Ireneusz Jabłoński: ,,Praca bogactwem narodów''. Zarys drogi wyjścia z nieuchronnego kryzysu gospodarczego - zdjęcie
16.04.20, 10:30Screenshot Youtube - Maskacjusz TV

Ireneusz Jabłoński: ,,Praca bogactwem narodów''. Zarys drogi wyjścia z nieuchronnego kryzysu gospodarczego

31

Obecny kryzys gospodarczy, będący wynikiem ogłoszenia stanu epidemii, został spowodowany wymuszonym przez okoliczności i decyzje administracyjne zatrzymaniem działalności gospodarczej przez znaczną część przedsiębiorstw. Po prostu bardzo wielu z nas przestało pracować. W fabrykach, centrach logistycznych, firmach usługowych i transportowych, hotelach, restauracjach i wielu innych miejscach pozostał „martwy majątek” (kapitał ruchomy i nieruchomy), który był ożywiany pracą zatrudnionych tam osób. Jednocześnie pozostało do płacenia większość zobowiązań, stanowiących koszty stałe, obciążających przedsiębiorstwa i przedsiębiorców. Utrzymanie takiego stanu grozi powszechnym bankructwem, nie tylko całych sektorów gospodarki narodowej, ale wręcz państwa polskiego.

Dlatego też naczelnym imperatywem programu wyjścia z kryzysu powinien być możliwie szybki powrót do pracy! A zważywszy na poniesione straty w realnej gospodarce, ograniczenia kapitałowe (nie uzbieraliśmy go wystarczająco dużo) i przeciążenie sektora finansów publicznych (wszystkie dodatkowo uzyskane pieniądze zostały już wydane) powinny zostać stworzone warunki prawne i organizacyjne do mobilizacji wszystkich posiadanych w kraju zasobów pracy i możliwie efektywnego jej wykorzystania. „Praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi” (Jan Paweł II, Laborem Exercens) i jednocześnie, jak słusznie zauważył Adam Smith (wielki myśliciel oświecenia szkockiego i twórca ekonomii klasycznej) jest źródłem bogactwa narodów. Szczęśliwie mamy w kraju duże grupy dobrze wykształconych i posiadających ogromne doświadczenie zawodowe pracowników. Należą do nich również zwalniani obecnie z firm, które zatrzymały lub znacząco ograniczyły swoją działalność, młodzi emeryci i renciści (zdecydowanie młodsi od emerytów bogatych państw skandynawskich), studenci oraz uczniowie techników i szkół branżowych, Polacy, którzy wrócili do kraju ze względu na pandemię w krajach dotychczasowego pobytu i wreszcie pracownicy zagraniczni, przede wszystkim z państw - naszych wschodnich sąsiadów. Co prawda przeczytałem ostatnio zdanie, wypowiedziane przez młodego, „prawicowego” polityka, który stwierdził, że po wyjeździe Ukraińców „odzyskaliśmy miejsca pracy”. Proponuję, żeby ten dżentelmen zechciał wskazać, może również w swoim najbliższym otoczeniu, kto ma zastąpić pracowników z Ukrainy na placach budów, w centrach logistycznych, przy taśmach produkcyjnych i robotach rolnych w polu?

