasów w których żył, niestety a może i dobrze krótko przed odejściem z tego świata pokazał swoja prawdziwą twarz. Człowiek wielki a może raczej pyszny doznał upadku swego człowieczeństwa.
cynik2021.06.28 11:14
"Upadek człowieczeństwa" - w sensie, że powiedział kilka słów prawdy o części sceny politycznej? Niestety w tym wypadku czas potwierdził wszystko co mówił.
HerrFlick2021.06.28 16:46
Nie..w sensie że był agentem Gestapo.
cynik2021.06.28 20:19
Pomówienie parszywe nawet jak jak na ludzi, którzy go zwykle pomawiali.
Anonim2021.06.28 10:57
to jego właziwdupstwo narodowi wybranemu przez siebie ,było co najmniej podejrzane,po co Polsce to było potrzebne ,a mieliśmy tak dobrze zero stosunków dyplomatycznych ,i komu q-rwa jakiemu debilowi to przeszkadzało?
Darek2021.06.28 11:01
Ale ty jesteś podły i złośliwy pisząc takie słowa.........
Anonim2021.06.28 11:14
Nie anioł, ale do usług, Śladkowski, podstoli rawski
Profesor Bartoszewski, kaku2021.06.28 10:18
Pan Profesor
Agnieszka2021.06.28 10:16
Widać jedyna nauka, o której Lapid wtedy pisał, którą rzekomo żydowscy łajdacy wyciągnęli z Holokaustu to taka, że lepiej być katem niż ofiarą i władzę pozycję budować wszystkim (nawet zarzutami, poczuciem winy wpajanej dobroczyńcom), więc mordują Palestyńczyków, którym najpierw zabrali i okopują kraj. Najwyższy czas zerwać z nimi wszelkie stosunki, żeby się do nich nie upodobnić i nie przyzwalać biernością na to, co robią a zacząć naprawiać relacje z Iranem, które przez nich zepsuliśmy. To okropne, że zepsuliśmy relacje z państwem, któremu winni jesteśmy wdzięczność za troskę o nasze dzieci w czasie II wojny światowej, żeby się przypodobać łajdakom, mordercom palestyńskich dzieci, którzy zarzucają nam zbrodnie popełnione przez Niemców, obojętność jaką dla ofiar Holokaustu mieli Żydzi z USA i Palestyny - plują nam w twarz, chcą zniszczyć i okraść zamiast być wdzięcznymi Polakom za ryzykowaniem życiem własnym, własnych dzieci dla ocalenia ich życia i życia ich dzieci. Hańba tym niewdzięcznikom po wieczny czas!!!! Absolutnie nigdy więcej relacji z nimi, bo nas zniszczą moralnie, upodabniając do siebie - już przecież nie umiemy być wdzięczni Iranowi. Dla nas nauka z Holokaustu taka, żeby im nigdy więcej nie pomagać, niczym a szczególnie własnym życiem, dobrem rodziny, Polski nie ryzykować, bo zamiast wdzięczności i szacunku to otrzymamy od nich zło za ofiarowane im dobro.Taka widać ich cecha narodowa i trzeba być tego świadomym, przygotować na ich atak, jeżeli chce się im pomóc, bo oni nie mogą znieść, że nie mogą się od kogoś czuć lepszymi i coś komuś zawdzięczać a nie robić z siebie ofiary, żeby wszystkie narody nienawidzić a szczególnie te, którym najwięcej zawdzięczają.
Portofino2021.06.28 10:49
Agnieszka, teraz to rozumiem. Czysta Matka Polka, a już myślałem ze tylko Konfederatka. Brawo!
kefas2021.06.28 10:15
Najpierw pluliście na Prof. Bartoszewskiego posądzając Go o współpracę z okupantem, a teraz się nim posiłkujecie. frondelek to völkische beobachter naszych czasów.
Ala2021.06.28 10:31
To ten niby profesur ,ktory sie bal niby bardziej Polakow niz niemcow.
cynik2021.06.28 10:52
Tylko tyle Alu zrozumiałaś z jego wypowiedzi, czy tylko poprzestałaś na tym co Ci powiedzieli inni?
