J. Wiśniewska: Armia Wyklęta powraca! - zdjęcie
07.03.18, 15:25J. Wiśniewska zdj własne

J. Wiśniewska: Armia Wyklęta powraca!

Prawda o Żołnierzach Wyklętych miała być zakopana wraz z nimi w bezimiennych grobach, ale Oni byli jak ziarno, z którego wzrosło nowe pokolenie Polaków poszukujących prawdy o heroicznej walce Niezłomnych Bohaterów.

W tym roku już po raz ósmy obchodziliśmy 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie wniósł w 2010 roku Prezydent prof. Lech Kaczyński. Do reprezentowania swojego stanowiska w toku prac nad projektem
upoważnił wówczas Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP - dr Andrzeja Dudę, który dziś jako Prezydent RP obejmuje honorowym patronatem uroczystości upamiętniające żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Ten dzień jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, dla których wojna nie zakończyła się w 1945 roku, ale była początkiem dalszej, heroicznej walki. Niezłomni Bohaterowie nigdy nie złożyli broni, nigdy się nie poddali. Władze komunistyczne inspirowane rozkazami z Moskwy, w niezwykle okrutny sposób rozprawiały się z każdym, kto nie godził się na zniewolenie.

W latach 1944-1963 wymordowano około 50 tys. działaczy podziemia niepodległościowego, a do więzień tylko w latach 1944-1956 wsadzono blisko 250 tys. Kolejne tysiące wywieziono na Sybir i w inne miejsca w ZSRR, ok. 5 mln ludzi było inwigilowanych. Żołnierze Niezłomni, dla których Bóg, Honor i Ojczyzna były najważniejszymi wartościami, woleli zginąć, niż kolaborować z komunistyczną władzą, za co przez tę władzę zostali wyklęci. Ich ciała wrzucano do bezimiennych dołów, a prawda o ich życiu była przygniatana przez komunistyczne kłamstwo. Dzisiaj Armia Wyklętych powraca, a tym samym Polsce przywracamy przynależną jej godność.

W imię upamiętnienia bohaterskiej walki Żołnierzy Niezłomnych zorganizowałam cykl wydarzeń, które rozpoczęły się 3 marca w Koziegłowach koncertem warszawskiego zespołu rockowo-patriotycznego Contra Mundum. Sala była wypełniona po brzegi mieszkańcami województwa śląskiego, dla których pamięć o Wyklętych Bohaterach jest wciąż żywa. Występ poprzedziła prelekcja historyka IPN w Katowicach. Za krzewienie pamięci o bohaterstwie Żołnierzy Wyklętych podczas uroczystości zostałam odznaczona Złotym Krzyżem Konspiracyjnego Wojska Polskiego, co jest dla mnie wyróżnieniem i jednocześnie zobowiązaniem do podejmowania kolejnych inicjatyw.

Następnego dnia, 4 marca, blisko 300 osób wystartowało w Myszkowie w Biegu Tropem Wilczym. Zawodnicy pokonali symboliczny dystans 1963 m, który nawiązuje do daty śmierci ostatniego z Wyklętych, Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Każdy z uczestników biegł dla kogoś innego, prezentując na koszulce wizerunek Wyklętego Bohatera. Bieg połączył pokolenia, najmłodszy uczestnik miał 7 lat, najstarsza zawodniczka ponad 70.

Zwieńczeniem organizowanych przeze mnie lokalnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych była uroczysta gala rozstrzygnięcia III Wojewódzkiego Konkursu Multimedialnego „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”, która odbyła się 5
marca, w Kopalni Guido w Zabrzu. Podczas gali zaprezentowano poruszający monodram „Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki”, w wykonaniu Przemysława Tejkowskiego. W tym niezwykłym miejscu, 320 metrów po ziemią, nagrodziłam laureatów konkursu. W ciągu trzech edycji do mojego biura poselskiego wpłynęło 696 prac z całego województwa śląskiego, z czego 268 w tym roku. Każda z nich jest wyjątkowa, ujmuje dojrzałością i wrażliwością. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych laureatem został Piotr Galus z Niepublicznego Katolickiego Gimnazjum im. Świętej Rodziny w Katowicach, który przygotował pracę poświęconą Danucie Siedzikównej ps. „Inka”, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła praca Jakuba Sikory z Technikum nr 12 w Częstochowie przybliżająca sylwetkę Kapitana Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”. Poza konkursem
został wyróżniony autor hip-hopowej piosenki pt. „Skazani za patriotyzm”, Klaudiusz Gromnica z Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu.

Prawda o Żołnierzach Wyklętych miała być zakopana wraz nimi w bezimiennych grobach, ale Oni byli jak ziarno, z którego wzrosło nowe pokolenie Polaków poszukujących prawdy o heroicznej walce Niezłomnych Bohaterów.

Jadwiga Wiśniewska