A wracając do poważnych rozważań, to stwierdzić należy, że szczególnym wyzwaniem będzie stworzenie warunków do zatrzymania w kraju ostatnich dwu grup, tj. polskich (pracujących na Zachodzie) i ukraińskich (pracujących w Polsce) gastarbeiterów. Wszyscy oni stanowią niebagatelne zasoby dla gospodarki narodowej, które, właściwie zaangażowane, mogą nie tylko pozwolić na wyjście z kryzysu, ale również przywrócić potencjał wzrostu. Potencjał, który przed kryzysem osiągnął poziom 4,0 – 4,5% wzrostu PKB rok do roku. Do wsparcia wychodzących z kryzysu przedsiębiorstw, poza przyjaznym prawem i pragmatyką stosowania go, będzie potrzebna znacznie większa aktywność i efektywność działania sektora publicznego. Aktywność polegająca nie na kontroli i reglamentacji pozwoleń, zgód etc., lecz na szybkim podejmowaniu możliwie przyjaznych decyzji (administracja rządowa i samorządowa), sprawnym rozstrzyganiu sporów (wymiar sprawiedliwości) i wreszcie przygotowywaniu dobrze wykształconych - zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej - nowych kadr (system edukacji). Zatem należy liczyć się z przywróceniem możliwości elastycznego rozliczania czasu pracy oraz wydłużonym tygodniem pracy do 46 – 48 godzin (również z wykorzystaniem sobót). Oczywiście za dodatkową pracę (ponad etat) powinno przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie, które, dla zachęty pracobiorców i pracodawców, powinno być zwolnione ze wszystkich podatków i tzw. składek ZUS (za wyjątkiem składki na ubezpieczanie zdrowotne). Takie rozwiązanie pozwoliłoby możliwie szybko odbudować finanse gospodarstw domowych (płace pracowników), przedsiębiorstw (dodatkowo wytworzona wartość dodana) i państwa (zwiększone wpływy - przede wszystkim z podatków pośrednich).

W centrum wszystkich tych działań, powinien być sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw, stanowiący polski żywioł gospodarczy. Sektor ten, będący największym pracodawcą w Polsce (zatrudnia 2/3 pracowników) oraz wytwarzający blisko połowę bogactwa narodowego mierzonego PKB, na skutek prowadzonych przez ostatnie trzy dziesięciolecia polityk: gospodarczej i fiskalnej, nie zdołał osiągnąć bezpiecznego poziomu kumulacji kapitału. Nie dysponuje też takim poziomem rezerw, który pozwoliłby mu na samodzielne przetrwanie czasu kryzysu. Jednocześnie, to właśnie ta grupa podmiotów, poprzez wyjątkową na tle krajów europejskich przedsiębiorczość, ogromną elastyczność i niebywałą zdolność do mobilizacji wszystkich dostępnych zasobów, będzie podstawowym segmentem gospodarki narodowej w dobie jej odbudowy po czasach kryzysu. Dla dopełnienia tak zarysowanego programu, poza sferą wytwórczą, konieczną będzie dodatkowa mobilizacja oszczędności prywatnych (przy braku kapitałów w przedsiębiorstwach) i zmiana struktury finansowania długu publicznego (przy nieuchronnym jego wzroście).

W tym celu należałoby znieść opodatkowanie dla osób fizycznych – obywateli Polski - dochodów kapitałowych z tytułu finansowania inwestycji bezpośrednich w przedsiębiorstwa oraz długu państwa (bony skarbowe, obligacje rządowe i samorządowe, publiczne listy zastawne).

Poprawnie definiując problem (tj. istotę i rzeczywiste skutki obecnego kryzysu) oraz mądrze dobierając narzędzia jego rozwiązania (tj. stawiając na prawdziwe czynniki wzrostu w gospodarce realnej), możemy w perspektywie kilku lat wyjść zdecydowanie wzmocnieni gospodarczo, a w konsekwencji również politycznie. Każdy kryzys rodzi szereg ryzyk i zagrożeń, ale daje też szansę na przewartościowanie dotychczasowych (błędnych, bo obnażonych przez kryzys) metod działania (w skali państwa - polityk). Wybór drogi, jak zwykle, należy do nas.