Portofino2021.06.28 10:53
Pluć będziemy nadal, bo jako polski minister powinien wyjść i trzasnąć drzwiami. To samo powinien zrobić w Waszyngtonie gdy ten czarnuch i komunista Obama mówił o polskich obozach.
złośliwy2021.06.28 11:15
Widzę, że o dyplomacji masz pojęcia podobne jak nasi obecnie rządzący. [podpowiem: to nie był komplement]
Portofino2021.06.28 11:23
Przyznasz, że było to zachowanie godne dyplomatołka. Twoje zresztą też.
złośliwy2021.06.28 11:27
Jedyne co mogę przyznać to to, że wykazujesz niestety typowy w naszym kraju prymat kierowania się emocjami nad racjonalnym myśleniem i profesjonalizmem.
Portofino2021.06.28 11:34
Niech już uparciuchu będzie, jak chcesz. Ja nigdy dobrego zdania o nim nie miałem i tak już zostanie.
złośliwy2021.06.28 11:36
Rozumiem. Nikt nikogo nie może zmusić do samorozwoju i autorefleksji.
Portofino2021.06.28 11:41
Sam się pączku rozwijaj, tylko zbyt szybko nie przekwitnij.
złośliwy2021.06.28 11:53
Dziękuję
kimaćfaszystowska2021.06.28 11:21
ale jak niewolnik umysłowy miał to zrobić? niewolnik nie ma za grosz honoru,chociaż kłapał jak najęty o odwrotnej sytuacji,a ten miler z msz ,to samo ,stał jakyeb..na pissd az rozdziawionom gębom , a łucony musin cytał z łuconym carnym ryjem z teletrompterka ,co mu jakiś zyt nasmarował ło nasych obozach zagłady
plum2021.06.28 10:13
Jakiś niedorobiony geniuś chciał info o tych większych problemach "zaszczepionych" niż nie"zaszczepionych no to proszę bardzo: ... ... https://www.lifesitenews.com/news/death-rate-from-variant-covid-virus-six-times-higher-for-vaccinated-than-unvaccinated-uk-health-data-show
plum2021.06.28 10:14
tłumaczenie polskie: "Wskaźnik zgonów z powodu wariantu wirusa COVID sześciokrotnie wyższy w przypadku szczepionych niż nieszczepionych, jak pokazują dane dotyczące zdrowia w Wielkiej Brytanii" ... ... https://translate.google.com/translate?hl=&sl=auto&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fwww.lifesitenews.com%2Fnews%2Fdeath-rate-from-variant-covid-virus-six-times-higher-for-vaccinated-than-unvaccinated-uk-health-data-show&sandbox=1
plum2021.06.28 10:17
Używam od czasu do czasu określenie w stosunku do „szczepionek”: trucizna. Ale to jest błąd. To nie jest trucizna. Jedna dawka, nawet dwie i jeden przeżyje a inny nie. Ale po tym spokój. Tu tak nie jest. To jest podawana instrukcja produkowania trucizny (białka kolca są toksyczne i dodatkowo jeszcze modyfikowane – np. dr Stephanie Seneff). Organizm „zaszczepionego” staje się jedną wielką fabryką toksyn zatruwających ciało do momentu wyłączenia fabryki czyli śmierci „zaszczepionego”. Tempo jej produkowania, ilość wyprodukowanych toksyn w jednostce czasu zależy od stężenia informacji wprowadzanej do organizmu, od indywidualnych, osobniczych właściwości organizmu. A organizm już tę toksynę zaczyna produkować sam. U jednych jest to proces szybszy u innych wolniejszy ale nieustanny. Dlatego efekty „zaszczepienia” będzie u różnych osób widać w różnym czasie. Jedni od razu zostaną „wyprowadzeni nogami do przodu” po strzale a u innych będzie trwało to nieco dłużej.
katolicka deratyzacja Polski2021.06.28 11:05
Konfederacja ma do szczerpionek identyczny stosunek co chasydzi w Izraelu,bo tez opieraja sie naTalmudzie.