Ireneusz Jabłoński

Centrum im. Adama Smitha

Łódź, 11 kwietnia 2020 roku

Komentarze (31):

Ogłoszenie2020.04.16 16:14
Na spacer wyprowadzę: młodzież do lat 18-tu - Usługa podstawoawa - 30PLN/h.Dzieci od lat 14-tu 50PLN/h.Opcje:przewijanie niemowląt-10PLN od pampersa. Z muzyką-dopłata 10PLN/h.Na smyczy - dotyczy tylko młodzieży powyżej 8 roku życia -10PLN/h.Na smyczy z obrożą kolczatką dla wyjątkowo agresywnych + pała -dopłata 20 PLN/h.Młode powyżej 15 roku zycia- wezmę na chate gratis. Ze względu na rządowe obostrzenia, jednorazowo mogę wyprowadzić tylko jedną sztukę.Gwarantujemy zachowanie odstępu 3m ( pies wilczur,sztywny drążek z włókna szklanego,inne) Warszawa i okolice, tel 375 764 923
Albert extra VERGIN oil do smarowania odbytnic 2020.04.16 15:02
- " 747 Cargo, jakie ma LOT" - rzeczywiście beka śmiechu
BekaŚmiechu2020.04.16 14:17
Nie martwcie się. Morawiecki ochroni was tarczą.
Randki z syfem, pokazy skype brudnych larw2020.04.16 14:01
Chcesz zobaczyć tłustą i brudną larwę kremlowską? Jestem tutaj: www.lexlale.eu. Chcesz nawet przez internet złapać syfa kremlowskiego? Jestem tutaj: www.lexlale.eu Chcesz zostać impotentem do końca życia? Obejrzyj mnie tutaj: www.lexlale.eu. Jesteś pedałem i chcesz nim pozostać? Obejrzyj mnie tutaj: www.lexlale.eu Syf i coronavirus na mojej "koronie" tylko tutaj: www.lexlale.eu Jako bonus dorzucę malware i wirusy aby ci się komputer sperd......lił!
Chcesz sie na SZYBKI SEKS BEZ ZADNYCH ZOBOW2020.04.16 13:57
Seks Kamerki, Randki online, Randki w Realu , Skype i więcej! Nie siedź samotnie w domu daj upust swoim fantazją! http://www.lexlale.eu ======================= Tysiące Kobiet czeka aż ktoś napisze do nich. Nie daj im dłużej czekać!
Nie dyskutuj tylko traktuj ich jak bure suki!2020.04.16 13:39
@Po 12-te: Nie dyskutuj z opętanym psychopatą OBOJETNY i inni to nie psychopaci, to goovna jaki PRL po sobie zostawił, a raczej Kreml! Nie można bydlakom odpuszczać i pozwalać aby monopolizowali forum!
ten rząd obali Szumowski2020.04.16 13:04
https://www.youtube.com/watch?v=wJfgwbiFlkk
psychiatrunio2020.04.16 12:35
Takie małe spostrzeżenia, absolutnie nie polityczne i oparte na „twardych” danych. Do przemyślenia. O ile ktoś myśli, a nie upolitycznia obiektywnych faktów. ktoś kto je upolitycznia, to paranoidalny schizol. NIEMCY ludność – 80,2 mln, ilość ofiar śmiertelnych – 3569. POLSKA ludność – 37,9 mln, ilość ofiar śmiertelnych – 292. SZWECJA ludność 10,2 mln, ilość ofiar śmiertelnych - 1203.
klara2020.04.16 13:02
W Niemczech 100000, testowanych ludzi w Polsce to 5000.
Jacek Placek2020.04.16 13:24
Możliwe też, że w Szwecji i Niemczech każdy zgon mający cechy śmierci z powodu tego wirusa był klasyfikowany jako zgon na covid-19 natomiast z tego co wiem to w Polsce tylko zgony pacjentów u których wykryto wirusa są klasyfikowane jako zgony na covid-19. Stąd możliwe takie rozbieżności.
Polak2020.04.16 15:00
Dopisz jeszcze porównanie ilości testów przeprowadzonych w Niemczech dowolnego dnia po 29 lutego oraz w Polsce łącznie od 1 marca (to zbliżony rząd wielkości) oraz ilość zgonów na "choroby współistniejące". Bo tak to twoje wciskanie partyjnych bredni rozłazi się w szwach.
StanPio2020.04.16 12:11
To "recepta" ideologa "Wolnego Rynku Łupiestwa"! [WR+] WR, to nie Wolny Rynek, czy Wspólny Rynek tylko WR+ dodatni odczyn Wassermana! Wzrost PKB to propagandowy haczyk. Nie produkt krajowy brutto, a dochód narodowy netto jest właściwy pod warunkiem, że związany będzie ze wzrostem DOBROBYTU narodu polskiego! SWÓJ DO SWEGO PO SWOJE! Dobrobyt będzie wzrastał jeżeli Polak dla Polaka będzie robił dużo dóbr użytecznych; że wykluczymy złodziei, banksterów i kasty parazytów i pasożytów; politycznie zorganizowane bandy i ograniczymy biurokrację. A przede wszystkim wtedy, kiedy zaczniemy się zastanawiać PO CO żyjemy ze świadomością, że urodziliśmy się NA WIECZNOŚĆ111
Maciej Łagodny.2020.04.16 12:08
Szanowny panie Janusz pytam : gdy były profity ,to KASA jest na KONTACH w RAJACH Podatkowych??????????????????? ŻADNYCH ULG ,ŻADNEJ POMOCY DLA BIZNESU.Takie jest moje zdanie.Bo Biznes to Loteria Jednego Dnia DA ,a Drugiego ZABIERZE. Suweren Sobie Rade Da,a CZY Biznes WĄTPIĘ ,bo jesteście przyzwyczajeni zbierać to co nie zasiali.
PiS sie boi tylko Konfederacji!2020.04.16 11:32
Precz z socjalizmem, który jest synonimem dojenia narodu i ubożenia narodów! Dojeniu należy przeciwstawić sie jeszcze z innego kierunku do czego brak odwago bandzie 4! Tylko K. Bosak: https://www.youtube.com/watch?v=GHz7j6HIoOo
Patryk2020.04.16 11:28
Już oficjalnie mówią o konieczności szczepień wszystkich Polaków. Jedna z wypowiedzi na ten temat: https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=bKCxF1_QrXM&feature=emb_logo
Prawda2020.04.16 11:10
https://www.wykop.pl/link/5434051/minister-zdrowia-wysmiewa-maseczki-ochronne-luty-2020/strona/3/ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY PRZEKAŻ DALEJ!
ryszard2020.04.16 11:09
Ciepło, ciepło. Inżynieria finansowa, którą zupełnie nieźle (jak dotychczas) operuje premier Morawiecki, to tylko część strategii, która jak najszybciej powinna powstać. Potrzebna jest nowa "powirusowa" struktura (i drogi dojścia) własnościowa (Laborem Exercens to doskonałe odniesienie), struktura technologiczna, struktura gospodarcza, oraz nowe rozwiązania motywacyjne. Potrzebny jest cały zestaw rozwiązań odbudowujących aktywność ludzi (od przedszkola po emeryturę). Nadarza się też okazja powrotu (przynajmniej częściowego) do tzw. trzeciej drogi, którą skutecznie zakopał w 1990 Balcerowicz i jego zagraniczni mocodawcy.
Michał Jan2020.04.16 12:04
Inżynieria finansowa, to uzależnianie nas od kredytu, czyli quasi niewolnictwo. Mityczna trzecia droga prowadzi do socjalizmu, tylko bardziej naokoło. Od państwa należy oczekiwać, żeby skupiło się na zadaniach, których nie mogą wykonywać jednostki. Sądownictwo zostało wymienione; szybkie uzyskiwanie zgód powinno być nakierowane bardziej na automatyzm, a system edukacji powinien być zdecentralizowany. Zachęty finansowe nie są Polakom potrzebne, bo świetnie wiedzą, jak zarabiać - wystarczy, że będą głównie zarabiać na siebie, a nie na "zachęty finansowe".
ryszard2020.04.16 13:16