robaczek2021.06.28 10:01
DYPLOMATOLKI..................... sie teraz profesorem ratujecie???? ................................ ZAŁOŚNI JESTESCIE.......................i bardzo malutcy
Anonim2021.06.28 10:19
Popłacz se jeszcze zafajdany zafajdany ruski trollu.
robaczek2021.06.28 10:26
?? ?BO KTO NIE Z PARTIĄ TEN WROG NARODU!!! ;] ;] .................................... dziadzio........... ;] ........ no widać pozostałośći prania mózgu z PRL ;] ............................. no takie zlamane pokolenie jestescie ..................................... PRZEMIJAJCIE............. POCZEKAMY ;]
katolicka deratyzacja Polski2021.06.28 11:08
Konfederacja zawsze za Izraelem i przeciwko Polsce.
olo2021.06.28 10:34
TEN PROFESUR TO CHYBA BYL PIERWSZY DYPLOMATOLOEK.
cynik2021.06.28 10:43
Patrząc na kompletną nieporadność i nieskuteczność naszej dyplomacji w ostatnich latach to raczej jego słowa o "dyplomatołkach" nie straciły nic na aktualności.
krótko:2021.06.28 9:58
Israel esse delendam - Izrael trzeba wymazać.
wrr2021.06.28 9:48
Bartoszewski swego czasu wyrazil swoje uczucia twierdzac, ze w czasie wojny wiecej bal sie Polakow niz Niemcow.Nie mozna sie dziwic zwolnionemu warunkowo z obozu zaglady Auschwitz rozumiejac jego wdziecznosc ale i pogarde dla prxesladowanych.
Frondo2021.06.28 9:38
miej chociaż krztę honoru. Ile czasu i wysiłku poświęciliście na szkalowanie Ś.P. Władysława Bartoszewskiego - a teraz nagle go cytujecie?
niki2021.06.28 9:51
Od kiedy informowanie o zachowaniach osoby jest jej szkalowaniem... Mówił co mówił i nie ma powodu, by udawać, że nie mówił. Czy to szkalowanie? Zajrzyj do słownika przed użyciem słów, których nie rozumiesz
Frodo wyjaśnia2021.06.28 9:52
Świętej pamięci? Tu wszyscy święci są szkalowani co dziennie przez lewactwo.
Anonim2021.06.28 9:54
To prawda. Taka, niestety, jest polityka. Cytuje się to, co wygodne, nie patrząc na to, kto mówi. Nie powinni go cytować. Tytułował się "profesorem", choć miał tylko maturę. O Polakach wyrażał się pogardliwie.
cynik2021.06.28 10:31
Miał tylko maturę i wykładał na niemieckim uniwersytecie. Formalne ukończenie studiów uniemożliwiła mu komuna, która nie robiła żadnych problemów z robieniu doktoratów i profesur obecnym samozwańczym "antykomunistom". Nie wyrażał się pogardliwie o Polakach a o politykach określonych partii, których działalność szkodziła i szkodzi Polsce. Jak widać po naszych marnych relacjach ze wszystkimi dookoła to jego słowa choćby o "dyplomatołkach" nie straciły nic ze swojej aktualności.
ALA2021.06.28 10:42
Jako zyd byl poprostu niezastapiony w obrazaniu Polakow.a
cynik2021.06.28 10:48
Deprecjonowanie kogoś przez nazywanie kogoś żydem to raczej typowe dla rosyjskiego kręgu kulturowego a w Polsce to efekt rusyfikacji carskiej a potem komunistycznej w okresie Gomułki... Jeszcze raz co chciałaś o sobie powiedzieć Alu?
pytanie2021.06.28 11:01
Nazwanie Żyda Żydem to antysemityzm, prawda Mośku?
cynik2021.06.28 11:10
Niestety żałuję, że nie jestem "mośkiem", bo wtedy rządziłbym bankami, Polską (w tym i takimi jak Ty), USA, całym światem światem... Nie łudzę się, że zrozumiałeś sarkazm. W końcu nie zrozumiałeś wpisu, który skomentowałeś.