Jednostki dobre są w fizyce, a człowiek może coś osiągnąć jedynie współdziałając z innymi. Państwo nie jest od zadań tylko od, opisanych w ustawach, reguł funkcjonowania tego co jest w państwie. Powtarzasz masońskie instrukcje w dodatku bezrozumnie.
ZamknąćGranicePrzedPowrotemUPAińcówDoPolski2020.04.16 11:04
PiSocjalistyczny eksperto-dewot jajogłowiec. Oczywista jest jego troska o powrót milionów UPAińców do Polski, żeby potęgowali bezrobocie wśród Polaków.
Michał Jan2020.04.16 11:57
Niczego nie zrozumiałeś albo nawet nie przeczytałeś.
anonim2020.04.16 10:54
Witold Gadowski Komentarz Tygodnia: Jak oni to przewidzieli? www.youtube.com/watch?v=pwH7mMRFJoM FALL CABAL - UPADEK KABAŁY - NAPISY PL youtube.com/channel/UC-DmfbrGz12JXfiJJjeijqg/videos lub, https://www.cda.pl/adi052024/folder/22095862
Po 12-te: Nie dyskutuj z opętanym psychopatą2020.04.16 10:53
UWAGA!!! Nie odpowiadajmy temu cynicznemu dywersantowi, Polakożercy, "Po 11 NIE BADZ OBOJETNY", „ladychapel” i parę innych. Jego komentarze świadczą o opętaniu, albo o chorobie psychicznej (albo i jedno, i drugie). W każdym razie o patologicznej nienawiści do Polski, Kościoła i PIS-u. Rozumiem, że każdy normalny odruchowo chce mu coś odpowiedzieć, ale to nie ma najmniejszego sensu: obelgi go cieszą, bo to masochista; ponadto wtedy ma pretekst, by obłudnie wybrzydzać na "chrześcijańską miłość bliźniego". Logika na niego nie działa, bo potrafi, po żydowsku, zawsze odwrócić kota ogonem. Niech, pod różnymi pseudonimami, dyskutuje sam ze sobą. Miejmy swą godność, nie zniżajmy się do jego kloacznego poziomu. Można - i trzeba - modlić się za jego nieszczęsną duszę, która jest na prostej drodze do potępienia wiecznego, i to na własne życzenie.
anonim2020.04.16 10:47
praca bogactwem elit?
Michał Jan2020.04.16 12:06
Praca powinna być bogactwem klasy średniej.
janstan2020.04.17 16:31
Nie każdy ma określone , przydatne bogaceniu, cechy. Jednemu wystarczy wymiana telewizora, a ten drugi buduje hale, drogi dojazdowe, przychylność środowiska do swych działań. Zaraz ktoś napisze; wyzyskiwacz - no właź na gałąź i żryj liście.
*82020.04.16 10:46
Wy i wychodzenie z kryzysu , to ma byc zart . Kryzys naDCHODZI TAKI JAK BYL ZA OKRESIE SANACJI 1929 R .wasze przezarte koryto nie wyjdzie z tego kryzysu ,czy chociac macie wapno +worki na trupy swoje ktore zejda na covid. bo reszta bo waszych nieszczesnych wyborach umrze ,po poslucha nieudacznikow
wypalacz węgla drzewnego w Bieszczadach2020.04.16 12:30
paczkaj, ale Ty i czerwone świnie uodPOrnione na koronawiurusa?, a w Moskwie worków Wam nie zabraknie?
ktoś tam2020.04.16 13:43
Dzisiaj rolnicy podawali w "Agrobiznesie", że mają pracę przy zbieraniu truskawek czy innych płodów ziemi. Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i jak się postarasz to przeciętnie 200 dziennie. A można i więcej. Zamiast jojczyć ruszaj w Polskę. Konkurencji nie ma bo granica z Ukrainą zamknięta. A poza tym, wszyscy kiedyś umrzemy. Co, odkryłeś, że i Ty też? I coronawirus do tego nie jest konieczny. Możesz nawet nie dożyć tych wyborów. Zgadza się?
ktoś tam2020.04.16 13:50
Ps. Informacji co do pracy należy szukać w internecie. Można się indywidualnie umawiać z rolnikami.
Tfu2020.04.16 14:18
Same minusy? Widać prawda zabolała.